Onze vergoeding

In alle transparantie, iets over onze kosten.

 • Wij vragen géén financiële vergoeding voor het opmaken én bespreken van een beleggingsvoorstel.

  Een eerlijke vergoeding om onze kwaliteit en specialisatie op peil te houden. Meer vragen wij niet. De overheid heft 2 % belasting op uw inleg.
 • Zo u daarna 1 of meerdere beleggingscontracten onderschrijft, ontvangen wij een bemiddelingsvergoeding van onze leverancier(s). Deze wordt afgenomen van het bedrag dat u investeert.
 • Tot een investering van € 100.000 bedraagt deze vergoeding 1,9 %. Daarna is de prijs degressief.
 • Gezien beleggen essentieel iets is voor lange termijn (+ of > dan 5 jaar) heeft deze vergoeding slechts een secundair effect op uw rendement.
 • De vergoeding die wij ontvangen laat ons toe om
  uw voorstellen uit te werken, de administratieve afhandeling van voorstel tot belegging uit te voeren,
  latere opvolging (afkoop, switch in fondsen, …) te garanderen, voor u de nichemarkt van duurzaam beleggen te blijven volgen, deze site in de lucht te houden,
  te blijven voldoen aan alle wettelijke eisen als financiële tussenpersoon,
 • Naast de instapkost, is er ook een wettelijke taks (2 %) bij opstart. Na betaling van deze taks, zijn de rendementen die u bekomt niet meer aan belasting onderhevig.