10 jaar financiële repressie beëindigen? Welke strategie is niet fantastisch?

 

Karl Friedrich Hiëronymus von Münchausen was een Duitse edelman, die in dienst ging

voor financieel ongeletterden blijven vele dromen mogelijk

bij het Russische leger en het als kapitein opnam tegen de Turken. Op 40-jarige leeftijd trok hij zich op zijn landgoed terug. Waarna hij zich van aandacht voorzag door de meest fantastische verhalen over zijn avonturen aan zijn gasten te vertellen. Dergelijke leugenverhalen gaven hem aanzien. Wie kan immers op een kanonskogel springen om in een belegerde stad de vijand te kunnen bespieden, met 1 kogel zeven patrijzen tegelijk spietsen, met eenden door de lucht klieven of zichzelf en zijn paard uit een moeras tillen louter en alleen door aan het eigen haar te trekken?

De angst sloeg toe.

In augustus 2007 zagen we de eerste tekenen van een mogelijke financiële crisis. Pas vanaf december 2007 ging het hek van de dam en verspreidde de paniek zich wereldwijd. De MSCI-World Index, hieronder weergegeven toont duidelijk de enorme terugval op de beurzen.

wereldwijde kapitaalsvernietiging tussen december 2007 en april 2009

Maar ook in België was de ravage enorm. De Bel20 bestond toen voor een groot deel uit financiële waarden (Dexia, KBC, Fortis, ….). Banken die tot dan de omschrijving “goede huisvader-aandeel” meekregen, hadden zich ingelaten met investering in ondoorzichtige producten of dachten klaar te zijn voor een bijkomende veroveringstocht . Dit alles in hun streven om hun aandeelhouders toch maar een

Bancaire hoogmoed kwam voor de val

double digit-groei te kunnen garanderen.

Waar in de VS  aanvankelijk (ten onrechte?) besloten werd om banken over de kop te laten gaan én aandeelhouders te laten opdraaien voor de verliezen, lag dit in West-Europa en zeker ook in België gevoeliger.

De politieke reactie: krediet verlenen en publieke opinie sussen.

De verwevenheid tussen politiek en haute finance, het aanleunen van koepelorganisaties (ACW-Arco) bij financiële instellingen, leidde er toe dat directiecomité ’s van banken en verzekeraars (Ethias) al vlug de weg naar hun politieke vrienden vonden. Nachtelijke beraden met improvisatiemaatregelen waren nodig om faillissementen te bezweren. Leningen werden verstrekt, staatswaarborgen toegekend, buitenlandse instellingen aangezocht, delen werden opgesplitst tussen landen, …. Een ongeziene daadkracht, welke nooit vertoond was voor andere problemen (armoedebestrijding, werkloosheid, fiscale fraude, klimaatsituatie, veilig stellen pensioenvoorzieningen, beteugelen overheidschuld, ….) viel te bespeuren. Lees verder

Onze modelportefeuilles in 1e semester 2017: Puik!

 

Waar zet ik op in? En is mijn keuze van gisteren vandaag nog zinvol?

Beleggers met een korte termijnvisie gedragen zich als manisch-depressieve mensen. Het ene moment zijn ze euforisch en het volgende moment terug depressief. We weten dat dit niet het gedrag is van wat we “normaal” noemen. Beleggen dient daarom –al is het maar voor uw geestelijke gezondheid– te gebeuren met een focus op de langere termijn: 3, 5 10 jaar of langer. Het is pas op de langere termijn dat u fundamentele tendensen kan inschatten en er uw beleggingsbesluiten op mag enten. Deze waarschuwing alvast, gezien de rest van het artikel over resultaten op korte termijn gaat.

Waar we begin juli 2016 dienden vast te stellen dat onze modelportefeuilles toen in feite allen in het rood stonden en derhalve negatief afstaken tov. niet-risicovolle beleggingen als spaar- en termijnrekeningen, zitten we nu in een compleet tegengestelde situatie. Al onze modelportefeuilles hebben er in de eerste helft van 2017 al een behoorlijke rit omhoog opzitten. Zitten onze beleggingen reeds in overdrive of staan we pas aan het Lees verder

In de achteruitkijkspiegel. Over de prestaties van onze modelportefeuilles in 2015

 

Wie deze blog volgt, weet dat de portefeuille van de zaakvoerder van Coverbel maandelijks opgevolgd en gepubliceerd wordt. Dit is echter maar 1 mogelijke samenstelling uit de selectie fondsen die wij ter beschikking hebben.

Leren uit wat er achter jou ligt.

Leren uit wat er achter jou ligt.

Omdat niet iedereen hetzelfde beleggingsbedrag ter beschikking heeft én ook niet iedereen hetzelfde risico wenst te nemen, hebben we begin 2015 32 modelportefeuilles aangemaakt. Deze moesten ons helpen om een geschikt aanbod te hebben voor elke kandidaat belegger. Deze modelportefeuilles werden hier

Modelportefeuilles 2015

bondig samengevat en toegelicht.

Nu rijst de vraag hoe hebben deze theoretische portefeuilles in het voorbije jaar gescoord? Lees verder

De eigen portefeuille in november 2014

 

Feest en vreugde. Maar voor hoelang?

Waar oktober het rendement van de portefeuille een gevoelige duw naar beneden gaf, heeft de voorbije maand niet alleen het verlies terug goedgemaakt, maar ook nog eens voor een forse stijging gezorgd. Nog maar eens een bewijs dat op korte termijn grote bewegingen mogelijk zijn. Of technischer: er blijft een grote volatiliteit in de markt. Of dat een reden is om er uit weg te blijven, zullen we maar achteraf weten. In alle geval met een YTD rendement van 7,46 % op een gespreide duurzame beleggingsportefeuille zijn we niet ontevreden. U kan de evolutie van de portefeuille hier volgen.

Deze maand zijn werkelijk alle onderliggende fondsen gestegen. Of het nu Lees verder

De eigen portefeuille in mei 2014

 

hoeveel je het ook voedt, dikker wordt het niet.

hoeveel je je varken ook voedt, dikker wordt het niet.

Met een forse stijging in de voorbije maand staat de portefeuille -hier konsulteerbaar – nu op een rendement (YTD)  van 4,40 %.

Er viel bij alle betrokken beleggingsfondsen een stijging op te tekenen. De obligatiefondsen profiteerden nog maar eens van de gedaalde rente (en van de anticipatie dat de rente nog verder zal dalen). Bij de aandelenfondsen blijkt de risico-appetijt terug gestegen te zijn bij beleggers. De geopolitieke spanningen (Oekraïne) lijken de markt niet meer te beroeren.

De Bond-Zonder-Naam beurswijsheid :”Sell in May and go away” ging dus ook dit jaar niet op. Maar bij beleggen – anders dan bij sparen – is je winst Lees verder

De eigen portefeuille in januari 2014

  

Zonder Miley Cyrus. Maar toch pijnlijk
Zonder Miley Cyrus. maar toch pijnlijk

We zijn 2014 gestart met een contradictie. Want, ondanks het feit dat we enkele wijzigingen in onze portefeuille aangebracht hebben, welke het risicogehalte ervan diende te verkleinen – rebalancering -, blijkt het totale risico gestegen te zijn.  Op de risicoschaal van BEAMA is ze meer dan 1 punt opgeschoven tot bijna 6. De reden hiertoe is tweeërlei:

  1. enkele fondsen kregen een hogere risicograad toegemeten. Wellicht is dit een uitgesteld effect van Lees verder

Einde Reeksen bij Duurzaam Beleggen

 

We kennen de gewoontes van winkelketens om op het einde van een seizoen grote kortingen te geven op artikels die de komende modeswitch niet zullen overleven.

Wij verlaten het assortiment

Wij verlaten het assortiment

Ook in beleggingsland wordt geregeld gekeken of de producten die in de etalage staan nog voldoende aantrekkelijk zijn. Soms worden er enkelen op non-aktief gezet. In tegenstelling tot in de materiële wereld worden deze producten niet gebradeerd. Ze verdwijnen stilletjes, quasi achteloos uit het aanbod.

Ook bij Ethisch Beleggen zijn er momenteel enkele producten uit ons aanbod einde reeks.

Bij onze leverancier Delta Lloyd Life Lees verder

De Krekelspaarder en de Mierenneuker

 

Deze week werd bekend dat BNP Paribas Fortis per 01/01/2014 afscheid neemt van 2 producten, die mee vorm gegeven hebben aan het insijpelen van het ethisch besef rond sparen en beleggen in België. Met name de Krekelspaarrekening wordt uit productie genomen. En ook wordt het beleggingsfonds AlterVision stopgezet.

