Energietransitie: kopbrekens voor beleggers

 

Dat er financiële risico’s verbonden zijn aan de klimaatverandering, dat kan iedereen aan zijn klompen aanvoelen. Vorig jaar was er op TV bijv. de dramaserie Als de dijken breken om ons hierop attent te maken.

In Nederland heeft De Nederlandse Bank -DNB- (die net als zijn equivalent onze Nationale Bank van België -NBB- het prudentieel toezicht heeft op de financiële sector) daar in 2017 een studie aan gewijd.

Dit onder de toepasselijke titel “De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken?” .

En op 20 september 2018 was er in Amsterdam een seminarie rond de beleggingsrisico’s veroorzaakt door klimaatrisico en energietransitie.  Doelgroep waren pensioenfondsen en verzekeraars. Verschillende sprekers hebben er de impact van klimaatrisico’s op het beleggingsgebied van “Energietransitie: kopbrekens voor beleggers” verder lezen

Klimaatakkoord: blijven we op koers?

 

Op weg naar genezing?

Bij het afsluiten van het klimaatakkoord in Parijs (eind 2015) werd het engagement opgetekend om de klimaatopwarming tot 2 ° C te beperken. Om dit te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen onder 450 ppm blijven.

Vanaf november 2016 kwam dit akkoord in voege.

Nu komt het er op aan om de nodige maatregelen te nemen én op te volgen of deze wel het vereiste resultaat opleveren. Tenzij je zoals een zekere D.T. uit de V.S. liever vriendjes blijft met de Koch brothers.

Veel goede wil, hoop en verwachting moet nu geconcretiseerd worden. Het zal acties vergen. En gedragswijziging op alle vlakken met zich meebrengen. Minstens voor iedereen die er een westers leefpatroon op nahoudt.

Vermogensbeheerder Schroders heeft met zijn duurzaam investeringsteam nu een dashboard uitgewerkt waarbij de klimaatvooruitgang kan opgevolgd worden.  Hieruit “Klimaatakkoord: blijven we op koers?” verder lezen

Trump en klimaat: ” I never promised you a rose garden”.

 

Uiteindelijk deed hij dan toch wat hij aan zijn kiezers beloofde. President Trump stapt met Amerika uit het klimaatakkoord van Parijs .

Dat dit nog een tijd zal duren vooraleer het realiteit is weten we. Of het afhaken van een grote vervuiler met een diepe portemonnee een domino-effect zal opleveren, weten we nog niet. In alle geval de wetenschap is het er over eens dat global warming geen hoax is. U moet al ziende blind zijn of manifest andere belangen prioriteit geven om te ontkennen dat er met ons klimaat wat aan de hand is.

Zal de waarheid tijdig de leugen achterhalen?

Wie moet nu het klimaat redden? De overige landen, geholpen door sommige  individuele staten uit de VS en/of door de industrie, die wel de zinvolheid van investeren in toekomstgerichte technieken inziet , de paus , … . Of Al Gore met zijn nieuwe film An Inconvenient Sequel: Truth to Power ?

Kan de burger ook iets doen?  Door te procederen? Door anders te consumeren ? Door anders te eten ? Of door anders te beleggen?

Willen we het redden, dan zal het  in alle geval van iedereen volgehouden gedragsverandering vergen. Het wordt dus geen walk in the park. En in die zin is het meer dan ironisch dat “The Donald” zijn beslissing mededeelde in de rozentuin van het Witte Huis. Het deed me denken aan de Lynn Anderson countryhit I never promised you a Rose Garden .

Met deze blog proberen wij al enkele jaren mensen te bewegen om hun beleggingsgedrag bij te sturen. Dit onder het motto Put your money where your mouth is. Misschien dringt het nu met de manifeste negatie van een wereldleider (sic) meer door dat we ook ons spaar- en beleggingsgedrag in overeenstemming moeten brengen met onze eigen opvattingen en geweten. “Trump en klimaat: ” I never promised you a rose garden”.” verder lezen

Blijf de vloedgolf voor.

