Categorieën
home

MeDirect lanceert haar nieuw beleggingsplan: DuurzaamMeGreen

MeDirect is 6 jaar actief in België. Ze profileert zich als dé fondsenbank van België. In haar aanbod steken meer dan 500 fondsen en enkele kant-en-klare Modelportefeuilles. Ze biedt geen beleggingsadvies aan. Maar men mag aannemen dat wanneer ze een modelportefeuille in de etalage zet, deze door erg veel aspirant-beleggers op hun platform gevolgd wordt.

MeDirect lanceert DuurzaamMeGreen
Kleine plantjes worden groot. Interesse in duurzaam beleggen stijgt. MeDirect nodigt uit om mee te doen.

Op haar website konden we al een tijdje lezen dat ze voortaan ook wou uitpakken met een duurzaam beleggingsplan. MeDirect speelt hiermee in op een recente bevraging waarbij 68 % van haar klanten te kennen gaf duurzaamheid belangrijk te vinden bij de keuze van een financieel product. Ze doet dit in samenspraak met NN Investment Partners. Het nieuwe beleggingsplan kreeg de gruwelijke naam “Sustainable MeGreen” in het engels. In het frans luidt dit “DurableMeGreen”.  Et pour les flamands: “Duurzaam MeGreen“.

We volgden de online infosessie begin december 2019 en nu MeDirect eindelijk DuurzaamMeGreen lanceert, proberen we er een eerste evaluatie van te maken.

Inspelen op veranderende tijdsgeest.

Duurzaamheid groeit in populariteit (hoewel dit gegeven op zich ook tegenreacties oproept- denk aan de drek die sommige Youth for Climate-activisten over zich heen krijgen). Recent nog engageerde Europa zich tot de lancering van een Green Deal.

In tijden van #MeToo kan je je minder gemakkelijk als macho profileren. Of je moet je doelgroep bij KVHV zoeken.  Dus: Out Goes: “Me Tarzan, You Jane” And In Comes ” Me Green, U2?” als profileringswijze. Weg met de macho-jager, leve de zorgzame partner.

Het nieuwe beleggingsplan heeft vreemd genoeg geen band met MeDirects Top 5 Duurzame Fondsen.

Duurzaamheid als topic was niet nieuw voor MeDirect. Al geruime tijd pakte de bank uit met een Top 5 Duurzame Fondsen.

 • DPAM Invest B Equities World Sustainable B Cap (EB-score: 8)
 • Triodos Sicav I -Triodos Global Equities Impact Fund € R Capitalisation (EB-score: 6,25)
 • Triodos Sicav I – Triodos Impact Mixed Fund – Neutral € R Capitalisation
 • Triodos Sicav I – Triodos Pioneer Impact Fund € R Capitalisation
 • NN (L) Global Sustainable Equity – P cap € (EB-score: 4,25)

3 van deze fondsen steken ook in ons eigen aanbod. We vermelden tussen haakjes de objectiviteitsscore die ze bij ons halen. Zeker de eerste 2 scoren sterk. Op de 2 fondsen die in italic staan kan je ook via de kanalen van NN Investments Partners intekenen.

Wat leren we nu uit het beleggingsplan  – Duurzaam MeGreen?

 1. Géén enkele -zelfs niet de 2 die via NN gedistribueerd worden– van de bovenvermelde topfondsen steekt in het duurzaam beleggingsplan. Je bent dan ook geneigd om te denken:

“Van 2 dingen 1. Ofwel waren de Top 5 Duurzame Fondsen geen topfondsen, ofwel zijn de fondsen in het beleggingsplan Duurzaam MeGreen geen topfondsen.

 1. Over welke fondsen gaat het nu?
  1.  NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable – P cap € (EB-score: 6,75)
  2.  NN (L) European Sustainable Equity – P Cap € (EB-score: 4,00)
  3.  NN (L) Green Bond – P Cap € – opgericht in 2016
  4.  NN (L) Global Equity Impact opportunities – P Cap €
  5.  NN (L) Euro Sustainable Credit – P Cap € – opgericht in 2019

c. en e. zijn alvast erg jonge fondsen, waardoor er ook geen zinvolle backtesting op kan uitgevoerd worden. Dus af te wachten hoe deze ten opzichte van hun benchmark zullen presteren en of ze tot winnaars zullen uitgroeien.

MeDirect lanceert DuurzaamMeGreen
Integratie van ESG bij beleggingen. De visie van NNIP
 1. Opmerkelijk is dat MeDirect bij de lancering van Duurzaam MeGreen geen enkele verwijzing naar het Febelfin duurzaamheidslabel Towards Sustainability maakte. Dit laatste is immers een marketingmiddel bij uitstek voor wat het Belgisch duurzaam beleggingsaanbod betreft. Het werd gerealiseerd door de Belgische bankensector.
 2. Of wacht eens? Op heden is geen enkel NN Investment Partners – fonds door dit label erkend. Wellicht volgt die erkenning (alvast voor enkele – , zo niet alle fondsen) er wel in een volgende erkenningsronde (lente 2020).

DuurzaamMeGreen: praktisch

 1.  Je kan instappen vanaf € 2.500. Daarna kan je bijstorten per schijven van € 100. Dit leert ons niet de website van MeDirect, maar konden we lezen op het Portaal Duurzaam Financieel, wat ook aandacht besteedde aan dit beleggingsplan.
 2. Er zijn geen instapkosten. Wel is er een uitstaptaks van 1,32 % en meerwaardetaks voor die fondsen (hier: a, c en e) waar meer dan 10 % uit vastrentende producten bestaat. Die taks bedraagt 30 %.
 3. Het is mogelijk dat er swing pricing toegepast wordt. Voor meer informatie hierover verwijst MeDirect naar de prospectussen. Maar bij een korte blik hierop vond ik niets terug. Kort door de bocht:  bij erg grote instroom kan de NAV (net asset value/netto contante waarde) stijgen of erg grote uitstroom kan NAV dalen. Instappers of uitstappers krijgen dan uiteindelijk minder waarde voor hun geld, Dit ter bescherming van hen die reeds in het fonds waren of er in blijven. Je kan dit als een mogelijke onbekende kost zien.
 4. Je kan kiezen tussen een kapitalisatie– of een distributieversie (met uitbetaling van dividenden) én tussen een defensief, evenwichtig of dynamisch beleggingsprofiel. De 5 verschillende fondsen blijven telkens in de belegging steken, maar krijgen een ander gewicht.
  1. het defensief plan telt momenteel 30 % aandelen, 65 % obligaties, cash en andere maken de overige 5 % uit.
  2. het evenwichtige plan telt momenteel 49 % aandelen, 47 % obligaties, cash en andere maken de overige 4 % uit
  3.  het dynamische plan concentreert zich rond aandelen (69 %), obligaties maken er 27 % uit en cash en andere nemen de resterende 4 % voor hun rekening.

Met die verdeling blijft men erg dicht bij wat over klassieke portefeuillewegingen gedacht wordt. Een voorzichtige opstelling dus.

Onze conclusie: DuurzaamMeGreen is een opstap voor de niet-kritische consument en focust op gebruiksgemak voor de bank.

  1. Dit is een plan met een drempel. De minimuminleg zorgt er voor dat dit niet beantwoordt aan de behoefte van wie klein wil beginnen. Permanent en periodiek met kleine sommen instappen kan, mits je eerst je portefeuille al wat verder opentrekt. Vreemd gezien MeDirect recent nog stelde dat fondsenspaarplannen een prima manier zijn om periodiek te beleggen. In dezen volgt MeDirect de strategie die ze ook met haar inkomens- en kapitalisatiebeleggingsplan gestuurd door Morningstar uitdacht.
  2. Als klant stap je in een standaardframe. Zonder dat er hierin begeleiding voorzien is. Je zal doorlopend in een mix van de betrokken 5 fondsen blijven hangen. Wil je meer accent leggen op ecologie of klimaatverandering, wil je een hogere blootstelling aan duurzame beleggingen in Emerging Markets, of meer inspelen op de Amerikaanse markt, … dat gaat allemaal niet. Dan wringt de formule. In dit artikel uit De Tijd bevestigt MeDirect dat het een alles-in-één oplossing maakte.
  3. Dit is ook geen onafhankelijk aanbod. MeDirect profileert zich als dé fondsenbank met méér dan 500 fondsen van een 60-tal gerenommeerde fondsenhuizen. Bij deze 60 fondsenhuizen zitten er tal van beheerders die ook actief zijn rond duurzaam beleggen en een minstens even grote faam opbouwden als NN Investment Partners waarvoor MeDirect hier exclusief kiest. We noemen er een paar voor de vuist weg:  Pictet, Robeco, DPAM, Triodos, Nordea, …
  4. liever gebruiksgemak voor de bank dan kwaliteit voor de klant?

   Het feit dat men verkoos om met 1 fondsbeheerder in zee tegaan, is afwijkend in vergelijking met hun andere beleggingsplannen. Het lijkt er op dat men koos voor het gemak in beheer (en mogelijk de hoogste inkomstenstroom) en niet voor het best mogelijke product voor de klant, die duurzaam beleggen belangrijk vindt.

Nadat het eerder de beleggingsplannen van MijnKapitaal uit de etalage nam, lanceerde MeDirect nu DuurzaamMeGreen.

Het product is niet slecht, maar kon in onze ogen ook veel beter. Een andere onafhankelijke bron komt op basis van hun eigen manier van benaderen tot dezelfde conclusie.

We zijn geneigd het eerste gedeelte van haar baseline “Think Ahead. Bank Ahead (Denk vooruit, Bank vooruit)” te parafraseren naar Think Again.

 

 

 

 

Categorieën
home

Zijn de wonden van 2018 dichtgegroeid ?

Het lijkt inmiddels ver weg door alle vreugdevuren die vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen over de planeet aanstaken om de erg positieve rendementen die ze met hun fondsen in 2019 bereikten in de verf te zetten. Maar toch, 2018 was een slecht beursjaar. Kunnen we stellen dat de verliezen van 2018 door de remonte van 2019 weggewerkt zijn?

verliezen van 2018 weggewerkt?
2018 sneed diep. Ondertussen is iedereen aan de beterhand. Maar niet iedereen is al terug gezond.

Het bloeden is gestelpt, maar her en der is er nog wondzorg nodig.

We deden een steekproef bij de 56 fondsen welke wij in 2019 opvolgden.

Waarschuwing: opgepast met wiskunde!

Jje kan de resultaten in + van 2019 niet zomaar optellen bij de negatieve resultaten van 2018. Om een daling van 50 % te boven te komen, moet men niet opnieuw 50 % stijgen. Neen, je moet de waarde van je belegging verdubbelen om je verlies te recupereren.

  • Een aandeel dat per 01/01/2018 € 100 waard was en over dit jaar 50 % in waarde zakte, was per 01/01/2019 nog € 50 waard. Als het in 2019 met 50 % stijgt is dit (€ 50 + € 25) per 01/01/2020 slechts € 75 waard.
Verlies nog niet gerecupereerd.

Is het glas halfvol of halfleeg? 85,7 % van ons aanbod recupereerde van de dreun uit 2018. Maar dat betekent ook dat 14, 3 % van de opgevolgde fondsen op 01/01/2020 nog niet terug op de waarde die ze per 01/01/2018 hadden stonden.

Als we in onderstaande fondsen per 01/01/2018 € 100 gestort hadden (en we negeren de instapkosten), wat was onze storting dan op 01/01/2020 nog waard ?

Met de hakken over de sloot.

Enkele fondsen zaten in hetzelfde schuitje als onze nationale BEL20-index (+ 0,037 % op 2 jaar). Ze krabbelden met moeite recht. Bij onderstaande fondsen is uw € 100 van 01/01/2018 2 jaar later +/- opnieuw € 100 waard.

Zorg dat je een voldoende lange beleggingstermijn hebt.

Koos je er de verkeerde fondsen uit, dan zijn de verliezen van 2018 nog niet weggewerkt.

De les die we hieruit opnieuw kunnen leren is dat beleggen een werk van lange adem is. Een minimumtermijn van 5 jaar is “meestal” voldoende om een verantwoorde meerwaarde te bekomen in vergelijking met vastrentende producten.

Defensief is nog geen garantie op rendement.

Dat aandelenfondsen (zwaar) verlieslatend kunnen zijn, zeker als ze nog in onrijpe markten investeren, is algemeen geweten. We verschieten dan ook niet dat er enkele verliezers bij de aandelenfondsen en zeker bij die welke in Emerging Markets investeren opduiken. Maar ook gemengde fondsen zijn goed vertegenwoordigd in het pakket van de verliezers. Deze worden veelal voorgeschreven aan beleggers die niet al te veel risico willen nemen.

————————————————————————————–

(*) beide niet-duurzame fondsen staken historisch nog in ons aanbod omdat we in de eerste jaren van onze werking te weinig duurzame obligatie- en gemengde fondsen konden aanbieden. In 2019 zijn we ze blijven opvolgen, maar werden ze niet meer aanbevolen. Sinds 01/01/2020 werd de opvolging ervan stopgezet omdat we inmiddels wel genoeg duurzame obligatie- en gemengde fondsen kunnen aanbieden.

Categorieën
home

Hoge rendementen bij onze modelportefeuilles in 2019.

Onze eigen portefeuille sloot 2019 af met een rendement van + 25,27 %. Dat kon u in ons blogbericht over de evolutie van onze portefeuille in december 2019 lezen. Het is een portefeuille met een profiel dat het midden houdt tussen gebalanceerd en dynamisch. En waar maandelijks bijgekocht wordt (en dus ook kosten te verrekenen zijn).

Ook bij onze modelportefeuilles 2019 konden we hoge rendementen optekenen.

Ieder jaar maken we modelportefeuilles op. Die zijn bedoeld om een basisaanbod te hebben voor ieder soort belegger. We houden hierbij rekening met de financiële inleg en met het beleggersprofiel van de klant.

Hij die periodiek kleine bedragen (€ 100/maand) kan inleggen tot hij die eenmalig een grote som (vb. € 60.000) besteed.

Zij die defensief wenst te investeren tot zij die liever wat dynamischer in de markt zit.

Ook voor 2020 hebben we al dergelijke modelportefeuilles opgemaakt.

Wat deed de markt?

Geen evaluatie zonder ijkpunten natuurlijk. We moeten er bij stilstaan dat de beleggingsmarkt het in het voorbije jaar uitzonderlijk goed deed.

De evolutie van de indexen van de BEL 20 (+ 22,73 %), de EUROSTOXX50 (+ 29,36 %) en de MSCI ALL COUNTRIES WORLD (+ 23,86 %) verraadt dit reeds.

hoge rendementen bij modelportefeuilles
duurzame indexen krijgen minder aandacht in de pers.

Ook de evolutie van de duurzame indexen wijst in dezelfde richting. De DOW JONES SUSTAINABLE EUROPE INDEX steeg met 24,72 %. De DOW JONES SUSTAINABLE WORLD INDEX deed daar amper voor onder en schoot 24,14 % omhoog.

Wat deden de modelportefeuilles?

In een opgaande markt zouden de dynamische portefeuilles beter moeten scoren dan de gebalanceerde. En de gebalanceerde zouden het op hun beurt beter moeten doen dan de defensieve. Globaal gezien was dit ook zo.

Defensief was  in 2019 geen synoniem voor depressief.

