De eigen portefeuille in juli

Op naar een olympische medaille?

 

Nagenoeg elk fonds dat ik opvolg, legde in juli een positief parcours af. Slechts 4 van de 25 scoorden negatief als we hun waarde vergelijken met deze eind juni. Wat zijn de redenen voor deze vooruitgang? Uit de losse pols (dus zonder enige wetenschappelijke onderbouw) denk ik aan volgende elementen – doping niet in overweging genomen- ; -) :

  • door de verdere rentedaling (België met zijn hoge staatsschuld kan zelf ontlenen aan negatieve rente) stijgt de waarde van de obligatiefondsen in portefeuille.
  •  door het optreden van de Europese Commissie eind juni en door de verklaring van de voorzitter van de ECB (M. Draghi) vorige week, zijn er 2 korte momenten van beurseuforie geweest, daardoor zijn de koersen van de aandelenfondsen wat gestegen.
  • door de daling van de rente, komt ook het begrip TINA weer bovendrijven. T here I s N o A lternative is een gekende verzuchting in beleggersland. Ze geeft weer dat beleggers wel moeten naar de beurs gaan en in aandelen investeren omdat de opbrengst laag  en/of de risico’s in andere beleggingscategoriëen hoog zijn.
  • Wellicht is de afvloei in fondsen min of meer tot staan gekomen, nu in de voorbije maanden/jaren zelf veel beleggers de beurs en aandelen de rug toekeerden. De paniekverkopen zijn misschien stilletjesaan achter de rug.
  • Uit een franse studie blijkt dat beleggers, die kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI/SRI) veel stabieler zijn in hun beleggingsstrategie. In vergelijking met andere beleggers surfen ze minder op de golven van optimisme en pessimisme dan anderen. Daardoor ondersteunen ze mogelijk de koersen van de SRI-fondsen tegen verder afkalven. Hoewel MVI-beleggen ook onder invloed is van andere trends (eurocrisis), is MVI op zich zelf ook een trend, want in tegenstelling tot andere fondsen, wordt hier nog bijgekocht.

In alle geval rëele portefeuille van de zaakvoerder van Coverbel is terug uit de rode cijfers geraakt. Met een stijging van meer dan 5 % op 1 maand wordt ook nog eens duidelijk gemaakt dat de portefeuille, hoe gespreid ze ook is, toch onderhevig blijft aan enige volatiliteit. Dit kon je echter ook uitmaken aan de gemiddelde risicograad van de portefeuille, waar het aantal obligatiefondsen of gemengde fondsen lager ligt dan het aantal aandelenfondsen . Hiervoor verwijs ik ook even naar het reeds gepubliceerde item over risicoklasses.

Angst essen Seele Auf

 

De Duitse expressionistische Neue Welle -regisseur R.W. Fassbinder Fassbinder bracht in 1974 het wondermooie Angst essen Seele auf uit.Het verhaal van een onmogelijke liefde tussen een oudere, eenzame vrouw en een 20-jaar jongere emigrant. Een liefde die door de omgeving niet getolereerd wordt.  De titel is een perfecte metafoor voor de situatie waar beleggers zich in bevinden met betrekking tot

Neen, dit is niet Angela Merkel.

de eurocrisis. Angst om zoveel onzekerheid leidt tot de dood van de creativiteit. Tot verlamming van alle initiatief. Tot verlies van perspectief, waardoor er “Angst essen Seele Auf” verder lezen

Het Marshmallow-experiment

lekker voor nu, maar ook voedzaam voor straks?

In 1972 werd een experiment uitgevoerd in een kleuterschool. Bij 4 tot 6-jarigen werd een snoepje voor hun neus op de tafel gelegd. Er werd hen gezegd dat ze als beloning een 2e marshmallow zouden krijgen als ze de eerste 15 minuten konden laten liggen. De overgrote meerderheid van de kinderen kon echter niet aan de verleiding weerstaan en verkoos ogenblikkelijke bevrediging zelfs al was het in hun eigen belang om eventjes op de tanden te bijten en flink te zijn.  Dit onderzoek werd later opgevolgd en er bleek uit dat “Het Marshmallow-experiment” verder lezen

Theorie weeral beter dan praktijk?

 

Al enkele maanden publiceren wij de reële portefeuille van de zaakvoerder van Coverbel, de vennootschap waarlangs Ethisch Beleggen zijn distributie regelt.

Maar we hebben ook modelportefeuilles gecreëerd om elk type klant, die zich aan ethisch beleggen wil wagen van dienst te kunnen zijn. U vindt ze hier.

(Noot van redacteur: per 01/01/2013 hebben we de gegevens die in de link vervat zitten aangepast om de evolutie van de modelportefeuilles over het volledige jaar te kunnen weergeven. De rest van de tekst hieronder slaat echter op de situatie over de eerste 6 maanden van 2012.)  

Is dat even schrikken! Al deze modellen blijken in de eerste helft van 2012 een positief rendement te hebben, terwijl de portefeuille die in detail gepubliceerd is momenteel voor 1,80% in het rood staat.

Mag het iets meer zijn?

De verklaring voor dit verschil schuilt onder meer in onderstaande elementen:

  • In enkele modelportefeuilles zijn er slechts een beperkt aantal fondsen opgenomen. Door deze beperkte spreiding ontstaat er een hefboomeffect als het rendement van die schaarse fondsen positief is. Zoals in de eerste helft van 2012.
  • In de gepubliceerde portefeuille zitten we aan 100 % M(aatschappelijk)V(erantwoord) I(nvesteren). Uit rendements- & spreidingsoogpunt,  is het vaak beter om niet éénzijdig op 1 specifieke sector in te spelen, maar ook andere fondsen aan je belegging toe te voegen (zie onder tabblad rond Greenwash de bijdrage zuiverheid vanuit beleggingsoogpunt ). In de hier opgenomen modelportefeuilles zit bijv. geregeld een stukje Carmignac Patrimoine. En dit fonds deed het uitstekend in de eerste jaarhelft.
  •  In de modelportefeuilles wordt meer rekening gehouden met kwalitatieve elementen (rendementen uit het verleden, scoring toegekend door Morningstar), terwijl de gepubliceerde portefeuille eerder als doel heeft de evolutie van de (op moment van opstart) beschikbare fondsen aanschouwelijk te maken. Een didactische optie, die desnoods ook wat mag kosten aan rendementsverlies.
  • Een gedeelte van de reële portefeuille is pas geactiveerd begin februari en daarmee heeft die de stijging in de maand januari gemist. Dit in tegenstelling tot de theoretische portefeuilles.
  • In de modelportefeuilles wordt de netto-opbrengst weergegeven. In de praktijk zijn er (instap)kosten te betalen.

Fan van FAN?

 

Tijdens de Gentse Feesten wordt sinds jaar en dag de Prijs voor de Democratie uitgereikt. Ook in 2012 is dit het geval. De prijs gaat ditmaal naar FAN, zijnde Financieel Aktie Netwerk. Deze koepelorganisatie waar verschillende vakbonds-

Angel of Engel?

organisaties naast Attac VlaanderenBBL, KWB, 11.11.11, FairFin, … deel van uitmaken ageert vooral voor een rechtvaardiger belastingsstelsel.In tijden van gecontesteerde bankbonussen en hoge overheidsschulden is een belastingssysteem dat rechtvaardig is natuurlijk erg belangrijk. Rechtvaardigheid zou in de belgische context alvast wat geholpen worden door “Fan van FAN?” verder lezen

Oproep aan de beste stuurlui …

 

… om de wal te verlaten en eindelijk zelf in de boot te stappen. Vlaanderen viert vandaag zijn eigen feestdag. Banken zijn gesloten. Ambtenaren hebben een vakantiedag. We herdenken dat 710 jaar geleden -in 1302- een klein voetleger voornamelijk uit het brugse op de Groeninghekouter te Kortrijk het grote & beter uitgeruste leger van de koning van Frankrijk versloeg. En dit in wat we van op school kennen als de Guldensporenslag.

Een ongelijke strijd? Of niet?

Dit mythisch (want geromantiseerd) beeld van David (Vlaanderen) tegenover Goliath (Frankrijk) vertelt dat je met moed, doorzettingsvermogen en slimmigheid ook de sterkste (negatieve) krachten kan bedwingen. 

In tijden van defaitisme rond de toestand van onze economie, de toekomst van Europa en de €, de nationale begrotingstekorten,…  is het opbeurend dat er ook nu nog dergelijke positieve boodschappen verschijnen. Vorige week dook in Nederland een filmpje op. De inhoud ervan luidt: 

We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener. Menselijker. Innovatiever. Wat je elke “Oproep aan de beste stuurlui …” verder lezen

Hoera voor de groene coöperaties?

 

Joepie! Er kwam vandaag weer eens geld op mijn zichtrekening. Ditmaal afkomstig van Ecopower.  Tiens? Precies veel minder dan vorig jaar.

2012 is het jaar van de cööperaties. Dit huldejaar startte ongelukkig genoeg in de slipstream van de perikelen met 1 van de coöperaties, die in Vlaanderen het best verspreid zijn:  Arcopar. Deze ACW-coöperatie had helaas al zijn eieren en dit van zijn klanten in de omvergevallen superbank Dexia gestopt. Naast de diverse coöperaties die opgericht zijn in de omgeving van financiële instellingen (Fidelio, Argen-Co,  Record, …) zijn er de laatste jaren tal van coöperaties opgestart, die zich richten op investeringen in hernieuwbare energie.

Internationaal staan coöperatieven momenteel in de kijker

Het moet gezegd worden dat deze zich tot heden beter gedragen dan diverse groene beleggingsfondsen. De ecologiefondsen, zouden we immers, afgaande op hun koersevolutie in de voorbije periode, beter rode beleggingsfondsen noemen .Ik kreeg dan ook al herhaalde malen de vraag van mensen of ze niet beter in dergelijke coöperaties zouden investeren dan in de fondsen die we met ethisch beleggen  promoten“Hoera voor de groene coöperaties?” verder lezen

De eigen portefeuille in juni

 

De voorbije maand stond nagenoeg volledig in het teken van de Eurocrisis.

Doet ie het of doet ie het niet?
Doet ie het of doet ie het niet?

Heeft deze onzekerheid onder eigen portefeuille flink onderuitgehaald? U kan de concrete portefeuille hier terugvinden. De verkiezingen in Griekenland leverden dan toch geen afwijzingsfront voor de € op. De partij die verantwoordelijk gesteld wordt voor de vervalste begrotingscijfers in het verleden, zal nu samen met de socialistische partij een saneringsoperatie proberen te lanceren. Afwachten of dit iets uithaalt én of dit werk van lange adem volgehouden kan worden zonder dat er onderweg ongelukken gebeuren. “De eigen portefeuille in juni” verder lezen

Top10: daar zit muziek in !

 

De solden zijn terug in het land. Een periode waar nogal wat mensen naar uitkijken. Dit om hun ontoereikend budget in overeenstemming te houden met hun wensen op

Printer, TV, Koelkast, Auto, …. aan vervanging toe?

vlak van kledij, electro, …. Een soldenperiode leidt niet alleen tot veel stress bij consumenten en winkeliers. Vaak resulteert ze ook in impulsaankopen, waarbij men goederen koopt die men helemaal niet nodig heeft.

En zoals we weten is consuMEREN géén efficiënte manier om de vervuiling en de afvalberg te verkleinen. Onder het motto “Top10: daar zit muziek in !” verder lezen

SRI: Maatschappelijk Verantwoord Investeren of Misleiden Van Integere beleggers?

“Sex sells! Yes, but eco sells better!”

 

In onze tabbladen voorzagen wij  een rubriek Greenwash.

Immers 1 van de grote bezorgdheden bij mensen die aan ethisch beleggen willen doen, is juist de verwachting dat hun beleggingsinsteek door de beheerder aan wie men zijn geld toevertrouwd ook daadwerkelijk nageleefd wordt.

Als kleine beleggingsgarnaal in een zee vol financiële haaien leg je vaak je lot in de handen van derden. Als deze derden (fondsbeheerders, financiële instellingen,…) dan alleen de termen “groen“, “eco“, “ethisch“, “duurzaam” gebruiken als windowdressing, “SRI: Maatschappelijk Verantwoord Investeren of Misleiden Van Integere beleggers?” verder lezen