 

Een wankele atmosfeer
Een wankele atmosfeer

Vorige vrijdag was een historische dag voor onze planeet: het Klimaatakkoord is in werking getreden. De verplichtingen die eind vorig jaar in Parijs zijn aangegaan zijn nu onomkeerbaar. De ratificatiedrempel (55 staten die 55 % van de uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen) werd bereikt.

Ondertussen nam Marokko de voorzittershamer over voor de COP22, die in Marrakech zal plaatsvinden.

Het akkoord is een eerste, noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om de drastische opwarming van de aarde en de gevolgen ervan tegen te gaan. Wat deze opwarming veroorzaakt en hoe dit effect heeft en zal hebben wordt goed weergegeven in de documentaire Before the Flood, die filmster en VN vredesambassadeur Leonardo DiCaprio recent via National Geographic uitbracht. De originele versie ervan kan je hier zien. Het is mogelijk de An Inconvenient Truth voor deze generatie. Doombeelden, maar ook glimpen naar oplossingen zijn er in verwerkt.

De overheden kunnen door hun beleid de opwarming tegenhouden. Terugdraaien is er niet bij . Het engagement beperkt zich tot verdere stijging tot maximaal + 2 ° Celsius. Als burger kunnen we zelf ook een steentje bijdragen: aanpassen van ons eetgedrag, beter isoleren en overstappen op hernieuwbare energie voor onze huisvesting, afscheid nemen van fossiele brandstoffen voor ons vervoer, ….

Ook in uw beleggingsaanpak, kan u meer aandacht besteden aan tegengaan van “Blijf de vloedgolf voor.” verder lezen

2 jaar Model S: voorbij de wittebroodsweken.

 

Het is vandaag de 2e verjaardag van mijn Tesla Model S. Niet dat ik ga vieren, maar omdat elektrisch rijden nog steeds niet echt ingeburgerd is, wil ik mijn ervaringen en indrukken nog even inventariseren. Misschien hebben anderen er ook iets aan.

Nog steeds gelukkig met de keuze?
Nog steeds gelukkig met de keuze?

Eerdere beschouwingen schreef ik in mijn blogteksten “Afscheid van de Tuf-Tuf-Club” – nav.  ingebruikname van de wagen -en “Bijna 4.500 kg milieuwinst op 1 jaar” – mijn evaluatie na 1 jaar gebruik-.

Ik ga de elementen die ik toen aankaartte niet opnieuw herhalen. Wel aanvullen met mijn bedenkingen van het voorbije jaar. Een soort vooruitschrijdend inzicht dus. Indrukken van 1 ervaringsdeskundige  en zeker geen omvattend essay.

Hoewel mijn balans positief blijft, mag dit mag niet beletten om pijnpunten te zien. Liefde die alleen “2 jaar Model S: voorbij de wittebroodsweken.” verder lezen

Einde Reeksen bij Duurzaam Beleggen

 

We kennen de gewoontes van winkelketens om op het einde van een seizoen grote kortingen te geven op artikels die de komende modeswitch niet zullen overleven.

Wij verlaten het assortiment
Wij verlaten het assortiment

Ook in beleggingsland wordt geregeld gekeken of de producten die in de etalage staan nog voldoende aantrekkelijk zijn. Soms worden er enkelen op non-aktief gezet. In tegenstelling tot in de materiële wereld worden deze producten niet gebradeerd. Ze verdwijnen stilletjes, quasi achteloos uit het aanbod.

Ook bij Ethisch Beleggen zijn er momenteel enkele producten uit ons aanbod einde reeks.

Bij onze leverancier Delta Lloyd Life “Einde Reeksen bij Duurzaam Beleggen” verder lezen

De eigen portefeuille in september 2013

 

De maand september is vaak een opstartmaand. Na de relatieve rust van de vakantieperiode, starten de scholen & de bedrijven weer op. In Nederland wordt de Troonrede voorgelezen.

In België neemt het parlement zelfs nog iets later zijn taak terug op. Internationaal is er politiek terug aandacht voor de budgetproblemen in de VS, waar de Democraten en de Republikeinen elkaar liever wurgen dan in oplossingen te voorzien. In Europa was er vooral windstilte omdat iedereen op de uitslag van de parlementsverkiezing in Duitsland gewacht heeft.

