Doorgeven van je vermogen

 

“Hoelang heb ik nog te leven?
Wat blijft er over?
Het vreemde is…
Niets blijft over behalve hetgeen ik heb nagelaten aan anderen”
VAHAN TEKEYAN (1878-1945); citaat uit ‘DE VEROORDELING IN MELIK.
Als mens en als samenleving, hebben we het moeilijk met de eindigheid van ons bestaan. Het feit dat we er ooit niet meer zullen zijn, is voor velen een gedachte waar ze niet graag bij stilstaan. Nochtans is het 1 van de weinige zekerheden die we in ons leven hebben: Ooit gaan we dood.
Waarom dit feit niet eens recht in de ogen kijken? En op tijd proberen regelen wat er met onze nalatenschap moet gebeuren. Wie moet er ons onroerend goed (huizen) krijgen ? Wie mag onze meubelen, erfstukken, verzamelingen verwerven? Wie mag ons vermogen krijgen?
Wie kinderen heeft én er een goede relatie mee onderhoud, zal natuurlijk in de eerste plaats aan zijn kinderen denken als erfgenamen. En vergeet je partner niet natruurlijk.
Wie met zijn kinderen gebrouilleerd is, kinderloos gebleven is of alleenstaande is, moet een moeilijker denkoefening maken.
Meestal wordt dit denkproces beïnvloed door de tarieven die de successiewetgeving ons oplegt. Hij onrechtstreekser de band met de erflater, hoe hoger de tarieven, die op een nalatenschap moeten betaald worden.
Een concrete hulp bij inschatten van de te betalen successierechten vind je bij Tool Successierechten DLL. Bij DLL kan je je ook een digitale kluis aanschaffen, waardoor je zeker bent dat je je immateriële – en emotionele herinneringen kunt nalaten aan je nabestaanden.
In bovenstaand filmpje wordt gewezen op de mogelijkheid om aan orgaandonatie te doen. Maar je kan het met een beetje fantasie ook figuurlijk interpreteren: geef met je hart aan mensen/organisaties, die je nauw aan het hart liggen. 
Je kan dit alles regelen via testament. Een notaris is hiervoor strikt genomen niet nodig. Ben je bang dat je echter fouten maakt of zaken over het hoofd ziet, dan kan een notaris natuurlijk wel erg nuttig zijn.
Successierechten op legaten aan een goed doel, hoe zit dat nu in elkaar?
Bij overlijden wordt uw vermogen overdragen aan anderen, uw kinderen, familie, en, indien u een testament opmaakt, ook aan kennissen of een goed doel. Naar aanleiding van die vermogensoverdracht heft de overheid een belasting. De hoogte van het belastingspercentage, successierechten genoemd, is o.m. afhankelijk van de band tussen de erflater en de begunstigde. Algemeen geldt dat hoe dichter de (familiale) band hoe lager het bedrag. Het precieze percentage is bovendien verschillend van gewest tot gewest. In België zijn successierechten immers een gewestmaterie. Voor legaten aan goede doelen is het percentage 8,8% in Vlaanderen, 7% in Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden er drie tarieven 6,6% voor stichtingen van openbaar nut, 12,5% voor erkende verenigingen zonder winstoogmerk en 25% voor niet erkende verenigingen. (informatie uit www.nultarief.be)
Maar waarom wachten tot je er niet meer bent? Geef je vroeger, dan maak je ook nog het plezier van het geven (en wellicht ook  de dankbaarheid van de ontvanger) mee.
Schenkingsrechten op giften bij leven aan een goed doel, hoe zit dit nu in elkaar?
Iedereen kan ook voor zijn overlijden (bij leven) (een deel van) zijn of haar vermogen overdragen aan anderen, aan kinderen, familie, kennissen of een goed doel. Op al deze schenkingen heft de overheid een belasting. De hoogte van het belastingsperecentage, schenkingsrechten genoemd, is verschillend naargelang roerende dan wel onroerende goederen worden geschonken en naar gelang de graad van verwantschap met de schenker. Voor schenkingen aan goede doelen (van zowel roerende als onroerende goederen) is het percentage 7 % in de 3 Gewesten, met uitzondering van 6,6 % voor stichtingen van openbaar nut in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (informatie uit www.nultarief.be).
Wil je niet rechtstreeks aan een goed doel nalaten, maar aan een ver familielid, dan kan het qua resultaat voor dit ver familielid interessant zijn om een duo-legaat met een goed doel uit te werken. Hierbij vind je wat informatie .
In het tablad Voordelen van Tak 23 (zie http://ethischbeleggen.com/voordelen-van-tak-23/ ) hebben we reeds aangeduid dat een levensverzekering een ideaal middel is om regelingen te treffen ter begunstiging van mensen of organisaties, die je nauw aan het hart liggen. Helaas zijn deze mogelijkheden nog onvoldoende gekend.Vind je het zelf belangrijk dat (een gedeelte van je vermogen) niet toekomt aan de wettelijke erfgenamen of vind je het belangrijk dat je zeker bent dat het terechtkomt bij mensen of organisatie(s) waar je achter staat, sla dan 2 vliegen in 1 slag: beleg ethisch en duidt nu reeds een begunstigde voor die belegging aan in overeenkomst met je eigen prioriteiten.
Niet te vergeten: in dergelijke constructie kan je zelf baas blijven van de bestemming. Je kan dit immers op elk later moment met eenvoudig schrijven wijzigen. Je legt je dus vandaag niet vast voor eeuwig en drie dagen. Hierdoor creëer je voor jezelf gemoedsrust. je regelt iets waar je anders tegenop ziet en je kan die regeling in latere fase nog steeds terugdraaien. Als dat niet interessant is!

Wil je een aan je eigen situatie aangepast voorstel? bel  of mail ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *