geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Bedrijven


karikaturen verschralen…

Volgens sommige politieke opvattingen zijn alle problemen toe te schrijven aan bedrijven. Daar zouden in raden van bestuur onverantwoordelijke egoïsten alleen aan zichzelf denken. Zich te buiten gaan aan zelfverrijking ten koste van het werkvolk of het leefmilieu. En daarbij pikken ze van de overheid allerlei subsidies in, terwijl ze dezelfde overheid liefst zoveel mogelijke belastingen onthouden.

Volgens ander opvattingen zijn bedrijven de echte bijdragers tot de welvaart van iedereen. En mag er om die reden wel best wat meer respect voor hun activiteiten en structuren zijn.

… de werkelijkheid.

Beide opvattingen zijn natuurlijk karikaturen. Ze reduceren de diversiteit en de gelaagdheid in een economie en een samenleving. Maar, gelukkig zijn er minstens evenveel bedrijven die verder denken dan de neus van hun aandeelhouder lang is, als er bedrijven zijn die op kortzichtig gewin uit zijn.

De cashvoorraad van uw bedrijf duurzaam inzetten.

Meer en meer worden “waarden en normen” ook in het bedrijfsleven belangrijk. Voor hen hebben we 1 product in de aanbieding.