geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Après nous le déluge …


 

Wie begaan is met mens, milieu, maatschappij zal zich zeker niet scharen achter deze uitdrukking toegeschreven aan Madame de Pompadour. Ze wordt vertaald als

“Na ons de zondvloed”. De uitdrukking betekent zoveel als “we kiezen voor onszelf en trekken ons niets aan van de gevolgen van deze keuze voor de anderen en de toekomst“. In de gekende Olivers Stone film Wall Street uit de jaren ’80 van de vorige eeuw, wordt deze houding in de financiële wereld vorm gegeven door Michael Douglas, die er Gordon Gekko mee neerzette. Deze speculant, waarvoor alle middelen goed zijn om zich te verrijken, werd zowat het symbool van het casinokapitalisme. Het is uit deze film dat de uitdrukking “Greed is Good!” uit vorige post stamt.

Michael Douglas als Gordon Gekko
Gordon Gekko, symbool voor de “ikke, ikke ikke en de rest kan stikke”-mentaliteit.

Op het internet vind je zeker uitreksels uit diens speech. De film leek alvast profetisch voor de manier waarop de financiële wereld zich jaren later vastreed en daarmee de globale wereld meesleurde tot aan de rand van de afgrond. Enkele jaren geleden heeft Oliver Stone een vervolgfilm gemaakt Wall Street 2 Money Never Sleeps. Hoewel de film commercieel flopte en als te pamfletair bestempeld werd, heeft hij zeker enkele pluspunten. Zo zijn er terug enkele fantastische quotes uit te halen. Gordon Gekko is er -gelouterd door gevangenisstraf- tot de conclusie gekomen dat het tijd is om iets terug te doen. Berouw na de zonde als het ware.

Wie ethisch wil beleggen, kan zich de houding uit de titel van deze post niet permitteren. Integendeel, duurzaam beleggen houdt juist erg veel rekening met de gevolgen van je investeren voor de toekomst. Ze wil mens- (people) & milieuvriendelijk (planet) zijn. Juist door die focus is er reeds meerwaarde (profit).
Met deze website zal geprobeerd worden om investeringsopportuniteiten toe te lichten, die inspelen op bedrijven, die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een gedrag dat juist het tegendeel is van dit van de oorspronkelijke Gordon Gekko. Er zal dus alvast niet ingespeeld worden op quick wins. Duurzaam –  of ethisch beleggen is immers geen superformule. Het is een uiting van een grondhouding, die financiële middelen inzet om  op voorzichtige wijze mee vorm te geven aan een wereld, die beter wordt. Een houding, die ook veel raakvlakken heeft met het calvinistische begrip “rentmeesterschap“. Het houden en beheren van de omgeving op een manier dat  ook toekomstige generaties er nog kunnen van genieten. In die zin is het ook geen verhaal van “progressief” denken of handelen. Er ligt immers ontegensprekenijk ook een “conservatieve” of behoudende houding aan de grondslag van ethisch beleggen.

Eén reactie op “Après nous le déluge …”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *