Bedrijven

Volgens sommige politieke opvattingen zijn alle problemen toe te schrijven aan bedrijven. Daar zouden in raden van bestuur onverantwoordelijke egoïsten alleen aan zichzelf denken. Zich te buiten gaan aan zelfverrijking ten koste van het werkvolk of het leefmilieu. En daarbij pikken ze van de overheid allerlei subsidies in, terwijl ze dezelfde overheid liefst zoveel mogelijke belastingen onthouden.

Volgens ander opvattingen zijn bedrijven de echte bijdragers tot de welvaart van iedereen. En mag er om die reden wel best wat meer respect voor hun activiteiten en structuren zijn.

Beide opvattingen zijn natuurlijk karikaturen. Er zijn minstens evenveel bedrijven die verder denken dan de neus van hun aandeelhouder lang is, als er bedrijven zijn die op kortzichtig gewin uit zijn.

Meer en meer worden “waarden en ethiek” ook in het bedrijfsleven belangrijk. Voor hen hebben we 1 product in de aanbieding.