Van de 24 modelportefeuille (8 defensief, 8 gebalanceerd en 8 dynamisch), staan 7 van de 8 defensieve portefeuilles onderaan qua behaald rendement:

 • DEFENSIEF periodieke inleg € 100/maand, DEFENSIEF periodieke inleg € 500 /maand, DEFENSIEF eenmalige inleg € 3.000 bestonden uit dezelfde fondsen in gelijke verhoudingen. Ze behaalden een rendement van + 17,13 %.
 • DEFENSIEF eenmalige inleg € 6.000 deed het iets beter met een rendement van + 17,99 %.
 • DEFENSIEF eenmalige inleg € 10.000 strandde op + 19,91 %.
 •  DEFENSIEF eenmalige inleg € 25.000 deed het nog beter met een rendement van + 21,97 %.
 • veel hoger in de lijst (8/24) treffen we het rendement van de portefeuille DEFENSIEF eenmalige inleg € 60.000: +  € 23,92 %.
 • “defensief” is een containerbegrip. Te conservatief beleggen is momenteel een synoniem zijn voor “zeker verlies oplopen”.

  We moeten hierbij opmerken dat we -net als in de voorbije jaren- niet super defensief zijn in de betrokken portefeuilles. Voor de kleine portefeuilles houden we het % aandelenfondsen laag en hadden we vooral ingezet op gemengd defensieve – en gemengd neutrale fondsen.

  Voor de grotere portefeuilles lag de verhouding aandelenfondsen wat hoger.

 • We beschouwden ze toch als defensief om 2 redenen: met echt defensief beleggen verlies je gegarandeerd geld (moet je dus niet doen) en door de grotere bedragen konden we deze bij onze leveranciers beter spreiden (en spreiden reduceert risico).

De gulden middenweg.

tegeltjeswijsheid, die hier niet van toepassing is.

De gebalanceerde portefeuilles deden wat van hen verwacht werd.

 • GEBALANCEERD periodieke inleg € 100/maand & GEBALANCEERD eenmalige inleg € 3.000 bestonden uit dezelfde fondsen in gelijke verhoudingen. Ze behaalden een rendement van + 19,26 %
 •  GEBALANCEERD periodieke inleg € 500 /maand deed het iets beter een haalde + 21,29 %.
 •  3 modelportefeuilles ontliepen elkaar niet veel. Het waren GEBALANCEERD eenmalige inleg € 6.000 (+ 22,48 %), GEBANCEERD eenmalige inleg € 15.000 (+ 22,58 %) en GEBALANCEERD eenmalige inleg € 10.000 (+ 23,30 %).
 • De GEBALANCEERDE modelportefeuille voor éénmalige inleg van € 60.000 haalde een rendement van + 23,92 %.
 • De topper hier was de GEBALANCEERDE portefeuille met eenmalige inleg van  € 25.000, die op + 24.86 % afsloot.

Risico nemen werd beloond.

Een “risicoklasse” is geen verzameling baldadige schoolplichtige jongeren.

Voor dynamische portefeuilles was het een nog beter jaar.

 • DYNAMISCH periodieke inleg € 100/maand & DYNAMISCH eenmalige inleg € 3.000 bestonden uit dezelfde fondsen in gelijke verhoudingen. Ze scoorden het minst goed en gingen + 21,90 %.
 •  DYNAMISCH eenmalige inleg € 6.000 volgde op + 22,48 %.
 •  DYNAMISCH periodieke inleg € 500/ maand sloot af op + 24,82 %
 •  Daarna kwamen de toprendementen: DYNAMISCH eenmalige inleg van € 25.000 haalde + 24,86 %, DYNAMISCH eenmalige inleg van € 10.000 haalde + 25,81 %, DYNAMISCH eenmalige inleg van €  15.000 haalde + 27,34 %.
 • Als absolute topper was er de DYNAMISCHE eenmalige inleg van € 60.000 die steeg met 29,47 %.

Tevredenheid

Deze cijfers zijn goed in lijn met wat diverse rendementen van indexen deden. Er is dus reden tot tevredenheid. Dat duurzaam beleggen niet minder rendabel is dan gewoon beleggen is hiermee nogmaals proefondervindelijk bewezen. Soms is het zelfs rendabeler.

Dat de scores voor een defensieve benadering lager liggen is de evidentie zelve. Niet al het geld gaat daar naar beursgenoteerde aandelen. Er wordt ook gedeeltelijk in vastrentende (lees: laagrentende) producten als obligaties belegd. Hoge rendementen bij de modelportefeuilles in 2019, neemt niet weg dat er niet kan geschaafd worden aan onze benadering.

Lessen voor de toekomst.

Dat spreiden het risico verlaagt, is verondersteld gekend. Dat concenteren het rendement KAN verhogen is hiervan een afgeleide. Door spreiden buigt het rendement immers naar een ‘gemiddelde’ toe.

Dit blijkt uit enkele resultaten uit 2019:

 • De gebalanceerde portefeuille van € 15.000 scoorde iets lager dan die van € 10.000, hoewel ze meer fondsen bevatte. Idem voor de gebalanceerde portefeuille van € 60.000 in vergelijking tot die van € 25.000.
 • De dynamische portefeuille van € 500 deed het beter dan die van € 6.000. De dynamische portefeuille van € 10.000 en € 15.000 deed het dan weer beter dan deze van € 25.000. Ook hier speelde het aantal opgenomen fondsen een rol (hoe meer fondsen, hoe minder rendement).
hoge rendementen bij modelportefeuilles
De modelportefeuilles 2020 zijn op iets andere leest geschoeid.

Dat heeft er toe geleid dat bij de opbouw van de modelportefeuilles 2020 het motto “meer = beter” verlaten werd.

Er werd gekozen op basis van de objectiveringsscore, die nu al 2 jaar gebruikt wordt, om de fondsen te selecteren.

Omdat die score niet alleen rekening houdt met duurzaamheid, maar ook met bewezen rendement én met kwaliteiten in vergelijking met de benchmark van het fonds, rekenen we er op dat we met minder fondsen van meer kwaliteit in de toekomst ook goede rendementen kunnen naar bovenspitten.

Benieuwd of zich dit ook in de praktijk zal bewijzen. En of we volgend jaar ook weer kunnen juichen met hoge rendementen bij onze nieuwe modelportefeuilles. Alvast is de duurzaamheidsrating en het behaalde cijfer in de objectiviteitsscore voor de modelportefeuilles 2020 gestegen in vergelijking met deze uit de modelportefeuilles van 2019. Meer weten hierover? Lees dan nog eens ons blogbericht van 06/01/2020.

Categorieën
home

Modelbouw: nu mét meer stukken!

modelportefeuilles 2020
Een One-Stop-Shop moet voldoende producten in zijn rekken hebben.

Het beleggingsaanbod dat binnen de focus van ethisch beleggen valt, kende eind 2017/begin 2018 een scherpe terugval. Vele van onze leveranciers hadden nav. de invoering van verscherpte regelgeving -opgelegd door Europa- besloten om hun aanbod (tijdelijk) in te krimpen. Maar daar hadden we bij het opmaken van onze modelportefeuilles 2020 geen last meer van.

Een ruimer aanbod.

De beschreven situatie is inmiddels genormaliseerd. De eerste dagen van 2020 gebruikten we om onze nieuwe modelportefeuilles vorm te geven. We konden hierbij kiezen uit een 90-tal duurzame beleggingsfondsen. Niet allen scoren uiteindelijk hoog genoeg op onze objectiveringsschaal om spontaan in een concreet aanbod te worden opgenomen.

Een ruimere keuze heeft echter het voordeel dat er terug een aanbod is voor wie een specifieke insteek wil volgen. Vragen als “heeft u een duurzaam fonds dat in vastgoed investeert?” of ” heeft u een duurzaam fonds dat in duurzame voeding investeert?” kunnen nu positief beantwoord worden.

Modelportefeuilles 2020
Don’t worry, wij geven u al een voorzet.

Was er afgelopen zomer nog een negatieve vibe rond de marketingtruuk van ABInbev om hun cafés voortaan uit te rusten met glazen van 30 cl, dan is ons verruimd aanbod van een ander kaliber. Onze klant krijgt niet meer van hetzelfde (kwantiteit), maar krijgt toegang tot andere smaken. Zodat hij kan kiezen wat hij echt lekker vindt.

Keuzestress?  Niet nodig!

Traditiegetrouw maakten we uit het ruime aanbod reeds een voorselectie. Er werden ook voor 2020 opnieuw 24 modelportefeuilles uitgewerkt. Wenst u via ons kanaal te beleggen, dan krijgt u volgens uw profiel én volgens uw financiële inleg het aanbod dat best bij u past.

Dit neemt  niet weg dat u als klant zeker suggesties tot aanpassing kan doen. Zodat de modelportefeuille verder gepersonaliseerd kan worden. Hoe meer alternatieven we achter de hand houden, hoe vlotter er een goede afstemming komt tussen ons oorspronkelijk voorstel en uw particuliere wensen.

Wat valt nog meer te zeggen over de modelportefeuilles 2020?

 1. Ondanks het feit dat we uit meer fondsen konden kiezen dan vroeger, bestaan de meeste modelportefeuilles niet uit méér fondsen dan vroeger. Door de fondsen expliciet naast de duurzaamheidsrating van Morningstar én onze eigen objectiveringsscore te leggen, werd duidelijk dat een pak fondsen duurzaamheid én rendement niet aan elkaar koppelen. We kozen consequent voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.
 2. De modelportefeuilles halen minimum 4,32 (op schaal tot 5) en maximum 4,83 op vlak van duurzaamheid. Of 86,4 % tot 96,6 % op 100.
 3. In combinatie met andere belangrijke criteria (bewezen rendement, kostenstructuur, kwaliteit van fondsbeheer, specifieke prestatie in vergelijking met benchmark, ….) is de objectiveringsscore van de modelportefeuilles minstens 5,29 (op schaal tot 10) en maximaal 6,96.
  1. Als je weet dat er op het staal van 90 fondsen slechts 1 individueel fonds een 8 scoort, de tweede gerangschikte al naar 7,25 terugvalt en er 2 fondsen plaats 3 innemen met een score van 7, dan weet je dat de modelportefeuilles +/-alleen de kwalitatiefste  fondsen bevatten.
  2. Ter vergelijking van de 90 individuele fondsen scoren er 75 lager dan de slechtste score bij de modelportefeuilles.
 4. 2019 was en uitzonderlijk jaar op vlak van rendement. We moeten er niet al te veel waarde aan hechten. De resultaten van 2019 stralen echter ook af op de resultaten op langer termijn. Hierdoor oogt zeker het geannualiseerde rendement op 3 jaar iets te optimistisch. Het varieert van 5,36 % tot 12.94 % . Op 5 jaar varieert dit tussen 5,10 % en 10.04 %. Op 10 jaar halen de modelportefeuilles 2020 een rendement tussen  6,19 % en 9,54 %. Bij dit alles moet stilgestaan worden bij het feit dat 2018 wel een slecht beursjaar was én dat er in de voorbije 10 jaar ook enkele kwakkelmomenten zaten, maar dat er geen zware financiële crisis (genre 2007-2009) plaatsvond. Dit zijn cijfers zonder instapkosten en verpakkingskosten. De lopende kosten zijn wel reeds verrekend in de rendementen.

Als de puzzel toch niet past.

modelportefeuilles passen niet altijd met je persoonlijke situatie. Maar samen zijn oplossingen te vinden.

We hebben modelportefeuilles gemaakt voor defensieve – ,  gebalanceerde – en dynamische klantenprofielen. We deden dat voor verschillende kapitalen.

Uiteraard hoeft uw persoonlijke situatie niet 100 % overeen te komen met de door ons gebruikte kapitalen. Contacteer ons gerust zo uw situatie niet perfect matcht met wat we uitgewerkt hebben.

Mits wat denk- en schaafwerk, vinden we voor u ook wel een aangepast beleggingsvoorstel.

 

 

Categorieën
home

De eigen portefeuille in december 2019

 

Meer van hetzelfde: wegdrijven van democratie.

2019 was een raar jaar. Niet alleen zaten in de VS en in Rusland mannen aan de knoppen, die zich weinig aantrekken van wat “een goegemeente” belangrijk vindt. Iets wat we onderhand gewoon zijn. Ook elders in de wereld leek het of autoritaire leiders de macht grepen/kregen. Bolsonaro in Brazilië was de meest opvallende nieuwkomer. Ook Erdogan bleef zich onderscheiden. In China lijkt een sfinx de kaarten uit te delen. Hoewel Xi Jinping dit vooral doet door ‘de kaarten tegen de borst te houden, zodat het niet zo duidelijk is wat hij achter de hand houdt’.

In deze verkilde wereld, wordt de bestaande wereldorde nog niet echt uitgedaagd. Europa loopt zijn Green Deal stilaan warm, maar onduidelijk is of er anderen volgen. Canada, Japan, India,…. echt wegen op het wereldtoneel doen ze niet.

“How Dare You! “is 43 jaar voor de uithaal van Greta Thunberg een LP-titel van 10cc. De binnenkant van de hoes toont drukdoende volwassenen. Druk met hun eigen wereld, niet met elkaar.

De jeugd roert zich.

Wie het wel deden dit jaar waren jongeren. De Greta’s en Anuna’s groeiden uit tot hoopgevende realisten (voor de enen), terwijl ze voor anderen dan weer de perfecte aanleiding waren om ze met het stempel van overdrijvende hysterica’s te bekladden. Op die manier moet je ze ook niet au serieux nemen.

Dat een ganse nieuwe generatie opstaat en de ouderen met een cynisch “Ok, Boomer” in het gezicht slingert dat zij het geweest zijn die de kansen kregen, maar het collectief verkloot hebben, is alleen confronterend voor wie zich aangesproken voelt. Velen – ook onze politici – laten het niet aan hun hart komen en gaan over tot de orde van de dag: surplacen en hopen dat de ander eerst beweegt. Het klimaatbeleid, sanering overheidsschuld en de vergrijzing, het lijkt niet urgent genoeg om er de tanden in te zetten.

Toch zijn er her en der sprankels van hoop. Mensen en organisaties, die de waan van de dag aan zich laten voorbij gaan en keuzes maken. Keuzes om het met minder te doen, keuzes om niet alleen aandacht voor zichzelf te hebben, keuzes om alternatieven uit te proberen, … .

Keuzes waarbij ze zich soms vergissen en af en toe stevig moeten bijsturen. Maar in alle geval weg van het heilloze voortdoen zonder gunstig perspectief.

Veranderen kan pijn doen.

Voor hen was 2019 niet alleen een jaar van kommer en kwel. Er werd (traag) vooruitgang geboekt: zo wint wereldwijd de divestment-beweging aan invloed (weg van investeringen in fossiele brandstoffen), zo wint wereldwijd het elektrisch rijden en de deeleconomie aan tractie, zo evolueert duurzaam beleggen verder naar de mainstream, … .

Is dit alles genoeg? Feit is dat we voor cruciale jaren staan. Het is nu of nooit om de omslag naar een CO2-neutrale economie te maken. Het nieuwe decennium, dat aan de deur klopt, vraagt van ons allen dat we wat hoger schakelen. Zal het pijn doen? Ja! Ofwel in onze overgangsperiode (investeringen, oude gewoontes begraven, …. zonder dat we er zelf dadelijk beter van worden), ofwel als we alles teveel op hun beloop laten en met onomkeerbare feiten van opwarming, klimaatvluchtelingen, …. geconfronteerd worden. Nu of Later dus.

Onze portefeuille schitterde.

Dat onze eigen portefeuille dit jaar een rendement behaalt van 25,27  % is leuk, maar ook niet meer dan dat. Na een bar 2018 is het makkelijk om beter te doen. Maar de tendens die de portefeuille toont sinds haar opstart in 2012 is natuurlijk veel interessanter. Naast alle literatuur, die dit reeds verraadt, zien we in de eigen praktijk ook dat een sterk accent op duurzaam voor een belegger ook een meerwaarde genereert. Met alle schommelingen er aan verbonden –het leven is nu eenmaal geen rechte lijn omhoog– bewijst ze dat ethiek niet gepaard moet gaan met grote inlevering op rendement. Integendeel lijkt het wel. Dit was onze persoonlijke insteek, toen we in 2012 met dit project begonnen. De feiten bevestigen deze.

En ja, natuurlijk,  we hebben gedeeltelijk op de remonte na een grote crisis kunnen meesurfen. Maar het vergde toch doorzettingsvermogen om de koers aan te houden en zo mogelijk en nodig te verstrakken.

De verkoopresultaten blijven nog wat achter, maar meer en meer zien we tekenen dat we een pionier waren (en zijn). Dat anderen met interesse kijken naar wat we doen. En sommigen zelf wat in onze richting opschuiven. Omdat het te goedkoop is (en gewoon ook niet altijd waar) om te zeggen dat het origineel steeds beter is dan de kopie, zijn we hier niet rouwig om.

Welkom 2020.

We hopen alvast dat het nieuwe decennium de versnelling biedt, die we nodig hebben: op vlak van technologische doorbraken, op vlak van menselijk aanpassingsvermogen en empatisch gedrag, op vlak van dragend leiderschap, … .

En dat daarbij de focus gehouden wordt op wat echt voor ons allen belangrijk is: de duurzame ontwikkelingsdoelen realiseren, zodat de wereld voor ieder van ons een betere plek wordt om te verblijven. We hebben er nog 10 jaar voor. Dit is niet lang. Stilzitten zal dus niet kunnen. Actie zal nodig zijn. Voor ieder die overtuigd is, dat de wereld verbeteren, niet iets voor de anderen is. Maar een taak waar het aangenaam mee wakker worden is. Omdat de zingeving erdoor zonneklaar is.

Dus, hoera, we zijn klaar voor de toekomst. Uw beleggingspatroon kan een goede hefboom zijn in de realisatie van de principes die u zelf belangrijk vindt. We bieden u aan om dit gesprek te voeren. Samen.  Het kan maar verhelderend zijn. Onze inzichten en ervaringen zijn uiteraard noch perfect, noch af. Maar wellicht zijn de bakens die wij kunnen aanbrengen goede houvasten om het nu toch eens met een andere insteek aan te pakken.

Categorieën
home

warme dagen, meer zou ik de Heer niet vragen

Met een recordopbrengst van € 17.518.153 mag je uitpakken. Is de Warmste Week vooral een uiting van solidariteit? Of laat het feest ook onverschilligheid toe?

De titel van deze bijdrage is uiteraard een fragment uit een lied van Raymond VHGW . Een zanger die wat mij betreft meer dan eens in de Vlaamse canon mag opgenomen worden.

We schrijven dit in een periode waarin we blijkbaar steeds harder zullen moeten dromen om een “White Christmas” te kunnen zien.

De titel kwam bovendrijven (nou ja, toen het water nog geen olie was) omdat ik me afvroeg hoe hard de gloed van de Warmste Week op ons landsdeel afstraalde.

Warmlopen naar solidariteit.

chcolade-aktie - De Warmste Week: solidariteit of onverschilligheid
Na de kaasschaaf op cultuur en welzijn. Letterlijk iedereen doet mee om warmte uit te stralen.

De Warmste Week motiveerde weer heel wat bewoners van Vlaanderen om zich specifiek in te zetten als vrijwilliger of als fundraiser voor 1 of andere nuttige organisatie of vzw. Al dit engagement is hartverwarmend. Net zoals de gemiddelde donatie van een Vlaming aan goede doelen wijst op bereidheid en openheid voor solidariteit.

Hoewel de ecologische voetafdruk van de organisatie best nog eens  mag bekeken worden. Nu de vuurfakkel weg is, blijft de CO2-uitstoot veroorzaakt door de gebruikte generatoren (en deze in reserve opererend) erg hoog. Dit is toch wat enkele technisch meer onderlegde kennissen mij vertelden. Het gaat  over het equivalent van enkele grote vrachtwagens, die hun motor 24/7 laten draaien.

Over onverschilligheid en uitstelgedrag.

Toch is de eruptie van aandacht voor goede doelen ook gedeeltelijk slechts een evenement. Een emo-gebeuren waar men bij wil zijn, omdat er nu eenmaal gratis concerten zijn, je je kan vergapen aan radio-coryfeeën en andere BV’s. Of een vrijetijdsbesteding voor jongeren bevrijd van (of net staande voor) examenlast, terwijl er elders toch niet veel te doen lijkt te zijn. Een beetje als een kerstmarkt.

Hier zijn we dan met ons betweter-vingertje omhoog

Het is dus wellicht geen voorafspiegeling van een nieuw Ethisch reveil onder jongeren.

Hoe verklaar je anders dat zelfs op een dergelijk gebeuren een massa luidkeels meezingt met de nihilistische boodschap uit Goud van Bazart:  dat ze liever snel naar de hel gaan, dan traag naar de hemel.

Het lijkt op zo’n moment alsof er een loskoppeling in het bewustzijn is. Lang volgehouden inspanningen zijn immers nodig om de problematieken die de Warmste Week wil onder de aandacht brengen vooruit te helpen. Het equivalent van traag naar de hemel gaan.

Het plein waar de Warmste Week plaatsvindt is genoemd naar Nelson Mandela. Deze weet ook dat moed en doorzettingsvermogen primeert boven “Quick” wins.

Niet  alleen van betrokken burgers trouwens. Politici dienen hun beleid niet af te bouwen en dit in de liefdadige handen van hun burgers te duwen.

Ook op veel diverse andere vlakken zien we die loskoppeling tussen weten én handelen. En vaak lijkt het inderdaad te gaan over gebrek aan daadkracht, gebrek aan uithoudingsvermogen. Waarbij we het ons soms zelfs permitteren om niet eens aan de opdracht te willen beginnen.

In onze Latijnse lessen leerden we de betekenis van Per Aspera ad Astra (vrij vertaald: de weg naar de sterren loopt langs een moeilijk pad). Maar die insteek deemstert -zo op het eerste zicht- meer en meer weg. Waarmee niet gezegd is dat in tijden van strenge Jezuïetenopvoeding, de Plus est en Vous-mantra alleen aangewend werd in haar altruïstische betekenis.

Zo zijn er diverse terreinen waar -globaal gezien- uitstelgedrag het wint, zelfs als we weten dat we moeten handelen en moeten veranderen:

 • gezonder eten en drinken,
 • een financiële reserve opbouwen voor tegenslagen en de inkomstenval nav. pensioen,
 • onze mobiliteit minder vervuilend maken,
 • onze spaar- en beleggingsinspanningen duurzamer maken,

Sympathy for the Devil, Apathy for the Go(o)d.

Op haar LP Beggars Banquet zongen the Rolling Stones in 1968 hun Sympathy For the Devil uit. … Just as every cop is a criminal and all the sinners saints … is hier een zinssnede uit. De goeden zijn de slechten én de slechten zijn de goeden wordt daarin verteld. De duivel omschrijft er zichzelf als … a man, of wealth and taste. Een rijke en smaakvolle verschijning.

Van de pot gerukte teksten en beelden? Of handige commerciële provocatie / Punk avant la lettre?

8 jaar later, in 1976,  nam ex-Mott the Hoople -frontzanger Ian Hunter een lied met titel Apathy 83 op. Wellicht voortbouwend op het Stonesnummer. Het staat op de LP All American Alien Boy. Hierin heeft hij het niet over sympathie met – maar over “Apathy for the Devil”.  Hij bezingt het verwateren van de rock & roll tot er alleen muziek van de rijken overblijft. Muziek als ziekmakend geluid van de hebzucht. Met onverschilligheid waarin voortaan de fout als foutloos gezien wordt, de misdaad geaccepteerd is, de crimineel gerespecteerd wordt, voor het kwaad gekozen wordt en het zondige bejubeld wordt.

