Belastingsontduiking: het net sluit zich verder.

Heeft de burger zin of heeft hij (m/v) burgerzin?

  Dat de overheden in het Westen veel geld nodig hebben en dat sommige van hun inwoners dit geld liever verborgen houden, zijn 2 open deuren intrappen. In het verleden hebben vele particuliere beleggers (ook vennootschappen trouwens) om die reden buitenlandse kanalen bewandeld. Denk aan de couponnetjestrein naar Luxemburg waar onze (groot)ouders de heffing op hun intresten liever zelf verteerden in… Lees verder Belastingsontduiking: het net sluit zich verder.