Oproep aan de beste stuurlui …

 

… om de wal te verlaten en eindelijk zelf in de boot te stappen. Vlaanderen viert vandaag zijn eigen feestdag. Banken zijn gesloten. Ambtenaren hebben een vakantiedag. We herdenken dat 710 jaar geleden -in 1302- een klein voetleger voornamelijk uit het brugse op de Groeninghekouter te Kortrijk het grote & beter uitgeruste leger van de koning van Frankrijk versloeg. En dit in wat we van op school kennen als de Guldensporenslag.

Een ongelijke strijd? Of niet?

Dit mythisch (want geromantiseerd) beeld van David (Vlaanderen) tegenover Goliath (Frankrijk) vertelt dat je met moed, doorzettingsvermogen en slimmigheid ook de sterkste (negatieve) krachten kan bedwingen. 

In tijden van defaitisme rond de toestand van onze economie, de toekomst van Europa en de €, de nationale begrotingstekorten,…  is het opbeurend dat er ook nu nog dergelijke positieve boodschappen verschijnen. Vorige week dook in Nederland een filmpje op. De inhoud ervan luidt: 

We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener. Menselijker. Innovatiever. Wat je elke “Oproep aan de beste stuurlui …” verder lezen

Hoera voor de groene coöperaties?

 

Joepie! Er kwam vandaag weer eens geld op mijn zichtrekening. Ditmaal afkomstig van Ecopower.  Tiens? Precies veel minder dan vorig jaar.

2012 is het jaar van de cööperaties. Dit huldejaar startte ongelukkig genoeg in de slipstream van de perikelen met 1 van de coöperaties, die in Vlaanderen het best verspreid zijn:  Arcopar. Deze ACW-coöperatie had helaas al zijn eieren en dit van zijn klanten in de omvergevallen superbank Dexia gestopt. Naast de diverse coöperaties die opgericht zijn in de omgeving van financiële instellingen (Fidelio, Argen-Co,  Record, …) zijn er de laatste jaren tal van coöperaties opgestart, die zich richten op investeringen in hernieuwbare energie.

Internationaal staan coöperatieven momenteel in de kijker

Het moet gezegd worden dat deze zich tot heden beter gedragen dan diverse groene beleggingsfondsen. De ecologiefondsen, zouden we immers, afgaande op hun koersevolutie in de voorbije periode, beter rode beleggingsfondsen noemen .Ik kreeg dan ook al herhaalde malen de vraag van mensen of ze niet beter in dergelijke coöperaties zouden investeren dan in de fondsen die we met ethisch beleggen  promoten“Hoera voor de groene coöperaties?” verder lezen

De eigen portefeuille in juni

 

De voorbije maand stond nagenoeg volledig in het teken van de Eurocrisis.

Doet ie het of doet ie het niet?
Doet ie het of doet ie het niet?

Heeft deze onzekerheid onder eigen portefeuille flink onderuitgehaald? U kan de concrete portefeuille hier terugvinden. De verkiezingen in Griekenland leverden dan toch geen afwijzingsfront voor de € op. De partij die verantwoordelijk gesteld wordt voor de vervalste begrotingscijfers in het verleden, zal nu samen met de socialistische partij een saneringsoperatie proberen te lanceren. Afwachten of dit iets uithaalt én of dit werk van lange adem volgehouden kan worden zonder dat er onderweg ongelukken gebeuren. “De eigen portefeuille in juni” verder lezen

Top10: daar zit muziek in !

 

De solden zijn terug in het land. Een periode waar nogal wat mensen naar uitkijken. Dit om hun ontoereikend budget in overeenstemming te houden met hun wensen op

Printer, TV, Koelkast, Auto, …. aan vervanging toe?

vlak van kledij, electro, …. Een soldenperiode leidt niet alleen tot veel stress bij consumenten en winkeliers. Vaak resulteert ze ook in impulsaankopen, waarbij men goederen koopt die men helemaal niet nodig heeft.

En zoals we weten is consuMEREN géén efficiënte manier om de vervuiling en de afvalberg te verkleinen. Onder het motto “Top10: daar zit muziek in !” verder lezen

SRI: Maatschappelijk Verantwoord Investeren of Misleiden Van Integere beleggers?

“Sex sells! Yes, but eco sells better!”

 

In onze tabbladen voorzagen wij  een rubriek Greenwash.

Immers 1 van de grote bezorgdheden bij mensen die aan ethisch beleggen willen doen, is juist de verwachting dat hun beleggingsinsteek door de beheerder aan wie men zijn geld toevertrouwd ook daadwerkelijk nageleefd wordt.

Als kleine beleggingsgarnaal in een zee vol financiële haaien leg je vaak je lot in de handen van derden. Als deze derden (fondsbeheerders, financiële instellingen,…) dan alleen de termen “groen“, “eco“, “ethisch“, “duurzaam” gebruiken als windowdressing, “SRI: Maatschappelijk Verantwoord Investeren of Misleiden Van Integere beleggers?” verder lezen

Klaar voor lancering

 

Omdat ons bericht over Rio+20 misschien te negatief klinkt, willen we graag ook even een positief gegeven aanbrengen.

Op 22/06 wordt de langverwachtte Tesla S eindelijk op de markt gebracht.

Tesla Model S

Het betreft een elektrische auto die from scratch uitgedacht is en – buiten zijn buitengewone prijs- ook buitengewone prestaties belooft. “Klaar voor lancering” verder lezen

Oplaadpunt E-bike

 

oplaadpunt E-Bike

Het meest duurzame op vlak van energiegebruik is natuurlijk om géén energie te verbruiken. Dit kan onder meer door beter te isoleren. Daarna volgt hernieuwbare energie. De energie die we zelf verbruiken als we op onze fietspedalen trappen is daar een voorbeeld van. Ook wind- en zonne-energie komen hier in beeld.  De laatste jaren is de tendens tot duurzaam toerisme tot ontwikkeling gekomen. Dit kan op veel verschillende manieren georganiseerd worden. Eén ervan is de herontdekking van de fietsvakantie. “Oplaadpunt E-bike” verder lezen

De eigen portefeuille in mei

onweer in de portefeuille

Hoe de concrete portefeuille bewoog in mei kan je via deze link natrekken. Wie een beetje de pers volgde, weet dat de sentimenten erg negatief waren. Het probleem ‘Griekenland‘ zit in quarentaine, nu er nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven tegen midden juni. De burgers zouden er wel eens met hun voeten kunnen stemmen en kiezen voor radicalisering. Die vrees hangt boven de markt. Ook de situatie van “De eigen portefeuille in mei” verder lezen