Modelportefeuilles 2015

 

 

Begin 2015 hebben we onze theoretische modelportefeuilles opnieuw aangepast. Voor dit jaar zijn dit er 32. De evolutie van al deze portefeuilles volgen we met een excel-bestand en hebben we in tegenstelling tot de maandelijks gepubliceerde eigen portefeuille niet echt aangekocht.

De modelportefeuilles zijn bedoeld om werkelijk elk type klant die aan ethisch beleggen wil beginnen van dienst te kunnen zijn. Het aantal is uitgebreid in vergelijking met vroeger om nog verfijnder te kunnen zijn in ons aanbod. Sinds midden 2014 is immers ook de AssurMiFID-wetgeving op onze werking van kracht en deze legt ons een zorgplicht op. Het aanbod naar klanten moet niet alleen passend (appropriate), maar ook geschikt (suitable) zijn.

De aanpassingen gebeurden enerzijds omdat er enkele nieuwe fondsen in ons aanbod gekomen zijn, terwijl er anderen geschrapt werden. Maar we hebben in het algemeen ook het gewicht van de obligatiefondsen in ons aanbod verlaagd. Er komt een dag dat de rentes terug gaan stijgen en dan vallen de koersen van die fondsen. Erg veel rentedalingen, die rendement genereren, verwachten we niet meer. Waar mogelijk én verantwoord namen we meer fondsen per portefeuille op. Dit met als doel de risicogevoeligheid (volatiliteit) te laten dalen.

Waar kan je rendement halen? De antwoorden van het verleden tellen niet langer. bron: marktwijsheid.nm
Waar kan je rendement halen? De antwoorden van het verleden tellen niet langer.
bron: marktwijsheid.nm

Door de daling van het gewicht van de obligatiefondsen bevatten de portefeuilles voor de voorzichtige klant vaker een groot gedeelte niet-ethische fondsen. Dit om trouw te kunnen blijven aan hun profiel. Op vraag van klant kan van deze modellen afgeweken worden, bijv. hoger % ethische fondsen. Onze doelstelling is om ethisch beleggen te promoten, maar we willen de portefeuilles toch ook niet nodeloos risico’s laten lopen in crisissituaties. Vandaar dit compromis. Hoewel de prestaties van de modelportefeuilles uit 2012, 2013 en 2014 globaal genomen erg positief geweest zijn, mag niet vergeten worden dat beleggen niet automatisch tot een positief resultaat leidt. Nul-risico bestaat niet. In onze modelportefeuilles proberen we het risico te verkleinen door spreiding in fondsen. Backtesting helpt daarmee, maar is niet zaligmakend.

We hebben in het kader van de consumentenvoorlichting ook een globaal risicocijfer toegevoegd. Met dit cijfer zouden klanten nog beter moeten kunnen inschatten of een belegging voor hen geschikt is.

Nr°    Type      Bedrag      Profiel    Risico       #      MVI  geannualiseerd rendement

                                                                                             10 j    5 j     3 j     2014  

1         P             € 100         V              4          5        65     2,58   6,35    8,45  10, 65

2         P             € 100         B              4          6        65     2,21   6,47    8,74   10,63

3         P             € 100         D              5          4      100      / (*)    7,97 11,11   13,05

4         P             € 500         V              4          6        65      3,19   5,46   8,10     8,53

5         P             € 500         B              4          5        70      3,00   6,22   9,65     8,83

6         P             € 500         D              5          6        70      3,00   6,85 10,54     9,25

7         P           €3.000         V              4          6         65     3,19   5,46   8,10     8,53

8         E          € 3.000         B              4          5         70     2.21   5,38   7,35   10,51

9         E          € 3.000         D              5          5         70     2,21   7,88 10,91   10,49

10       E          € 6.000         V              4           6         56     4,33  5,15   7,87     7,55

11       E          € 6.000         B              4           7         80     3,28  7,15 10,51   10,49

12       E          € 6.000         D              5           6         90     3,16  9,00 13,17  12,44

13       E        € 10.000         V              4           5          60     5,53  6,36   8,48  10,88

14       E        € 10.000         V              4           8          55     5,26  5,91   8,11    9,41

15       E        € 10.000         B              4           6          70     5,23  5,49   8,62  10,18

16       E        € 10.000         B              4           8          70     4,76  6,64   9,33    9,46

17       E        € 10.000         D              5           7         100    4,30  7,55 12,02  10,61

18       E        € 10.000         D              5           8         100    3,94   8,48 12,49   9,35

19       E        € 15.000         V              4           7            80    3,41  6.69   8,85  11,45

20       E        € 15.000         V              4           8            70    2,62  6,68   9,32    8,69

21       E        € 15.000         B              4           9             70    3,53 7,84 10,93    9,81

22       E        € 15.000         B              4           8             70    3,04 6,07   8,05    6,78

23       E        € 15.000         D              5           9           100    3,78 8,09 12,99  10,33

24       E        € 15.000         D              5           8           100     4,25 8,34 13,98   8,74

25       E        € 30.000         V              4         14              76    3,29 7,53   9,87  10,22

26       E        € 30.000         V              3           8              85    3,73  6,56   7,25    7,75

27       E        € 30.000         B              5         13              90    3,81  8,79 12,53  10,45

28       E        € 30.000         B              5         14              85    4,13  8,57 12,62  11,38

29       E        € 30.000         B              5           8            100    3,03   9,95 14,63 13,10

30       E        € 30.000         D              5         11            100    3,84   8,60 13,45 10,76

31       E        € 30.000         D              5         12            100     3,99  8,84 13,88 11,11

32       E         € 30000         D              5         10            100     3,54  7,40 14,15 10,08

Legende:

  • Type:  soort betaling: M = Maandelijkse storting  / E = Eenmalige storting
  • Bedrag: te investeren bedrag zonder kosten
  • Profiel V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D : D ynamische belegger
  • Risico: Uit de essentiële beleggersinformatie per fonds haalden we het risicoprofiel en verrekenden we dit procentueel tot een totaal cijfer per modelportefeuille.  In juni 2015 zal er een nieuw risicolabel voor financiële producten gelanceerd worden. Of dit een betere rubricering toelaat moet nog blijken.
Nieuwe visuele voorstelling van het risiconiveau belegging
Nieuwe visuele voorstelling van het risiconiveau belegging
  • #: het aantal verschillende fondsen dat deel uitmaakt van de modelportefeuille
  • MVI: welk percentage van de belegging kan als M(aatschappelijk) V(erantwoord) I(nvesteren) beschouwd worden? Om het risico te beperken, zeker voor de voorzichtige belegger die weinig te besteden heeft, worden zo nodig ook niet-MVIfondsen voorgesteld.
  • Geannualiseerd rendement: rendement van de modelportefeuille gedurende de betrokken periode, zonder kosten. Opgepast met interpretatie van deze cijfers. Rendementen uit een verleden zeggen niets over de toekomst
  •  / : omdat in modelportefeuille 3 enkele fondsen steken die nog geen 10 jaar bestaan is hier geen rendement weergegeven. In de andere portefeuilles steken soms ook fondsen die geen 10 jaar oud zijn. Voor deze fondsen werd rendement op 0 gezet. Dit vertekent een beetje de cijfers.

Bij de modelportefeuilles waarbij er maandelijks te storten valt, krijg je het cijfer alsof je per 01/01/2014 je volledige inlage deed.

En tot slot: beleggen is iets wat je voor een (middel)lange tijd moet doen. Zich fixeren op rendementen op korte tijd en daar je beleggingsbeslissing op bouwen heeft meer weg van speculeren.

 

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.