Categorieën
home

Andermans glazen bol

Onze eigen objectiveringsscore verbeteren?

Bij Ethisch Beleggen hebben we een eigen puntenschaal ontwikkeld. Deze moet er voor zorgen dat we zo objectief mogelijk (binnen het kader van het profiel van de klant) onze fondsen selecteren. Los van persoonlijke voorkeuren (of aversies), los ook van eigen vooroordelen.

We gebruiken daarvoor diverse elementen:

Al deze gegevens gaan in de blender én resulteren daar in 1 cijfer op een schaal tot 10. We noemen dit onze objectiveringsscore.  Hoe hoger het cijfer, hoe meer het fonds in het aanbod naar de klant zal steken. Want het combineert behaald rendement mét bewezen duurzaamheid.

Kijken naar het verleden is niet altijd voorspellend voor de toekomst.

Nu is het zo dat rendementen uit het verleden louter indicatief zijn en geen voorspellende waarde hebben. Maar we gaan er toch van uit dat consequent rendement (of gebrek er aan) een aanwijzing is van het feit dat fondsbeheerders weten (of juist niet) waarmee ze bezig zijn en goede (of juist niet) keuzes maken.

De toekomst voorspellen?

Morningstar biedt al enige jaren een Analyst Rating aan. Dit is een soort kwalitatief (en voorspellend) oordeel over de toekomstige ontwikkeling van een beleggingsfonds.

Ze evalueren daarbij 5 P’s om te zien of een fonds zich van een ander onderscheid:

 • Performance / Rendement: Is het behaalde rendement logisch als we het beleggingsproces bekijken en kon dit op de lange duur goed blijven inspelen op de risico-evolutie?
 • Price / Kosten: hoe hoog zijn de aangerekende kosten in vergelijking met gelijkaardige fondsen?
 • Process / Beleggingsproces: hoe beslist een team tot opname of verkoop van een participatie? Is dit consistent?
 • People / Beheerteam: hoe is het team dat het fonds begeleid samengesteld? Hoe stabiel is dit team, hoeveel beleggingservaring heeft het, hoe presteerde het vroeger?
 • Parent / Fondshuis: Wie is de vermogensbeheerder, die het fonds uitgeeft? Hoe groot is hun geloofwaardigheid, wat zijn hun prioriteiten, hun sterke – en zwakke punten, Hoe versterkt het huis zich?

Aan de hand van die parameters bepalen ze of een beleggingsfonds alles in zich heeft om in de nabije toekomst

 • hetzij negatief af te steken ten opzichte van hun benchmark of gelijkaardige collegafondsen,
 • zich neutraal (dus weinig onderscheidend) verhoudt tot benchmark of gelijkaardige fondsen,
 • of zich positief onderscheidt ten opzichte van benchmark of gelijkaardige fondsen bij andere beheerders.

Dat is althans de verwachting. Met beleggen heb je echter nooit 100 % zekerheid weten we.

Wie zich positief onderscheidt wordt beloond met termen die we van de olympische spelen kennen: een bronzen -, zilveren – of gouden medaille.

Deelnemen aan de omslag naar duurzaam beleggen is belangrijk, maar daarbovenop behalen we graag ook nog positieve rendementen.

 

Wat met de fondsen die wij verdelen?

We hebben alle fondsen die u via ons kanaal kan aankopen eens langs de lat van de Morningstar Analist Rating gelegd.

 1. Bij de meeste fondsen is er geen vermelding. Let wel: dit is niet hetzelfde als “een neutrale waardering”. Dit moet geïnterpreteerd worden als: niet onderzocht én derhalve geen opinie.
 2. Bij geen enkel fonds blinkt de vermelding NEGATIEF. Onder voorbehoud van puntje 1, is dit dus in feite goed nieuws.
 3. 2 fondsen worden bekroond met een bronzen medaille: het niet-duurzame Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (in het verleden soms voor defensieve beleggers in het aanbod toegevoegd wegens ontoereikend aantal defensieve duurzame fondsen in ons aanbod) en Pictet-Global Megatrend Selection, een duurzaam aandelenfonds dat wereldwijd belegd.
 4. 1 gemengd fonds DNCA Invest Eurose Class A verdient een zilveren medaille.
 5. 2 aandelenfondsen die in emerging markets investeren verdienen een gouden plak: Magellan C en Comgest Emerging Markets € .

 Conclusie:

Hebben we de winners van morgen in ons aanbod? Het zou kunnen, maar het is zeker niet zo dat de cijfers dit lijken te bevestigen. Zitten er gegarandeerde verliezers in ons aanbod? Dat lijkt niet het geval te zijn.

Omdat we in onze huidige objectiveringsscore wellicht toch iets te veel gewicht geven aan de prestatie uit het verleden (zowel de rating als de returns uit het verleden krijgen punten), is het te overwegen om onze objectiveringsscore aan te passen en er de Morningstar Analist Rating ook bij op te nemen. Bijvoorbeeld omdat een fonds waarbij het beheerteam voor positieve resultaten in het verleden zorgde wellicht die tendens uit het verleden niet zal kunnen bestendigen op een moment dat het team uit elkaar valt. Iets wat onze huidige benadering niet capteert.

We zullen nog verder bekijken hoe deze bijkomende benadering in onze werking kan geïntegreerd worden. En komen hier zeker tegen de opmaak van onze modelportefeuilles 2020 op terug.

 

 

 

 

Categorieën
home

Met duurzaam beleggen beter bestand tegen financiële crisissen ?

 

Crisissen zijn uitdagingen. Is er een betere manier om ze te doorstaan?

Na enkele jaren van sterke prestaties op de financiële markten, beginnen sommigen zich zorgen te maken. Bomen groeien immers niet tot in de hemel. Ooit komt er een  terugbots.

Is het verstandig om in uw strategie om forse verliezen tegen te gaan te kiezen voor duurzaam beleggen?

In februari 2014 verscheen een Italiaans wetenschappelijk onderzoek (Universiteit van Rome) met resultaten van een onderzoek of duurzame beleggingsfondsen anders reageren dan hun niet-duurzame zusterfondsen tijdens financiële crisissen.

De studie overspande een periode van 20 jaar. Er in die tijdspanne vastgesteld dat beide types fondsen geregeld haasje over speelden met elkaar op vlak van financiële resultaten. En dit in verschillende marktsegmenten (geografische zones, …).

Om te kunnen vergelijken werd eerst op basis van risicofactoren gezocht naar een niet-duurzaam fonds dat zo dicht mogelijk aanleunde bij een bestaan duurzaam fonds.

Uit de analyse bleek dat het rendement van duurzame fondsen dit van hun niet-duurzame zusterfondsen tijdens de financiële crisis van 2007 betekenisvol overschreed.

Duurzame fondsen lijken volgens de studie dus in crisismomenten voor de belegger een soort verzekeringsfunctie te hebben.

Categorieën
home

Met meer en meer vissers in dezelfde vijver

 

hier weten ze ook hoe laat het is.

Meer en meer mensen vinden duurzaamheid en ethiek belangrijk. Dit ook voor hun spaar- en beleggingsgedrag.

Een belangstelling die stijgend is, zorgt voor een verruiming van het aanbod. Niet alleen zien we dat in België nu ook een grootbank al maanden met barnumreclame uitpakt rond duurzaam beleggen. In eerste instantie nog steeds voor hun private banking cliënteel. Wie echter doorvraagt bij een plaatselijke retailbankier uit hun net zal meestal ook wel geholpen worden.

We zien ook dat er een blijvend grote stijging is in de hoeveelheid fondsen die zichzelf profileren als duurzaam.

In de eerste helft van 2017 zijn er 57 nieuwe fondsen opgelijst door Morningstar, die van zichzelf aangeven dat ze ESG-georiënteerd zijn. Zie dit artikel waaruit we de lijsten hieronder kopieerden.

We zijn niet in de positie om de eerlijke bedoelingen van de aanbieders in vraag te stellen. We hebben de fondsen momenteel niet in detail bekeken. De meeste zullen trouwens niet beschikbaar zijn voor de Belgische belegger.