Palmolie: het loopt niet gesmeerd tussen ING en NGO’s.

 

Oktober is bij ING de maand van het duurzaam beleggen. Je ziet het in hun etalage aan de opgehangen affiches. Op hun site kan je ook een brochure hierover aantreffen of hun aanpak terugvinden. Ook op hun WebTV hebben  ze een item hierover.

gebruik van IGN wijst op gevoeligheid voor copyright-inbreuk.

Wie zichzelf in de kijker zet, loopt natuurlijk ook kans op kritiek.

En sommige NGO’s ballen deze kritiek samen in een eigen specifieke website greenwash-ing.be. Daar vind je een oproep om je proteststem te laten horen. De verontwaardiging draait over het feit dat bij ING de linkerhand niet weet wat de rechter doet.

Palmolie.

In haar kredietbeleid zou ze zonder veel scrupules controversiële leningen toestaan aan bedrijven die het niet nauw nemen met de rechten van lokale bevolking.

In concreto hebben ze het bijvoorbeeld over Socfin, een palmoliebedrijf dat onder meer de plaatselijke bevolking van Sierra Leone de toegang ontneemt tot de grond waar ze in feite hun eigen voedsel moeten kunnen telen.

Mooi is dit, als je jezelf net profileert op je duurzame insteek. Iets wat Socfin trouwens zelf ook doet.

Er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest over palmolie. “Palmolie: het loopt niet gesmeerd tussen ING en NGO’s.” verder lezen

De eigen portefeuille in januari 2016: deel 2

 

Als het niet goed meer is, moet je ingrijpen. Dit deden we begin 2016 door het Fonds EdR Tricolore Rendement uit onze selectie te gooien. Hoewel het fonds in kwestie in 2015 ons het beste rendement opgeleverd had, bleek het niet langer genoeg rekening te houden met duurzame beleggingscriteria.

Wie de coach niet volgt gaat er uit.
Wie de coach niet volgt gaat er uit.

We hebben het fonds verkocht en de vrijgekomen gelden opnieuw geïnvesteerd. Voor 3/4 in fondsen die reeds deel uitmaakten van onze portefeuille. Te weten voor 50 % in 2 aandelenfondsen die vooral op Europa gericht zijn, met name  Echiquier Major en Pictet-European Sustainable Equities P . En de andere 50 % in enerzijds een ecologiefonds rond nieuwe energie BGF – New Energy Fund AS– in licht van klimaatakkoord te Parijs verwachten we bijkomende oriëntatie van investeringen in die richting- en anderzijds in een aandelenfonds dat voordien nog niet aanwezig was in onze portefeuille en wereldwijd belegt Petercam Equities Word Sustainable B.

Door de verkoop en herinvestering is  “De eigen portefeuille in januari 2016: deel 2” verder lezen

Met glans gebuisd? Rapport 2014 duurzaam beleggen in België

 

Eind juni laatstleden publiceerde het franstalige Réseau Financité voor de 9e opeenvolgende keer haar rapport: L’investissement socialement responsable en Belgique, rapport 2014 .

Input van onder de taalgrens.
Input van onder de taalgrens.

Deze organisatie was vroeger gekend onder de naam Réseau Financement Alternatif.

Dit rapport kreeg een beetje weerklank in de pers, maar verdient toch wat meer aandacht. Het is 1 van de schaarse publicaties is waarbij geprobeerd wordt een volledig zicht te krijgen op de stand van zaken mbt. duurzaam beleggen in ons land.

De teneur van de studie straalt ontgoocheling uit.

  • Ontgoocheling om de lethargie op wetgevend vlak, waar er daar geen vooruitgang geboekt wordt om duurzaam beleggen te promoten (o.m. met  fiscale incentives  te bevoordeligen). Nu in 2014 de regering ontbonden werd, wordt – terecht- gesteld dat de schaarse initiatieven terug naar af gezonden zijn.
  • Maar ook ontgoocheling omdat de totale markt van het duurzaam beleggen er terug op achteruit gegaan is.
  • En tot slot ontgoocheling omdat 90 % van de onderzochte beleggingsfondsen inhoudelijk door de mand vallen.

Uiteraard is het nuttig om voldoende kritisch te blijven én het bancaire aanbod rond duurzaam beleggen niet klakkeloos te bejubelen. Maar net zo goed mag er kritisch aangekeken worden tegen de beoordelaar zelf. Rate the raters (beoordeel de beoordelaars) is niet voor niets “Met glans gebuisd? Rapport 2014 duurzaam beleggen in België” verder lezen

Glashelder duurzaam

 

Een particuliere belegger, die op zoek is naar duurzame beleggingen heeft veel kans om door het bos de bomen niet meer te zien. Iedereen mag woorden als “duurzaam”, “sustainable”, “ethisch“, …. op zijn website, zijn documenten en fondsen plakken.

Logo "Goedgekeurd door Eurosif".
Logo “Goedgekeurd door Eurosif”.

Het gebruik ervan is niet gereglementeerd. En dit betekent automatisch ook dat er misbruik kan van komen. Het fameuze ‘greenwashen’ ligt daardoor steeds op de loer. Voor sommigen is dit reden om ook “ethisch beleggen” in de vuilbak van onvervulde beloftes te gooien en over te gaan tot de orde van de dag: onverschilligheid in wat of hoe je belegt.

Daarom is het logisch dat er pogingen ondernomen worden om het kaf van het koren te scheiden. In Europa is ondermeer EUROSIF, het European Sustainable Investment Forum, daarmee bezig. Volgende nationale organisaties behoren tot deze groep: Belsif (België), Dansif (Denemarken), Finsif (Finland), Norsif (Noorwegen), Spainsif (Spanje), Swesif (Zweden), UKSIF (Groot-Brittanië ). Maar ook organisaties die wat meer inspiratie in hun naamgeving legden, zoals FNG Forum Nachhaltige Geldanlagen   (Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland), Forum per la Finanza Sostenibile(Italië), FIR Forum pour l’ Investissement Responsable (Frankrijk) en VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (Nederland).

