Aan de slag!

U wil ethisch beleggen? Fijn!  Hoe gaan we te werk én wat U van ons kan verwachten.

STAP 1. KIJK EERST EVEN OP WE OP UW GOLFLENGTE ZITTEN.

Door te klikken op de tabbladen bovenaan deze site vindt u een pak informatie.

We leggen er uit wat ethisch beleggen is, dat we modelportefeuilles hebben voor elk type klant, dat we als verzekeringsmakelaar uw beleggingen via Tak 23 producten vormgeven, … .

Via het tablad “ blog” komt u bij al onze periodieke bijdragen sinds de opstart in 2012.

U leest er onze visie/opvattingen over tal van zaken, die ons in de wereld van (duurzaam) beleggen opvielen. We geven er ook inzicht in de evolutie van onze eigen portefeuille.

Overtuigd dat we matchen? Dan kunnen we verder.

STAP 2. U LAAT IN UW KAARTEN KIJKEN.

U begint met ons informatie te bezorgen. Belgische – en Europese regelgevers weten niet wat “administratieve vereenvoudiging” is.

Om u een gepast voorstel te kunnen doen, moeten we voorafgaandelijk inzicht in u én uw verlangens hebben.

We vallen onder een wettelijk kader dat ons hierop afrekent.

Maar ook al was dit er niet, dan nog is die kennis noodzakelijk. Het doel is immers een belegging bieden die voldoet aan uw eigen wensen én behoeftes. Niet aan die van ons.

Een kennismaking kan steeds op  afspraak in onze kantoren (zie verder).

Omdat we interesse voelen uit diverse hoeken van Vlaanderen is het vaak interessant dat we u al kunnen inschatten vooraleer we met elkaar afspreken.

Om die reden hebben we voorzien dat u ons op 3 punten (identificatie, kennis en ervaring, te investeren kapitaal) de nodige informatie  op voorhand digitaal kan bezorgen.  Loopt u vast tijdens die administratie?  Geen probleem. Bel ons eventjes tijdens de kantooruren. We zetten u zo verder op weg.

1. U identificeert zich.

De wetgever verplicht ons ertoe om van elke klant een gestandaardiseerde klantenfiche te hebben.  U kan deze hier opmaken.

Wil dit document na ondertekening aan ons doorsturen. Wil ons tevens een afdruk (recto/verso) van uw identiteitskaart bezorgen.

2. U vertelt ons over uw kennis, ervaring  en doelstellingen, die u  met beleggen hebt. 

U verwacht dat wij u een passend- & geschikt product voorstellen. Ook de wetgever doet dit en spreekt dan over onze “zorgplicht”. (zie p 32). Door te peilen naar uw kennis én ervaring op vlak van beleggen, u te bevragen op uw financiële draagkracht én uw financiële doelstellingen in kaart te brengen,  kunnen we uw beleggingsprofiel (*) opstellen.

De zorgplicht zoals opgelegd door FSMA is uiteraard een goede zaak. Maar wat is een passend – en geschikt product? Daarover is o.i. het laatste woord nog niet gezegd.

Radicale stemmen vinden dat de resultaten van de beschikbare vragenlijsten soms gewoon asociaal zijn.

Zo wordt iemand met weinig geld in de huidige benadering aangemaand erg defensief te beleggen. En op die manier wordt deze vastgekluisterd in producten die momenteel quasi niets opbrengen.

Omdat de profielbepaling een groot belang hecht aan uw vroeger spaar- en beleggingsgedrag ,  zijn de resultaten hierdoor erg door uw eigen verleden gedetermineerd. En misschien wilt u juist breken met dit gedrag.

Bijvoorbeeld omdat u van uzelf vindt dat u nu eindelijk voldoende defensieve financiële buffers opgebouwd hebt en daarom juist nu wat meer risico aankan/aandurft.

Of omdat dit gedrag volgens u niet voldoende toekomstgericht (rekening houdt met uw toekomstige behoeftes) is.

Of …

 

U houdt het heft in handen door je eigen antwoorden.

Om u goed te kunnen inschatten ontwikkelden we een zorgplichtconforme vragenlijst. U vindt deze hier.

Duw na het invullen ervan op de verzendknop. Zowel u als wij ontvangen dan een kopie van uw antwoorden.

Wil zo correct mogelijk zijn in de gegevens die u verstrekt. Anders staan wij al van bij aanvang op het verkeerde been. En is de waarde van ons advies op voorhand ondergraven.

3. U vertelt ons welk kapitaal u wenst te investeren.

U kan bij ons zowel terecht voor een eenmalige investering (vanaf € 2.600) als voor een periodieke investering (vanaf € 104 / maand of € 312 / trimester).  U maakt die (en andere keuzes) duidelijk via het document Verder Finetunen  (let op bij vraag 2 en vraag 5. Deze hebben een drop-downmenu, waarmee u verborgen keuzevakken zichtbaar maakt.) 

Wil na invullen ook dit document aan ons terugbezorgen. Door deze extra antwoorden kunnen we onze oplossingen nog beter op uw behoeften afstemmen.

U hoeft zich geen zorgen te maken over de confidentialiteit van uw gegevens. Ook wij zijn onderworpen aan de strenge GDPR-wetgeving ter bescherming van de privacy.

