Onze vergoeding

In alle transparantie, iets over de vergoeding voor ons werk.

 1. Wij vragen géén financiële vergoeding voor het opmaken én bespreken van een beleggingsvoorstel.

  Een eerlijke vergoeding om onze kwaliteit en specialisatie op peil te houden. Meer vragen wij niet. De overheid heft 2 % belasting op uw inleg.
 2. Instapkost:
  1. Wat:  Zo u daarna 1 of meerdere beleggingscontracten onderschrijft, ontvangen wij een bemiddelingsvergoeding van onze leverancier(s). Deze wordt afgenomen van het bedrag dat u investeert.
  2. Hoogte: Tot een investering van € 100.000 bedraagt deze vergoeding 1,9 %. Daarna is de prijs degressief.
  3. Effect: Gezien beleggen essentieel iets is voor lange termijn (+ of > dan 5 jaar) heeft deze vergoeding slechts een secundaire invloed op uw rendement.
  4. Doel: De vergoeding die wij ontvangen laat ons toe om uw voorstellen uit te werken, de administratieve afhandeling van voorstel tot belegging uit te voeren, latere opvolging (afkoop, switch in fondsen, …) te garanderen, voor u de nichemarkt van duurzaam beleggen te blijven volgen, deze site in de lucht te houden, te blijven voldoen aan alle wettelijke eisen als financiële tussenpersoon, …
 3. Verzekeringstaks: Bij opstart van een Tak 23-belegging int de overheid een wettelijke taks (2 % bij particulieren, 4,4 % bij rechtspersonen).  Na betaling van deze taks, zijn de bedragen die u bekomt bij verkoop van – of op einddatum van uw belegging niet meer aan belasting onderhevig.
 4. Lopende kosten: ook beleggingsfondsen en de verzekeraars werken niet gratis. Enerzijds zijn er verhandelingskosten (vb. een fonds ziet geen heil meer in aandeel X en verkoopt dit om er aandeel Y mee te kopen waar het meer potentieel in ziet) en anderzijds zijn er administratieve kosten (vb. een verzekeraar moet periodiek een overzicht van de evolutie van de portefeuille aan de klant overmaken). Deze kosten zijn moeilijk specifiek te omschrijven. De ene verzekeraar is hier de andere niet. En een beleggingsfonds dat in aandelen handelt zal meer tussentijdse verkopen kennen, dan een beleggingsfonds dat in obligaties handelt. Aandelen zijn immers veel meer & heftiger aan schommelingen onderhevig.

Aan verzekeringstaks en aan lopende kosten verdienen wij als bemiddelaar in principe (*) niets. Deze kosten zijn bestemd voor overheid, fondsbeheerder en verzekeraar.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

(*) Toch storten sommige verzekeraars een stukje van hun lopende kosten door aan de bemiddelaar. Dit om bemiddelaars gedeeltelijk te vergoeden voor de administratieve kost die ze hebben mbt. klantenopvolging én jaarlijkse informatieverplichtingen aan de klant. Vroeger was dit minder strikt geregeld en werd vaker een grotere doorstorting aan bemiddelaars gedaan. Dit onder meer om tussenpersonen aan zich te binden. De regelgeving is hier -terecht- strenger op geworden. Tussen de leveranciers van Ethisch Beleggen zijn er verzekeraars die niet en zijn er die wel in een stukje doorstorting van lopende kosten voorzien. Onze keuze om bepaalde producten aan klanten aan te bieden is hierdoor niet beïnvloed. Onze objectiveringscriteria zijn o.m. bedoeld om de belangen van de klant en niet die van onze eigen vergoeding centraal te zetten.

(update: 02/04/2019)