Categorieën
home

DNCA: een nieuwe vaste waarde?

 

dialectisch materialisme: door these en antithese naar synthese met als doel vermogensopbouw met kapitaalsbehoud. Niet wat K. Marx met Das Kapital voor ogen had.

Via de blog Mijn Kapitaal  kwam ons ter ore dat fondsenbeheerder DNCA een afdeling duurzame investeringen wil uitbouwen.

In ons artikel van 27/09/2018 hebben we hier al eventjes aandacht aan besteed. Dit omdat DNCA ook opdook bij de nieuwe aanbieders die verzekeraar Fidea in haar Tak 23-aanbod opnam.

Tijdens het schrijven van betrokken artikel keken we ook even naar hun DNCA Invest Eurose -fonds.

Dit fonds is een mixfonds, dat vaak in 1 adem genoemd wordt met meer

Categorieën
home

Duurzaam pensioensparen? Terug van weggeweest.

Even naar het verleden terug.

Toen Ethias met zijn foutief geprijsde Firstrekening een zware financiële storm op zichzelf afriep, sprongen onze Belgische overheden met belastingsgeld bij om het schip drijvende te houden. Van Europa kon deze hulp maar door de beugel, mits Ethias zwaar saneerde. Gevolg hiervan was dat de verzekeraar geen eigen financiële producten meer op de markt kon houden.

Duurzaam en fiscaal aftrekbaar? Terug mogelijk.

Daarmee verdween ook de enige duurzame pensioenspaarformule die België kende. In de voorbije jaren heeft geen enkele financiële instelling het nodig gevonden om in dit gat te springen. “Geen markt” weet je wel of geen interesse in een doelpubliek die denigrerend en veralgemenend het ‘geitenwollensokken publiek’ genoemd werd. Marketeers richten nu eenmaal liever hun pijlen op de grootse gemene deler om hun verkoopscijfers te halen.

In ons artikel van 24/07/2014 onder de titel Ethisch pensioensparen: duurzaam of vooral duur, werd gemeld dat er in feite alleen nog Belfius Life Plan en DVV Save 3 overbleven, maar dat deze niet konden aangeraden worden wegens de hoge instapkosten. Een lezer wees ook nog op VDK Life, maar ook daar met hoge instapkosten. We sloten toen ons artikel met de opmerkingen dat enkele banken en verzekeraars grandioos hun kan gemist hadden om bij een recente update hun producten wat meer ethisch te maken.

Een stap vooruit.

En hoewel de bank- en verzekeringsmarkt in de voorbije 3 jaar vooral door saneringen in de actualiteit kwam, hebben we nu toch wat positief nieuws te melden voor mensen die hun pensioensparen of langetermijnsparen een duurzaam accent willen geven.

Categorieën
home

Het duurzame evangelie volgens Morningstar

 

Met de Morningstar Sustainability Rating presteert de financiële informatiesite Morningstar een huzarenstukje. Bij de meer dan 20.000 beleggingsfondsen die zij rubriceren en opvolgen hebben ze  ook een duurzaamheidstoets toegevoegd. Ze baseren zich daarvoor op het duurzame scoringsbedrijf Sustainalytics.  Bravo hiervoor.

Morningstore John Hale ESG intro article graph 2
Geen sterren ditmaal, maar (wereld)bollen als kwaliteitsmerk

De bijkomende informatie die nu voor de doorsnee belegger beschikbaar is, laat hem (M/V/X) toe om ook rekening te houden met niet-financiële overwegingen. Beleggen volgens de principes van ESGSRI / MVI krijgt daarmee potentieel een boost. En dat is belangrijk nu duurzaam beleggen niet meer een kleine nichemarkt is, maar steeds meer aan belang wint. Relatief nieuwe groepen die de beleggersmarkt betreden (vb. vrouwen en jongeren) blijken immers veel meer belang aan deze extra-financiële criteria te hechten.

Nochtans weten we dat er niet 1 monolitische waarheid bestaat. Hadden de evangelisten

Categorieën
home

Mira of de teleurgang van het MVI

 

Toen Stijn Streuvels in 1927 zijn boek De teleurgang van de Waterhoek uitbracht,  werd het boek door katholieke banbliksems als zedeloos omschreven. Toen het boek in 1971 verfilmd werd, werd het onder de naam Mira in Nederland uitgebracht. Het was de periode waarin de preutsheid haar beste kruid verschoten had en de film is voor veel 60-plussers wellicht ook de eerste waar ze in close-up in bioscoop of later op TV een blote borst konden ontwaren.

zwemmen, blijven drijven of verzuipen? MVI in België
zwemmen, blijven drijven of verzuipen? MVI in België

De film schoot de carrières van Willeke van Ammelrooy en Jan Decleir mee op gang.

Inmiddels bestaat er in Vlaanderen ook een MIRA – Milieurapport Vlaanderen – . Deze zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de milieubeleidsplanning en werkt onder de vleugels van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) . In opdracht van MIRA wordt ook periodiek de evolutie van het Duurzaam Sparen en Beleggen in België onder de loep genomen. Het meest recente onderzoeksrapport dateert van oktober 2013. Zijn de bevindingen even opwindend als die van de andere MIRA?

Categorieën
home

Inzetten op duurzaamheid is pure beleggingslogica

 

Omdat we het zelf niet beter kunnen zeggen, volgt hieronder een TED-Talk van Chris McKnett. U ziet zijn voordracht van november 2013.

De kern van zijn boodschap is dat institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars, banken,…) het best geplaatst zijn om de evolutie naar duurzaamheid een boost te geven. Immers: daar zit het geld. Veel geld. Stilaan rijpt bij deze instellingen het inzicht dat het mogelijk is om zowel in te zetten op rendement én verbeteren van de wereld. Maar maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) vergt wel een langetermijnperspectief.

Waar Chris McKnett , tewerkgesteld bij State Street Global Advisors, vooral financieel advies verleent aan institutionele beleggers, proberen wij met Ethisch Beleggen particulieren te begeleiden om hun spaargedrag om te buigen naar beleggingsgedrag. Zonder de focus alleen tot rendement te reduceren. Niet voor niets is onze baseline: Geef je geld meer waarde !“.

Inzetten op duurzaamheid is daarom steeds een leidend principe bij de voorstellen die wij voor onze klanten uitwerken. Net zoals de 3 belangrijkste beleggingsprincipes: spreiden, spreiden en spreiden.

Categorieën
home

Onze modelportefeuilles: alle 25 goed in 2013?

 

We publiceerden begin januari reeds de opbrengst van onze eigen reële

Zullen we ons aan marketing peptalk wagen?
Zullen we ons aan marketing peptalk wagen?

beleggingsportefeuille. Daar haalden we vorig jaar  een jaarrendement van 14,76 %. Begin 2013 hadden we conform onze inzichten én rekening houdend met beschikbare gelden en het beleggingsprofiel die potentiële klanten konden hebben ook 25 verschillende modelportefeuilles samengesteld. Deze modelportefeuilles volgen we ook systematisch op. Daarom kunnen we er nu ook de resultaten van kunnen bekend.

Nu was 2013 algemeen, gezien een goed beleggingsjaar. Maar wat is de waarde van onze glazen bol?

Categorieën
home

Allianz: perfect of perfide?

 

Aan een verhaal zijn meerdere betekenissen te geven. En de betekenis wordt vaak bepaald door wie naar het verhaal kijkt en/of het vertelt. Zelf als men er min of meer dezelfde invalshoek op nahoudt, betekent dit nog niet dat men inhoudelijk op dezelfde lijn zit. De duurzaamheidsquotering van verzekeraar Allianz is daar een sprekend voorbeeld van.

The Good, the Bad or the Ugly?
The Good, the Bad or the Ugly?

Op 1 week tijd zijn er 3 lijsten verschenen, waar verzekeraar Allianz op prijkt. Nu is het mij niet te doen om er 1 verzekeraar uit te lichten, maar de waardering die Allianz op die lijsten krijgt doet op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. En maakt duidelijk

Categorieën
home

Al draagt een aap een gouden ring …

 

toch is en blijft het een lelijk ding. Dit leert ons een oude spreuk. Nochtans stellen we in onze dagelijkse praktijk vast dat we ons af en toe ernstig mispakken aan uiterlijk vertoon. Dat we dingen zien die er niet zijn.

nog een gouden ding dat zich anders voordoet dan het is

Ik had het hier op deze site ook al eens over onder de topic Optisch bedrog.

Vandaag wil ik het nogmaals hebben over het belang én het gevaar van perceptie. De manier waarop we de werkelijkheid waarnemen komt immers niet steeds overeen met de feitelijke werkelijkheid. En meestal komt dit omdat we niet objectief waarnemen, maar ook belanghebbende partij zijn en we onze eigen observaties reeds ogenblikkelijk interpreteren  en laten beïnvloeden door onze eigen gemoedstoestand. Zo kan het komen dat we vinden dat het het gras altijd groener is aan de overkant. Ook al heeft onze overbuur geen tuin.

De reden om hier nu nog eens dieper op door te gaan is de recente beslissing van

Categorieën
home

Kill your darlings

 

In de gratie of uit de gratie?

Soms moet een mens eens terugkomen op keuzes die men eerder maakte. Iedere puber zal ooit wel gedweept hebben met een popster/muziekgroep, die hij/zij naderhand -beschaamd om zijn idolatrie- keihard afzwoer. Favoriete schrijvers kunnen degraderen in onze ogen omdat ze inferieur werk beginnen af te leveren of standpunten innemen, die je helemaal niet van hen verwacht. En dan spreken we nog niet over onze menselijke relaties waarbij aanvankelijke voorkeuren ook kunnen uitdraaien op afstand nemen en afkeur. Het hebben van deze flexibiliteit is kortom menselijk en zelfs wenselijk. Zoniet zou er nog weinig verandering zijn en leefden we in een wereld die -misschien meer zekerheid- maar alvast ook meer verstarring zou opleveren.

Afstand nemen van wat je vroeger goed vond, hoort er dus bij. Vandaar de titel van dit stukje. Ik doe het hier ook expliciet voor 2 fondsen, die ik aanvankelijk in mijn selectie van ethische fondsen opgenomen had.

Categorieën
home

Marikana-slachtpartij (Zuid-Afrika): De mijneigenaar staat als duurzaam bedrijf gekend.

 

Soms stoot je op onwaarschijnlijke bevindingen. Vandaag lees ik een artikel van Maximilian Pichulik. Betrokkene – door The Mail en The Guardian ooit opgenomen in hun Top 200 van jonge veelbelovende Zuid Afrikaanse bedrijfsleiders- had tijdens het vorige weekend wat tijd en grasduinde in het duurzaamheidsrapport van Lonmin Plc, het bedrijf dat onder meer de Platinum-mijn in Marik(h)ana uitbaat.

44 mijnwerkers doordgeschoten in Marikana op 17/08/2012

Tot diens verwondering stelde hij vast dat het bedrijf erg goede punten kreeg voor duurzaamheid. Zo kreeg het door Ernst & Young  in 2010  een uitstekende ranking en het staat ook op diverse andere lijsten als een Maatschappelijk Verantwoorde Investering (MVI). Hij verwijst naar de FSTE4Good en de lijst van SRI bedrijven op de aandelenbeurs van Johannesburg .  Nog tot mei laatstleden