In verwarrende- en ontluisterende tijden is het normaal dat waarden en normen in vraag gesteld worden en zekerheden op de schop gaan. En dat dit ook een tijdje tot lethargie leidt. Maar de jaren ’60 en ’70 zijn reeds lang voorbij. De onverschilligheid waarmee we massaal ons leven blijven leiden alsof er niets aan de hand is, duurt toch wel lang. Het lijkt een blijvend kenmerk van onze cultuur geworden. Is dit niet verontrustend?

Status Quo of Quo Vadis?

Wie mij kent weet dat ik geen religieuze leer aanhang. Maar desondanks blijft de apathy for the Go(o)d me verbazen.

Zelfs meer nog dan de acties van zij die actief ingaan tegen wat nodig is Dit laatste is immers aan de orde van de dag op klassieke-  en meer nog op nieuwe media. Waar het een eigen discipline is: fake news verspreiden. Tekenen van dit laatste zijn bijvb.

Ik wil hiermee zeker niet gezegd hebben dat de inzet van iedereen voor en tijdens de Warmste Week kapot gerelativeerd moet worden. Bij de Warmste Week haalt de solidariteit het op de onverschilligheid- Er is -al jaren lang- erg veel betrokkenheid getoond. Maar -als je vanop afstand de beelden bekijkt- dan zie je ook de “mee-eters”: de vrienden die een uitje plannen, een concertje meepikken, met hun gezicht in beeld willen komen. Kortom: komen voor de sfeer ongeacht de boodschap.

De Warmste Week: solidariteit of onverschilligheid
Niets tegen muziek, maar ondertussen toch meer een sfeermaker dan een bewustzijnsverruimer.

Ik kan alleen maar hopen dat dit alles ook verder uitstraalt in het persoonlijk leven van wie zich inzette of het evenement bezocht. Dat het geen (gewoonte)ritueel wordt. Niet dus zoals de vasten tijdens onze jeugd in de jaren ’60. Een periode waarin we al onze snoep gedurende 40 dagen moesten oppotten. Om ze daarna aan een ziekmakende snelheid te verorberen. Hiermee bewijzend dat we de essentie van wat vasten is alvast niet begrepen hadden.

 

 

Categorieën
home

Duurzaam beleggen bij de Belgische verzekeraars: veel ruimte voor verbetering.

logo Assuralia - duurzaam beleggen bij de Belgische verzekeraars
het groen(*) krulletje in het logo mag in de werking gerust nog meer geprofileerd worden. (* disclaimer: auteur is kleurenblind)

Op 26 juni publiceerde de koepel van verzekeringsmaatschappijen Assuralia een artikel met de trendy titel: Verzekeringssector trekt mee duurzaamheidskaart. Hierin werd gesteld dat -net zoals de consumenten- de verzekeraars ook zeer gevoelig zijn voor duurzaamheid. Steeds meer zou dit uit hun productgamma blijken.

Dat verzekeraars met hun producten oplossingen bieden voor veel verschillende risico’s waarmee burgers geconfronteerd worden staat buiten kijf. Dat ze investeren in onder meer belangrijke infrastructuurprojecten (scholen, ziekenhuizen, windmolenparken, …) is evenzeer een feit. Hiermee is echter niet uitgesloten dat ze ook investeren in niet-duurzame projecten.

Assuralia steunt (volgens dit persbericht) elk initiatief of maatregel die de consument helpt bij het ontwikkelen van een eigen duurzame beleggingsstrategie. In die zin onderschrijven ze ook het -niet onbetwiste- duurzaamheidslabel dat door Febelfin uitgewerkt werd. Maar de sector zou ook verder gaan door méér en méér duurzame financiële spaar- en beleggingsverzekeringen aan te bieden. Producten waarbij ESG de norm wordt bij de investeringen. Papier is natuurlijk verduldig.

We stelden de vraag “Klopt dit alles wel?”

Als we de moeizame pogingen zien van Dr. Anneleen De Bonte en FairFin om een duurzaam pensioenfonds te vinden voor het Vrij Aanvullend pensioen van Zorgverleners, hebben we alvast een aanleiding om te twijfelen.

In België hebben we geen eerlijke verzekeringswijzer. Dus ook daar kunnen niets afchecken. Daarom deden we zelf even aan factchecking: “Trekt de verzekeringssector wel mee de duurzaamheidskaart?

Op de site van Assuralia vonden we hier de Top 15 van Belgische verzekeraars. We hebben die in een tabelletje gezet met hun marktaandeel eind 2018. Die top 15 vertegenwoordigt 87,69 % van de markt. Niet volledig dus, maar toch een uit de kluiten gewassen steekproef. Naast naam en het marktaandeel vindt u in kolom 3 of de verzekeraar (of zijn beleggingsafdeling) de principes van verantwoord investeren (een UN-initiatief) onderschreef. Dit kan je nagaan via de PRI-website .

AG Insurance21,74 %Ja
AXA Belgium11,35 %
Ja via AXA group & Axa Investment Managers
Ethias9,29 %
Nee
KBC Verzekeringen8.79 %
Ja via KBC Asset Management
Belfius Insurance6.48 %
Ja via Belfius Investment Partners
P&V Verzekeringen5.69 %
Nee
Allianz Benelux4.97 %
Ja via Allianz SE en Allianz Global Investors
Baloise Belgium4.70 %
Ja via Baloise Asset Management
NN Insurance Belgium4.42 %Ja via NN Investment Partners
Argenta Assuranties2.47 %Nee
Athora Belgium2.41 %
Nee
DKV Belgium2.03 %
Nee
Ergo Insurance1.19 %Nee
Credimo1.11 %Nee
Fidea1,06 %Nee

We stellen ons de vraag welke duurzame beleggingsproducten hebben deze verzekeraars in hun aanbod opgenomen?

Voorafgaandelijke opmerkingen:

 1. We beperken ons tot het verzekeringsaanbod. Enkele spelers in de markt hebben ook een bankwerking. Producten die in het bankaanbod zitten vallen niet onder deze scoop.
 2. We focussen op het aanbod voor particulieren. We kijken dus naar de 3e pensioenpijler (langetermijnsparen en pensioensparen) en naar het beleggingsaanbod zonder fiscaal voordeel (Tak 23).
 3.  De verzekeringsmarkt is niet eenduidig. Sommige verzekeraars werken uitsluitend met verzekeringsmakelaars. Anderen juist niet:  een maatschappij als Ethias werkt voornamelijk via rechtstreekse verkoop, Belfius, KBC en P&V werken voornamelijk via een agentennet.  Sommigen zijn hybride van opstelling: P&V heeft een zustermaatschappij voor makelaars (Vivium). AG Insurance werkt zowel met makelaars als met het bankkanaal van BNP Paribas Fortis. Tevens werken ze samen met BPost als distributiekanaal.
 4. De cijfers uit de tabel zijn inmiddels wat verouderd. Met name de overname van Fidea, noch de overname van de varia-portefeuille van Athora door Baloise Insurance zijn verwerkt.

AG Insurance

 1. Het BPost-aanbod:
  1. Hier bevat het aanbod momenteel 37 verschillende beleggingsfondsen, waarvan 35 met einddatum. Dus fondsen die niet in een permanent aanbod steken en meestal een kapitaalbeschermingsstructuur hebben. Door dit feit zijn ze relatief ondoorzichtig. Een moeilijk uit te voeren analyse zou moeten uitmaken hoeveel duurzaamheid er overblijft na alle compenserende technieken om de kapitaalsgarantie overeind te houden.
  2. We kunnen ervan uitgaan dat producten als Post Optima Women Leadership 06/2028 , Post Optima Global Transition 90 10/2027 en Post Optima Global Megatrends 90 op zijn minst raakpunten hebben met ESG, maar concreter kunnen we helaas niet zijn.
  3. Een opmerking in de rand: vreemd dat na het debacle van Optima Bank AG blijkbaar producten blijft aanprijzen onder die naam.
 2. Het BNP Paribas Fortis-aanbod:

  Hier steken een kleine 180 fondsen in het aanbod.

  1. Gesloten fondsen
   1. Een 125-tal zijn ook kapitaalbeschermingsfondsen. En ook hier geldt dezelfde opmerking als bij het BPost-aanbod.  We vinden onder meer Smart Invest Bon Women leadership 2027 (4 versies), Smart Invest Bon SRI Europe (11 versies), Smart Invest Bon, SRI 90 Europe Booster (3 versies), Smart Invest Bon SRI 90 Europe (2 versies), Smart Invest Bon Europe ESG Leaders 2027 (3 versies), Smart Invest Bon Global Megatrends 90 (2 versies), Smart Invest Bon Europe Diversity Impact 2028 (4 versies), Smart Invest Bon Global Diversity Impact (4 versies), Smart Invest Bon Europe Sustainable Goals 2028 (2versies), Smart Invest Bon Climate & Energy Transition 2028 (2 versies) en Smart Invest Bon World Select ESG 2029 terug.  Gezien het hier telkens over fondsen met einddatum gaat, lijkt het niet onredelijk om te veronderstellen dat deze fondsen vooral aan het klassieke bankkliënteel verdeeld worden. Kort door de bocht: de kasbonklant die in tijden van lage rente anders nog moeilijk kan bediend worden.
  2. De rest zijn open fondsen.
   1. We vinden er AG Life Climate Change  (4 globes en OK voor CO2-blootstelling) , AG Life  Equity World Aqua (3 globes en OK voor CO2-blootstelling), AG Life Portfolio FoF Stability SRI (duurzaamheid niet gequoteerd), AG Life Portfolio FoF Balanced SRI (5 globes, geen gegevens rond blootstelling aan CO2) , AG Life Sustainable Defensive (duurzaamheid niet gequoteerd), AG Life Sustainable Neutral (duurzaamheid niet gequoteerd) en AG Life Sustainable Dynamic (5 globes en geen gegevens rond CO2-blootstelling). Op de webpagina waar je de eenheidswaarden van deze fondsen terugvindt, vindt je ook een pdf met naam Duurzame Strategie (voorbeeldlink). 
   2. De gegevens rond weging mbt. duurzaamheid en blootstelling aan CO2 haalden we bij Morningstar. We gebruiken die bron verder ook. Onze controledatum: 19/11/2019.
 3.  Het aanbod via makelaarskanaal:
  1.  Het aanbod bevat 36 kapitaalbeschermingfondsen. We vinden enkele hierboven reeds vermelde fondsen (onder een lichtjes andere naam) terug: AG Target + Ethical Europe Equity Index  (ook een versie met 90 % kapitaalbescherming beschikbaar),  AG Target + Global Megatrends 90 , AG Target + Sustainable 1, AG Target + USD ESG Global Leaders 2027, AG Target + 90 ESG Global Leaders 2027 , AG Target + USD Sustainable Goals 2027 (ook een versie met 90 % kapitaalsbescherming beschikbaar) en AG Target + USD Climate Care 2026. Allen fondsen met (op zijn minst gedeeltelijke) ESG-insteek, maar ook hier: hoeveel ESGgehalte blijft er effectief over met het geld dat je belegt?
  2.  Er zijn ook 26 open beleggingsfondsen te koop via een verzekeringsmakelaar. Slechts 2 ervan kunnen als duurzaam beschouwd worden:  AG Life Equity World Aqua (3 globes en OK voor CO2-blootstelling) en AG Life Sustainable Equities (4 globes en OK op vlak van CO2-blootstelling).

Conclusie voor AG Insurance: een erg groot aanbod van fondsen, waarin zeker bij de kapitaalbeschermingsfondsen (althans qua naamgeving) duurzaamheid belangrijk lijkt te zijn. In de open fondsen is er geen 10 % dat expliciet rekening houdt met duurzaamheid. De Febelfinlabeling Towards Sustainability oordeelt wat lichter

AXA Belgium

Hier kunnen we kort zijn.

Voor de particulier klant is het sinds 16/01/2017 niet langer mogelijk om in te tekenen op hun Piazza Invest formules. Daar zat 1 duurzaam fonds bij. Bestaande klanten kunnen er in bijstorten, voor nieuwe klanten staat dit niet open. Sindsdien wordt er geen Tak 23 meer aangeboden.

Beschikt u over een groot te beleggen kapitaal, dan wordt u doorverwezen naar het vermogensbeheer van Architas. Duurzaam beleggen is daar geen actieve topic.

Ethias

Deze verzekeraar verloor zijn erkenning om zelf beleggingsverzekeringen uit te geven. Dit in de nasleep van de bankencrisis, waarbij de gegarandeerde rente op hun First-rekening een molensteen rond hun rentabiliteit legde. Sindsdien verkoopt Ethias beleggingsproducten van verzekeraar De Integrale. De producten die men aan beleggers en spaarders aanbiedt, hebben geen duurzaam accent.

KBC Verzekeringen

ruimte voor verbetering - duurzaam beleggen bij de Belgische verzekeraars
In Nederland liggen verzekeraars scherper onder de loep van de consument.

Hier is de verstrengeling tussen bank en verzekeraar het grootst.  Op de pagina over het aanbod Tak 23-levensverzekeringen wordt je doorverwezen naar de algemene KBC-fondsenzoeker en daar blijken 1.180 fondsen beschikbaar. Selecteer je thematisch (gekozen voor duurzaam, alternatieve energie, waterindustrie en klimaatverandering, dan behoud je nog 145 fondsen. Stuk voor stuk moesten die dan afgelopen worden om er de 18 beleggingsverzekeringen uit te halen:

De kwaliteit en de eigenschappen van de producten

Omdat we zelf verzekeringsmakelaar zijn, hebben we geen toegang tot deze producten. KBC werkt met verbonden agenten of loontrekkenden.  We kunnen op basis van een google-search dus niet veel zeggen over de kwaliteit van de betrokken producten.

Het feit dat de beleggingsverzekeringen hetzij niet gekend zijn bij Morningstar, hetzij er niet gequoteerd zijn wil niet automatisch zeggen dat ze niet-kwaliteitsvol zijn. Mogelijk zijn ze te klein in omvang of te recent in de markt gezet om al geanalyseerd te zijn.

Gezien de naamgeving van de producten lijkt het er op dat er afhankelijk van het type belegger (defensief, neutraal, dynamisch) diverse producten in de markt gezet zijn.  Als leek lijkt het me wel niet evident om de nuances of verschillen tussen de verschillende formules vlot te begrijpen. Febelfin is terug vrij mild in zijn benadering van de KBC fondsen. 

Belfius Insurance

Bij Belfius gebruikten we hun verzekeringsfondsenzoeker. Daar lezen we dat er momenteel 67 fondsen beschikbaar zijn. We vinden er enkele fondsen die onder de ESG-vlag kunnen ingedeeld worden. Belfius Invest Climate Awareness 90 01/2028 is een kapitaalsgarantiefonds met einddatum, waar we geen verdere info over vinden. Verder is er BI Candriam Sustainable Balanced (5 globes, geen gegevens mbt. CO2-blootstelling bij Morningstar. Naamgeving eindigt bij Mornigstar op Neutral ipv. op Balanced),  BI Candriam Sustainable Dynamic (geen gegevens), BI Econopolis Smart Conviction (geen gegevens beschikbaar)  en BI Echiquier Arty (5 globes, geen gegevens mbt. CO2-uitstoot).

