geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Fondsen / Tak 23


De werking van Ethisch Beleggen spitst zich voornamelijk toe op voorlichting en advies rond Tak 23-producten.

Garantie versus Opbrengst.

Fondsen / Tak 23
Uit de tijd toen Athora Belgium nog Generali was (2018)

Tak 23 is een verzamelnaam voor een soort levensverzekeringen waarbij je als klant géén gegarandeerde opbrengst verwerft. Wens je dergelijke garantie wel, dan dien je je te wenden tot een ander soort levensverzekeringen, Tak 21. Deze laatste hebben juist omdat ze een gegarandeerde opbrengst moeten bieden erg veel last van de lage rente. Je krijgt daar dus wél zekerheid, maar je moet tevreden zijn met erg weinig rendement. Bij Tak 23 is er geen garantie op opbrengst. Er is alleen kans op rendement. Je verzekering is immers gekoppeld aan beleggingen. Hierdoor schommelt de waarde van je Tak 23-product volgens de evolutie van de onderliggende bestanddelen (cash, obligaties, aandelen, beleggingsfondsen, vastgoed,…)

Heb je het dan over beleggingsfondsen? Niet helemaal!

Een Tak 23 kan je het best vergelijken met bancaire beleggingsfondsen. Dergelijke beleggingsfondsen vind je met honderden op de financiële markten.

 • Je hebt er die inspelen op defensieve beleggers, maar net zo goed die inspelen op erg dynamische beleggers.
 • Sommigen focussen zich op een specifieke regio (Europa, VS, Emerging Markets,…), maar anderen kiezen voor een wereldwijde spreiding.
 • Er zijn fondsen die in verschillende economische sectoren beleggen, maar je hebt er ook die zich toespitsen op zeer specifieke sectoren (cybersecurity, biotech, technology,…).
 • Je hebt fondsen die alleen op rendement mikken en je hebt fondsen die naast rendement ook aandacht hebben voor een duurzame insteek (belang van ecologie, sociale dimensie en goed bestuur).

Met Ethisch Beleggen spelen we in op deze laatste categorie. We zoeken naar fondsen die op de lange duur rendement combineren met een maatschappelijk verantwoorde insteek. Dit neemt niet weg dat het voor een korte termijn ook wel eens negatief kan uitpakken.

Ook verzekeraars hebben de markt van beleggingsfondsen (& ETF’s) ontdekt en daar producten voor ontwikkeld. Soms gaat het om eigen fabricaat, maar vaak zijn het herverpakte versies van fondsen die u ook bancair kan aanschaffen.

Enkele specifieke aandachtspunten

 • De gelden van een tak 23-verzekering (na aftrek van kosten, belasting -en eventuele vrij te kiezen opties als overlijdensdekking, premievrijstelling,...) worden in België geïnvesteerd in een intern fonds van de verzekeringsonderneming. In Luxemburg wordt die omweg niet genomen.
 • De manier van beleggen (de marges waarbinnen de verzekeraar moet blijven) moet contractueel vastgelegd zijn.
 • De mogelijkheden voor de verzekeraars zijn gelimiteerd tot wat de FSMA aanvaardbaar vindt voor de particulier klant. Echt exotische – (denk bijv. tropisch hout) of ongewone activa (denk bijv. whisky) mogen niet meer in interne fondsen verpakt worden.

Waarom dan niet rechtstreeks de originele fondsen aankopen?

 • Wel Ethisch Beleggen is een initiatief van een verzekeringsmakelaar. Die is niet geattesteerd om rechtstreeks bij banken/vermogensbeheerders aan te kopen. Als makelaar kan hij wel bij verzekeraars aankopen. En dat kan bij verschillende verzekeraars.
 • Er zijn weinig banken waarbij de bankagent ook kan putten uit het aanbod dat niet door de eigen bank verdeeld wordt. Hier is die beperking er niet. Als verzekeringsmakelaar kunnen we inkopen bij verschillende partijen. Wat ook niet betekent dat we gelijk welk fonds voor jou via verzekeraars kunnen aankopen.
 • De verpakking van beleggingsfondsen in de formule van een Tak 23 heeft voor- en nadelen. Je vindt onder deze rubriek enkele subitems, waar je daar uitgebreid  over kan lezen.

Maar hier alvast enkele typische verschillen tussen beide producten.

Al naar gelang je deze belangrijk vindt, kies je voor 1 van beide systemen:

 • er is sprake van een verzekeringscontract. Je kan zelf bepalen wie begunstigde is van de prestatie (lees: uitbetaling) bij einddatum of bij overlijden van onderschrijver.
 • de minimale begininleg is soms hoger dan bij bankproducten, maar daar staat tegenover dat je bij interne fondsen soms gemakkelijker toegang hebt tot de beleggingsstrategie van een fonds.

Vb. bancair fonds Carmignac Patrimoine  (C.P.) kost per 05/02/2021 € 731,57. Heb je € 2.000 te beleggen, dan bestaat de kans dat je via je bank maar € 1.463.14 in dit fonds kan beleggen. Men vraagt meestal volle eenheden te kopen. Bij een verzekeraar die een intern fonds heeft die de beleggingsstrategie van  C.P. volgt zal je gemakkelijk je volle € 2.000 kunnen besteden en hiervoor 2,7338 eenheden kunnen kopen.

 • voor gedeeltelijke verkoop kunnen er strengere voorwaarden gelden op het vlak van te verkopen bedrag en te behouden saldo. Soms moet je een minimumbedrag verkopen en/of moet er een minimumbedrag in het fonds blijven zitten.
 • je kan meestal vlotter switchen tussen fondsen (mits deze tot het aanbod van de verzekeraar behoren). Vaak is er 1 gratis overdracht naar een ander fonds per jaar voorzien.
 • de kostenstructuur is niet altijd transparant (onder meer de vergoedingskosten die makelaars aanrekenen kan verschillen).
 • soms zijn er uitstapkosten bij verkoop tijdens de eerste jaren, maar daar staat tegenover dat er is geen roerende voorheffing op meerwaarde bij einddatum, noch bij vervroegde uitstap is
 • bij stortingen wordt een taks van 2 % afgehouden, maar er is geen taks bij verkoop (1,32 % bij bancair kapitalisatiefonds).

(update:  10/02/2021)