Met meer en meer vissers in dezelfde vijver

 

hier weten ze ook hoe laat het is.

Meer en meer mensen vinden duurzaamheid en ethiek belangrijk. Dit ook voor hun spaar- en beleggingsgedrag.

Een belangstelling die stijgend is, zorgt voor een verruiming van het aanbod. Niet alleen zien we dat in België nu ook een grootbank al maanden met barnumreclame uitpakt rond duurzaam beleggen. In eerste instantie nog steeds voor hun private banking cliënteel. Wie echter doorvraagt bij een plaatselijke retailbankier uit hun net zal meestal ook wel geholpen worden.

We zien ook dat er een blijvend grote stijging is in de hoeveelheid fondsen die zichzelf profileren als duurzaam.

In de eerste helft van 2017 zijn er 57 nieuwe fondsen opgelijst door Morningstar, die van zichzelf aangeven dat ze ESG-georiënteerd zijn. Zie dit artikel waaruit we de lijsten hieronder kopieerden.

We zijn niet in de positie om de eerlijke bedoelingen van de aanbieders in vraag te stellen. We hebben de fondsen momenteel niet in detail bekeken. De meeste zullen trouwens niet beschikbaar zijn voor de Belgische belegger.

“Met meer en meer vissers in dezelfde vijver” verder lezen

De volkslening: overheid wil uw spaargeld besteden

 

Breek de muur rond het spaargeld van de bevolking
Breek de muur rond het spaargeld van de bevolking

Iedereen, wij van Ethisch Beleggen incluis, lonkt met een beheerlijk oog naar het vele opgepotte geld op spaarrekeningen. Een groot gedeelte daarvan is niet nodig als buffer voor onvoorziene omstandigheden. Het is op rekeningen beland omdat die in turbulente tijden het meest veilig leken (depositiegarantiefonds tot € 100.000) en ook omdat ze liquiditeit garanderen.

Maar juist wegens die liquiditeit kan dit geld niet massaal ingezet worden voor langlopende projecten. Als je je spaargeld morgen terug kan opvragen, kan ik het als financiële instelling niet omzetten in een krediet aan een bedrijf of instelling die het pas over 10 of meer jaren zal terugbetaald hebben.

Omdat vertrouwen te paard vlucht en slecht te voet terugkomt én omdat de rente op langere termijn de laatste jaren ook flink afgekalfd is, wordt er momenteel erg weinig op lange termijn gespaard. De inlagen op kasbons en termijnrekeningen over de laatste jaren zijn gedaald. Heeft natuurlijk ook te maken met de gewijzigde fiscaliteit (in 2010 nog 15 % en via tussenstapje van 21 % nu 25 % roerende voorheffing (RV) op de inkomsten van deze producten).

Een vicieuze cirkel dus. Uw geld is elders nodig, maar geraakt daar niet meer. Het idee om dit met een volkslening te doorbreken komt uit de koker van onze “De volkslening: overheid wil uw spaargeld besteden” verder lezen