geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Afscheid van GOGI en GOGI Invers


De pagina met ons fondsenaanbod bevatte al enkele jaren een fondsenlijst waarbij ook kolommen voorzien waren met als titel respectievelijk GOGI en GOGI Invers (telkens gevolgd door een datum). Wat die begrippen juist betekenden kon je lezen in ons blogbericht van 09/10/2019.

Afscheid van GOGI en GOGI Invers
Overdruk of onderdruk op je fonds? Alfonds (geuzennaam van Marc Person) probeerde het te achterhalen.

Vandaag nemen we afscheid van deze kolommen.

Waarom? De informatie kwam tot stand door het huiswerk van een gewaardeerde ex-collega, de heer Marc Person. Betrokkene -een generatie ouder dan schrijver dezes- had in de loop van de jaren een erg uitgebreide datalijst van enkele honderden fondsen en trackers bijgehouden. Hij berekende hiervan telkens of deze boven of onder hun gemiddeld rendement presteerden. Zijn filosofie was dat -net zoals de temperatuur buitenshuis- rendementen evolueren, maar dat je na verloop van tijd kan vaststellen dat er zoiets bestaat als een ‘gemiddelde’.

Alles draait rond een gemiddelde.

De gemiddelde temperatuur in België bedraagt 10,2 °C.

  • Als het vriest, dan weten we dat het koud is. Maar doordat we de gemiddelde temperatuur kennen, beseffen we ook dat dit slechts een tijdelijke situatie is en dat er straks terug warmere dagen komen.
  • Net zo met een hittegolf. We puffen en zweten, maar kunnen ons troosten met de gedachte dat de temperatuur geen maanden zo hoog zal blijven. Met ander woorden het natuurfenomeen “temperatuur” verhoudt zich steeds tot het gemiddelde.

Betrokkene stelde dezelfde beweging vast met betrekking tot rendement van fondsen en trackers. Je kan daar een langjarig gemiddelde van berekenen. Eens je dit hebt, dan weet je dat:

  • als het huidige rendement hoger ligt dat je mag verwachten op basis van het gemiddeld rendement, dit rendement niet permanent kan aangehouden worden. het fonds is dan as het ware in overdrive.
  • als het rendement echter lager ligt,  kan je wellicht instappen met uitzicht op een ritje naar omhoog.
Voorbehoud

Uiteraard weet je nooit wanneer het stijgen of dalen begint en eindigt. Maar zich baseren op een gekend gemiddeld rendement lijkt toch een betrouwbare indicatie om je beleggingen in fondsen of trackers te sturen.

Dit alles geldt niet voor individuele aandelen of obligaties waar de bewegingen veel wisselvalliger zijn. Echter, fondsen en trackers zijn verzamelingen van verschillende van die individuele stukken . Deze spreiding vlakt de grote wisselvalligheid grotendeels uit.

Let wel, net zoals de ‘ gemiddelde temperatuur’ niet vastgebeiteld is, maar zelf onderhevig is aan bepaalde elementen (denk bvb. aan de temperatuurstijgingen door de klimaatverandering), geldt dit ook voor beleggingen in fondsen of trackers. Daarom zijn de langjarige gemiddelden ook daar aan verandering onderhevig. Bij enkele goede beursjaren kan dit gemiddelde stijgen. Na een crash kan dit gevoelig naar beneden donderen. Maar zelfs dan fungeert dit een beetje zoals eb en vloed. Het maakt niet uit of het tij nu  stijgt of wegtrekt. In beide situaties kan je blijven voelen of je al dan niet nog met je voeten aan de grond kan. Zo niet dan zit je in de gevarenzone en begeef je je beter wat dichter naar het strand.

MijnPortefeuille.be

Afscheid van GOGI en GOGI InversMarc hield samen met een collega een website in de lucht, Mijn Portefeuille. Op deze site publiceerde hij 2-wekelijks zijn cijfers.

  • De GOGI gaf een indicatie (nooit een advies) aan wie spaar- of beleggingsplannen met periodieke stortingen had. Je kon op basis ervan beslissen of je beter je periodieke stortingen uitvoerde of opschortte. Dit laatste tot er zich een beter moment voordeed om het opgepotte geld te investeren. Een manier om toch een beetje rekening te houden met de capriolen van de markt.
  • De GOGI Invers probeerde aan aanduiding te geven voor wie eenmalig een groter bedrag in een fonds wou investeren. Was het -alle onzekerheden daargelaten- statistisch gezien nu een goed moment of kon je beter wachten tot het licht terug op groen stond? Want niets is zo fnuikend voor een beginnend belegger om zijn investering kort na instappen enkele 10-tallen procenten waarde te zien verliezen.

Het systeem van GOGI en GOGI Invers was natuurlijk niet helemaal waterdicht. Voor specifieke fondsen (op landen/regio’s of thema’s gericht) kunnen individuele gebeurtenissen onvoorziene grote verschuivingen veroorzaken. Onverwachte politieke beslissingen in China hebben bijv. vorig jaar diverse Chinafondsen (-of ruimer- Emerging Marketsfondsen) onderuitgehaald. Net zoals de rentestijgingen van de voorbije maanden een erg grote hap uit de waarde van veel technologiefondsen nam.

Een welverdiend pensioen.

De jaren vergen echter hun tol. De informatieverwerking van de vele honderden gegevens werd steeds meer een last voor betrokkene. Daarom besliste hij een stap terug te zetten en besloot deze de uitgebreide lijst niet langer bij te werken. Waardoor ze ook niet langer gepubliceerd wordt.

Zelf konden wij voor een groot gedeelte van de fondsen die wij volgen jarenlang de GOGI- en de GOGI Invers-score uit betrokken lijsten capteren en opnemen in ons fondsenoverzicht. We deden dit in het kader van onze transparantiedoelstelling. Zo had je een evaluatie-element om vast te stellen of je op moment X al dan niet wou investeren. Als promotor van ethisch beleggen willen we immers geen aankoop forceren. En wegens gebrek aan glazen bol weten we niet wanneer instappen al dan niet opportuun is. De Gogi en Gogi Inversscore kon lezers of klanten mogelijk inspireren.

Maar helaas zijn de gegevens niet langer beschikbaar. Of ze ooit terugkomen (misschien dat een betrokken lezer van MijnPortefeuille zich geroepn voelt om het titanenwerk over te nemen) kunnen we op dit ogenblik niet zeggen.

Dank aan Marc, die ons in samenspraak met zijn collega, toestemming gaf om zijn gegevens voor onze werking al die jaren te gebruiken en te publiceren.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *