Onze vergoeding

In alle transparantie vertellen we iets over de vergoeding voor ons werk.

Vooreerst: wij vragen géén financiële vergoeding voor het opmaken én bespreken van een beleggingsvoorstel. Onze vergoeding komt uit een gedeelte van de instapkost zo u een belegging onderschrijft. Bij enkele verzekeraars krijgen we ook een gedeelte uit de lopende kosten terugbetaald.

Wat zijn de kosten bij de beleggingen?

Een eerlijke vergoeding om onze kwaliteit en specialisatie op peil te houden. Meer vragen wij niet. De overheid heft 2 % belasting op uw inleg.

De instapkost:

  1. Wat is dit?:  Zo u 1 of meerdere beleggingscontracten onderschrijft, betaalt u bij inschrijving een kost. Deze wordt verdeeld tussen de verzekeraar (voor diens administratiekost) en onszelf.  Dit bedrag wordt afgenomen van het bedrag dat u investeert.  Wij ontvangen dus een bemiddelingsvergoeding van de leverancier. U hoeft onszelf niets bijkomend te betalen.
  2. Hoogte: Tot een investering van € 100.000 bedraagt deze vergoeding 1,9 %. Daarna is de prijs degressief.
  3. Effect: Gezien beleggen essentieel iets is voor lange termijn (+ of > dan 5 jaar) heeft deze vergoeding slechts een secundaire invloed op uw rendement.
  4. Doel: De vergoeding die wij ontvangen laat ons toe om uw voorstellen uit te werken, de administratieve afhandeling van voorstel tot belegging uit te voeren, latere opvolging (afkoop, switch in fondsen, …) te garanderen, voor u de nichemarkt van duurzaam beleggen te blijven volgen, deze site in de lucht te houden, te blijven voldoen aan alle wettelijke eisen als financiële tussenpersoon, …

De verzekeringstaks:

  1. Wat is dit?:  Bij opstart van een Tak 23-belegging int de overheid een wettelijke taks. Deze blijft integraal bij de overheid. Als bemiddelaar hebben wij louter een innende functie. Er blijft niets van deze taks aan onze handen hangen.
  2. Hoogte: 2 % bij particulieren, 4,4 % bij rechtspersonen.
  3. Effect:  Gezien beleggen essentieel iets is voor lange termijn (+ of > dan 5 jaar) heeft deze vergoeding slechts een secundaire invloed op uw rendement. Na betaling van deze taks, zijn de bedragen die u bekomt bij verkoop van – of op einddatum van uw belegging niet meer aan belasting onderhevig.
  4. Doel: Belasting ten gunste van de overheid

Lopende kosten :

  1. Wat is dit?: Beleggingsfondsen en de verzekeraars werken niet gratis. Jaarlijks nemen zij een vergoeding op uit de financiële resultaten van de belegging. Als bemiddelaar verdienen we daar in principe (*) niets aan.
  2. Hoogte: Deze kosten zijn moeilijk specifiek te omschrijven.
   1. De ene verzekeraar is hier de andere niet (Deze kost ligt tussen 0,90 % en 1,50% / jaar).
   2. En een beleggingsfonds dat in aandelen handelt zal meer tussentijdse verkopen kennen, dan een beleggingsfonds dat in obligaties handelt. Aandelen zijn immers veel meer & heftiger aan schommelingen onderhevig. (Deze kost ligt tussen 0,43 en 3,02 % / jaar).
  3. Effect:  Deze kost heeft wel een effect op het rendement van uw belegging. Op zich is er niets op tegen dat een goed beheer ook goed vergoed wordt. Dit levert een win-winsituatie voor iedereen op. Alleen is er geen rechtstreeks verband tussen de hoogte van de aangerekende kost en de kwaliteit van de geleverde resultaten. Om die reden is de lopende kostenfactor 1 element in onze objectiveringsscore. Lage kosten worden bevoordeligd.
  4. Doel: Enerzijds zijn er verhandelingskosten (vb. een fonds ziet geen heil meer in aandeel X en verkoopt dit om er aandeel Y mee te kopen waar het meer potentieel in ziet) en anderzijds zijn er administratieve kosten (vb. een verzekeraar moet periodiek een overzicht van de evolutie van de portefeuille aan de klant overmaken).

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

(*) Toch storten sommige verzekeraars een stukje van hun lopende kosten door aan ons als bemiddelaar. Dit om ook ons gedeeltelijk te vergoeden voor de administratieve kost die we hebben mbt. klantenopvolging én jaarlijkse informatieverplichtingen aan de klant.

Vroeger was dit minder strikt geregeld en werd vaker een grotere doorstorting aan bemiddelaars gedaan. Dit onder meer om tussenpersonen aan zich te binden. De regelgeving mbt. deze retrocessies is  -terecht- strenger geworden. Tussen de leveranciers van Ethisch Beleggen zijn er verzekeraars die niet én zijn er die wel in een stukje doorstorting van lopende kosten voorzien.

Onze keuze om bepaalde producten aan klanten aan te bieden wordt hierdoor niet beïnvloed. Onze objectiveringscriteria zijn juist bedoeld om de belangen van de klant en niet die van onze eigen vergoeding centraal te zetten.

(update: 19/06/2019)