geef uw geld meer waarde

BELEGGEN ZONDER DE PLANEET EN DE SAMENLEVING TE SCHADEN? daT KAN MET DEZE one-stop-shop. ZE bevat een aanbod van meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) / € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 09/395 03 03 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Investeer je geld in lijn met je principes


Ken je je eigen duurzaamheidsvoorkeuren?

  • Ja? Dan weet je wat je wil én kan je dit wellicht ook duidelijk maken in een gesprek met je financieel adviseur (je bankier, je verzekeringsmakelaar,… ). Maar heeft hij dan wel het juiste aanbod in huis? Kan je er wel ethisch beleggen?
  • Neen? Dan schrik je je een hoedje de volgende keer dat je bij je financieel adviseur binnenstapt. Want hij (m/v/x) zal je je daar naar vragen. Per 2 augustus 2022 worden immers nieuwe gedragsregels van kracht in de financiële sector. Europa wil hiermee de financiële middelen die beschikbaar zijn op ons continent inzetten voor meer duurzaamheid en een meer circulaire economie.
Investeer je geld in lijn met je principes.
Geen Belgische fantasie, maar dwingende Europese regelgeving.

De doelstelling om de klimaatopwarming binnen de perken te houden (Akkoord van Parijs) én de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen te bevorderen vergen immers grote inspanningen. En veel geld. Niet alleen dat van de overheden. Ook ons eigen geld wil men hiervoor inzetten. Dit is de reden waarom je over je duurzaamheidsvoorkeuren zal bevraagd worden op een plaats waar je het mogelijk helemaal niet verwacht. Aan een bureau of een balie waar je wou praten over beleggingsmogelijkheden.

Kan je financieel adviseur je duurzaamheidsvoorkeuren wel vertalen in zijn beleggingsvoorstel?

Jouw duurzaamheidsvoorkeuren worden daarmee een essentieel onderdeel van je beleggingsprofiel. Naast je kennis van- en je ervaring mét financiële producten, je risicobereidheid, … .

De bevraging door je financieel adviseur dreigt redelijk stroef te verlopen.

  • Dat komt omdat de vragen die de financiële sector op basis van de regelgeving uitwerkte lange volzinnen bevatten. En ze daarbij termen gebruiken waar je mogelijk nog nooit van gehoord hebt.
  • Verder bestaat de kans dat je financiële vertrouwenspersoon zelf te weinig onderlegd is in duurzaamheid. En hij dus houvast zal zoeken in vaste patronen waar hij zich niet makkelijk van los kan maken.

Mogelijk is het resultaat van die onwennigheid aan beide kanten dat je afhaakt. En verzucht dat je liever nog alleen over rendementen én producten wil spreken. Waardoor jullie beiden zich terug op het oude vertrouwde terrein bevinden. En besluiten dat duurzaamheid voor jou toch geen beleggingsprioriteit is. Want hoewel de regelgever de bedoeling heeft om duurzame beleggingen te promoten, is het de adviseur niet verboden om je niet-duurzame beleggingen aan te bieden. Althans zo je als klant geen duidelijke keuze pro duurzaamheid maakte.

Wordt Ethisch Beleggen je geschikte partner?

Sturing én manipulatie van het gesprek door je adviseur is dus niet denkbeeldig.

Investeer je geld in lijn met je principes.
investeren met respect voor mens , maatschappij en planeet

Daarom kan het verstandig zijn te kiezen voor een adviseur die wel al tijdig de richting van duurzaamheid insloeg in diens beleggingsaanbod?

Ethisch Beleggen trekt sinds 2012 de kaart van beleggingen met zo veel mogelijke ESG (Environmental, Social & Governance)-aandacht. We hebben leveranciers gezocht die deze in voldoende ruime mate aanboden, diverse modelportefeuilles uitgewerkt, onze criteria doorlopend aangescherpt, … .

Ethisch Beleggen volgt méér dan 110 beleggingsfondsen op. Deze worden geanalyseerd op basis van volgende criteria: (bewezen rendement), mate van duurzaamheid, risico en kosten. Elk fond krijgt een eigen individuele score. Met die resultaten worden dan combinaties uitgezocht. Want ‘spreiden’ blijft ook voor wie duurzaam wil beleggen een basisregel.

Ethisch Beleggen is derhalve een uitgelezen partner voor wie met zijn geld niet alleen financieel rendement zoekt, maar tevens wil dat zijn belegging mensen, ons samenleven en onze planeet vooruithelpt. Om samen met jou jouw duurzaamheidsvoorkeuren te helpen realiseren, dus.

En akkoord, de regelgeving is complex en soms tegenstrijdig. Zo vraagt ze onder meer rekening te houden met gegevens die op vandaag nog niet beschikbaar zijn. Dus zullen ook de oplossingen en suggesties van Ethisch Beleggen af en toe niet 100 % stroken met je ideaalbeeld. Maar alvast zal je een duiding krijgen waar én waarom ze afwijken.

Doe je mee?

Het is voor niemand makkelijk om in het bestaande aanbod het kaf van het koren te scheiden. Nog steeds worden producten aangeprezen als ‘duurzaam’, ‘groen’, ‘sustainable’  waar ze dit in feite niet of slechts zeer gedeeltelijk zijn. Ondanks de invoering van reglementeringen als SFDR. Daarom hebben we deze one-stop-shop opgezet. Om je te helpen je geld in lijn met je principes te investeren.

Wil je veel- of weinig geld besteden? Wil je regelmatig beleggen of een éénmalige som investeren? Heb je een voorzichtig -, gebalanceerd- of juist een dynamisch beleggingsprofiel? Dankzij het grote aanbod vind je bij Ethisch Beleggen bijna zeker iets dat perfect bij je past.

Overtuigd? Druk op GO! en bezorg ons de nodige informatie. Dan gaan we voor jou aan de slag.