Modelportefeuilles 2019

 

Eind 2018 hebben we al de fondsen die wij opvolgen opnieuw aan een kritisch onderzoek onderworpen. Met deze fondsen hebben we terug een waaier aan theoretische modelportefeuilles opgebouwd. De kaalslag in het aanbod vorig jaar veroorzaakt door de invoering van MiFID II is gedeeltelijk verdwenen. Hoewel het aanbod nog niet de weelde heeft, die het in 2017 had, groeien sinds enkele maanden nieuwe loten aan onze beleggingsboom.

De evolutie van onderstaande portefeuilles volgen we op een Excelbestand. In tegenstelling tot onze eigen portefeuille, waarvan we de stand maandelijks publiceren, hebben we de modelportefeuilles niet echt aangekocht.

Draaien en keren tot alle vakjes kloppen. Dit geeft de doelstelling van onze jaarlijkse update van de modelportefeuilles goed weer.

In dit aanbod van modelportefeuilles zou werkelijk elk type klant die met ethisch beleggen wil beginnen zijn gading moeten kunnen vinden. Terwijl wij ermee voldoen aan onze wettelijke zorgplicht: in een passend (appropriate) én geschikt (suitable) aanbod voorzien. De objectiveringsoefening die we in 2017 uitgewerkt hebben, werd verder verfijnd. Zo wordt nu ook rekening gehouden met de aan/afwezigheid van  bedrijven geliëerd aan fossiele brandstoffen in het fonds.

We blijven opteren om per modelportefeuille  met verschillende fondsen te werken.  Dit helpt  de risicogevoeligheid (volatiliteit) van de portefeuille  te verminderen. Immers, andere beheerders betekent vaak ook andere inzichten, andere selectiecriteria.

Voor het eerst hebben we overal 100 % duurzame portefeuilles. In het verleden voegden we -bij gebrek aan voldoende defensieve ethische fondsen- voor de voorzichtige klant soms een (klein) gedeelte niet-ethische fondsen toe. Inmiddels vonden we wel alternatieven én bleek dat de niet-ethische fondsen (genre: Carmignac Patrimoine en Ethna Aktiv E) het qua rendement én wisselvalligheid niet beter doen dan andere fondsen op meer op zekerheid én duurzaamheid inzetten.

Hoewel de prestaties van de modelportefeuilles door de band genomen erg positief zijn, wees het resultaat van 2018 (net als dat van 2016 trouwens) uit  dat beleggen niet automatisch tot rendement leidt. Een nul-risico bestaat niet. Door deze 2 slechte jaren op vlak van rendement zijn de cijfers op 3 jaar niet echt aantrekkelijk. Maar beleggen is iets voor de lange termijn.

We  proberen het risico te verkleinen door voldoende te spreiden. Backtesting helpt daarmee, maar is niet zaligmakend.

Zo steken er in enkele portefeuilles fondsen die geen 10 jaar oud zijn. Voor betrokken fondsen werd het rendement in ontbrekende jaren op 0 gezet. Dit vertekent een beetje de cijfers.

En -nu we 10 jaar na de financiële crisis zijn- is de dip van 2008 ook uit de cijfers verdwenen. Dit verklaart gedeeltelijk ook de goede rendementen op 10 jaar. De sterke remonte in 2009 & 2010 creëerde een turbo-effect op de waarden.

Wat het aandelengedeelte van de portefeuille betreft, hebben we de verhouding blootstelling aan Europa versus VS niet gewijzigd.  De aandelenrally aan de overkant van de oceaan duurt o.i. momenteel al te lang, maar er is o.i. ook geen indicatie dat Europa klaar is om de rol over te nemen. En op politiek vlak zijn er aan beide kanen van de oceaan genoeg onzekerheden.

Algemeen heerst de mening dat we naar een hogere volatiliteit zullen evolueren en dat er in de komende jaren ook een recessie voor de deur staat. Toch verwacht Robeco in zijn 5-jarig vooruitzicht 2019-2023 gematigd positief rendement voor aandelenbeleggers.

Voor de gebalanceerde – én zeker voor de dynamische modelportefeuilles blijven we ook gedeeltelijk inzetten op ecologische – en emerging market fondsen.

We denken dat duurzame energie na de ratificatie van het Klimaatakkoord in Parijs (december 2015) nog aan gewicht gaat winnen.

Ondanks de grotere wisselvalligheid (en wispelturigheid bij de baas van de VS) zien we ook het economisch belang van groeilanden niet afnemen. Uitsluitend blijven beleggen in de Westerse wereld lijkt dan een vorm van provincialisme. Op korte termijn kan dit misschien zin kan hebben, maar voor een lange termijn belegger houdt dit eerder gevaren in.

Nr° Type Bedrag Profiel Risk # MVI geannualiseerd rendement                                                                                                      10 j      5 j     3 j       2018
1      P        € 100      V             4    5 100      6,53  3,54  0,66  –  5,88
2      P        € 100      B             4    4 100      7,08  3,81  0,70  –  6,83
3      P        € 100      D             5    5 100      8,65  4,16  1,25  –  8,23
4      P        € 500      V             4    5 100      6,53  3,54  0,66  –  5,88
5      P        € 500      B             5    7 100      6,03  3,54  0,43  –  9,54
6      P        € 500      D             5    8 100      7,29  3,84  0,67  -10,44
7      P    € 3.000       V             4    5 100      6,53  3,54  0,66  –  5,88
8      E    € 3.000       B             4    4 100      7,08  3,81  0,70  –  6,83
9      E    € 3.000       D             5    5 100      8,65  4,16  1,25  –  8,23
10    E    € 6.000       V             4    6 100      4,73  3,62  0,66   –  6,40
11    E    € 6.000       B             5    6 100      4,45  2,07  0,58   -10,26
12    E    € 6.000       D             5    6 100      4,85  2,21  0,00   -10,57
13    E   € 10.000      V             4    8 100      6,11  4,61  1,71   –  5,84
14    E  € 10.000       B             4    9 100      7,09  5,02  1,78   –  7,66
15    E  € 10.000       D             5    9 100      8,51  5,27  1,97   –  8,51
16    E  € 15.000       V             4  11 100      6,36  4,60  1,45   –  6,50
17    E  € 15.000       B             4  12 100      5,63  3,65  1,23   –  7,77
18    E  € 15.000       D             5  12 100      9,65  5,64  1,94   –  8,34
19    E  € 25.000       V             4  11 100      7,08  6,89  1,56   –  6,00
20    E  € 25.000       B             5  12 100      8,27  5,30  1,94   –  7,36
21    E  € 25.000       D             5  12 100      9,10  5,21  2,12   –  8,18
22    E  € 60.000       V             4  13 100      8,41  4,92  1,92   –  8,58
23    E  € 60.000       B             5  14 100      7,44  5,56  2,59   –  9,61
24    E  € 60.000       D             5  14 100      8,08  5,68  2,46   -10,14
Legende:
Type: soort betaling: M = Maandelijkse storting / E = Eenmalige storting Bedrag: te investeren bedrag zonder kosten
Profiel: V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D = D ynamische belegger
Risk: Uit de essentiële beleggersinformatie per fonds haalden we het risicoprofiel en verrekenden we dit procentueel tot een totaal cijfer per modelportefeuille.
#: het aantal verschillende fondsen dat deel uitmaakt van de modelportefeuille
MVI: welk percentage van de belegging kan als M(aatschappelijk) V(erantwoord) I(nvesteren) beschouwd worden? 
Geannualiseerd rendement: rendement van de modelportefeuille gedurende de betrokken periode, zonder kosten. Opgepast met interpretatie van deze cijfers. Rendementen uit een verleden zeggen niets over de toekomst.

Vertaald: Weelde opbouwen is een marathon, geen sprint. Doorzettingsvermogen is het belangrijkste bestandeel.

Opmerking 1 : Voor de modelportefeuilles met periodieke premies, zijn de weergegeven rendementen in ons overzicht vertekend. Ze gaan er van uit dat u de volledige inleg per 01/01 verricht hebt.
Opmerking 2 : Beleggen (zelfs zonder dat je duurzame – of ethische aspecten daarbij in overweging neemt) is iets wat je voor een (middel)lange tijd moet doen. Zich fixeren op recente rendementen en daar je beleggingsbeslissing op bouwen, heeft meer weg van speculeren.