Sterke stemmingswisseling op 1 maand tijd
Sterke stemmingswisseling op 1 maand tijd

Op financieel vlak was er in de eerste helft van de maand een zekere herademing omdat Bernanke de tapering met enkele maanden uitgesteld heeft en de gemakkelijke geld dus nog even verder kon blijven rollen. Maar naar het einde van de maand kwam er terug wat meer realisme en voorzichtigheid in de hoofden. Her en der verschijnen er zelfs berichten over aanstaande crashes. “De eigen portefeuille in september 2013” verder lezen

De eigen portefeuille in augustus 2013

 

Maandelijks publiceren we de evolutie van onze eigen portefeuille. Dit in het kader van onze transparantiedoelstelling. Je kan ze op de website van Coverbel via deze link deze link (scroll naar beneden) aantreffen. Ons rendement sinds begin 2013 ligt momenteel op 6.66 %.

Welke BV's maken  De Grote Sprong in beleggingswater?
Welke BV’s maken De Grote Sprong in beleggingswater?

We proberen hieronder de beweging van augustus te verklaren. Op de financiële markten is het in feite behoorlijk rustig gebleven. Grote schokken, terwijl iedereen op vakantie was en even niet oplette, hebben zich niet voorgedaan.

Wat er wel aan het gebeuren “De eigen portefeuille in augustus 2013” verder lezen

Pleidooi voor een decilaal (*) stelsel

 

Soms wordt mij de vraag gesteld: “Tot wie richt je je met Ethisch Beleggen?” “Wat is je doelpubliek?”. De lezer kan zich hierover een idee vormen door op het tabblad “voor wie ?” te klikken boven deze bijlage. Maar in een gesprek is natuurlijk géén tabblad beschikbaar.

Veroveraar of wereldverbeteraar?
Veroveraar of wereldverbe- teraar?

Meestal antwoord ik dan vrij algemeen: “iedereen, die een beetje geld ter beschikking heeft en dit een tijdje kan missen komt in aanmerking“. Het hoeven niet uitsluitend mensen te zijn, die een uitgesproken ecologische ingesteldheid hebben. Of mensen die bij gebrek aan Middeleeuwen en jonkvrouwen dan maar moraalridder geworden zijn.

Meer en meer immers blijkt dat wie ethisch belegt qua rendement niet moet onderdoen voor wie zich geen vragen stelt over wat er met zijn geld gebeurt.

Vorige week kwam ik een opiniestuk tegen van Mark Hoskin , financiële planner . Die had enkele gedachten gebundeld onder de titel: “Laten we 10-procenters worden“. De kern van zijn betoog kwam er op neer dat “Pleidooi voor een decilaal (*) stelsel” verder lezen

Reizen om te leren? Wat ik leerde tijdens mijn staycation.

 

De loden hitte, die hier in de voorbije dagen hing, doet bij velen misschien toch een belletje rinkelen over klimaatverandering. Dat zagen we alvast vorig jaar ook toen de grote droogte in de VS (en orkanen als Sandy) toch enkelen van kamp deed veranderen: van denier (ontkenner) naar believer (overtuigde).

The future looks so bright, I have to wear shades (Ian Hunter)
The future looks so bright, I have to wear shades (Ian Hunter)

Natuurlijk, je kan geen staat maken op het “weer” -wat een tijdelijke toestand is- en daar zonder meer een conclusie voor het klimaat – een blijvende toestand- aan verbinden.

Laten we het er maar op houden dat het absoluut niet nodig was om de hitte in het buitenland op te zoeken, veel geld aan verplaatsing te besteden en te wennen aan vreemde talen, eetgewoontes en andere gebruiken om van een goede vakantie te kunnen genieten.

Meer en meer wordt de term “staycation” gebruikt om aan te geven dat mensen ‘lekker’ thuis blijven. Ze besparen zich alvast de vertrekstress en het tijdverlies bij de verplaatsing. Het is natuurlijk ook ecologischer om geen fossiele brandstoffen (diesel, benzine, kerosine,…) te gaan verbranden om zelf even later ook verbrand te worden door de zon. Maar wellicht is de term ‘staycation’ toch ook een beetje een eufemisme. In het leven geroepen om “Reizen om te leren? Wat ik leerde tijdens mijn staycation.” verder lezen