Wees verschillig !

 

Het televisieaanbod en het straatbeeld is gekleurd met verkiezingspropaganda. Bij B-Post moeten de postmannen eindelijk nog eens met volle zakken de baan op nu email en ander elektronische communicatie het volume van verzonden papier doet afnemen.

Op 14/10 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Vlaanderen blijkt het vooral te gaan over “Wees verschillig !” verder lezen

(onzichtbare) wijzigingen in de eigen portefeuille

 

Panta rhei is grieks voor “alles vloeit“. Dit in de betekenis dat dingen bewegen en niets voor eeuwig stabiel blijft. Dit geldt uiteraard ook voor beslissingen, die te maken hebben met je geld. Soms heb je er teveel, soms heb je er tekort, soms ben je mistevreden van een aankoop, soms wil je bijkopen, ….

Oeps niet genoeg op zak !

Begin dit jaar had ik een voorbeeldportefeuille  opgestart, die al redelijk divers was. Deze werd opgebouwd vooral uit eenmalige investeringen. 3 fondsen, die ik zelf reeds een tijdje aankoop via maandelijkse bijdragen, heb ik ook opgenomen in de gepubliceerde portefeuille. Van deze 3  fondsen heb ik de teller per 01/01/2012 fictief op nul gezet. Wat ik er reeds vroeger van aangekocht heb, wordt dus niet meegenomen in het gepubliceerde resultaat.

De fondsen worden aangekocht bij enkele verzekeringsmaatschappijen. 1 ervan heeft in feite een instapdrempel “(onzichtbare) wijzigingen in de eigen portefeuille” verder lezen

De eigen portefeuille in september

 

hoe doelgericht zijn?

Hoewel alle problemen absoluut nog niet van de baan zijn, leek het wel of de financiële markt in september ons een Indian Summer wou gunnen. Nagenoeg de ganse maand werd er bijvoorbeeld precies géén belang gehecht aan de problemen in Euroland. Nochtans gebeurde er in de voorbije weken heel wat. De aankondigingspolitiek van Ben Bernanke  & Mario Draghi eind vorige maand hebben hun effect niet gemist. Of dit effect duurzaam is of kortstondig zal de toekomst uitwijzen. In beursland viel in België vooral de verdere tendens tot delisting op, nu ook Telenet van de beurs zal verdwijnen. Ook hier wil de grootste aandeelhouder de anderen uitkopen. De tendens die in Brussel met  Omega Pharma ingezet werd, maar ook in het buitenland her en der opduikt, kan o.m. op 3 zaken duiden: “De eigen portefeuille in september” verder lezen

Nieuwe aanbieder en extra fonds

 

Ethisch Beleggen houdt steeds zijn ogen open in zijn zoektocht naar nieuwe fondsen, die in aanmerking komen voor verdeling. Tijdens een studiedag van verzekeraar Delta Lloyd Life (DLL) in Brussel vorige week kwamen enkele externe fondsbeheerders aan het woord. Die konden hun eigen fonds aanprijzen dat in het kader van de open architectuurpolitiek door DLL verdeeld wordt.

Op zo’n momenten passeren slideshows met grafieken, kernwoorden en veel peptalk. Het komt er immers op aan  “Nieuwe aanbieder en extra fonds” verder lezen

Vraag het aan Dave

 

Mensen geven meer informatie van zichzelf prijs op het internet dan ze zelf denken. Dat kon ik zelf ondervinden toen ik recent op zoek ging naar enkele adressen om een bescheiden promotiecampagne rond Ethisch Beleggen op te zetten. Al dadelijk kwam er reactie: Hoe ben je aan mijn gegevens geraakt? Heeft organisatie X deze aan u doorgespeeld? Neen, dus !

wat geven we prijs en voor wie?

Vandaag start Febelfin met een campagne Vraag het aan Dave . Ideaal om er nog eens op te wijzen dat privacy soms wel erg gemakkelijk te grabbel gegooid wordt. En dus bruikbaar is voor mensen met goede – (zoals onze publiciteit 😉 ) of met kwade bedoelingen. Klik zeker eens op de link hierboven en huiver.

