Geld is niet neutraal. U breekt er mee af of u bouwt er mee op.

Ga bewuster om met uw geld. Beleg ethisch. Dit wil zeggen beleg volgens principes die mensen, ons samenleven en onze planeet vooruit helpen.

Zo kan u door gericht te investeren bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Ga bewuster om met uw geld. Beleg ethisch.

En weet u dat u door levenslang uw spaargeld juist te beleggen uw ecologische voetafdruk op een zeer efficiënte wijze verlaagt? Ga bewuster om met uw geld. Beleg ethisch.

Ga bewuster om met uw geld. Beleg ethisch.

Ethisch beleggen? Is dit niet hetzelfde als “duurzaam beleggen”? Neen, maar beide begrippen overlappen elkaar gedeeltelijk.

Met “ethisch beleggen” selecteren we ook uit lichtgroene fondsen. Dit om voldoende spreiding te kunnen garanderen voor elk type klant. (illustratie van charcoendiue.nl)

Europa (en ook België) reserveert het begrip ‘duurzaam beleggen’ voor een zeer specifieke groep beleggingen. Met name deze beleggingen die volgens de SFDR-verordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vallen onder Artikel 9.  Dit zijn beleggingen die ecologische en/of sociale doelstellingen hebben. Wat betekent dat ze doelbewust impact (meetbare verbeteringen) willen hebben.

Beleggingen die alleen maar rekening houden met ecologische en/of sociale aspecten (artikel 8) mogen de term ‘duurzaam’ (of haar Engelse variant “Sustainable“) niet langer gebruiken.

Doel van deze regelgeving is ‘greenwash’ tegen te gaan én transparantie voor de belegger te vergroten. 

Mijn aanbod ?

Ga bewuster om met uw geld. Beleg ethisch.Sinds 2012 specialiseerde ik mij in een concreet én gevarieerd beleggingsaanbod dat focust op Environmental, Social & Governance (Milieu, Sociale Aspecten & Bestuurlijke transparantie). Deze ESG-insteek helpt te garanderen dat de belegging in kwestie mensen, ons samenleven en onze planeet vooruithelpt.

Ik heb de ervaring én de overtuiging dat het voor een gewone burger (m/v/x) niet evident is om in het bestaande aanbod zijn weg te vinden. Zelfs voor hen die erg overtuigd zijn van de noodzaak ervan.

De afstand tussen “willen” en “doen” wil ik helpen overbruggen. Dit is het doel van deze one-stop shop rond ethisch beleggen.

Ik volg meer dan 100 beleggingsfondsen. Sommigen zijn lichtgroen (ze houden rekening met sommige ESG-aspecten). Andere zijn volgens de nieuwe strakke definitie “volledig duurzaam”.  Ik analyseer ze allen op basis van volgende criteria: (bewezen) rendement,  mate van duurzaamheid, risico en kosten. Daarbij krijgt elk fonds een eigen individuele score. Met die resultaten maak ik dan combinaties. Want “spreiden” is een basiswet. Ook voor wie ethisch wil beleggen. Door het grote aanbod, heb ik quasi zeker iets dat perfect bij u past.

Zet nu zelf de stap !

Zet uw goede voornemens om in daden. Laat uw geld bewuster renderen. Beleg ethisch. U wordt er beter van. Ook de rest van de samenleving en de planeet wint erbij.

Eerst een verkennend gesprek nodig? Zie hieronder bij ‘Ethisch Beleggen contacteren?‘.

Bent u nu al overtuigd! Druk Go! en bezorg ons de gevraagde informatie.