geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

2 recente correcties op deze site


2 recente correcties
Foei, fouten die anderhalf jaar op de site stonden te blinken.

Inzichten groeien. En soms klitten die samen tot een conclusie die later verkeerd blijkt te zien. Het kan gebeuren in relaties, in financiële beslissingen, …  .

Kemels schieten? Het gebeurt ook in publicaties. Zelfs op deze site.

Recent hebben we 2 pagina’s verwijderd, die al meer dan 1 jaar op deze blog te lezen waren. Waarom?

Ze waren fout. Wie ze geloofde (waaronder schrijver van de blog zelf) is slachtoffer van Fake News.

NN Life Patrimonial future fund is géén duurzaam pensioenfonds.

De verwarring in mijn hoofd is ontstaan omdat dit product ter vervanging kwam van het eveneens een tijdlang door NN Insurance Belgium verdeelde Star Fund. En dit is wél een duurzaam pensioenfonds. Er werd toen gesteld dat quasi dezelfde beleggingsstrategie gevolgd werd en dat het nieuwe fonds beheerd werd door dezelfde mensen als Star Fund.

We zijn nu anderhalf jaar na lancering en in géén enkel beleidsdocument rond NN Life Patrimonial future fund vinden we ook maar enige verwijzing terug naar duurzaamheid als selectiecriteria voor haar participaties. Dit terwijl er in het NN Life patrimonial-gamma wel enkele fondsen zijn waar dit expliciet gebeurt.

Conclusie: schrijver was op het verkeerde been gezet. De informatie die anderhalf jaar lang over dit fonds verscheen op deze site was niet correct.

Een duurzaam VAPZ is niet mogelijk.

In de lente van 2019 bekloeg komiek Bert Gabriëls zich erover dat hij als zelfstandige niet kon intekenen op een fossielvrij vrij aanvullend pensioen. Hij besloot om die reden af te zien van die fiscaal voordelige formule.

Na zijn klacht was ik bij NN Insurance Belgium in hun Scala-product gedoken en ik haalde daar enkele Tak 23-fondsen uit die -misschien niet 100 %, maar toch grotensdeels- fossielvrij waren. Ik schreef daar toen een pagina over die redelijk veel verspreid werd via sociale media.

NN Insurance Belgium heeft de naam “Scala …” toegekend aan haar producten 2e pijler (VAPZ, IPT en groepsverzekering,…). De fondsen die voor opbouw van dergelijke pensioenen kunnen gebruikt worden en ook de software om offertes VAPZ of IPT te maken vormt 1 geheel.

Ik had hierbij 1 vormvereiste van VAPZ over het hoofd gezien. De overheid houdt (tot heden) vast aan kapitaalsgarantie bij VAPZ. Dit betekent dat je je VAPZ niet uit beleggingsfondsen kan opbouwen. Je moet dus quasi 100 % in Tak 21-producten investeren. Je kan hoogstens beslissen om de winstdeelname (het extra dat mogelijk door verzekeraar uitgekeerd wordt bovenop de kapitaalsgarantie) in fondsen te beleggen.

Dat die winstdeelname in fondsen kan belegd worden verklaart waarom er in de Scala-producten (ook voor VAPZ) melding gemaakt wordt van beleggingsfondsen (Tak 23).

Conclusie: door alleen te zoeken binnen de fondsenlijst Scala naar fossielvrij beleggingen, ben ik voorbij gegaan aan de techniek achter VAPZ. Te enthousiast willen inspelen op een terechte vraag én gebrand om hierin een oplossing te voorzien, heb ik -ten onrechte- een basisvereiste van VAPZ miskent.

Wie zonder fouten is, mag beginnen stenen verzamelen.

Het is merkwaardig dat in de voorbije anderhalf jaar niemand (geen lezer, geen medewerker van NN Insurance Belgium, geen collega-makelaar, …) mij op de fouten attent gemaakt heeft.

Er kan hier onverschilligheid mee gemoeid zijn. Maar mogelijk waren de artikelen aan de oppervlakte zo geloofwaardig dat de foute info vlotjes passeerde zonder dat ze belletjes deed rinkelen. Ik begin te begrijpen hoe Fake News een plaats krijgt in ons leven.

2 recente correcties
Op de site van ethisch beleggen moet u kunnen rekenen als was ze ‘a mans best friend’.

Deze site wil een one-stop-shop zijn voor duurzaam beleggen. Om die reden is geloofwaardigheid belangrijk. 2 x een kemel schieten is dus wel een dingetje. Zelfs al gebeurde het niet moedwillig.

Er past hierbij dan ook maar 1 ding: deemoedig het hoofd buigen. En hopen dat in de toekomst bij die 2 recente correcties blijft.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *