Categorieën
home

Vangnetten bij elastiekspringen?

 

Beleggen” en “risico” lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is de reden waarom veel mensen er niet aan willen beginnen. Ze hebben een panische angst voor risico. Ze vergeten dat wie géén risico neemt stilstaat. En zoals de volksmond zegt: Stilstaan is achteruitgaan. Anderen krijgen een kick van risico en gaan het daarom steeds verder zoeken. Tot in het onvoorzichtige toe.

veiligheid ook mogelijk in beleggignsland?
veiligheid ook mogelijk in beleggingsland?

Gelukkig hebben de meesten onder ons een ingebouwde rem, die ook bij risico op veiligheid aanstuurt. We vinden het normaal dat kinderen met ‘vallen en opstaan’ leren lopen en gunnen hen de valervaring, maar liefst niet op betonnen vloeren of met scherpe voorwerpen in de buurt. We begeleiden onze kinderen in de overstap van driewieler naar echte fiets met steunwieltjes. En leren ze even later aan de hand op 2 wielen hun evenwicht zoeken, vooraleer we ze loslaten. Zonder risico geen vooruitgang, maar zonder basisveiligheid neemt de angst het van ons over en verstijven we.

Om de sprong te wagen van spaarrekening, termijnrekening of kasbon naar echte beleggingsproducten moeten velen ook angsten overwinnen. En sommigen beginnen er nooit aan wegens absolute risico-aversie. Vreemd. Ze beseffen dat fietsers/automobilisten ook in verkeersongevallen kunnen betrokken worden en worden toch fietser/automobilist. Maar ze raken op financieel vlak nooit verder dan de rand van hun spaarboekje.

En inderdaad, net zoals het verkeer moordend kan zijn, kan ook beleggen moordend zijn. Onvoorbereid in het verkeer stappen is een hoog risico nemen, net zoals onvoorbereid op eigen houtje beginnen beleggen dat kan zijn. Daarom is het goed om ook na te denken over beveiliging

Categorieën
home

Inflatie daalt tot 1 %! Maar spaarrekening zakt nog lager

 

Hoewel iedereen aanvoelt dat de levensduurte de laatste jaren serieus gestegen is – voor veel oudere mensen is dit rechtstreeks gekoppeld aan de invoering van de € die alles ondoorzichtelijker maakte – , doet de overheid er alles aan om de inflatie te laten afnemen. Eind april was de officiële inflatie teruggevallen tot 1 %. Dit komt door een combinatie van geluk, manipulatie van de cijfers (de gezondheidsindex bijv. haalt al jaren de prijs van alcohol, tabak en benzine uit het berekeningsmechanisme, maar daardoor zijn die producten niet weg uit het consumptiepatroon van de Belg) en recent ook door het invoeren van de soldenkortingen in de indexberekeningen én de daling in energiekosten. Onder meer door harde -mediatieke- opstelling van de de Keizer van Oostende tegenover energieproducenten als Electrabel en C°.

Spaarvarken: niet klaar voor het barbeque-seizoen
Spaarvarken: niet klaar voor het barbeque-seizoen

Maar de lage inflatiecijfers geven ons niet direct een gevoel van opluchting. Misschien omdat we vrezen dat dit slechts een tijdelijke luwte is, maar zeker ook omdat de vergoeding op ons spaargeld zo mogelijk nog vlugger zakt dan de inflatie zelf. Zo hebben de grootbanken BNP Paribas Fortis en Belfius recent de rente van hun meest verspreide spaarrekeningen onder de 1 % (basisrente en getrouwheidspremie samen) gejaagd. Het is natuurlijk mogelijk om

Categorieën
home

Lelijke streep door de rekening

 

Met Ethisch Beleggen proberen we een gezonde spreiding van fondsen aan te bieden. Omdat dit niet zomaar ter beschikking is binnen de Belgische grenzen, waren we genoodzaakt om ook over het muurtje te kijken. Uiteindelijk zijn we ook in zee gegaan met 2 Luxemburgse verzekeraars. Niets onwettigs aan. En door ook deze 2 verzekeraars onder arm te nemen, konden we voor de klanten de variatie aanbieden die we nodig hadden om een evenwichtig aanbod te doen.

