€ 223.000.000.000

 

De Tijd meldt vandaag dat de spaarrekeningen in België in februari met 1,2 miljard euro gestegen zijn. Dit op basis van cijfers verstrekt door de Nationale Bank van België. De rente mag dan historisch laag staan, toch blijkt uit dit bedrag dat Belgen nog steeds geld op rekeningen oppotten. Gebrek aan (kennis van) alternatieven, gemakzucht, angst voor de toekomst,….? Zeker is dat deze ophoping op spaarrekeningen voor veel mensen niet het resultaat is van een overwogen financiële planning. Het astronomisch hoge bedrag wijst er in alle geval op dat er nog veel geld aan de zijlijn staat, wachtend op besteding. Stel u even voor dat daarvan een fractie zou kunnen gemobiliseerd worden om maatschappelijk zinvolle investeringen mee te doen.

Wat kan je verwachten op deze blog?

 

Ik ben een verzekeringsmakelaar, die in zijn eigen praktijk vaststelde dat het thema “ethisch beleggen” door zijn leveranciers amper aangesneden werd. Ook bij mijn klanten kwam dit onderwerp de voorbije jaren slechts af en toe aan bod tijdens gesprekken over sparen, verzekeren of beleggen.

Zelfs na 2008, toen de financiële crisis in het Westen ei zo na op een kapitalistische meltdown uitdraaide, “Wat kan je verwachten op deze blog?” verder lezen

wie schrijft deze blog?

 

Om in te schatten van uit welke hoek de informatie, die je hier kan lezen, komt aangewaaid, is het zeker nuttig dat ik het even over mezelf heb.

Ik ben een vijftiger, die na vooropleiding tot maatschappelijk assistent tot 1988 werkte in Volkshogeschool Elcker-Ik Gent vzw. Dit was een organisatie, die enerzijds niet-diplomagerichte vorming over diverse thema’s aan volwassenen aanbood én gelijktijdig ook een “wie schrijft deze blog?” verder lezen