Deze organisatie publiceerde onlangs de 3e versie van hun European SRI Transparency Code. Deze code zou “Glashelder duurzaam” verder lezen

Met een nieuwe lei

 

Nieuwe combinaties: ook in de eigne portefeuille
Nieuwe combinaties: ook in de eigen portefeuille

Bij het begin van 2013 pak ik uit met een vernieuwde eigen portefeuille. We zetten de tellers terug op 0 zodat we kunnen zien wat de nieuwe portefeuille -hopelijk- oplevert.

Welke wijzigingen zijn er gebeurt?

1. schrapping van de maandelijkse storting in DLL New Energy Fund (LU0269460779 (*)). Het betrokken fonds had ik privé reeds sinds 23/12/2008 in portefeuille. Het bleek een underperformer te zijn gedurende de voorbije 4 jaren.  Begin november heb ik opdracht gegeven aan verzekeraar DLL om dit fonds met ingang van 01/01/2013 niet meer te spijzen. Het vrijgekomen geld wordt voortaan gelijk verdeeld onder DLL Triodos Sustainable Equities (LU0278271951) en DLL Water & Climate Fund (LU0269461587) welke wel betere rendementen genereerden.

2. Verkoop van fonds UFG Trend Opportunities, het fonds dat op de brug tussen 3e & 4e trimester 2012 de aanvankelijke aangekochte fondsen LFP Trend Infrastructures, LFP Trend Planet & LFP Trend Consumers opgeslorpt had. De fondsen in kwestie waren al door de mand gevallen (zie Kill your darlings) in het screeningsrapport van Novethic 2012. Omdat er geen link met duurzaam beleggen meer was werd de som in dit fonds toevertrouwt aan LFP Actions Europe ISR  R . ISR staat voor Investissement Socialement Responsable. (FR0010332122). en aan EdR Tricolore Rendement (FR0010588343)

3. Verder was er begin 2012 afgesproken met 1 van de betrokken verzekeraars, die minstens € 15.000 kapitaal in zijn contract wilde, dat ik kon opstarten met € 8.000. Maar dat ik binnen het jaar het belegde kapitaal diende op te trekken tot € 15.000 (zie (on)zichtbare wijzigingen in de eigen portefeuille). Gezien er een flinke belastingsterugbetaling op mij wachtte, had ik mij daartoe geëngageerd. Zodra de fiscus mijn rekening aanzuiverde, heb ik er volgende fondsen gekocht:

  1. Echiquier Major (zie ook nieuwe aanbieder en extra fonds) (FR0010321828)
  2. DWS Invest new Resources (LU0237015457)

Verder heb ik in enkele reeds aanwezige fondsen wat extra geld gestopt:

  • Dexia AM Sustainable Low (BE0159412411)
  • EdR Europe SRI (FR0010505578)
  • Petercam Eq. Europe Sustainable (BE0940002729)
  • Pictet AM PF Clean Energy R (LU0298650788)
  • Picet AM PF Water R (LU0104885248)

Het voorlaatste fonds werd op 27/11/2012 uitgeroepen tot beste fonds voor schone energie. Deze prijs beklemtoont de aandacht voor klimaatverandering én het aspect ethisch beleggen. Hier vind je video met interview met alle winnaars.

Pictet Clean Energy valt in de prijzen.

  Wat dit laatste fonds betreft, moet opgemerkt worden dat het extra geld dat daar naartoe gegaan is, uiteindelijk in het fonds met eindletter R terechtkwam, terwijl ik eerder reeds gelijkaardig fonds met eindletter P kocht. Beide fondsen zitten niet bij dezelfde verzekeraar. En het R fonds rekent meer beheerskosten aan dan het P fonds. Een voorbeeld waar we toch nog gepakt worden door de kleine lettertjes in voorstellen en contracten.

Met deze portefeuille gaan we 2013 in. Je kan ze hier bij de bijlagen op  de website van Coverbel aantreffen.

(*) Dit is de ISIN-code van het fonds. Via deze code kan je er informatie over vinden, bijv. bij de website(s) van Morningstar.

 

After the Singing: Invest for the climate

 

De Republikeinse- en de Democratische Conventie in de VS zijn achter de rug. De laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen is ingezet. Bij de Republikeinse kandidaat Mitt Romney weten we dat hij niet wakker ligt van de milieuproblematiek. Hij wist zijn mensen te begeesteren door de huidige president te ridiculeren met zijn 4 jaar oude belofte om de stijging van het waterpeil van de oceanen te bestrijden. Dit in een periode waarin de VS door een uitzonderlijke droge zomer ging én met buiten de orkaan Isaac, waardoor de conventie zelfs even in het gedrang kwam. Exact 7 jaar na de orkaan orkaan Katrina die New Orleans bijna van de kaart veegde. Barack Obama repliceerde tijdens zijn speech waarop hij zijn nominatie aanvaarde door te stellen  “Climate Change is not a Hoax”(betekenis Hoax). Zijn milieubeleid is echter ook niet geworden wat hij ons beloofde bij zijn aantreden (hoewel hij recent een reglementering liet stemmen, die de autovervuiling toch -eindelijk- drastisch zal aanpakken).

Het is daarom absoluut een goed idee om op alle mogelijke wijzen druk te blijven uitoefenen om de milieu-aandacht niet te laten verslappen. Het initiatief Sing for the Climate dat “After the Singing: Invest for the climate” verder lezen