Modelportefeuilles 2013

 

Na 1 jaar werking hebben we de theoretische modelportefeuilles aangepast. Voor 2013 houden we er nu 25 over. De evolutie van deze portefeuilles volgen we met een Excelbestand & hebben we dus niet echt aangekocht.  De modelportefeuilles zijn bedoeld om werkelijk elk type klant die aan ethisch beleggen wil beginnen van dienst te kunnen zijn.

De aanpassingen gebeurden vooral omdat we enerzijds in de loop van 2012 enkele fondsen geschrapt hebben en enkele andere toegevoegd hebben. We moesten om die reden sowieso aanpassen. Maar anderzijds hebben we ook een poging gedaan om meer verschillende fondsen in 1 portefeuille te steken. Doel hiervan is om de risicogevoeligheid (volatiliteit) te laten dalen.

Dit heeft er toe geleid dat de portefeuilles die zich richten op de voorzichtige klant en /of op de klant, die slechts met mondjesmaat instapt vaker een groot gedeelte niet-ethische fondsen in hun portefeuille zullen aantreffen.  Op vraag van klant kan van deze modellen afgeweken worden. Onze doelstelling is om ethisch beleggen te promoten, maar ook om de potentiële verliezen niet torenhoog te laten oplopen. De prestaties van de modelportefeuilles uit 2012 mogen dan immers erg positief geweest zijn. Dezelfde portefeuilles zouden in 2011 toch behoorlijk in het rood uitgekomen zijn. Met onze nieuwe modelportefeuilles is dit risico verminderd (maar niet verdwenen).

We hebben in het kader van de consumentenvoorlichting ook een risicocijfer toegevoegd. Met dit cijfer zouden klanten nog beter moeten kunnen inschatten of een belegging voor hen geschikt is.

Nr°    Type      Bedrag      Profiel    Risico       #          MVI       rendement voor

                                                                                             2012        2013   (tem. juni) 

1         P             € 100         V               2          1          100         7,64    -1,20  (-1,57)

2         P             € 100         V               3          4            50         8,63    6,16   (1,60)

3         P             € 100         B               3          5            50         9,36    8,75   (2,45)

4         P             € 100         D              5           6            70        10,59  24,29  (10,17)

5         P             € 500         V              3           5            65        10,50    7,62  (1,30)

6         P             € 500         B              4           5            50        11,37    8,93  (1,61)

7         P             € 500         D              4           6            70        12,25  18,85  (6,45)

8         E          € 3.000         V              3           5            65        10,50    7,62  (1,30)

9         E          € 3.000         B              3           5            50         9,64     9,91  (3,00)

10       E          € 3.000         D              4           3            70         9,19   21,03  (8.46) 11       E          € 6.000         V              3           5            70        10,11    7,72  (1,17)

12       E          € 6.000         B              4           4            60        11,39   11,05 (2,53)

13       E          € 6.000         D              5           5            85        13,68   21,01 (6,78)

14       E        € 10.000         V              4           4            40        10,22     9,49 (1,70)

15       E        € 10.000         B              5           4            60        11,84   12,41 (2,28)

16       E        € 10.000         D              6           7          100        12,71   17,84 (5,37)

17       E        € 15.000         V              4           6            60        10,90    10,39(2,55)

18       E        € 15.000         V              4           7           100       12,93      9,64 (2,62)

19       E        € 15.000         B              5           8             80       13,10     14,43 (4,03)

20       E        € 15.000         B              4           7           100       13,83     12,38 (4,47)

21       E        € 15.000         D              6           9           100      11,36     18,31  (6,65)

22       E        € 15.000         D              6           9           100      12,56      16,99 (6,39)

23       E        € 30.000         V              4         14            88        13,45       9,74 (2,60)

24       E        € 30.000         B              5         13           100       14,10      15,37(5,16)

25       E        € 30.000         D              6         12           100       13,65      17,98(6,30)

Legende:

  • Type:  soort betaling: M = Maandelijkse storting  / E = Eenmalige storting
  • Bedrag: te investeren bedrag zonder kosten
  • Profiel V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D : D ynamische belegger
  • Risico: De essentiële beleggersinformatie (KII – Key Investor Information) is verplichtend vanaf 01/07/2012 neergeschreven in een eenvormig document KIID (*) . Dit document vervangt de vroegere informatiefiches, die per financiële instelling grondig van elkaar konden verschillen. In dit document wordt er gewerkt met 7 klassen 1 max. standaardafwijking 0,5 % standaardafwijking tussen tot 0,5 % & 2 % 3 standaardafwijking tussen 2 & 5 % 4 standaardafwijking tussen 5 & 10 % 5 standaardafwijking tussen 10 & 15 % 6 standaardafwijking tussen 15 & 25 % standaardafwijking boven 25 %
Nieuwe visuele voorstelling van het risiconiveau belegging

Nieuwe visuele voorstelling van het risiconiveau belegging

  • #: het aantal verschillende fondsen dat deel uitmaakt van de modelportefeuille
  • MVI: welk percentage van de belegging kan als M(aatschappelijk) V(erantwoord) I(nvesteren) beschouwd worden? Om het risico te beperken, zeker voor de voorzichtige belegger die weinig te besteden heeft, worden zo nodig ook niet-MVIfondsen voorgesteld.
  • opbrengst: rendement van de modelportefeuille tussen 01/01/2012 – 31/12/2012, zonder kosten. Opgepast met interpretatie van deze cijfers. Rendementen uit een verleden zeggen niets over de toekomst. Dienden wij dezelfde modelportefeuilles te evalueren voor het jaar 2011, dan zag je immers +/- overal rode cijfers.

Bij de modelportefeuilles waarbij er maandelijks te storten valt, krijg je het cijfer alsof je per 01/01/2012 je volledige inlage deed.

En tot slot: beleggen is iets wat je voor een (middel)lange tijd moet doen. Zich fixeren op rendementen op korte tijd en daar je beleggingsbeslissing op bouwen heeft meer weg van speculeren.

(*) In de praktijk wordt vastgesteld dat de invoering van de KII aanleiding was om de risico-inschatting van fondsen te herijken. Vaak kwam hierdoor de inschaling hoger uit dan vroeger. De debacles van 2008 en 2011 zullen hier ook niet vreemd aan zijn.

Nog steeds stellen we vast dat er voor identieke fondsen bij financiële instelling A een andere inschaling toegepast kan worden dan bij instelling B.

Ook zijn er nog steeds fondsen die begin 2013 geen KIID gepubliceerd hadden. Meer info: hier

Door het in run-off gaan van 1 van onze verzekeringsleveranciers per 01/03/2013 kunnen we sommige van de fondsen opgenomen in de modelportefeuilles 2013 momenteel niet meer actief aanbieden.

3 reacties op “Modelportefeuilles 2013

  1. Pingback: Hoe scoren onze modelportefeuiiles in 1e helft van 2013? | geef je geld meer waarde

  2. Pingback: Onze modelportefeuilles: alle 25 goed in 2013? | geef je geld meer waarde

  3. Pingback: Middellange termijn: niet om over naar huis te schrijven | geef je geld meer waarde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *