Zelfstandigen

Zelfstandigen zijn mensen die op basis van hun beroepskennis (of op basis van zelfoverschatting) hun eigen werk creëren. Dit gaat gepaard met veel inspanning. Zowel in werktijd als in investeringen.

Of dit allemaal op termijn wel de juiste keuze was, zal pas later blijken.

In alle geval is de sociale ondersteuning van zelfstandigen nog een dingetje. Zo zijn hun pensioenen nog steeds een stuk lager dan deze van loontrekkenden.

En gezien de sterke maatschappelijke veranderingen is het nooit meer zeker of ze op het einde van hun carrière hun zaak wel aan een gunstige prijs kunnen verkopen.

Om die reden moeten ze zelf een tandje bijsteken. We kunnen helpen en dit met een insteek die niet ten koste van mens, milieu of maatschappij is.