Kijk naar je dashboard (maar hou ook het verkeer in de gaten!)

 

Wie beleggingsfondsen verdeelt, moet zijn klanten informeren over de risico’s die daaraan verbonden zijn. Vanuit de Belgische wetgeving wordt onder meer de vermelding van de risicoklasse van een belegging opgelegd. Wordt je daar nu iets wijzer van? Als we uitgaan van de opvatting dat cijfers niet liegen, moeten we daar positief op antwoorden. Maar de geijkte uitdrukking wordt steeds meer vervangen door  “cijfers liegen niet, maar leugenaars cijferen wel” . “Kijk naar je dashboard (maar hou ook het verkeer in de gaten!)” verder lezen

Ethisch pensioensparen? Vanaf sint-juttemis (*)!

 

De periode waarop je als belastingsplichtige terug je aangifte voor Aanslagjaar 2012 (Inkomsten 2011) moet opmaken is terug aangebroken. Wie dit nog altijd via een papieren aangifte doet, zal zijn omslag wel in de bus vinden één dezer dagen. Wie in het verleden hiervoor TaxOnWeb (www.taxonweb.be) gebruikte kan zich daar ook van zijn taak gaan kwijten. “Ethisch pensioensparen? Vanaf sint-juttemis (*)!” verder lezen

Tel uit je winst!

 

Vanaf het moment dat ik in de verzekerings- en bankwereld verzeild raakte, heb ik de ene verandering na de andere meegemaakt. Met een boutade beweer ik wel eens dat “verandering de enige constante lijkt te zijn”.

Toen ik voor de eerste keer op een makelaarsmaatschappij stootte, die enige vorm van ethisch beleggen in zijn aanbod had, was ik zeer verheugd. “Tel uit je winst!” verder lezen

€ 223.000.000.000

 

De Tijd meldt vandaag dat de spaarrekeningen in België in februari met 1,2 miljard euro gestegen zijn. Dit op basis van cijfers verstrekt door de Nationale Bank van België. De rente mag dan historisch laag staan, toch blijkt uit dit bedrag dat Belgen nog steeds geld op rekeningen oppotten. Gebrek aan (kennis van) alternatieven, gemakzucht, angst voor de toekomst,….? Zeker is dat deze ophoping op spaarrekeningen voor veel mensen niet het resultaat is van een overwogen financiële planning. Het astronomisch hoge bedrag wijst er in alle geval op dat er nog veel geld aan de zijlijn staat, wachtend op besteding. Stel u even voor dat daarvan een fractie zou kunnen gemobiliseerd worden om maatschappelijk zinvolle investeringen mee te doen.

Wat kan je verwachten op deze blog?

 

Ik ben een verzekeringsmakelaar, die in zijn eigen praktijk vaststelde dat het thema “ethisch beleggen” door zijn leveranciers amper aangesneden werd. Ook bij mijn klanten kwam dit onderwerp de voorbije jaren slechts af en toe aan bod tijdens gesprekken over sparen, verzekeren of beleggen.

Zelfs na 2008, toen de financiële crisis in het Westen ei zo na op een kapitalistische meltdown uitdraaide, “Wat kan je verwachten op deze blog?” verder lezen

wie schrijft deze blog?

 

Om in te schatten van uit welke hoek de informatie, die je hier kan lezen, komt aangewaaid, is het zeker nuttig dat ik het even over mezelf heb.

Ik ben een vijftiger, die na vooropleiding tot maatschappelijk assistent tot 1988 werkte in Volkshogeschool Elcker-Ik Gent vzw. Dit was een organisatie, die enerzijds niet-diplomagerichte vorming over diverse thema’s aan volwassenen aanbood én gelijktijdig ook een “wie schrijft deze blog?” verder lezen