Andere modelportefeuilles voor 2013

 

Waanzin is steeds exact hetzelfde doen, maar steeds een ander resultaat verwachten” is een uitspraak toegeschreven aan Albert Einstein. Nu is het niet onze ambitie om voor gek verklaard worden en we zien van alles ook nog wel de relativiteit(stheorie) in. Daarom hebben we de modelportefeuilles waar we vorig jaar mee gewerkt hebben in 2013 aangepast.

Onze blokken zijn "fondsen". Helaas missen we de genialiteit.
Onze blokken zijn “beleggingsfondsen”. Helaas missen we de genialiteit van de speler.

“E” is voor Einstein (en voor ons allemaal) de constante in zijn wereldberoemde formule “E= MC2”.  Maar ik durf wel eens boud te stellen dat voor mij “verandering de enige constante is“.

Je vindt onze modelportefeuilles op deze pagina Waarom hebben we nieuwe modelportefeuilles aangemaakt? Enerzijds omdat we in 2012 enkele nieuwe fondsen in ons aanbod opgenomen hebben, maar er ook fondsen uit verdwenen zijn. We spelen dus nu met -gedeeltelijk- andere kaarten dan op het moment van de opstart van Ethisch Beleggen.

Anderzijds hebben we ook geprobeerd “Andere modelportefeuilles voor 2013” verder lezen

Onze modelportefeuilles 2012 scoorden allemaal

 

Een beleid met ballen?
Een beleid met ballen?

Quod erat demonstrandum” is een Latijnse spreuk, die voor- en tegenstanders van Bart De Wever reeds in hun achterzak steken, nu deze in Antwerpen als burgemeester de socialistische beleidslijn kon breken. Ze zal gebruikt worden om te bewijzen dat hij het wél of het niet kan. “Het” is dan ‘verantwoordelijkheid opnemen en een beleid van inclusie organiseren’.

Dezelfde spreuk kan ook door ons ingeroepen worden nu kan bewezen worden dat ethisch beleggen wel wérkt. Onze baseline is immers: een geldig antwoord op uitdagingen van vandaag. En in de hoofding van onze site zie je geef je geld meer waarde. Kunnen wij dit hard maken? “Onze modelportefeuilles 2012 scoorden allemaal” verder lezen

De eigen portefeuille in december

 

Beleggen is een activiteit waarbij we op (middel)lange termijn een gunstig effect beogen. Schommelingen in + of – tussendoor zijn in dit opzicht niet echt zeer relevant.

Zullen ook in 2013 de financiële puzzlestukjes gunstig vallen?
Zullen ook volgend jaar de financiële puzzlestukjes gunstig vallen?

Nochtans heeft iedereen de neiging om af en toe toch eens opnieuw naar de genomen beslissingen te kijken. Bij onze eigen portefeuille doen we dit maandelijks.

Omdat het de laatste evaluatie van 2012 is, dreigt dit misschien een overmatig belang te krijgen. Het globale rendement van de portefeuille is uiteindelijk gestrand op 5,47 %. Lang niet slecht dus, maar “De eigen portefeuille in december” verder lezen

Voor schut gezet, want bij de aap gelogeerd.

 

De pretentie die bankier, vermogensbeheerder, verzekeringsmakelaar heeft mbt. de eigen beurswijsheid wordt nu al enkele jaren doorprikt door Jacko, een gorilla uit de Artis-zoo in Amsterdam.

Een behaarde vermogensbeheerder, mascotte van beursgorilla.nl
Een behaarde vermogensbeheerder, mascotte van beursgorilla.nl

Al meer dan 10 jaar slaagt deze aap erin om  beter te presteren dan de gemiddelde beursopbrengst in Nederland.

Ook in 2012 is hem dit gelukt. Terwijl de AEX 9,43 % stijgt op jaarbasis, doet Jacko het terug net iets beter. Hij haalt een rendement van 12,54 %

Het is zeer verleidelijk om op die basis te denken dat kennis, ervaring en kunde er allemaal niet toe doen. Dat je blindelings kan aankopen en dat het dan wel goed zal gaan. “Voor schut gezet, want bij de aap gelogeerd.” verder lezen

Geef géén ergernis

 

De meeste mensen in Vlaanderen die vandaag ouder dan 40 jaar zijn, zijn wellicht nog opgevoed in de katholieke traditie. Daar behoorden ook vaste rituele teksten en tradities bij. De Aktes van Berouw, – Hoop,  – Geloof  en Liefde. De 10 Geboden,  …

tablets 1.0
tablets 1.0

Door klassikaal scanderen zijn die allemaal nog ergens in het langetermijngeheugen blijven hangen. Ik dacht daar aan toen ik eergisteren met steeds stijgende verbazing de nieuwe spot van Febelfin onder ogen kreeg. Febelfin is de koepel van de Belgische financiële instellingen. Vooral het 2e gedeelte van het 5e gebod (Dood niet, geef geen ergernis) & van het 8e ( Vermijd … Ook de achterklap en het liegen) kwam bovendrijven.

Nu heb ik ook een verleden waarin ik een bescheiden functie binnen het bankwezen had. Ik weet ook wel dat er een hemelsbreed verschil is tussen de kantoorhouder ter plaatse, de principaal waar hij of zij voor werkt en de koepel van de bankinstellingen. Op elk van deze niveau’s zijn er ook erg integere mensen aan de slag.

Maar wat er nu aan Newspeak voorligt (‘voorliegt’ zou ik in feite moeten schrijven), tart toch alle verbeelding. “Geef géén ergernis” verder lezen

Do(e)mdenken

 

Apocalyps Now
Apocalyps Now ?

Een dolende mens en een mens die zich onveilig voelt, heeft vaak niet veel nodig om om in paniek te geraken. Als het zover is, dan is hij/zij zeer ontvankelijk voor Doom And Gloom. En we bedoelen daar niet de laatste single van The Rolling Stones  mee.

Neen, “doom and gloom” is een term die we nog het best vertalen als ‘treurnis alom’, als ‘niets werkt nog’ als ‘we gaan gegarandeerd naar de haaien’. 

Op zo’n momenten wordt vaak gegrepen naar oplossingen en zekerheden buiten het rationele gezichtsveld. (Para)religieus bijgeloof als ‘het einde der tijden’ vult dan de hoofden van verschillende mensen. En voor hen is het wachten op Doomsday 2012. Dag waarop ik gewoon ga werken, terwijl anderen op rotsen en hoogten geklommen zullen zijn om aan de Götterdämmerung te ontsnappen. Want “de Maya’s” “Do(e)mdenken” verder lezen

Steek je nek eens uit: ga beleggen!

 

Dit wil ik jullie niet onthouden. Een publiscopie waar we zelf achter staan.

Welke wereld laten jullie mij achter?
Welke wereld laten jullie mij achter?

“Beste redactie van ethischbeleggen.com,

 Ik zag jullie mooi artikel – Oproep aan de beste stuurlui –  waarin ‘Klein. Het nieuwe groot’ werd genoemd. Mogelijk heeft u de opvolger op ‘Klein. Het nieuwe groot’ al langs zien komen? Op www.watwiljeveranderen.nl

roept Triodos Bank heel Nederland op: laat ons weten wat je wilt veranderen in de wereld. Dan vertellen wij hoe je met je met beleggen echt iets in beweging kunt zetten.  “Steek je nek eens uit: ga beleggen!” verder lezen

Minder belasting betalen? Investeer in armoede!

 

Mensen die deze website al een tijdje volgen weten dat we ons richten naar mensen met een langetermijnperspectief. En dat we graag duurzame beleggingen aanprijzen, ja zelfs verkopen. Het hebben van die focus maakt ons niet blind voor wat er elders op de markt aangeboden wordt en wat kan helpen om maatschappelijke problemen op te lossen.

We richten ons zelf meestal op beleggingsfondsen, omdat die door hun investeringspallet een grote spreiding van je inlage met zich meebrengen en daardoor de risico’s op verkeerde investering al een stukje wegnemen.

wat zijn je prioriteiten?

In de wereld van het ethisch beleggen, zijn er echter diverse tendensen. Zo is er ook een tendens, die veel radicalere keuzes maakt én doelgericht gaat investeren waar er het meest maatschappelijk rendement te rapen valt. Met een Engelse term spreekt men dan van  Impact Investing.

Ik wil in deze bijdrage een lans breken voor een vorm van impact investing, die helaas nog te weinig bekend is én die voor de investeerder ook een fiscaal voordeel oplevert. “Minder belasting betalen? Investeer in armoede!” verder lezen

De eigen portefeuille in november

 

Val bij ARCO-spaarder mogelijk dichtgeklapt.

De voorbije maand is in financieel België vooral aandacht besteed aan de begrotingsopmaak 2013. Naar het einde van de maand werd alle aandacht weer toegespitst op de behandeling van de Arco-spaarders, die volgens auditeur van Raad van State geen recht zouden hebben op staatswaarborg. Ongeveer 1 jaar geleden was hen nog beloofd dat dit wel het geval zou zijn. Het omvallen van Dexia en de rol en aansprakelijkheid van het ACW werd weer druk becommentarieerd.

In het buitenland is vooral de herverkiezing van Barack Obama belangrijk geweest. In alle stilte wordt nu gewerkt aan het wegwerken van de fiscale cliff. Als de Republikeinen en de Democraten met getrokken messen “De eigen portefeuille in november” verder lezen