doet het licht uit
Euresa-Life doet het licht uit

Helaas besliste 1 van onze aanbieders om vanaf 01/03/2013 in run-off   te gaan. We werden hiervan pas op de valreep verwittigd.  Er zijn o.i. 2 redenen waarom dit gebeurd:

Categorieën
home

Mee-eters aan tafel bij Ethisch Beleggen

 

Neen, we gaan het hier niet hebben over jeugdpuistjes en hoe ze te bestrijden.

Is het nodig om uw beleggingsfondsen te recycleren?
Verleidelijke reclame voor ETF uit Nederland

Ditmaal gaat onze bijdrage over ETFs (Exchange Traded Funds) of ook wel Trackers genoemd. En we laten ook al dadelijk in onze kaarten kijken: we moeten ze niet.

Maar ze zijn er en ze zullen er blijven. En net als bij de jeugdpuistjes zullen ze nog wel even groeien. Onze antipathie zal daar niets aan verhelpen. We sissen alleen TANSTAAFL om ze op afstand te houden.  ETFs zijn een beetje te vergelijken met witte producten,

Categorieën
home

De eigen portefeuille in december

 

Beleggen is een activiteit waarbij we op (middel)lange termijn een gunstig effect beogen. Schommelingen in + of – tussendoor zijn in dit opzicht niet echt zeer relevant.

Zullen ook in 2013 de financiële puzzlestukjes gunstig vallen?
Zullen ook volgend jaar de financiële puzzlestukjes gunstig vallen?

Nochtans heeft iedereen de neiging om af en toe toch eens opnieuw naar de genomen beslissingen te kijken. Bij onze eigen portefeuille doen we dit maandelijks.

Omdat het de laatste evaluatie van 2012 is, dreigt dit misschien een overmatig belang te krijgen. Het globale rendement van de portefeuille is uiteindelijk gestrand op 5,47 %. Lang niet slecht dus, maar

Categorieën
home

Gestrikt ?

 

De maatregelen om de begroting 2013 van de Belgische overheid te kunnen neerleggen zijn deze nacht beslist.

de tering naar de nering gezet?

Er is heel wat gespin aan voorafgegaan (BTW-verhoging, inlevering betaalde feestdag,….) en het gespin zal zeker niet stoppen in de komende dagen. Op te merken valt dat er in regeringskringen tevredenheid heerst omdat het (geschat) tekort maar uitkomt op 2,15 %. Dit lijkt beter in vergelijking met heel wat buurlanden. Maar het is natuurlijk zo dat de overheidsschuld bij heel wat buurlanden ook minder hoog is dan die in België. De overheidsschuld (in feite een financieel voorschot dat genomen wordt op de komende generaties) stijgt dus vrolijk verder. En dat terwijl er géén structurele maatregelen genomen zijn (vergrijzing, klimaatwijziging, ….). De zogenaamde kaasschaaf

Categorieën
home

Fiscaal nadeel Tak 23 versus beleggingsfonds verkleint

 

Naast de instapkosten betaal je in België bij onderschrijving van een Tak 23-belegging een verzekeringstaks. Voor vennootschappen is die 4,4 % en voor particulieren bedraagt deze (update: sinds 01/01/2013:) 2%. Deze taks zorgt er mee voor dat vele beleggers bancaire beleggingsfondsen verkozen (zo zij hun geld al niet bang op een spaarrekening lieten sluimeren).

snijdt in ieders vel

Immers tot 01/01/2012 dienden ze daar slechts 0,5 % beurstaks te betalen bij verkoop van hun kapitalisatiefondsen. Deze beurstaks werd begin van 2012 reeds opgetrokken naar 0,65 % en vanaf vandaag moet er bij verkoop een beurstaks van 1 % betaald worden (met absoluut maximum van € 1.500).

Er blijft dus een verschil van 1,0 % ten nadele van Tak 23. Maar er is een ander essentieel verschil. De verzekeringstaks