geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Beter een geweldige partner dan partnergeweld!


 

Een provocatieve titel om even de aandacht te trekken. Maar lees vooral door 😉 . Er wordt niet gevochten !

geen verband met dit artikel, maar toch nog maar eens onderlijnen
geen verband met dit artikel, maar toch nog maar eens onderlijnen

Met ethisch beleggen monitoren wij wat af. Vooral op Twitter (@EthischBeleggen) zijn we aktief. Via hashtags volgen wij alles wat gepubliceerd wordt rond “duurzaam beleggen“, “ethisch beleggen“, “beleggingsfondsen“, “beleggingsverzekeringen” . Daarnaast volgen we wat een kleine 100 mensen of organisaties die in binnen en buitenland actief zijn rond ecologie, transitie naar tranparantie in de financiële wereld, NGO zowel als economen aan stellingen innemen. We leren daar zelf erg veel uit. En we tweeten interessante zaken die met de materie waarmee we bezig zijn rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben ook door. Als we onze volgers natrekken, zijn we momenteel meer sant in buiten- dan in binnenland.

Twitteren en sociale media in hun algemeenheid zijn natuurlijk nog redelijk beperkt. Daarmee scan je niet het volledige speelveld. Wat je aan informatie onderschept is (net zoals bij klassieke media eigenlijk) vooral Angelsaksisch getint. Er komt ons bijv. relatief weinig rechtstreekse informatie uit Duitstalige gebieden aangewaaid. Hoewel daar ook een grote beweging naar Nachhaltigkeit (duurzaamheid) en Ökologie aan de gang is. En op vlak van beleggen is dit evenzo. Denk alleen maar aan Sarasin, een Zwitserse pionier in duurzaam beleggen.

Toch mag je niet denken je dat je na al je studiewerk en met je ogen open niet meer kunt bijleren. Of dat je alle initiatieven al in kaart gebracht hebt.

Zo was ik op 15/08 een beetje van mijn melk, toen ik bij een eerste contact met een nieuwe klante de vraag voor mijn voeten geworpen werd wat ik dacht van www.ecological.be ? Betrokkene toonde mij een kleine reclametekst uit een folder van het  Sfinks-festival (Boechout). Het bleek op het eerste gezicht te gaan over een site waar je ook via een Tak23-belegging de duurzame kaart kon trekken.

Natuurlijk besef ik dat wij op dit terrein géén alleenrecht hebben. En dat het wenselijk is dat ook andere onafhankelijke tussenpersonen dit pad op hun eigen manier vormgeven. Maar het bevreemde me toch dat ik van dit initiatief van een collega nog nooit gehoord had. Ondanks al mijn internetscreening, de vele gesprekken met mensen uit de verzekeringswereld en uit de bankwereld,…

Thuisgekomen van het bezoek, heb ik de website uitgeplozen en heb ik ook contact opgenomen. Dit vanuit de opvatting: alleen ga je vlug, samen ga je verder.

De geestelijke vader van EcoLogical besloot, na een eigen marktstudie, om 1 specifiek intern verzekeringsfonds in samenwerking met een Luxemburgse vermogensbeheerder op te richten. Dit fonds probeert hij nu in de markt te zetten. Dit in tegenstelling tot mijn benaderingswijze, die volgens klantenprofiel én beschikbare middelen een pakket samenstel en hiervoor kies uit meer dan 50 fondsen. Hoewel ik mij niet bij elk statement of elke link op diens site gecharmeerd weet bij (soms ook te maken met andere eigen dada-s), moet toch vastgesteld worden dat de initiatiefnemer voor een gemiddelde belegger met ethische – en ecologische interesse een erg zinvol aanbod doet.

Sterke punten zijn bijv. dat

  • het fonds aktief beheerd wordt (initiatiefnemer is gecertifieerd bij EFPA als European Financial Planner en geeft geregeld zijn visie door vermogensbeheerder Fuchs & Associés Finance).
  • het fonds volgt grotendeels een wereldwijde Multi Manager Strategie (kort door de bocht:paraplufonds) waarbij diverse ethische- en ecologische fondsen kunnen ingeschoven worden. Ook van fondsen die vaak niet toegankelijk zijn voor kleine beleggers. Daarbij horen ook fondsbeheerders, die tot heden niet in het aanbod van Ethisch Beleggen aan bod komen.
  • een gedeelte van het fonds opgebouwd is rond  vastgoedbelegging. Als je weet dat voor veel mensen vastgoed als element van spreiding erg belangrijk gevonden wordt, dan heeft die insteek zin.
  • er ook rechtstreeks in impact investingfondsen belegd.wordt. Omdat elke totaalportefeuille een fundering van veilige investeringen moet hebben en obligatiefondsen die veiligheid op sommige momenten niet bieden, integreerde hij on zijn fonds ook microkredieten. In de praktijk bieden die gemiddeld een veilig en interessant rendement .

Transparantie is een zwak punt  bij een intern fonds. Zeker in het verleden is die structuur door sommige gehaaide malafide verkopers gebruikt om mist te spuien rond de hoge kostenstructuur, die zij aanrekenen. Het leken zwarte gaten, die rendement bij de klant wegzogen. Mede daardoor hangt er nog een kwalijke reputatie boven deze manier van werken.  

Ik durf zeggen dat het hier gaat over een erg principieel – denk in politieke termen: donkergroen – aanbod. Een pak strenger dan ikzelf, die mijn selectie van fondsen minder stringent aan criteria onderwerp.

nutteloze discussies helpen geen enkele zaak vooruit
nutteloze discussies helpen geen enkele zaak vooruit

 

Omdat we beiden inzien dat niemand wint bij een kamp rondom het geslacht van de engelen, hebben we meer gedaan dan alleen elkaar besnuffelen. We gaan samenwerken. Zo neem ik  het intern fonds op in mijn aanbod. BIF EcoLogical is normaal gezien slechts toegankelijk vanaf een inleg van € 25.000. Een forse drempel dus. Maar voor wie die middelen ter beschikking heeft en liefst werkt met één constructie die al enkele jaren bestaat (sinds 2009) en ook rendabel blijkt te zijn, kan de keuze voor dit fonds zeker verantwoord zijn. U vindt hier het laatste kwartaalverslag.

Je kan je rechtstreeks tot BIF Ecological wenden als je wil intekenen. Maar wil je dichter bij huis blijven, dan kan je daarvoor voortaan ook bij de one-stop-shop Ethisch Beleggen terecht . Vanaf een bedrag van € 10.400 (kosten inbegrepen) kunnen we het integreren in uw beleggingskeuzes.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *