Categorieën
home

Aandachtig beleggen (extended version)

Meer dan 2 maanden geleden werd ik gecontacteerd voor een geschreven interview rond ethisch beleggen. Dit zou verschijnen in de bijlage FOKUS PERSONAL FINANCE bij KNACK in maart 2020. Door de aandacht die het Coronavirus ondertussen had weggekaapt, werd publicatie een maand uitgesteld.

Nu is er steeds een verschil tussen wat je aan een journalist meegeeft en wat hij of zij (in zijn journalistieke vrijheid) daarvan overneemt. Wat het geworden is lees je hier.

Omdat de beknoptheid van het artikel niet het volledige kader schetst,  geef ik hieronder met plezier de vragen die ik voorgesteld kreeg en ook de antwoorden die ik er op formuleerde.

Wat is ethisch beleggen vandaag de dag?

Ethiek is nadenken over uw morele opvattingen en ernaar handelen. Alleen zijn morele opvattingen in de loop van de tijden aan evolutie onderhevig. Denk aan houding tegenover roken/rokers, tegenover euthanasie, tegenover seksuele intimidatie, … . Op pakweg 10 jaar tijd is de modale opvatting hierrond verschoven.

Een evoluerend begrip.
ethisch beleggen
Wat is waardevol en hoe dit te integreren in je beleggingen?

Ethisch beleggen is dan ook een helaas (-te vrijblijvend voor de die-hards-) of gelukkig (-voor hen die de opvatting panta rhei huldigen) een rekbaar begrip. Het is ruimer dan het begrip “duurzaam beleggen”. M.i. is bij dit laatste de milieucomponent veel dominanter. Beide begrippen werden vroeger vaak samengevat onder de noemer ESG-beleggingen. Beleggingen met aandacht voor het ecologische, het sociaal en het bestuurlijk transparante (G van coroporate governance). Meer en meer voel je bij ethisch beleggen een verschuiving aan naar de verbeterde 3 P’s (People Planet Prosperity (in vervanging van Profit)).

Van uitsluiting naar impact.

In de praktijk zie je dat de 17 SDGs (duurzame ontwikkelingsdoelen) voor meer en meer beleggers het referentie punt worden. Speel ik met mijn belegging in op 1 of meerdere van deze ontwikkelingsdoelen? Van uitsluitingsgronden (ik beleg niet in X) evolueren we naar de vraag “heeft mijn belegging wel impact?”.

Hoe moeten we dat concreet bij de belegger brengen?

Van institutionele beleggers naar de particulier.

De aandacht voor ethisch beleggen is erg lang toegeschreven aan de zogenaamde geitenwollensokken-generatie. Maar in feite zijn het de institutionele beleggers, die al geruime tijd ethisch beleggen omarmen. Vanuit een langetermijnperspectief weten ze dat bv. vermijden van controverses belangrijk is. En dat zekerheden uit het verleden (vb. olie) in een fel veranderende maatschappij op verliesposten kunnen uitdraaien.  De gemiddelde particuliere belegger lijkt mondjesmaat te volgen. Vrouwen en millenials al wat vlugger dan bijv. babyboomers.

Obstakels in de hoofden.

In mijn opvatting zijn er zowel obstakels bij het begrip “beleggen” als bij het bijvoeglijk naamwoord “ethisch“.

 1. Ondanks het feit dat de rente al jarenlang de inflatie niet volgt én
  ethisch beleggen
  Wegens huiver voor enige vorm van risico houden velen het bij de verlieslatende bankrekening

  dat een pak mensen geen volledige loopbaan hebben en afstevenen op een ondergefinancieerd langlevenrisico, blijven velen angstvallig op hun spaarrekening kamperen. Ze focussen alleen op de negatieve kant bij beleggen (risico) en vergeten de positieve kant (hoger rendement op lange termijn).

 2. Mensen die wel reeds beleggen hebben vaak geen duidelijk plan. Waar wil ik binnen X jaar staan, hoeveel moet ik daarvoor investeren, hoe probeer ik mijn risico te beperken en mijn kansen te verhogen, … ? Men gelooft maar al te graag de visie van zijn persoonlijke bankier, de vrienden op café en werk die succesvol waren, …  Alles liever dan zelf je huiswerk maken, visie ontwikkelen en keuzes maken.
 3. Beleggen wordt ook als “waardenvrij” ervaren. Waar velen in “real life” hun geld niet willen verdienen met wapenproductie of uitbuiting van mensen in sweatshops of in mijnen voor ontginning van zeldzame metalen, hebben we daar blijkbaar minder moeite mee in ons consumptiepatroon (goedkope T-shirts/blitse smartphones, …). Dit geldt meestal ook voor beleggingen . De meeste mensen kijken niet onder de motorkap van het beleggingsfonds dat ze bij hun bank kopen of dat hen aangeprezen wordt.
 4. Nochtans heeft de sturing van beleggingsgeld erg veel invloed op de wereld waarin we nu (of later willen) leven. Het lijkt me logisch dat wie later in een wereld wil leven waar het klimaat niet vijandig is, waar zijn kleinkinderen nog een brede waaier van fauna en flora kennen, waar meer mensen dan vandaag een menswaardig en gelukkig leven kunnen leiden, zich afvraagt of zijn belegging die doelstelling dichter brengt of juist verder doet opschuiven. Dus simpele vragen als “in welke wereld wil je leven in 2040/2050?” en “moet je belegging helpen om die droom te verwezenlijken?” kunnen al helpen.
De rol van de overheid hierin.
 1. De overheid kan hierbij een grote rol spelen. Nu zitten we ten gevolge van de financiële crisis met beleggingsprofielen, die werken als een fuik naar conservatieve beleggingen en die niet polsen naar maatschappelijke doelen van je belegging. De meeste adviseurs vragen dit ook niet spontaan. Enkele expliciete vragen naar de ethiek achter de beleggingsdoelstellingen opnemen in de profielbevraging zou de kandidaat-belegger tot nadenken kunnen aanzetten. En kan de adviseur toelaten om de belangstelling te capteren.
 2. Nog beter zou zijn dat de overheid duwt in de richting van waardenvol beleggen. Iedereen wil toch op termijn in een betere wereld leven (of die nalaten voor komende generaties) zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Je kan je ideaaltypisch voorstellen dat waardenvol beleggen de norm is en dat er een opt-out komt voor wie per se toch in vervuilende activiteiten wil beleggen. Zoiets lijkt er aan te komen vanuit Europa, waar alvast een taxonomie van duurzame beleggingen opgemaakt zal worden. Het groene element zal daar op het eerste zicht alvast voldoende vertegenwoordigd zijn. Het sociale element ontbreekt er momenteel. Tegen 2022 zouden we hier meer moeten van horen.

Wat zijn de mogelijkheden en de valkuilen?

Green Deal
ethisch beleggen
Met de Green Deal is Europa op weg om klimaatneutraal te worden.

De Green Deal van Europa is een enorme opportuniteit maar kan ook een valkuil zijn. Als we de klimaatverandering binnen de afgesproken perken van de akkoorden van Parijs willen houden, moet er volop geïnvesteerd worden in isolatie, hernieuwbare energie, … . En dient er volop gedesinvesteerd te worden uit vervuilende activiteiten en fossiele brandstoffen. Ook de private sector en dus ook het spaargeld van de particulier moet daarvoor worden ingezet. Dit kan een valkuil zijn als bv. overheden “groene investeringen” aankondigen, die geen nieuwe initiatieven behelzen, maar een herformulering inhouden van reeds eerder afgesproken investeringen (vb. investeringen in infrastructuuronderhoud NMBS verkopen als groene obligatie).

Labeling

Bij labeling van beleggingen kan de particulier een onderscheid maken tussen welke beleggingen OK en welke niet OK zijn. Natuurlijk moet een kat daar zijn jongen kunnen in erkennen (dus erg duidelijke criteria). En moet de controle voor toekenning of behoud liefst niet door de sector zelf gebeuren. Mijn persoonlijke mening is dat het Towards Sustainability label hierin tekort schiet. Zie hier en hier. Nu lijkt het me vooral een marketingzet van de financiële sector.

Andere
 1. Een andere mogelijkheid om dergelijke vorm van beleggen te bevorderen is dat de overheid de taksen op dergelijke beleggingen positief laat afwijken van die op andere beleggingen. Valkuil is dan weer dat mensen mogelijk niet om inhoudelijke – , maar om fiscale redenen er in gaan beleggen.
 2. Sowieso is er nood aan financiële vorming in onderwijs. De financiële ongeletterdheid in België is stuitend.

Wat is de beste keuze? Zelf beleggen of laten beleggen?

ethisch beleggen
Of je het nu laat doen of zelf doet, er moet gewikt en gewogen worden of iets al dan niet past.
Gemakzucht  of …

Vanuit de veronderstelling dat de gemiddelde Belg/Vlaming eerder passief is mbt. beleggen, ben je geneigd om te zeggen dat ‘laten beleggen’ beter is. Maar het is wel een rare overweging. We laten de autoverkoper toch ook niet bepalen met welke auto we zullen rijden. Of de winkelbediende beslissen welke kleren we willen dragen. Advies hierover inwinnen is natuurlijk OK, maar volledig ‘laten beleggen’ lijkt toch op toegeven aan gemakzucht, waardoor je je zelf niet van het risico bewust moet zijn. Dan is er veel tumult bij een financiële crisis, want dan zijn het de financiële instellingen die de verkeerde keuzes makten. Met eventuele aansprakelijkheidsclaims ten opzichte van hen tot gevolg.

Eigen verantwoordelijkheid.

Zelf beleggen impliceert zich inwerken in de materie. Anders slaat men de bal wellicht mis. Dit zelf beleggen kan uiteraard in samenspraak met een adviseur. Maar het blijft toch belangrijk dat de klant actief het gesprek en de suggesties volgt en deze zo mogelijk ook tegen het licht houdt. We onderhouden ons eigen huis, we willen dat onze auto tijdig zijn onderhoud krijgt, … waarom volgen we dit voor ons geld/onze beleggingen niet op?

Hoe zie je de toekomst van ‘groen’ beleggen?

Gezien de huidige tractie, gezien de Green Deal in Europa verwacht ik dat ‘groen beleggen’ langzamerhand de norm wordt. Iets wat de evidentie zelve is. Dat zal ook veel scholing en vorming van adviseurs vereisen. En hopelijk is die voldoende autonoom, zodat niet terug ‘het product van de maand, ditmaal ‘Groen”” geadviseerd wordt.

Dit impliceert ook dat er af en toe eens ferm naast de pot zal gepist worden. Greenwashing zal aantrekkelijk zijn (zolang het niet ontmaskerd wordt).

ethisch beleggen
in de huidige versie van de taxonomie voor duurzame ontwikkeling is er te weinig aandacht voor het sociale.

Ik hoop dat het niet alleen bij ‘groen/milieu” blijft, maar dat er ook terug meer en meer aandacht komt voor de sociale implicaties van beleggen (gender, Noord-Zuid,…). Per slot van rekening wil je geen persoonlijk rendement ten koste van anderen.

Dit alles in de veronderstelling dat geen catastrofe dit toekomstperspectief van de kaart veegt. Uiteraard is er in tijden van grote milieuramp of oorlog minder tot geen aandacht voor ‘groen’ beleggen.

 

 

.

 

Categorieën
home

Solden bovenop solden (tot 30/04)

Covid-19 haalt ons traditioneel leven grondig overhoop. Het virus trekt lelijke strepen door plannen die marketeers en verkopers hadden. Zo wordt verwacht dat de zomersolden met minstens een maand uitgesteld worden.

Voor financiële dienstverleners zorgt de paniek die ontstaan is er voor  dat niet alle geplande verkoopscampagnes succesvol afgesloten worden. 1 van die campagnes betrof de actie  géén premietaks bij Athora.

geen premietaks bij Athora
Actie ter stimulering van belegging via Tak 23

Athora blijft tot 30/04 zelf de premietaks van 2 % betalen.

Gedurende de maanden februari en maart nam Athora de verzekeringstaks op de Tak 23-producten die je kocht voor eigen rekening. Op een belegging van € 10.000 maakt dit toch een verschil van € 200 uit.

Blijkbaar had de actie geen premietaks bij Athora niet het verhoopte succes omdat de aandacht opge-eist werd door het coronavirus. Daarom werd ze verlengd. U kan nog intekenen tot (behoudens vervroegde afsluiting) 30 april.

Meer kopen voor hetzelfde geld: wie durft?

geen premietaks bij Athora
een koopje: géén verzekeringstaks en fondsen aan ingezakte prijzen

Ondertussen heeft de paniek rond Corona ook de koersen aangetast. Het resultaat hiervan is dat je in feite nu -bovenop het niet betalen van de verzekeringstaks- met een extra grote korting op de fondsen zelf kan intekenen.

De grote vraag is natuurlijk: wie durft? In tijden van beurspaniek moet je koelbloedig zijn om tegen de stroom in te gaan.

 • Uiteraard weet je niet of (en hoeveel lager) de koersen nog verder  zullen zakken.
 • Anderzijds weet je wel dat je aankoopt aan prijzen die een stuk onder deze van pakweg 2 maanden geleden liggen.

Voor wie een voldoende lange beleggingstermijn in zijn achterhoofd heeft , zijn er dan ook koopjes te doen.

Mogelijk beleggingscombinaties die als  duurzaam kunnen beschouwd worden.

Uit het fondsenaanbod van Athora destilleerden we 3 portefeuilles die als duurzaam beschouwd kunnen worden.

 • U ziet telkens dat de rendementen van deze combinaties in het verleden positief waren
 • U ziet ook dat er in 2020 een dikke min voor het cijfer staat.

Als er herstel van de koersen komt is er dus een groot stijgingspotentieel.

Voor wie eerder een conservatief beleggingsprofiel heeft (veiligheid primeert boven rendement):
%Naam FondsRend. 10 jRend. 5 jRend. 3 jRend. 2019YTD 2020
20Ath. Real Estate Securities7.305.987.0119.52-3.46
22Ath. N1 Stable Return4.331.1531.786.87
-1.14

18
Ath. DNCA Invest Eurose3.691.642.006.97-2.58
22 Ath. Echiquier Arty3.781.751.798.71-2.46
18Ath. Univers. Inv. Low D2.311.180.946.26-1.45
100TOTAAL defensief4.692.432.279.71
-11.09

Deze samenstelling scoort 3,57 op een schaal van 7 voor risico en 3,42 op een schaal van 5 voor duurzaamheid. Ze is slechts voor 80 % duurzaam.

Voor wie een gemiddeld beleggingsprofiel heeft ( accepteert risico, maar vindt ook veiligheid belangrijk):
%Naam FondsRend. 10 jRend. 5 jRend. 3 jRend. 2019YTD 2020
18Ath. Funds Foor Good Cleantech10.799.129.1521.62-4.30
18Ath. DNCA Inv. Eurose 3.691.642.006.97-2.58
22Ath. Echiquier Arty3.781.751.798.71-4.57
20Ath. Univers. Invest Medium 02.79312.38
-2.24
20Ath.Nordea Gl. Clim. & Envir. Fund10.7611.912.6232.45-4.75
100TOTAAL gebalanceerd 6.845.695.6516.00-18.43

Deze samenstelling scoort 4,20 op een schaal van 7 voor risico en 3,84 op een schaal van 5 voor duurzaamheid.

Voor wie een dynamisch beleggingsprofiel heeft ( huldigt het standpunt dat hoog rendement recht evenredig is met nemen van risico):
%Naam FondsRend. 10 jRend. 5 jRend. 3 jRend. 2019YTD 2020
13Ath. Funds for Good Cleantech10.799.129.1521.62-1.86
13Ath. DNCA Inv. Eurose 3.691.642.006.97-3.10
21Ath. Univ. Inv. High04.535.4619.8-3.45
26

Ath. Echquier Arty 3.781.751.798.71-2.94
27

Ath. Nordea Gl. Clim. & Envir. Fund10.7611.915.6226.5-5.82
100TOTAAL dynamisch5.776.026.4718.90-17.15

Deze samenstelling scoort 4,34 op een schaal van 7 voor risico en 4,20 op een schaal van 5 voor duurzaamheid.

De oplijsting van alle beschikbare fondsen met hun rendementen en risicoinschaling helpt je als je zelf toch andere selecties zou verkiezen.

Voorwaarden:

 • de premietaks valt weg voor wie minstens € 10.000 wil investeren.
 • alleen natuurlijke personen kunnen intekenen.
 •  de stortingen dienen verplicht uitgevoerd te worden via de gestructureerde mededeling die je van ons krijgt. Het geld dient ten laatste per 15/05 op rekening van Athora te staan.
 • bezint eer je begint. Vooraleer je intekent, consulteer je best de Essentiële Beleggersinfo (EBI of Key Investor Information Document) van de betrokken fondsen. Voor de meeste hierboven vermelde fondsen vindt u deze o.m. op de pagina met oplijsting van alle fondsen die wij opvolgen. Voor ontbrekende fondsen, geef ons gerust een seintje.

 

Waarschuwing:

 • Omdat we niet alle fondsen van Athora in onze werking opvolgen, hebben we de rendementen uit het verleden niet opgemaakt per 31/12/2019. De referentiedatum is hier 23/01/2020. De YTD-verliescijfers zijn deze van 31/03/2020.
 • De rendementen weergegeven in onze tabellen zijn lichtjes overschat. Ze komen uit de Morningstarfiches van de beleggingsfondsen. De beheerskost van de verzekeraar, noch onze verloning is daar in verrekend.
 •  Beleggen in dergelijke producten vergt een beleggingshorizon van minstens 5 jaar. Hou dus voldoende liquide middelen over om onverwachtte gebeurtenissen te overbruggen.
 •  Onze glazen bol is kapot. In het verleden is intekenen tijdens een crisissen vaak een erg goede strategie gebleken. U kon daarbij een bovengemiddeld rendement behalen. Er is echter geen garantie dat dit nu ook weer het geval zal zijn.

 

 

Categorieën
home

10 voorlopige beleggingslessen uit de Coronacrisis

Voor de 2e maal sinds onze werking opgestart is, worden we geconfronteerd met een zware val in de bekomen rendementen. De eerste keer was in het laatste trimester van 2018. Het fondsenaanbod dat we toen hadden was een pak kleiner dan dit wat we nu aanbieden. Wegens invoering van de MiFID II-regelgeving, hadden verschillende verzekeraars hun aanbod toen tijdelijk fors ingekrompen.

10 voorlopige beleggingslessen uit de Coronacrisis
De financieel noodlottige gevolgen van een klein, agressief virus

De koersval die de 102 fondsen die we opvolgen de voorbije weken maakten, is nog een stuk erger dan in 2018.

We trekken 10 voorlopige beleggingslessen uit de Coronacrisis. Dit op basis van onze data per 31/03/2020.

Pas echter op, dit zijn geen wetenschappelijk onderbouwde beweringen. Misschien worden we teveel gedreven door onze eigen cognitieve biassen.

1. ESG-beleggingen doen het in crisistijden beter dan niet-ESG-beleggingen.

Dit lijkt te kloppen. Zowel in 2018 als de eerste 3 maanden van 2020 is dit het geval. Althans voor de referentie-indexen die ik bijhoud.

Voor Europa :

 1. Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSEUR) -> YTD 2018 : -10,18% / YTD 2020: -20,21 %
 2. Euro Stoxx50  -> YTD 2018: -14,77 % / YTD 2020: -25,59 %

Wereldwijd :

 • Dow Jones Sustainability World (W1SGI) -> – 11,35% / YTD 2020: – 18,57 %
 • MSCI All Countries World (MSCI ACWI) -> -11,76 % / YTD 2020: – 21,74 %

Onze bevinding komt +/- overeen met wat Morningstar hierover reeds publiceerde. Na publicatie van dit bericht heeft MSCI per 20/04/2020 ook op basis van hun gegevens bevestiging van onze gegevens gepubliceerd.

2. ETF’s (Exchange-Traded Funds) zijn niet crisisbestendig.

Hoewel mijn standpunt op een erg bescheiden steekproef gebaseerd is, lijkt bovenstaande uitspraak niet te kloppen. In mijn blogberichten van 09/09/2019 en  19/09/2019 werd er op gewezen dat dit relatief nieuw fenomeen (indextrackers met weinig beheerskosten) een groeiend succes is, dat evenwel nog geen grote crisis meegemaakt had. 1 van de vragen was of ze wel crisisbestendig zouden zijn. Het moet verder onderzocht worden of hun houders niet bovenmatig gepanikeerd – (en verkocht) hebben. Maar de terugval in rendement die de 4 ETF’s welke ik opvolg gemaakt hebben, is niet bovengemiddeld (tussen -16,56 % & -20,78 %).

3. Actief beheerde fondsen doen het in crisisperiode beter dan ETF’s.

Dit is niet algemeen geldig. Sommige actieve fondsen hebben het in 2020 tot heden beduidend beter gedaan dan de ETF’s die ik volg. Bij de actief beheerde aandelenfondsen zijn er die minder verlies maken dan de hierboven vermelde -16,56 %. Maar er zijn er ook genoeg die het slechter doen dan de -20,78 %.

4. Obligatiefondsen delen het minst in de klappen.

Voor zover ze niet risicovol zijn, klopt deze bewering.  Zowel in 2018 als tot heden in 2020 houdt een fonds als Triodos Euro Bond Impact Fund het verlies binnen de perken (in 2018: – 0,43 % / in 2020: – 0,53 %).

Wie binnen de obligatiecategorie toch risico’s zocht in de hoop om zijn rendement op te drijven, loopt vandaag tegen de lamp. Het M&G (L) Global High Yield ESG Bond Fund viel bvb. met -14,90 % terug. Het presteert daarmee slechter dan sommige aandelenfondsen.

Disclaimer: mijn steekproef is slechts op 3 dergelijke fondsen gebaseerd.

5. Gemengde fondsen beperken het verlies tijdens een crisisperiode.

Uit de steekproef met 18 fondsen blijkt dit globaal gezien te kloppen. Hoewel er 1 zwaar negatieve uitschieter is (HMG Rendement D staat op een verlies van – 27,64 %) hangen de meeste gemengde duurzame fondsen ergens tussen een verlies van – 9 tot – 13 %. Met een verlies van -5,44 % scoort Nordea N – Stable Return Fund BP het best. Nochtans is dit een neutraal-, en niet een defensief gemengd fonds.

6. Vastgoedfondsen, noch infrastructuurfondsen maken hun naam van veilige haven waar.
10 voorlopige beleggingslessen uit de Coronacrisis
Wat ook als redelijk veilig gezien werd, gaat momenteel flink onderuit.

Van elk van hen volg ik 2 specifieke duurzame fondsen op. Hun verlies is gemiddeld tot bovenmatig in vergelijking met andere aandelenfondsen. Infrastructuurfondsen, zie ook mijn blogbericht van 05/06/2019, zijn 1 van de hypes van de voorbije jaren. De 2 duurzame fondsen die ik opvolg verloren sinds het jaarbegin rond de 22 % in waarde. Wellicht wordt er gevreesd dat overheden hun geld in algemene ondersteuning van de economie zullen moeten steken, waardoor er voor (soms dringende) infrastructuurwerken op de financieringsrem zal worden gestaan.

De 2 vastgoedfondsen doen het momenteel nog slechter. Het fonds dat wereldwijd investeert zakte met 23,10 % en het Europese fonds ging 28,73 % achteruit.  Speelt hier de leegstandverwachting? De overtuiging dat erg veel bedrijven en winkels hun panden na de crisis zullen verlaten nav. faling of inkrimping om faling te voorkomen.

7. Sectoriële aandelenfondsen zijn risicovoller dan algemene aandelenfondsen.

Zowel in 2018 (toen met 5 opgevolgde fondsen) als nu (met 15 opgevolgde fondsen) is deze conclusie niet uit de cijfers af te leiden. De beste algemene aandelenfondsen presteren lichtjes beter dan de  beste sectoriële – (in 2018: – 8,94 % / nu: – 11,70 % /telkens fondsen die het thema Water bespelen). Maar de slechtste sectoriële fondsen (in 2018: -16,86 % / nu: – 23,80 % / telkens Quest For Cleantech) doen het nog een pak beter dan de slechtste algemene aandelenfondsen.

8. Emerging Markets moet je niet ontwijken.

Uiteraard is het rendement in groeilanden wisselvallig. Maar steeds meer zijn ze onderdeel van ons economisch- en financieel systeem. Het is dan ook niet aan te raden om ze links te laten liggen. In 2018 volgde ik 3 dergelijke fondsen op. Nu zijn dit er 7. In 2018 scoorden zij gemiddeld in vergelijking met de algemene aandelenfondsen. Het beste EM-fonds scoorde onder het beste algemeen aandelenfonds.Terwijl het slechtste EM-fonds toch minder verlies optekende dan het slechtste algemeen aandelenfonds. In 2020 valt hetzelfde op te merken. Dit met verliezen tussen de 17,73 % en 25, 77 %.

9. Wereldwijd beleggen spreidt het risico.
10 voorlopige beleggingslessen uit de Coronacrisis
Spreiden lijkt ongemakkelijk in de fysieke wereld. In de beleggingswereld is het een must.

Spreiden blijft een basisregel bij beleggen. De 3 fondsen die op specifieke landen focussen (2 x Frankrijk (- 23, 05 % en – 28,30 %, 1 x België (- 29,30 %) bengelen onderaan. De specifieke samenstelling van hun beursgenoteerde bedrijven maken dergelijke fondsen risicovoller.

Regionale spreiding (zie hieronder) vlakt het risico al verder af.

De 25 duurzame aandelenfondsen die wereldwijd beleggen staan natuurlijk ook op verlies. Zij lijken de beste buffer te bieden. Het slechtst presterende fonds gleed 23,85 % achteruit. Het beste beperkte de schade tot – 9,06 %.

10. Regio’s: VS boven, Europa onder.

We hebben slechts 2 aandelenfondsen die voluit in VS-bedrijven investeren. Het ene staat op – 7,44 %, het andere op -15,21 %.

24 fondsen zetten in op Europa. De Large Caps-fondsen scoren gemiddeld (tussen – 12,62 % en – 28,30 %). De uitersten zitten bij de Mid Caps of flexibele fondsen (- 9,24 % tot – 33 %).

VS-fondsen deden het in de opgaande markt ook beter dan Euro-fondsen. Of dit blijft gelden in afkalvende markten is niet definitief bewezen. De bronnen voor de cijfers voor VS-fondsen zijn schaars. Mogelijk speelt ook de gevatte reactie van de FED en het feit dat het Coronavirus eerst in Europa toesloeg en pas nu ten volle in de VS ontploft ook nog een rol in de cijfers. Als dit zo is, zullen de verschillen nog uitgevlakt worden.

Zijn die lessen nuttig?

Lessen trekken uit onvoorziene omstandigheden? Dit is nuttig om in de toekomst niet dezelfde fouten te maken.

Maar de toekomst is niet noodzakelijkerwijs een herhaling van het verleden. De huidige crisis is niet te vergelijken met de financiële crisis van 2007-2009, of de dotcom-crisis rond het millenium. De ene zwarte zwaan is niet de andere zwarte zwaan.

Misschien is het wel tijd voor de overheden om ook eens de al te stringente houding rond beleggingsprofielen onder de loupe te nemen? Sommige van onze vaststellingen (5, 6, 7, 8, 10) lijken toch een beetje haaks te staan op wat de klassieke voorzichtigheidsleer ons voorhoudt.

De effecten van de Coronacrisis op de keuzes in je later  beleggingsbeleid kunnen derhalve beter verder uitgezocht worden. Laat dit een aanzet zijn. Economen en financiële specialisten zullen dit ongetwijfeld gaan doen. En mogelijk spreken hun resultaten mij op diverse vlakken tegen.

De samenhang die ik hierboven uit de cijfers haal spreken voor zich. Maar het is algemeen geweten dat een correlatie nog geen causaliteit is.

Categorieën
home

Ditmaal pek en veren: onze modelportefeuilles 2018 kleuren rood.

 

De wereld draait door. Onze aandacht wordt opgeslorpt door wat zich aandient. We zijn makkelijk afgeleid van de essentie. Alleen door je zelf even te verplichten om stil te staan en achterom te kijken, kan je de afgelegde weg valueren.

Nu is het evalueren van een belegging op haar prestaties gedurende een termijn van 1 jaar natuurlijk nog altijd een momentopname. Beleggen doe je immers -idealiter- voor de lange termijn. 1 jaar is dan ook slechts als een momentopname te beschouwen.

Maar in het kader van onze transparantie, lijkt het toch nuttig om even terug te kijken. Was onze selectie OK of niet?

Als het advies verkeerd uitpakt, kan de belegger je op de balk hijsen en je vol pek en veren hangen.

Ieder jaar stellen wij op basis van de beschikbare fondsen, te besteden bedragen én het mogelijk profiel van klanten modelportefeuilles samen. In tegenstelling tot onze eigen portefeuille publiceren we de resultaten ervan niet maandelijks.

Gezien begin dit jaar de MiFID-regels aangepast werden, was er in de laatste maanden van 2017 een behoorlijk grote uitval in fondsen die wij via onze leveranciers konden aanbieden. Meerdere verzekeraars haalden de kam door hun aanbod. Maar à la guerre, comme à la guerre, ook met minder variatie konden we combineren.

Het voorbije jaar was niet goed. Een pijlsnelle start werd gevolgd door een scherpe val, die tot eind maart duurde. De 3 volgende maanden waren nodig om terug op het niveau van eind januari te komen. In de zomer werd het eventjes beter, maar september kondigde reeds een terugval aan, welke in oktober effectief plaats vond. Een korte remonte in november liet een eindejaarsrally vermoeden. Maar deze bleef uiteindelijk uit. Integendeel globaal kozen beleggers ervoor om naar de uitgang te vluchten.

Categorieën
home

Gaten in de defensie.

 

Een voetbalploeg die veel ballen tegen haar netten krijgt, wordt verweten een zwakke defensie te hebben. Er is echter niemand die daarop ook maar overweegt om de volledige ploeg strategisch in eigen doel op te stellen. Hoewel dit in het beste geval een 0-0 (en dus ook punten) oplevert. Dergelijke opstelling heeft immers praktische bezwaren: de keeper wordt gehinderd in zijn vrije bewegingsruimte en met 11 man vul je nog steeds niet de volledige ruimte tussen beide doelpalen.

Het tij keren zal dus van elders moeten komen: andere spelers aankopen, een andere tactiek gaan aankleven (en die inoefenen), eventueel zelf van trainer veranderen.

In voetbal lijkt de analyse en de remedie relatief simpel. Het spel met de bal is immers geen rocket science.

Ook bij beleggen is een “sluitende defensie” opbouwen niet eenvoudig.  En nochtans werken de beleggingsprofielen in de hand dat er een overvloed aan defensieve beleggers zijn (anno 2010 –OK er was net een financiële crisis achter de rug, maar toch-: bij BNP Paribas  en Dexia (pre-Belfius) stonden respectievelijk 87 % en 70 % van klanten als defensief belegger geboekstaafd).

Defensief beleggen: zoeken naar ontbrekende puzzlestukken.

Met deze sticker op je hoofd moet je dan beslissen in welke producten je gaat beleggen.

Adviseurs moeten je met hun suggesties daarin begeleiden zonder -op last van aansprakelijkheid ten opzichte van je verliezen en eventueel verlies van hun erkenning- te fel af te wijken van wat “als defensief” erkend wordt.

OK, de tijden zijn veranderd. Maar zijn de regels niet te streng?

In Nederland werd in 2014 een onderzoek gedaan naar welke beleggingen beleggers met een defensief beleggingsprofiel dan concreet voorgelegd werden door hun bankiers. 

Er bleek hierover absoluut geen consensus te bestaan.

ING : 10 % aandelen en 90 % obligaties ABN Amro : 25 % aandelen, 70 % obligaties en 5 % andere (cash,…)  Rabobank : 40 % aandelen, 50 % obligaties en 10 % andere                         SNS Bank : 50 % aandelen, 42 % obligaties en 8 % andere .

Op vandaag zal er door de gewijzigde MiFID-reglementering wellicht geen enkele bank nog aandurven om wat Rabobank en SNS Bank toen aanprezen voor te zetten aan hun defensieve klanten. Maar is dit terecht?

Categorieën
home

AG Insurance neemt het duurzame estafettestokje over van AXA

 

In de verzekeringswereld is het een publiek geheim dat AXA en AG Insurance vaak elkaars bloed kunnen drinken. Alsof ze schoolkinderen zijn in een competitie wie de grootste heeft/is. Maar wellicht is het nu gewoon toeval, dat AG  Insurance voor het eerst met een via makelaars aan te kopen duurzame Tak 23-oplossing uitpakt, net op het moment dat AXA de handdoek in de ring gooit en haar Tak 23-aanbod (met daaronder het AXA Piazza IM  Responsible Euro Equities) uit de markt neemt.

AG Insurance breide haar AG Fund+ -oplossing in december 2016 uit met het fonds AG Life Sustainable Equities. Ze motiveert dit door te stellen dat klanten meer en meer de voorkeur geven aan maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

Meer dan een groen streepje in het logo?

Erg veel is er nog niet bekend over dit product. Zo werd gemeld dat er vanaf midden januari 2017 een NIW zou gepubliceerd worden, maar deze konden we tot heden (03/02/2017) nergens terugvinden.(*) Ook de samenstelling van de beleggingsportefeuille zelf is niet terug te vinden. Wel dat het over voornamelijk aandelen uit de gehele wereld gaat waarin u belegt (voor een beperkt % kan je premie ook in converteerbare obligaties of onrechtstreeks in grondstoffen gestopt worden). De belegging

Categorieën
home

Party like it’s 1994

 

Helaba! Staat daar geen typfout in de titel? Heb je je niet met 5 jaar vergist? In de hit van TAFKAP aka The Artist Formely Known as Prince gaat het toch over 1999?

Een opdondertje met veel invloed
Een opdondertje met veel invloed

Natuurlijk, maar in dit artikel keren we eens terug naar 1994. En dit om het te hebben over de gevaren van een obligatiecrash. Het tegendeel zowat van een beurscrash . Maar ook met verwoestende gevolgen. 

Aanleiding is de gedaalde rente op de belgische overheidsobligaties van 10 jaar. Deze bevindt zich op een historisch dieptepunt van minder dan 2 %. En dan is al vlug de verwachting dat ze op haar bodem zit en de weg in de toekomst alleen maar naar hoger wijst. Dit comform de overtuiging dat  “What Goes Up Must Come Down” en vice versa natuurlijk. Dus: eens zal de rente wel terug moeten gaan stijgen. Wat zijn daar dan de gevolgen van? En is een plotse stijging een zegen of een ramp?