De beste van de klas worden

 

Bij het begin van een nieuw school- of academiejaar wordt er meestal wat meer aandacht in de pers besteed aan de leerdoelen die te bereiken zijn, aan de manier waarop dat allemaal gemeten moet worden, aan de middelen beschikbaar om daar te geraken en aan de vraag of die middelen wel voldoende zijn of adequaat aangewend worden.

welke waarden geven we mee in ons onderwijs?

Vaak wordt er door drukkingsgroepen beklemtoond dat het onderwijs niet voldoende aansluit op de maatschappelijke behoeften en/of op de arbeidsmarkt. Dit klinkt u wellicht vertrouwd in de oren. Ik zie hier een parallel met de schoolrapporten, die uitgegeven worden door ratingsagentschappen of door indexen, die bedrijven quoteren op hun duurzaamheid. Vorige week was het weer zover. “De beste van de klas worden” verder lezen

After the Singing: Invest for the climate

 

De Republikeinse- en de Democratische Conventie in de VS zijn achter de rug. De laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen is ingezet. Bij de Republikeinse kandidaat Mitt Romney weten we dat hij niet wakker ligt van de milieuproblematiek. Hij wist zijn mensen te begeesteren door de huidige president te ridiculeren met zijn 4 jaar oude belofte om de stijging van het waterpeil van de oceanen te bestrijden. Dit in een periode waarin de VS door een uitzonderlijke droge zomer ging én met buiten de orkaan Isaac, waardoor de conventie zelfs even in het gedrang kwam. Exact 7 jaar na de orkaan orkaan Katrina die New Orleans bijna van de kaart veegde. Barack Obama repliceerde tijdens zijn speech waarop hij zijn nominatie aanvaarde door te stellen  “Climate Change is not a Hoax”(betekenis Hoax). Zijn milieubeleid is echter ook niet geworden wat hij ons beloofde bij zijn aantreden (hoewel hij recent een reglementering liet stemmen, die de autovervuiling toch -eindelijk- drastisch zal aanpakken).

Het is daarom absoluut een goed idee om op alle mogelijke wijzen druk te blijven uitoefenen om de milieu-aandacht niet te laten verslappen. Het initiatief Sing for the Climate dat “After the Singing: Invest for the climate” verder lezen

Marikana-slachtpartij (Zuid-Afrika): De mijneigenaar staat als duurzaam bedrijf gekend.

 

Soms stoot je op onwaarschijnlijke bevindingen. Vandaag lees ik een artikel van Maximilian Pichulik. Betrokkene – door The Mail en The Guardian ooit opgenomen in hun Top 200 van jonge veelbelovende Zuid Afrikaanse bedrijfsleiders- had tijdens het vorige weekend wat tijd en grasduinde in het duurzaamheidsrapport van Lonmin Plc, het bedrijf dat onder meer de Platinum-mijn in Marik(h)ana uitbaat.

44 mijnwerkers doordgeschoten in Marikana op 17/08/2012

Tot diens verwondering stelde hij vast dat het bedrijf erg goede punten kreeg voor duurzaamheid. Zo kreeg het door Ernst & Young  in 2010  een uitstekende ranking en het staat ook op diverse andere lijsten als een Maatschappelijk Verantwoorde Investering (MVI). Hij verwijst naar de FSTE4Good en de lijst van SRI bedrijven op de aandelenbeurs van Johannesburg .  Nog tot mei laatstleden “Marikana-slachtpartij (Zuid-Afrika): De mijneigenaar staat als duurzaam bedrijf gekend.” verder lezen

De eigen portefeuille in augustus

 

Zoals steeds nu ook weer een link naar de maandelijkse update van de persoonlijke portefeuille van de zaakvoeder van Coverbel. Het rendement tussen begin van het jaar en eind augustus (YTD) bedraagt nu 3,53 %. In vergelijking met eind juni is dit met 0,42 % afgenomen. Van de 18 opgenomen fondsen zijn er 11 die in de voorbije maand gestegen zijn, maar de daling in de andere 7 woog wat meer door. Zo zie je maar weer dat door de spreiding in de portefeuille de individuele bewegingen uitgevlakt worden en de volatiliteit (in + en – ) vermindert.

Verschillende westerse beurzen (vb. Bel20Eurostoxx50) zijn in de voorbije 2 maanden flink geklommen. Omdat dit eerder onverwacht was (alle indicatoren leken eind juni toch niet zo positief)  wordt wel eens gesproken van “De eigen portefeuille in augustus” verder lezen