Met meer en meer vissers in dezelfde vijver

 

hier weten ze ook hoe laat het is.

Meer en meer mensen vinden duurzaamheid en ethiek belangrijk. Dit ook voor hun spaar- en beleggingsgedrag.

Een belangstelling die stijgend is, zorgt voor een verruiming van het aanbod. Niet alleen zien we dat in België nu ook een grootbank al maanden met barnumreclame uitpakt rond duurzaam beleggen. In eerste instantie nog steeds voor hun private banking cliënteel. Wie echter doorvraagt bij een plaatselijke retailbankier uit hun net zal meestal ook wel geholpen worden.

We zien ook dat er een blijvend grote stijging is in de hoeveelheid fondsen die zichzelf profileren als duurzaam.

In de eerste helft van 2017 zijn er 57 nieuwe fondsen opgelijst door Morningstar, die van zichzelf aangeven dat ze ESG-georiënteerd zijn. Zie dit artikel waaruit we de lijsten hieronder kopieerden.

We zijn niet in de positie om de eerlijke bedoelingen van de aanbieders in vraag te stellen. We hebben de fondsen momenteel niet in detail bekeken. De meeste zullen trouwens niet beschikbaar zijn voor de Belgische belegger.

“Met meer en meer vissers in dezelfde vijver” verder lezen

Doe wel én zie om

 

Van bij de aanvang van deze blog hebben we gepubliceerd dat we rendement én ethiek wilden combineren in ons opzet. En dat we voor de eerder voorzichtige klanten ook fondsen in onze selectie geschoven hadden die de toets van het ethische niet konden doorstaan (zie: http://ethischbeleggen.com/zuiverheid-vanuit-beleggingsoogpunt/). Fondsen zoals Carmignac Patrimoine (CP), Ethna Aktiv E (EA) of Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (IBRA). Dit omdat ons aanbod aan ethische fondsen voor mensen met een defensief of licht gebalanceerd beleggersprofiel eerder klein was. Liever wat water in de wijn (vb. portefeuille die 60 % duurzaam is, maar aangepast is aan risico-acceptatie van klant), dan een kater na de wijn (vb. 100 % ethisch portefeuille, maar dan met te hoge risicograad) was daarbij ons motto.

Elke architect werkt met een plan
Elke architect werkt met een plan

Sinds kort is  een nieuw fonds in ons aanbod opgenomen dat dit dilemma oplost. 2 van onze reguliere leveranciers zijn immers begonnen met de verdeling van het Funds For Good Architect Strategy.  Dit is een door Banque de Luxembourg beheerd dakfonds, dat maatschappelijke impact wil combineren met rendement.

Het fonds is nog zeer jong (°01/10/2012), dus over de consistentie op lange termijn kan nog niets zinvols gezegd worden. Maar hun strategie heeft tot heden toch gewerkt.

Wat is die strategie dan? “Doe wel én zie om” verder lezen

Kill your darlings

 

In de gratie of uit de gratie?

Soms moet een mens eens terugkomen op keuzes die men eerder maakte. Iedere puber zal ooit wel gedweept hebben met een popster/muziekgroep, die hij/zij naderhand -beschaamd om zijn idolatrie- keihard afzwoer. Favoriete schrijvers kunnen degraderen in onze ogen omdat ze inferieur werk beginnen af te leveren of standpunten innemen, die je helemaal niet van hen verwacht. En dan spreken we nog niet over onze menselijke relaties waarbij aanvankelijke voorkeuren ook kunnen uitdraaien op afstand nemen en afkeur. Het hebben van deze flexibiliteit is kortom menselijk en zelfs wenselijk. Zoniet zou er nog weinig verandering zijn en leefden we in een wereld die -misschien meer zekerheid- maar alvast ook meer verstarring zou opleveren.

Afstand nemen van wat je vroeger goed vond, hoort er dus bij. Vandaar de titel van dit stukje. Ik doe het hier ook expliciet voor 2 fondsen, die ik aanvankelijk in mijn selectie van ethische fondsen opgenomen had. “Kill your darlings” verder lezen