geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Beleggen met een laag CO2-risico


 

Koolstofuitstoot is schadelijk. Het draagt bij aan de klimaatopwarming. Beleggers worden steeds gevoeliger rond deze problematiek. Mede onder impuls van think tanks als Carbon Tracker en actiegroepen als 350.org.

Om de doelstellingen van Cop21 (klimaatovereenkomst van Parijs) te halen moet er een forse reductie van deze uitstoot komen. Zo fors zelfs dat het grootste deel van de fossiele brandstoffen best gewoon blijft waar ze zit. In de grond én onontgonnen.

Illustratie uit Wikipedia. De kleine cirkel is wat er nog mag ontgonnen worden om met kans op succes de temperatuurstijging tegen 2050 onder de 2 ° Celsius te houden. De rest van de grote cirkel zijn voorraden die nog in de grond steken. Ze zijn echter voor een groot deel in handen van oliebedrijven, wiens beurswaarde doorgaans nog berekend wordt inclusief de niet-ontgonnen voorraad. Als we de klimaatopwarming echt willen bestrijden zullen deze voorraden dus waardeloos worden. Dit zou een nieuwe financiële crisis kunnen veroorzaken vrezen sommigen. Vandaar dat men ook spreekt van “stranded assets“, activa wiens waarde niet meer ten gelde kan gemaakt worden.

 

Mijn beleggingen zijn toch niet volgestopt met investeringen in fossiele brandstoffen?” is daarom 1 van de vragen waar wij vaak mee geconfronteerd worden.

CO2-risico en betrokkenheid bij fossiele brandstoffen.

Door de overname van het bedrijf Sustainalytics , heeft de financiële informatieverstrekker Morningstar nu ook de mogelijkheid om de duurzaamheidscores van beleggingsfondsen nog verfijnder te meten.

1 van de nu reeds zichtbare gevolgen van deze overname is dat er voortaan  bijkomende data in hun duurzaamheidsanalyses opgenomen worden. Zo wordt nu ook meegegeven hoe sterk een beleggingsfonds blootstaat aan CO2-risico (Carbon Risk Score)  én hoe sterk een beleggingsfonds nog vasthangt aan investeringen in fossiele brandstoffen (Fossil Fuel Involvement).

Let wel: die gegevens zijn nog niet voor alle beleggingsfondsen beschikbaar. Soms omdat het fonds niet relevant genoeg gevonden wordt (mogelijk wordt dit later nog opgepikt) én soms ook omdat het fonds niet transparant genoeg is en er dus geen zinvolle uitspraken over de CO2-situatie van de onderliggende activa te doen zijn.

Zelf omschrijft Morningstar hun nieuw beoordelingsmiddel als volgt:

De Carbon Risk Score van een portefeuille wordt weergegeven als een cijfer tussen 0 en 100, waarbij geldt: hoe lager, hoe beter. De Carbon Risk Score is de asset-gewogen optelsom van de individuele CO2 risico scores van de portefeuilleposities, gemiddeld genomen over een periode van 12 maanden. Het CO2 risico van een bedrijf is de beoordeling door Sustainalytics van de mate waarin de activiteiten en producten van een bedrijf in staat zijn de overgang naar een economie met lage CO2 uitstoot te maken. De beoordeling omvat CO2 intensiteit, betrokkenheid bij fossiele brandstoffen, blootstelling aan potentieel waardeloze assets, transitiestrategieën en groene producten.

Fossil Fuel Involvement ofwel betrokkenheid van fossiele brandstoffen, is het asset-gewogen percentage van blootstelling aan fossiele brandstoffen in een portefeuille, gemiddeld over een periode van 12 maanden. Bedrijven met betrokkenheid bij fossiele brandstoffen worden gedefinieerd als actief in de volgende subindustrieën: kolenwinning, energie-opwekking met kolen, olie- en gasproductie energie-opwekking door middel van olie en gas en producten en diensten in olie- en gas.

De fondsen die volgens de metingen goed scoren krijgen een label.

een nieuwe eretitel

Om het predicaat ‘Low Carbon‘ te kunnen krijgen moet een fonds een Portfolio Carbon Risk Score van minder dan 10 hebben en een Fossil Fuel Involvement, ofwel betrokkenheid fossiele brandstoffen percentage van minder dan 7% van de assets. Om dit te kunnen berekenen moet ten minste 67% van de assets in een portefeuille gevolgd worden door de CO2 risico op bedrijfsniveau research van Sustainalytics. Alle Morningstar Carbon Metrics worden op kwartaalbasis berekend.

De resultaten voor de fondsen die wij verdelen.

Omdat deze bijkomende extra-financiële informatie pas sinds 01/05/2018 geïntegreerd werd bij de beleggingsinformatie op de sites van Morningstar én omdat ze eerst beschikbaar kwamen voor de Angelsaksische landen, moesten we tot augustus wachten vooraleer bij ons de bijkomende fondseninformatie ter beschikking kwam.

Van de fondsen waarin u via ons kanaal kan investeren zijn er eind augustus 13, die dit Low Carbon-label verdienen.

Dit zijn de gelauwerden:

 • Skagen Global A
 • Echiquier Major
 • Dimensional Funds Global Sustainability Core Eq F
 • Oddo BHF Avenir CR -Eur
 • Covéa Sélectif
 • DPAM Invest B Equities World Sustainable B
 • Oddo Avenir Euro CR-Eur
 • NN (L) Global Sustainable Equity P Cap EUR
 • DLL Triodos Sustain Equity Fund
 • Pictet European Sustainable Equities P
 • DPAM EQUITIES Europe Sustainable B
 • JPM GI Socially Responsible A
 • Pictet-Global Megatrend Selection P €

9 fondsen kregen wel een cijfer achter zich, maar veroverden geen onderscheiding.

Van 15 fondsen zijn er (nog) geen gegevens beschikbaar. het ontbreken van een quotering wijst er volgens Morningstar op dat minder dan de helft van de bedrijven aanwezig in het fonds niet beoordeeld zijn door Sustainalytics.

Net zoals de duurzaamheidsquotering van de fondsen (ingevoerd in lente van 2016 door Morningstar) is het opvolgen van de koolstofbetrokkenheid ook een ‘work in progress’.  Het laat zich aanzien dat de cijfers, net zoals bij de Sustainability rating, regelmatig aangepast zullen worden.

Gevolgen voor onze werking.

De betrokkenheid bij CO2-uitstoot én de beleggingsrisico’s daaraan verbonden, is 1 van de zinvolle extra-financiële elementen om al dan niet voor een specifiek fonds te kiezen.  Dit kan vanaf nu gemakkelijker opgevolgd worden voor wie geen batterij analisten of een studiedienst ter zijner beschikking heeft.

Vanaf 2019 zullen we bij de samenstelling van onze modelportefeuilles ook met de weging van het CO2-risico zoals door Morningstar uitgewerkt rekening houden.

Dit wordt tevens een bijkomend element in onze objectiveringscriteria.  We voegen daar een 8e criterium toe. Om dit te doen zullen vanaf 2019 de waardes in criterium 3 iets naar beneden aangepast worden.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *