geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Beursrally 2023-2024: 3e keer betere keer?


Beursrally 2023-2024: 3e keer betere keer?
een oefenparcours voor iedereen die aan beleggen denkt (of het reeds doet).

Net als de voorbije 2 jaar nam ik deel aan de beursrally van De Tijd. Ik gaf er hier geen ruchtbaarheid aan. En mogelijk zou ik dit ook niet gedaan hebben als het rendement tegengevallen was. Net als bij de voorbije 2 keren koos ik voor een BUY & HOLD-strategie. Zo weinig mogelijk aan- en verkopen, gezien de dit alleen maar de kosten omhoog jaagt. Hiermee wilde ik opnieuw minstens bij de beste 33 % van de deelnemers eindigen. Liefst zelfs bij de beste 25 %. Ambitieus dus, maar zonder superverwachtingen. Uiteindelijk namen er 24.596 mensen deel aan de beursrally.

Hoe kwam mijn selectie tot stand?

 1. ik heb een 50-tal aandelen op mijn radar staan én een 120-tal beleggingsfondsen en ETF’s. Wie deze site kent is alvast op de hoogte van dit laatste.
 2. Uit mijn selectie koos ik 2 beleggingsfondsen, welke ook opgenomen waren in de te selecteren fondsen bij de beursrally. Slechts 2 (en met een totaal gewicht van minder dan 8 % van de te besteden som). Beleggingsfondsen zijn een soort basisfundament voor een belegging. Maar meestal fluctueren zij niet hard. Een beurswedstrijd moet het vooral hebben van de hardlopers (en soms struikelaars) als aandelen. De voorkeur viel op een fonds dat in consumptiegoederen en een fonds dat in technologie belegde. Door de keuze om minder dan 10 % in fondsen te beleggen kon ik niet deelnemen aan de subwedstrijd van MeDirect.
 3. Bij  de 50-tal aandelen die ik volg, keek ik net voor de start na welke adviezen ze kregen door verschillende vermogensbeheerders. Ik gebruikte daarvoor de analistenconsensus van SAXA Investor. De fondsen die een koopadvies kregen selecteerde ik. Tenminste zo ze in de aandelenlijst van de beursrally opgenomen waren. Ik wou ook voldoende diversificatie in mijn keuzes hebben. Diversificatie betekent betere spreiding, maar ook afvlakken van de de rendementsvooruitzichten (nooit een superrendement, maar ook nooit een superverlies). Om die reden ging ik er van uit dat in mijn basisinvestering een individueel aandeel max. 4,5 % mocht wegen. Minimum was 2 % (anders wegen de kosten te hard door).
 4. Met deze uitgangspunten kon ik mijn volledige beschikbaar bedrag (€ 50.000 + € 2.000 (bonus voor wie in fondsen investeerde)) niet volmaken. Ik weerhield uiteindelijk ook enkele aandelen, uit de aanbodlijst van de beursrally, welke niet op mijn eigen volglijst staan. Hier koos ik voor aandelen van bedrijven die bij mij een belletje deden rinkelen en waarbij bleek dat ook zij voldoende koopadviezen hadden.
 5. Ik probeerde er voor te zorgen dat ik ongeveer 50 % van de middelen aan aandelen uit Europa en 50 % van de middelen aan aandelen uit de VS besteedde. Dit opnieuw vanuit de overweging “spreiden is steeds een goed idee”. Dat de aandelen van bedrijven uit deze continenten komen betekent daarom ook niet niet dat ze niet in elkaars continent – of niet wereldwijd actief zijn.
 6.  Net als vorig jaar selecteerde ik niet specifiek op duurzaamheid bij mijn keuzes. Ik probeerde wel uitwassen te vermijden. Een strenge focus op duurzaamheid beperkt de keuzemogelijkheden te zeer  voor een wedstrijd die gespeeld wordt op een korte termijn (2 maand).

Wat gebeurde er tijdens de beursrally (20/11/2023 – 26/01/2024)?

 1.  Omdat er per wedstrijddag maar een maximum aantal verrichtingen mochten uitgevoerd worden volgens het wedstrijdreglement, duurde het 4 dagen vooraleer ik quasi volledig belegd was.
 2. Net als vorig jaar was er ook dagelijks 1 vraag in een soort beleggingsquiz. Per correct antwoord kon je daar extra € 100 mee verdienen. De meeste van die vragen kon ik juist beantwoorden. Er kwam dus geregeld wat extra geld ter beschikking.
 3. Het extra geld dat ik in de eerste maand opgebouwd had, heb ik in het midden van de competitie opnieuw geïnvesteerd. Ik koos ervoor om een aandeel dat redelijk afgestraft was (Prosus) door haar blootstelling aan Tencent (getroffen door Chinese maatregelen mbt. beperkingen voor de gamingindustrie) bij te kopen. En zondigde daarbij tegen de eigen regel dat ik max. 4,5 % van mijn kapitaal aan 1 aandeel wou besteden. Ik vond de afstraffing overdreven wegens meer gedaald dan Tencent, een onderdeel van de portefeuille van Prosus, zelf. Ik probeerde mijn verlies met andere woorden te verwateren door bij te kopen aan de gedaalde koers. Dit is een strategie die niet altijd succesvol is (zelfs gevaarlijk kan zijn). Uiteindelijk bleek dit een goede zet. De zware afstraffing (in mijn ogen : té zware afstraffing) werd tijdens de duur van de beursrally echter niet volledig ongedaan gemaakt.
 4. Het extra geld dat ik door de beleggingsquiz opbouwde in januari bleef ongeïnvesteerd op de rekening staan. Daar bracht het géén winst, maar ook geen verlies op.
 5. Globaal gezien kon mijn selectie meesurfen op de eindejaarsrally van eind 2023.
 6. De algemene achteruitgang, welke zich vanaf januari leek af te tekenen op de beurzen wegens groeiende vrees dat de renteverlagingen door de centrale banken uiteindelijk niet of toch pas veel later zouden in voege gaan, is aan de selectie voorbijgegaan.
Beursrally 2023-2024: 3e keer betere keer?
Het lijkt de plattegrond van een bergrit in de Tour de France, maar het is de evolutie van de portefeuille welke ik aanhield tijdens de beursrally van De Tijd.

Hoe presteerden  de individuele keuzes?

 1. Het sterke accent op technologie-aandelen, waar ik voor koos bij aanvang loonde. De overtuiging dat AI na haar eerste golf van aanwas van bedrijfswaarde ook nog voor bijkomende golven zou zorgen in de komende jaren brak door. Niet alleen bedrijven die secundair van AI zouden kunnen profiteren (genre Salesforce  +24,54 % stijging tijdens de beursrally), maar ook bedrijven die voor de infrastructuur ervan zullen zorgen (NVIDIA +22,02 %, Microsoft +7,06 %, Meta Platforms +16,69 %, Amazon +9,70 %, Besi +19,68 %, ASLM + 24,62 %, Alphabeth +13,94 %, Broadcom + 24,17 %) staken in mijn selectie.
 2. Enkele andere niet-technologieaandelen uit de selectie leverden ook hun bijdragen aan de winst. Zoals LVHM + 8,26 %, Schneider Electric + 10,75 %; Eli Lilly + 6,62 %, Sofina +9,55 %, Walt Disney + 0.21 % 
 3. De 2 fondsen die een basis onder de portefeuille legden presteerden ook goed: Robeco Global Consumer Trends  + 5,81 % en BlackRock World Technology Fund  + 11,23 %.
 4. Maar het waren uiteraard niet allemaal winnaars.  Het reeds vermelde Prosus liet -na bijkopen uiteindelijk nog een verlies optekenen van 3,74 %, Materialise – 5,22 %,SBM Offshore – 1,16 %. Zelfs  X-Fab -5,83 % en Adobe -0.43 %, welke beiden in theorie toch ook van de uitrol van AI zouden moeten kunnen profiteren, verminderden in waarde na hun aankoop bij aanvang van de beursrally.

De eindstand is flatterend:

Beursrally 2023-2024: 3e keer betere keer?
Zelfs met een puik eindresultaat moeten we niet gaan zweven. .

Zonder veel opzoekingswerk bij de start én zonder erg veel opvolgingswerk om tussentijds te optimaliseren strandde ik op plaats 411. Op een deelnemersaantal van 24.956. Als je het procentueel bekijkt, sta je dan te blinken bij de 2 % beste beleggers.

De €  52.000, die fictief ter beschikking gesteld werd, groeide met 18,26 % aan. Haar slotwaarde was € 61.494,39. € 59.545,50 hiervan was belegd. € 1.948,89 bleef als cash onbesteed.

De eindconclusie moet echter veel bescheidener zijn:

 1. Een positief beleggingsresultaat op een korte termijn is vaak ook het gevolg van toeval. Beurzen gaan nu eenmaal op en neer. En soms ook gewoon een tijdlang horizontaal, wachtend op een (onbekende, vaak wisselende) trigger die de richting doet veranderen.
 2. BUY & HOLD is een uitstekende strategie in een opgaande markt.  Was de beursrally verlopen in een dalende markt, dan had dit mij wellicht een plaatsje achteraan de rangschikking opgeleverd. Stockpickers of mensen die gewoon uit de markt stappen of onbelegd bleven hadden mij dan wellicht serieus afgetroefd.
 3. De resultaten van de beurswedstrijd zijn ook wat vertekend door de quiz welke er aan gekoppeld is. Wie veel beurskennis heeft of wie de tijd neemt om de dagelijkse vragen door Google te jagen, verdient geld. Een gedeelte van het rendement komt derhalve niet van goede beursbeleggingen zelf. Ook voor mij dreef dit mijn positie in feit valselijk omhoog.

Iedereen belegger?

Wat wel blijft is de bevestiging van het inzicht dat je met beleggen veel meer rendement kan halen dan met vastrentende producten. Helaas ook meer verlies, natuurlijk. Dus wie bereid is zich een beetje in te werken in de materie én een paar basisregels ervan volgt, maakt kans op leuke financiële extra’s.

In feite zou iedereen met een bescheiden inkomen (of een pover financieel toekomstperspectief) dit toch eens moeten overwegen.

 • Niet om halsoverkop én zonder realiteitsbesef aan de slag te gaan.
 • Wel om in een langetermijnperspectief zijn/haar toekomst wat rooskleuriger te maken.

Het is in dit licht bekeken wraakroepend (als je al niet van schuldig verzuim mag spreken) dat de financiële overheden in Europa dergelijke mensen hun initiatiefrecht quasi ontneemt. Via beleggingsprofielen belanden zij stelselmatig  in de categorie van ‘conservatieve beleggers’. Mensen die per definitie als risico-avers moeten behandeld – én geadviseerd worden.

Bij een gedeelte van de financiële marktdeelnemers groeit het besef dat door die indeling de ‘reële behoeftes’ van dit type mensen door de ‘toegestane middelen’ nooit goed afgedekt kunnen worden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *