Categorieën
home

De eigen portefeuille in maart 2020

de eigen beleggingsportefeuille in maart 2020
Nieuwjaarswensen, die ongewild bitter zijn gaan smaken, nu iedereen weet dat het virus van dier op mens overgegaan is.

Laten we maar toegeven dat ook wij de impact van COVID-19, genoegzamer bekend onder de naam “Coronavirus” fors onderschat hebben. De angst regeert en de maatschappij is in lockdown. De eigen beleggingsportefeuille in maart 2020 zakte sterk.

Zwaar afgestraft.

De beurzen werden onrustig vanaf midden februari. En daarna zijn de rendementen in razend tempo naar omlaag gedonderd. Ook bij ons. Zowel de 24 modelportefeuilles als de eigen reële portefeuille staan momenteel zwaar in de min. Het waardeverlies sinds begin 2020 (YTD) varieert van – 12,38 % tot -17,80% in de modelportefeuilles. De reële portefeuille doet het met -19,71 % ook niet goed.

Natuurlijk dit verlies is momenteel virtueel. Zolang we niet verkopen voelen we het alleen psychologisch.

Wat nu?

Vanaf hier kan het 3 richtingen uit: verder afkalven, gedurende een tijdje pas op de plaats maken of terug de hoogte inschieten. Wat het wordt is niet te voorspellen. Tenzij op lange termijn: what goes down, must go up. Iedere tuinier die op het einde van de herfst de verschrompeling ziet, weet dat de lente nieuwe groei brengt.

Niet verkopen.

Toch is het niet evident om in deze tijden het hoofd koel te houden.

Zelf heb ik in de herfst van 2011 mijn lesje geleerd. Paniek om de Eurocrisis leidde ertoe dat ik eenheden uit fel afgestrafte dynamische fondsen (risicoklasse 5) verkocht en inruilde voor een gemengd fonds (risicoklasse 3). Het resultaat: ik had mijn verlies vastgeklikt.

Enige tijd later hadden de verkochte fondsen terug het niveau pre-Eurocrisis teruggevonden. Ook het gemengde fonds is terug gestegen, maar lang niet zo vlug en hoog als de dynamische fondsen waar ik afscheid van nam.

Dus: zeker niet in paniek verkopen is mijn advies.

Maar moet je een tijdje uit de markt blijven of ga je nu reeds instappen?

I don’t know.

Eenmalige aankopen

Aangezien we niet in de toekomst kunnen kijken, weten we niet waar het dieptepunt zich bevindt. Natuurlijk, beleggers en beurzen lopen voor op de verwachtingen. Dus mag je verwachten dat er ook enkele weken voor de pandemie onder controle is al een bodem gevormd wordt. Dat pleit er voor om niet al te lang uit de markt te blijven.

de eigen beleggingsportefeuille in maart 2020
Buitenhangen (met je hoofd) kan gevaarlijk zijn.

Maar niemand weet of de pandemie niet eventueel een bijkomende schokgolf verbergt. Een beetje zoals een voorbijrijdende trein ook een andere kan verbergen en je daarom beter voorzichtig bent met oversteken of je hoofd uit het raam te hangen.

Er zijn zeker economische – en financiële gaten geslagen, waarvan we nu nog de gevolgen niet of moeilijk kunnen inschatten. Centrale Banken hebben in de voorbije maand al al hun poer verschoten. En armlastige overheden trokken hun geldbeugel verder open, hoewel hun schulden soms (denk o.m. België) al buitennissig hoog waren.

Periodiek aankopen

Wie echter met een beleggingsplan met periodieke inleg werkt, doet er goed aan om juist nu zeker door te gaan met zijn (m/v/x) stortingen.

Want gezien alles flink gezakt is, koop je nu juist méér voor hetzelfde geld. Dit zal je gemiddeld rendement bij herstel van het vertrouwen en herneming van de koersen omhoog helpen.

Getrouw aan dit inzicht hebben we in de eigen beleggingsportefeuille ook in maart 2020 onze periodieke aankopen laten doorgaan.

de eigen beleggingsportefeuille in maart 2020
Een ludieke verkoopactie van Delhaizepersoneel werd op vraag van hogerhand ingetrokken. Aanvankelijk kon ik er om glimlachen. Vandaag weten we beter.

Maar ja, dat alles voelt tegennatuurlijk aan.

Gek dat de financiële markt er 1 is waarbij de solden juist kopers afstoten in plaats van aantrekken.  En het is moeilijk een gepaste prikkel te geven om de modale belegger markt tot terug tot aankopen te bewegen.

Kernpunt is “vertrouwen”. En we weten: vertrouwen komt te voet maar verdwijnt te paard. Het zijn dus niet alleen vleermuizen die ons schade berokkenen.

 

Categorieën
home

MeDirect lanceert haar nieuw beleggingsplan: DuurzaamMeGreen

MeDirect is 6 jaar actief in België. Ze profileert zich als dé fondsenbank van België. In haar aanbod steken meer dan 500 fondsen en enkele kant-en-klare Modelportefeuilles. Ze biedt geen beleggingsadvies aan. Maar men mag aannemen dat wanneer ze een modelportefeuille in de etalage zet, deze door erg veel aspirant-beleggers op hun platform gevolgd wordt.

MeDirect lanceert DuurzaamMeGreen
Kleine plantjes worden groot. Interesse in duurzaam beleggen stijgt. MeDirect nodigt uit om mee te doen.

Op haar website konden we al een tijdje lezen dat ze voortaan ook wou uitpakken met een duurzaam beleggingsplan. MeDirect speelt hiermee in op een recente bevraging waarbij 68 % van haar klanten te kennen gaf duurzaamheid belangrijk te vinden bij de keuze van een financieel product. Ze doet dit in samenspraak met NN Investment Partners. Het nieuwe beleggingsplan kreeg de gruwelijke naam “Sustainable MeGreen” in het engels. In het frans luidt dit “DurableMeGreen”.  Et pour les flamands: “Duurzaam MeGreen“.

We volgden de online infosessie begin december 2019 en nu MeDirect eindelijk DuurzaamMeGreen lanceert, proberen we er een eerste evaluatie van te maken.

Inspelen op veranderende tijdsgeest.

Duurzaamheid groeit in populariteit (hoewel dit gegeven op zich ook tegenreacties oproept- denk aan de drek die sommige Youth for Climate-activisten over zich heen krijgen). Recent nog engageerde Europa zich tot de lancering van een Green Deal.

In tijden van #MeToo kan je je minder gemakkelijk als macho profileren. Of je moet je doelgroep bij KVHV zoeken.  Dus: Out Goes: “Me Tarzan, You Jane” And In Comes ” Me Green, U2?” als profileringswijze. Weg met de macho-jager, leve de zorgzame partner.

Het nieuwe beleggingsplan heeft vreemd genoeg geen band met MeDirects Top 5 Duurzame Fondsen.

Duurzaamheid als topic was niet nieuw voor MeDirect. Al geruime tijd pakte de bank uit met een Top 5 Duurzame Fondsen.

 • DPAM Invest B Equities World Sustainable B Cap (EB-score: 8)
 • Triodos Sicav I -Triodos Global Equities Impact Fund € R Capitalisation (EB-score: 6,25)
 • Triodos Sicav I – Triodos Impact Mixed Fund – Neutral € R Capitalisation
 • Triodos Sicav I – Triodos Pioneer Impact Fund € R Capitalisation
 • NN (L) Global Sustainable Equity – P cap € (EB-score: 4,25)

3 van deze fondsen steken ook in ons eigen aanbod. We vermelden tussen haakjes de objectiviteitsscore die ze bij ons halen. Zeker de eerste 2 scoren sterk. Op de 2 fondsen die in italic staan kan je ook via de kanalen van NN Investments Partners intekenen.

Wat leren we nu uit het beleggingsplan  – Duurzaam MeGreen?

 1. Géén enkele -zelfs niet de 2 die via NN gedistribueerd worden– van de bovenvermelde topfondsen steekt in het duurzaam beleggingsplan. Je bent dan ook geneigd om te denken:

“Van 2 dingen 1. Ofwel waren de Top 5 Duurzame Fondsen geen topfondsen, ofwel zijn de fondsen in het beleggingsplan Duurzaam MeGreen geen topfondsen.

 1. Over welke fondsen gaat het nu?
  1.  NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable – P cap € (EB-score: 6,75)
  2.  NN (L) European Sustainable Equity – P Cap € (EB-score: 4,00)
  3.  NN (L) Green Bond – P Cap € – opgericht in 2016
  4.  NN (L) Global Equity Impact opportunities – P Cap €
  5.  NN (L) Euro Sustainable Credit – P Cap € – opgericht in 2019

c. en e. zijn alvast erg jonge fondsen, waardoor er ook geen zinvolle backtesting op kan uitgevoerd worden. Dus af te wachten hoe deze ten opzichte van hun benchmark zullen presteren en of ze tot winnaars zullen uitgroeien.

MeDirect lanceert DuurzaamMeGreen
Integratie van ESG bij beleggingen. De visie van NNIP
 1. Opmerkelijk is dat MeDirect bij de lancering van Duurzaam MeGreen geen enkele verwijzing naar het Febelfin duurzaamheidslabel Towards Sustainability maakte. Dit laatste is immers een marketingmiddel bij uitstek voor wat het Belgisch duurzaam beleggingsaanbod betreft. Het werd gerealiseerd door de Belgische bankensector.
 2. Of wacht eens? Op heden is geen enkel NN Investment Partners – fonds door dit label erkend. Wellicht volgt die erkenning (alvast voor enkele – , zo niet alle fondsen) er wel in een volgende erkenningsronde (lente 2020).

DuurzaamMeGreen: praktisch

 1.  Je kan instappen vanaf € 2.500. Daarna kan je bijstorten per schijven van € 100. Dit leert ons niet de website van MeDirect, maar konden we lezen op het Portaal Duurzaam Financieel, wat ook aandacht besteedde aan dit beleggingsplan.
 2. Er zijn geen instapkosten. Wel is er een uitstaptaks van 1,32 % en meerwaardetaks voor die fondsen (hier: a, c en e) waar meer dan 10 % uit vastrentende producten bestaat. Die taks bedraagt 30 %.
 3. Het is mogelijk dat er swing pricing toegepast wordt. Voor meer informatie hierover verwijst MeDirect naar de prospectussen. Maar bij een korte blik hierop vond ik niets terug. Kort door de bocht:  bij erg grote instroom kan de NAV (net asset value/netto contante waarde) stijgen of erg grote uitstroom kan NAV dalen. Instappers of uitstappers krijgen dan uiteindelijk minder waarde voor hun geld, Dit ter bescherming van hen die reeds in het fonds waren of er in blijven. Je kan dit als een mogelijke onbekende kost zien.
 4. Je kan kiezen tussen een kapitalisatie– of een distributieversie (met uitbetaling van dividenden) én tussen een defensief, evenwichtig of dynamisch beleggingsprofiel. De 5 verschillende fondsen blijven telkens in de belegging steken, maar krijgen een ander gewicht.
  1. het defensief plan telt momenteel 30 % aandelen, 65 % obligaties, cash en andere maken de overige 5 % uit.
  2. het evenwichtige plan telt momenteel 49 % aandelen, 47 % obligaties, cash en andere maken de overige 4 % uit
  3.  het dynamische plan concentreert zich rond aandelen (69 %), obligaties maken er 27 % uit en cash en andere nemen de resterende 4 % voor hun rekening.

Met die verdeling blijft men erg dicht bij wat over klassieke portefeuillewegingen gedacht wordt. Een voorzichtige opstelling dus.

Onze conclusie: DuurzaamMeGreen is een opstap voor de niet-kritische consument en focust op gebruiksgemak voor de bank.

  1. Dit is een plan met een drempel. De minimuminleg zorgt er voor dat dit niet beantwoordt aan de behoefte van wie klein wil beginnen. Permanent en periodiek met kleine sommen instappen kan, mits je eerst je portefeuille al wat verder opentrekt. Vreemd gezien MeDirect recent nog stelde dat fondsenspaarplannen een prima manier zijn om periodiek te beleggen. In dezen volgt MeDirect de strategie die ze ook met haar inkomens- en kapitalisatiebeleggingsplan gestuurd door Morningstar uitdacht.
  2. Als klant stap je in een standaardframe. Zonder dat er hierin begeleiding voorzien is. Je zal doorlopend in een mix van de betrokken 5 fondsen blijven hangen. Wil je meer accent leggen op ecologie of klimaatverandering, wil je een hogere blootstelling aan duurzame beleggingen in Emerging Markets, of meer inspelen op de Amerikaanse markt, … dat gaat allemaal niet. Dan wringt de formule. In dit artikel uit De Tijd bevestigt MeDirect dat het een alles-in-één oplossing maakte.
  3. Dit is ook geen onafhankelijk aanbod. MeDirect profileert zich als dé fondsenbank met méér dan 500 fondsen van een 60-tal gerenommeerde fondsenhuizen. Bij deze 60 fondsenhuizen zitten er tal van beheerders die ook actief zijn rond duurzaam beleggen en een minstens even grote faam opbouwden als NN Investment Partners waarvoor MeDirect hier exclusief kiest. We noemen er een paar voor de vuist weg:  Pictet, Robeco, DPAM, Triodos, Nordea, …
  4. liever gebruiksgemak voor de bank dan kwaliteit voor de klant?

   Het feit dat men verkoos om met 1 fondsbeheerder in zee tegaan, is afwijkend in vergelijking met hun andere beleggingsplannen. Het lijkt er op dat men koos voor het gemak in beheer (en mogelijk de hoogste inkomstenstroom) en niet voor het best mogelijke product voor de klant, die duurzaam beleggen belangrijk vindt.

Nadat het eerder de beleggingsplannen van MijnKapitaal uit de etalage nam, lanceerde MeDirect nu DuurzaamMeGreen.

Het product is niet slecht, maar kon in onze ogen ook veel beter. Een andere onafhankelijke bron komt op basis van hun eigen manier van benaderen tot dezelfde conclusie.

We zijn geneigd het eerste gedeelte van haar baseline “Think Ahead. Bank Ahead (Denk vooruit, Bank vooruit)” te parafraseren naar Think Again.

 

 

 

 

Categorieën
home

De grote verdwijntruc: weg zijn de negatieve cijfers uit 2008

 

abracadabra met cijfers

De waarschuwing “rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst” staat als een soort bijsluiter bij elk beleggingsaanbod. Wat heb je aan zo’n verklaring? Is ze geruststellend? Maant ze aan tot voorzichtigheid?

Het blijft een beetje alsof iemands gezondheidsverkla- ring zou luiden “in het verleden heb ik geen kanker gehad“. Zegt dit iets over zijn toekomstige gezondheid? Neen, dus. Morgen kan blijken dat “de plaag” toch binnengeslopen is.

De wetgever verplichte dergelijke verklaring op documenten met beleggingsaanbod te zetten, zoals ze ook op pakjes sigaretten laat zetten: “roken schaadt de gezondheid“. Als een waarschuwing om het eigen gedrag in vraag te stellen én alvast de lokroep van de commercie te weerstaan.

In veel financiële berichtgeving (en zeker in commercieel drukwerk rond beleggingen) wordt een overzicht meegegeven van wat het product in kwestie de voorbije jaren aan rendement genereerde. Erg populair is een

Categorieën
home

Het ideale instapmoment bestaat (niet) .

 

Wanneer beleg je best ?

Te vroeg? Te laat? Zeker nooit op tijd
Te vroeg? Te laat? Zeker nooit op tijd (illustr. DLL)

Als de koersen laag staan en je de zekerheid hebt dat ze in de periode waarin je je geld investeert alleen maar omhoog zullen spurten. Voilà, zo eenvoudig is dat !

Helaas niemand heeft een glazen bol en vaak doen we onder meer gedreven door onze emoties het omgekeerde van wat wenselijk is.

Nu de rente laag staat parkeren we ons spaargeld op rekeningen, die amper de inflatie afdekken. We zijn in een periode van collectieve stilstand beland. We liggen plat op onze buik in de hoop zo alles te beschermen wat we hebben. Want we hebben in 2008 en in 2011 een financiële – en een eurocrisis over ons gehad en we zijn bang. Bang dat het allemaal nog niet achter de rug is en dat er nog financiële rampen op ons afkomen.

En ja, het is zeker zo. Er komen nog financiële rampen op ons af. Wanneer