Categorieën
home

De eigen portefeuille in mei 2018

 

Zo! Dan zijn we nu met zijn allen beter beschermd wat onze privacy betreft. De GDPR/AVG werd van kracht per 25/05/2018. Diverse consultants, juristen, informatici hebben overuren geklopt en zijn ook langs de kassa gepasseerd.

Zelfs in the cloud gelden sinds 25/05/2018 nieuwe regels

Veel kleine en grote ondernemingen hebben uren gesleten in tal van vergaderingen en met naast zich roadmaps om tijdig aan de meet te raken. Er productief zal al dat werk niet geweest zijn. Maar, soit. Als het helpt om het vertrouwen in handel én zakenwereld weer wat op te bouwen en schurken afhoudt om misbruik te maken van goedgelovige mensen, die de moeite niet nemen om toetredingsvoorwaarden te lezen, dan is er misschien toch winst op het einde van de rit.

De appelflauwte, die in februari en maart van dit jaar over de beurzen waaide, is ondertussen opnieuw van de baan. April had al herstel ingezet en ook in mei zijn de globale cijfers terug beter. Onze eigen portefeuille (*) krabbelde verder recht en noteert nu terug positief: 2,34 % (YTD).

Verre van een hoeragevoel natuurlijk, want winst is nooit definitief, tenzij je

Categorieën
home

Middellange termijn: niet om over naar huis te schrijven

 

 

Sommige mensen zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt. Anderen houden het er op dat zij zich alleen herhaalt als men ze niet meer kent en/of niet uit haar fouten leert. Daarom hielden we ook even de resultaten van onze modelportefeuilles 2013 (zie hier) over de voorbije 3 en 5 jaar tegen het licht. Dit als tegengewicht bij het lichtjes euforisch artikel dat we op 16/01 op deze site plaatsten.Omdat het onze lange termijndoelstelling is om een gemiddeld rendement van 5 % / jaar te halen met onze modelportefeuilles, is dit ons ijkpunt.

Niet schieten is natuurlijk nooit raak.
Niet schieten is natuurlijk nooit raak.

Verder teruggaan had niet veel zin, omdat er teveel fondsen in onze winkel liggen, waarvan ofwel de beleggingsstrategie gewijzigd is gedurende die looptijd, ofwel dat ze minder lang dan 10 jaar op de markt zijn. Dit probleem doet zich zelfs voor bij inventariseren van de resultaten op 5 jaar.

3 jaar.

De resultaten over 3 jaar zijn interessant omdat

Categorieën
home

De eigen portefeuille in februari 2014

 

De winter is dit seizoen in onze contreien niet doorgebroken.

Volatiliteit? Financiële opbrengsten op glad ijs
Volatiliteit? Financiële opbrengsten op glad ijs

En de lente staat voor de deur. Onze portefeuille heeft haar negatieve opbrengst uit de eerste maand van dit jaar (- 1,61 %) inmiddels omgezet naar een YTD van + 2,06 %. Van alle onderdelen er uit is er maar 1 fonds dat in vergelijking tot het begin van dit jaar nog onder water staat (-0,25 %). Het is een fonds dat zich op de energiesector concentreert. Deze sector is op de financiële markt relatief klein, waardoor bewegingen in de markt er grotere schommelingen veroorzaken. Bewijs?Een ander ecologiefonds dat op duurzame energie focust haalde uit de voorbije 2 maanden een winst van 5,35 %. Wat nogmaals het belang  van

Categorieën
home

De eigen portefeuille in januari 2014

  

Zonder Miley Cyrus. Maar toch pijnlijk
Zonder Miley Cyrus. maar toch pijnlijk

We zijn 2014 gestart met een contradictie. Want, ondanks het feit dat we enkele wijzigingen in onze portefeuille aangebracht hebben, welke het risicogehalte ervan diende te verkleinen – rebalancering -, blijkt het totale risico gestegen te zijn.  Op de risicoschaal van BEAMA is ze meer dan 1 punt opgeschoven tot bijna 6. De reden hiertoe is tweeërlei:

  1. enkele fondsen kregen een hogere risicograad toegemeten. Wellicht is dit een uitgesteld effect van
Categorieën
home

Gemoedsrust in manisch-depressieve tijden.

 

We leven in manisch-depressieve tijden. En dat is een ziektebeeld waar de patiënt in feite nooit een juiste inschatting kan maken van zijn eigen positie. 

Bi-Polar verwijst niet naar Noord- & Zuidpool, maar is synoniem voor manisch-depressief
Bi-Polar verwijst niet naar Noord- & Zuidpool, maar is synoniem voor manisch-depressief

Ofwel is hij euforisch (de manische kant): hij kan alles aan, ziet alles rooskleurig in. En hij zou om dit reden bereid zijn om onrealistische risico’s te nemen. Er kan hem toch niets gebeuren. Ofwel is hij neerslachtig(de depressieve kant): de wereld is om zeep, hij ziet geen enkele kans op gunstige afloop. En hij is om die reden bereid om niets te doen. Handelen zou immers alleen een lawine van negatieve gebeurtenissen oproepen.

We weten natuurlijk dat beide posities getuigen van weinig rationeel en uitgebalanceerd inzicht. Natuurlijk veroorzaken wisselvalligheden in ons privé- en ons financieel leven wel eens mood swings. Maar meestal is het leven niet wit of zwart, maar kleurt het 1 van de vele tinten (50 ?) grijs die er zijn.

Sinds 2008 hebben we natuurlijk wel een vloedgolf negativiteit over ons gehad. Van

Categorieën
home

De eigen portefeuille in augustus 2013

 

Maandelijks publiceren we de evolutie van onze eigen portefeuille. Dit in het kader van onze transparantiedoelstelling. Je kan ze op de website van Coverbel via deze link deze link (scroll naar beneden) aantreffen. Ons rendement sinds begin 2013 ligt momenteel op 6.66 %.

Welke BV's maken  De Grote Sprong in beleggingswater?
Welke BV’s maken De Grote Sprong in beleggingswater?

We proberen hieronder de beweging van augustus te verklaren. Op de financiële markten is het in feite behoorlijk rustig gebleven. Grote schokken, terwijl iedereen op vakantie was en even niet oplette, hebben zich niet voorgedaan.

Wat er wel aan het gebeuren

Categorieën
home

De eigen portefeuille in april 2013

 

Er lijkt nog steeds helium in onze beleggingen te zitten.
Er lijkt nog steeds helium in onze beleggingen te zitten.

1 keer per maand publiceren we een update van onze eigen portefeuille. De gegevens  staan op de website van Coverbel en u vindt de link hierhier . Deze maand was er een lichte stijging van de waarde. Gerekend vanaf 01/01/2013 is er een rendement van 5,88 %. Deze portefeuille is enerzijds reëel (ons geld zit daar in), maar anderzijds ook een beetje van een showcase (ze bevat een groot -niet alle- aantal van de fondsen die wij verdelen en is om die reden niet representatief voor wie zijn risicoprofiel in rendement vertaald wil zien). Ze kan dus niet als een concreet aanbod gezien worden, maar wel als een indicatie van wat we u kunnen aanbieden.

De onderliggende fondsen en de aandelen of obligaties die zij bevatten blijven natuurlijk in de tussentijd niet onbeweeglijk zitten. De maandelijkse update die we nu publiceren geeft bijv. niet de felle schommelingen weer die de portefeuille in de voorbije maand kenmerkte. Zo gingen de waarden ervan gedurende de eerste 2 weken van april relatief stijl naar beneden, terwijl ze 

Categorieën
home

Zonder liegen: bescherming van uw spaargeld tot € 1.000.000

 

De onrust met betrekking tot spaargeld lijkt terug van weggeweest. De haircut, die men in Cyprus aanvankelijk zou toepassen, heeft de geesten beroerd. Is de eurocrisis doorgeslikt? Plots is het niet meer zo zeker.

Onrust bij de rijke spaarder
Onrust bij de rijke spaarder

De verkoop van bankkluizen piekt, gezien sommigen hun spaargeld liever van hun bank halen in plaats van het daar te laten. Anderen beginnen hun geld nu effectief te spreiden onder verschillende banken. Dit om zeker te zijn dat hun geld bij catastrofe onder de depositogarantieregeling valt.

Voor wie echt veel geld heeft en op veilig wil spelen, betekent dit een veelvoud van nieuwe contactpersonen, die hopelijk ooit vertrouwenspersonen worden.

Nochtans is er ook een mogelijkheid om je spaargeld voor een bedrag vele malen hoger dan € 100.000 toe te vertrouwen aan 1 vertrouwenspersoon. Je hoeft niet de ganse stad af te lopen om dit te doen: stap gewoon bij je

Categorieën
home

De eigen portefeuille in maart 2013

 

Terwijl de lente uitblijft in ons land en zelfs dat aan de global warming toegeschreven wordt ( – zie hier -), zijn we aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar gekomen.

What you see is not what you get !
What you see is not what you get !

De verwachting van om aan  kwartaalrapportering te doen is 1 van de redenen waarom beursgenoteerde bedrijven moeilijk een langetermijnstrategie kunnen volgen en afglijden naar kortzichtigheid. Ook één van de redenen waarom nogal wat bedrijven uiteindelijk afzien van een beursnotering of een delisting aanvragen.

Toch blijft het in de financiële pers na ieder kwartaal lijstjes regenen die rendementen bevatten. Zo lezen we dat obligatiehouders van overheidspapier geconfronteerd worden met negatieve rendementen en biedt het rendement van aandelen een erg gevarieerd pallet aan cijfers op. Nederland en Duitsland kenden sinds begin 2013 een gemiddelde stijging van 2 %, Frankrijk 3 %, Luxemburg ging – 2% en in België haalden we 5 %. De zogenaamde BRICS-landen deden het ook niet  schitterend (Brazilië – 4 %, Rusland -2 %, Indië 0 % , China 2 % en South-Africa -4 %). In het Midden Oosten, bij andere Aziatische tijgers, in Australië Nieuw-Zeeland, Chili, Argentinië, Mexico ,VS  en dichter bij huis Ierland, Zweden, Servië, Roemenië en Bulgarije, Kroatië en Montenegro werden flink hogere cijfers gehaald.

Zelf met Pasen leg je beter niet alle eieren in dezelfde mand.
Zelf met Pasen leg je beter niet alle eieren in dezelfde mand.

Dit wijst er nogmaals op hoe belangrijk het is om te diversifiëren.     

Het was een maand waarbij het Amerikaanse begrotingsprobleem (het sequester) bijna volledig uit de actualiteit verdween. Maar daarom nog niet weg is.

Een maand ook waarbij de Eurocrisis nog eens om de hoek kwam kijken. Ditmaal door de implosie van de 2 grootste banken in Cyprus. De EU kreeg derhalve nog eens de kans om  zijn ogenschijnlijk vast stramien (paniekvoetbal met beslissingsblunders en naderhand rechttrekken) toe te passen op een uit de hand gelopen en niet tijdig opgevolgde situatie.

Categorieën
home

Ondertussen in België

 

Nagenoeg gelijktijdig vonden wij een Vlaamse publicatie en een Waalse publicatie over ethisch beleggen op ons pad. Het gaat over respectievelijk  Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011 , een studie uitgevoerd door Forum Ethibel in opdracht van Mira, Milieurapport Vlaanderen (31 p) en L’investissement socialement responsable en Belgique Rapport 2012  (142 p) uitgevoerd door Réseau Financement Alternatif. Lezenswaardig voor wie interesse heeft in ethisch beleggen.De studies inventariseren de situatie zoals ze was in 2011. Een jaar van eurocrisis. Een jaar waarin Dexia voor 2e keer onderuit ging en de financiële crisis 3 jaar oud was. En dit blijkt ook uit de bevindingen.

financiële crisis wakkerde beleggingsangst aan
financiële crisis wakkerde beleggingsangst aan

Zo blijken er 359 duurzame investeringsvehikels (fondsen, notes, verzekeringen, ….) geïnventariseerd te zijn. Hiervan zijn er 318 specifiek voor België. 8 meer dan in 2010. Toch is er een vermindering 8,8 % aan belegd vermogen in dit jaar opgetreden.

Maar in vergelijking met de vermindering van het belegd vermogen voor de totale Belgische markt  ICB -Instelling voor Collectieve Belegging) met 14,4 % is die score niet echt slecht te noemen. Ze leidde er toe dat het aandeel van duurzaam beleggen steeg van 9,1 % naar 9,8 %. Een marktaandeel dat in vergelijking met vele buitenlanden nog achterna hinkt, maar toch stilaan niet meer verwaarloosbaar is. Het gaat over