geef uw geld meer waarde

BELEGGEN ZONDER DE PLANEET EN DE SAMENLEVING TE SCHADEN? daT KAN MET DEZE one-stop-shop. ZE bevat een aanbod van meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) / € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
wat past het best bij mijn principes en risiCoprofiel? ☎ 09/395 03 03 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Ga bewuster om met uw geld. Beleg ethisch.


Geld is niet neutraal. U breekt er mee af of u bouwt er mee op. Welke keuze maakt u?

Ga bewuster om met uw geld. Beleg ethisch. Dit wil zeggen investeer uw geld op een manier die mensen, ons samenleven en onze planeet vooruit helpen.

Door gericht te investeren kan u bvb. bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Ga bewuster om met uw geld. Beleg ethisch.

En weet u dat u door uw spaargeld juist te beleggen uw ecologische voetafdruk op een zeer efficiënte wijze verlaagt?

Redenen genoeg om uw geld niet meer klakkeloos aan uw bank toe te vertrouwen. Maar het in te zetten in de richting van wat u zelf belangrijk vindt.

Ethisch beleggen? Is dit niet hetzelfde als “duurzaam beleggen”?

 Neen. Maar beide begrippen overlappen elkaar wel gedeeltelijk.

Europa (en ook België) reserveerde het begrip ‘duurzaam beleggen’ voor een zeer specifieke groep beleggingen. Zij die volgens de SFDR-verordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vallen onder Artikel 9.  Dit zijn beleggingen die expliciet ecologische – en/of sociale doelstellingen hebben. Wat betekent dat ze doelbewust impact (meetbare verbeteringen) op het oog hebben.

Beleggingen die alleen rekening houden met ecologische en/of sociale aspecten (artikel 8) mogen de term ‘duurzaam’ (of de Engelse term “sustainable“) niet langer gebruiken.

Wij selecteren voornamelijk in “donkergroene” fondsen. Om voldoende spreiding te kunnen garanderen voor elk type klant worden soms ook bijkomend “lichtgroene” fondsen voorgesteld. (illustratie van charcoendiue.nl)

SFDR kwam er om ‘greenwash’ tegen te gaan. En om de  transparantie voor de belegger te vergroten. 

Mijn aanbod voor u?

Ga bewuster om met uw geld. Beleg ethisch.Sinds 2012 specialiseer ik mij in een concreet én gevarieerd beleggingsaanbod. Een aanbod met focus op Environmental, Social & Governance (Milieu, Sociale Aspecten & Bestuurlijke transparantie). Deze ESG-insteek helpt te garanderen dat de belegging in kwestie mensen, ons samenleven en onze planeet vooruithelpt.

Ik doe dit vanuit het besef dat het voor een gewone burger (m/v/x) niet evident is om in het bestaande aanbod het kaf van het koren te scheiden. Zelfs niet voor zij die overtuigd zijn van de noodzaak om maatschappelijk verantwoord te beleggen.

De afstand tussen “willen” en “doen” help ik overbruggen. Dit is het doel van deze one-stop shop.

Ik volg meer dan 110 beleggingsfondsen op. Sommigen zijn lichtgroen (ze houden rekening met sommige ESG-aspecten). De meeste zijn -volgens de nieuwe strakke definitie- volledig duurzaam.

Ik analyseer ze allemaal op basis van volgende criteria: (bewezen) rendement,  mate van duurzaamheid, risico en kosten. Daarbij krijgt elk fonds een eigen individuele score. Met die resultaten maak ik dan combinaties. Want “spreiden” is een basiswet. Ook voor wie ethisch wil beleggen.

Doet u mee?

Zet uw goede voornemens om in daden. Laat uw geld bewuster renderen. Beleg ethisch. U wordt er beter van. Ook de rest van de samenleving en de planeet wint erbij.

Hebt u weinig geld te besteden of veel? Wil u periodiek beleggen of een éénmalige som investeren? Hebt u een voorzichtig -, gebalanceerd – of juist dynamisch beleggingsprofiel? Door het grote aanbod heb ik quasi zeker iets dat perfect bij u past.

Overtuigd? Druk Go! en bezorg ons de gevraagde informatie.