Krekelsparen ademt lang vervlogen tijden uit

Krekelsparen ademt lang vervlogen tijden uit

Sinds 1984 was Krekelsparen zowat het breekijzer waarmee het toenmalige Netwerk Zelfhulp Vlaanderen (NZV) spaargelden voor de ASLK verzamelde. Naast een commissie op dit verzamelde spaargeld (niet alleen voor NZV, maar ook voor andere sociale- of culturele organisaties die geld inzamelden) was er ook het engagement van de bank om met het ingezamelde geld geen vieze dingen te doen.

14 jaar later werd het beleggingsfonds AlterVision in de markt gezet. Dit voor mensen, die dezelfde principes genegen waren maar liever Lees verder

Beter een geweldige partner dan partnergeweld!

 

Een provocatieve titel om even de aandacht te trekken. Maar lees vooral door 😉 . Er wordt niet gevochten !

geen verband met dit artikel, maar toch nog maar eens onderlijnen

geen verband met dit artikel, maar toch nog maar eens onderlijnen

Met ethisch beleggen monitoren wij wat af. Vooral op Twitter (@EthischBeleggen) zijn we aktief. Via hashtags volgen wij alles wat gepubliceerd wordt rond “duurzaam beleggen“, “ethisch beleggen“, “beleggingsfondsen“, “beleggingsverzekeringen” . Daarnaast volgen we wat een kleine 100 mensen of organisaties die in binnen en buitenland actief zijn rond ecologie, transitie naar tranparantie in de financiële wereld, NGO zowel als economen aan stellingen innemen. We leren daar zelf erg veel uit. En we tweeten interessante zaken die met de materie waarmee we bezig zijn rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben ook door. Als we onze volgers natrekken, zijn we momenteel meer sant in buiten- dan in binnenland.

Twitteren en sociale media in hun algemeenheid zijn natuurlijk nog redelijk beperkt. Daarmee scan je niet het volledige speelveld. Wat je aan informatie onderschept is (net zoals bij klassieke media eigenlijk) vooral Angelsaksisch getint. Er komt ons bijv. relatief weinig rechtstreekse informatie uit Duitstalige gebieden aangewaaid. Hoewel daar ook een grote beweging naar Nachhaltigkeit (duurzaamheid) en Ökologie aan de gang is. En op vlak van beleggen is dit evenzo. Denk alleen maar aan Sarasin, een Zwitserse pionier in duurzaam beleggen.

Toch mag je niet denken je dat je na al je studiewerk en met je ogen open niet meer kunt bijleren. Of dat je alle initiatieven al in kaart gebracht hebt.

Zo was ik op 15/08 een beetje van mijn melk, toen ik bij een eerste contact met een nieuwe klante de vraag voor mijn voeten geworpen werd wat ik dacht van www.ecological.be ? Lees verder

Vangnetten bij elastiekspringen?

 

Beleggen” en “risico” lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is de reden waarom veel mensen er niet aan willen beginnen. Ze hebben een panische angst voor risico. Ze vergeten dat wie géén risico neemt stilstaat. En zoals de volksmond zegt: Stilstaan is achteruitgaan. Anderen krijgen een kick van risico en gaan het daarom steeds verder zoeken. Tot in het onvoorzichtige toe.

veiligheid ook mogelijk in beleggignsland?

veiligheid ook mogelijk in beleggingsland?

Gelukkig hebben de meesten onder ons een ingebouwde rem, die ook bij risico op veiligheid aanstuurt. We vinden het normaal dat kinderen met ‘vallen en opstaan’ leren lopen en gunnen hen de valervaring, maar liefst niet op betonnen vloeren of met scherpe voorwerpen in de buurt. We begeleiden onze kinderen in de overstap van driewieler naar echte fiets met steunwieltjes. En leren ze even later aan de hand op 2 wielen hun evenwicht zoeken, vooraleer we ze loslaten. Zonder risico geen vooruitgang, maar zonder basisveiligheid neemt de angst het van ons over en verstijven we.

Om de sprong te wagen van spaarrekening, termijnrekening of kasbon naar echte beleggingsproducten moeten velen ook angsten overwinnen. En sommigen beginnen er nooit aan wegens absolute risico-aversie. Vreemd. Ze beseffen dat fietsers/automobilisten ook in verkeersongevallen kunnen betrokken worden en worden toch fietser/automobilist. Maar ze raken op financieel vlak nooit verder dan de rand van hun spaarboekje.

En inderdaad, net zoals het verkeer moordend kan zijn, kan ook beleggen moordend zijn. Onvoorbereid in het verkeer stappen is een hoog risico nemen, net zoals onvoorbereid op eigen houtje beginnen beleggen dat kan zijn. Daarom is het goed om ook na te denken over beveiliging Lees verder