 

STAP 3.  DAARNA IS HET AAN ONS.

Wij doen u een gepersonaliseerd beleggingsvoorstel en staan in voor afhandeling er van.

De dienstverlening voor Ethisch Beleggen wordt verzorgd door verzekeringsmakelaar Coverbel

Eens we van u alle gegevens ontvangen hebben, gaan we aan de slag.

1. We starten achter de schermen.

 • We toetsen of u als persoon/rechtspersoon in aanmerking komt om een beleggingsvoorstel te ontvangen (de richtlijnen FSMA mbt. witwassen van geld en financiering van terrorisme zijn ook op onze werking van toepassing).
 • Wij toetsen uw houding én verwachtingen aan een voldoende groot aantal Tak 23 oplossingen.
 • We controleren of deze passen binnen de technische vereisten die onze leveranciers in hun producten inschrijven.

2. We bezorgen u ons voorstel.

 • We stroomlijnen onze bevindingen tot een gepersonaliseerd voorstel dat we u in digitale vorm bezorgen.

3. Samen zetten we het voorstel om tot een belegging.

 • Wij contacteren u telefonisch en maken een afspraak om dit voorstel te bespreken.
 • Als het nodig blijkt uit de bespreking, dan passen wij dit voorstel nog aan.
  • misschien heeft u enkele van de fondsen die wij u voorstellen al in portefeuille,
  • misschien wil u toch enkele andere accenten leggen op basis van persoonlijke voorkeuren,
 • Na uw akkoord vullen we samen alle documenten in om de belegging definitief vast te leggen.
 • Voor de afspraak moet U minstens 1 tot 1 1/2 uur tijd voorzien.
 • We komen -indien gewenst- bij U thuis. Maar u bent ook welkom op ons kantoor in 9000 Gent, Meerhem 149 HGoogle Places ) of in 8710 Ooigem, Desselgemsestraat 1 b/001 (Google Places).

——————————————————————————————-

ANDERE STAP 1.  EEN INFORMATIESESSIE ROND ETHISCH BELEGGEN. 

 • U blijft op uw honger zitten na raadpleging van onze tabbladen en onze blog?
 • Uwenst wat meer achtergrond vooraleer u -eventueel samen met enkele vrienden, kennissen of binnen uw organisatie – zich aan ethisch beleggen waagt?
 • We komen naar u thuis of naar uw buurt.
 • Of u komt hiervoor naar ons. We kunnen gemakkelijk tot 10 mensen  ontvangen in ons kantoor in Gent of 6 mensen in ons kantoor in Ooigem.
Onze vergaderruimte in Gent

 

Onze vergaderruimte te Ooigem
 • Een voordracht (vergezeld van een aangepaste PowerPoint) met toelichting over onze benadering is beschikbaar. Reken op een doorlooptijd van 1 1/2 uur.

ANDERE STAP 2. U WENST NOG IETS ANDERS VAN ONS.

 • Bel ons tijdens kantooruren (09/3950303). Aan de telefoon kan u het best toelichten wat u wenst.
 • Mail ons op  info@ethischbeleggen.comVermeld in de mail kort wat je van ons verlangt. Voeg ook een telefoonnummer toe & vermeld wanneer we je kunnen contacteren.
 • Indien mogelijk gaan we op uw vraag in.

——————————————————————————————–

DE INSTAP

In alle transparantie, iets over onze kosten.

 • Wij vragen géén financiële vergoeding voor het opmaken én bespreken van een beleggingsvoorstel.

  Een eerlijke vergoeding om onze kwaliteit en specialisatie op peil te houden. Meer vragen wij niet. De overheid heft 2 % belasting op uw inleg.
 • Zo u daarna 1 of meerdere beleggingscontracten onderschrijft, ontvangen wij een bemiddelingsvergoeding van onze leverancier(s). Deze wordt afgenomen van het bedrag dat u investeert.
 • Tot een investering van € 100.000 bedraagt deze vergoeding 1,9 %.  Daarna is de prijs degressief.
 • Gezien beleggen essentieel iets is voor lange termijn (+ of > dan 5 jaar) heeft deze vergoeding slechts een secundair effect op uw rendement.
 • De vergoeding die wij ontvangen laat ons toe om
  • uw voorstellen uit te werken,
  • de administratieve afhandeling van voorstel tot belegging uit te voeren,
  • latere opvolging (afkoop, switch in fondsen, …) te garanderen,
  • voor u de nichemarkt van duurzaam beleggen te blijven volgen,
  • deze site in de lucht te houden,
  • te blijven voldoen aan alle wettelijke eisen als financiële tussenpersoon,
 • Naast de instapkost, is er ook een wettelijke taks (2 %) bij opstart. Na betaling van deze taks, zijn de rendementen die u bekomt niet meer aan belasting onderhevig.

(update 13/11/2018)

———————————————————————————————–

(*): Mag ik afwijken van mijn in kaart gebracht beleggingsprofiel?

Volgens de wetgever mag u afwijken van uw eigen profiel.
Wat niet mag, is dat een financiële adviseur u daartoe pusht.

Wil daarom de resultaten, die uit uw profielbevraging rollen, zelf kritisch tegen het licht houden. De opmerkingen die we hierboven rond de zorgplicht formuleerden, kunnen hierbij een aanzet zijn.