Van een verzekeraar die zijn wortels onder meer in de christelijke arbeidersbeweging heeft en ook een groot gedeelte van de katholieke zuil verzekert, mocht verwacht worden dat deze toch minstens iets meer op het Sociale aspect van ESG zou inzetten. Of niet?

P&V Verzekeringen

Ook een oogopener wat mij betreft. Hoewel P&V haar wortels heeft in de socialistische zuil, nog steeds een coöperatieve structuur heeft en met haar stichting actief burgerschap ondersteunt, is er niet echt een duidelijke profilering in hun beleggingsaanbod. Het aanbod Tak 23 bestaat uit 6 fondsen. 1 ervan FFG Architect Strategy Fund (hier het moederfonds (geen rating op vlak van duurzaamheid en blootstelling aan CO2-uitstoot)) besteedt minimum 50 % van haar winst (of 10 % van haar zakencijfer) aan maatschappelijke projecten (via KoningBoudewijnstichting). Op de slotbijeenkomst van het project Duurzaam Pensioen bij FairFin, liet een vertegenwoordiger van P&V op 09/12/2019 zich ontvallen dat er momenteel intern toch ook een beweging op gang komt om meer aandacht aan duurzaamheid (ook in Tak 21) te besteden.

Er is door P&V geen onderscheid in haar aanpak tussen de agentenwerking via P&V Verzekeringen en de makelaarswerking via zustermaatschappij Vivium.

Tot voor enkele jaren was P&V ook eigenaar van het Luxemburgse Euresa Life. Dit was een soort grossier in beleggingsfondsen, waar wie op zoek was naar een duurzaam beleggingsfonds wel enkele matches kon vinden. Gedreven door strengere regelgeving heeft P&V deze poot verkocht om zich intern op de Belgische markt te kunnen versterken. Maar per 16/12/2019 ll. maakte P&V bekend dat ze de nicheverzekeraar Private Insurer overnemen. Op korte termijn zal het aanbod Tak 23-fondsen er dus fors uitgebreid worden. Afwachten of hierbij een accent op duurzaam beleggen komt te liggen.

 

Allianz Benelux

Hoewel Allianz wereldwijd als 1 van de duurzame investeerders bekend is – zie ook Allianz Global Investors, dat zich richt grotere kapitalen (institutionelen, familiekapitaal,… -, is het aanbod dat op de Belgische markt verdeeld wordt via verzekeringsmakelaars helaas ESG-vrij.  Mogelijks uitzonderling gemaakt voor het gesloten fonds Allianz Global Megatrends 2027. Veel duidende info hierrond vinden we niet op internet.

Baloise Belgium

Je moet het de mensen ook niet te moeilijk maken. Anders blokkeren ze.

Verzekeraar Baloise kiest -net als Allianz & P&V verzekeringen wellicht- voor het adagium “keep it simple” wat beleggingsfondsen betreft.  Ze biedt slechts 12 beleggingsfondsen (2 obligatie- en liquiditeitfondsen, 5 aandelenfondsen en 5 gemengde fondsen) aan. Daar steekt geen enkel duurzaam fonds bij.

In het verleden had ze na overname van Nateus, die zelf eerder Belstar overnam, wel enkele duurzame fondsen in haar aanbod. Maar die werden later geschrapt.

Ondertussen heeft Baloise ook verzekeraar Fideav- zie verder- overgenomen. In het aanbod van deze verzekeraar steken enkele fondsen, die als duurzaam kunnen bestempeld worden. In een communicatie aan haar makelaars laat Baloise weten dat die alvast blijven gecommercialiseerd worden in 2020.

NN Insurance Belgium

Net zoals Athora Belgium (zie verder) heeft deze verzekeraar zich volledig teruggetrokken uit de sector varia (brand-, autoverzekeringen, …). De focus ligt nu volledig op levens- en beleggingsverzekeringen. De verzekeraar was vroeger gekend onder de naam Delta Lloyd Life en werd uiteindelijk overgenomen door de Nationale Nederlanden.

Zowel Delta Loyd als Nationale Nederlanden waren gepokt en gemazeld in Nederland. Dit verklaart dat er in het aanbod toch een grote aandacht is voor duurzaamheid. Dit accent was in Nederland veel vlugger populair onder particulieren dan in België.

Van de 41 fondsen die momenteel voor particulieren openstaan,  kunnen de volgende als min of meer duurzaam gezien worden: DNCA Invest Eurose (4 globes, geen gegevens over CO2-blootstelling) , FFG Architect Strategy Fund (geen rating op vlak van duurzaamheid en blootstelling aan CO2-uitstoot), NN Global Sustainable Equity Fund (4 globes en geen gegevens over CO2-blootstelling), Patrimonial Future Fund (nog niet opgevolgd door Morningstar. U vindt er hier info over.), Patrimonial Balanced European Sustainable Fund (5 globes, geen gegevens over CO2-blootstelling),  Nordea Global Climate and Environment Fund (5 globes, Low Carbon label), Pictet Global Megatrend Selection Fund (4 globes, Low Carbon label), Triodos Sustainable Bond Fund (duurzaamheidsgegevens niet beschikbaar) , Triodos Sustainable Equity Fund (5 globes, Low Carbon label) en Trusteam Optimum Fund (3 globes, geen gegevens over blootstelling CO2-uittoot beschikbaar).

Bij NN kan een klant voor zowat elke profiel een voldoende gevarieerde belegging bekomen, die ook rekening houdt met het duurzaamheid zo hij (m/v/x)dit belangrijk vindt.

En hoewel het Patrimonial Future Fund nog erg recent is, kan dit ook als volwaardig pensioensparen onderschreven worden.

Argenta Assuranties NV

Zoals zo veel banken heeft Argenta te lijden onder de lage rentes. Ze zochten oplossingen om het spaargeld dat vroeger in kasbons en dergelijke stak toch te behouden. Daarom investeerden ze ook in Tak 21 en Tak 23-fondsen.

Momenteel verdelen ze 35 beleggingsfondsen. Enkele ervan spelen in op duurzaam beleggen. We hebben het dan over Argenta Life Responsible Growth Fund (5 globes en lage CO2-uitstoot -LowCarbon-label volgens Morningstar) , Argenta Life Responsible Growth Défensif Fund (niet gequoteerd op duurzaamheid) , Argenta Life Responsible Materials (5 globes en OK op vlak van CO2-uitstoot- , Argenta Life Responsible Utilities (5 globes en nog relatief grote blootstelling aan CO2-uitstoot), Argenta Life Sustainable Food Trends ( belegt voornamelijk in DPAM Invest B- Equities Sustainable Food Trends B (2 globes en OK blootstelling aan CO2-uitstoot).

Athora Belgium

Is de nieuwe naam van wat vroeger Generali Belgium was. De verzekeraar besloot erg recent om zich voortaan alleen op levensverzekeringen  en beleggingsverzekeringen toe te leggen. Om die reden verkocht hij zijn variaportefeuille (auto, brand, …) aan Baloise Belgium.

In het aanbod van Athora steken momenteel 32 beleggingsfondsen. Enkele ervan kunnen als duurzaam bestemd worden. We hebben het dan over Ath. Quest Cleantech Fond (2 globes, geen gegevens over CO2-blootstelling  bij Morningstar),  DNCA Invest -Eurose (4 globes, geen gegevens over CO2-blootstelling ), Keren Patrimoine (3 globes, geen gegevens over CO2-blootstelling ), Universal Invest Medium (4 globes, CO2-blootstelling is OK ), Universal Invest High (4 globes, Blootstelling aan CO2 is OK ), Echiquier Arty (5 globes, geen gegevens over CO2-blootstelling ), FFG Global Flexible Sustainable (4 globes, geen gegevens over CO2-blootstelling), M & G Global Listed Infrastructure (4 globes, nog relatief grote blootstelling aan CO2-uitstoot ) en Nordea 1 Climate & Environment (5 globes, Low Carbon label).

Met het Athora-aanbod kan je een voldoende gevarieerd duurzaam aanbod vormgeven voor pensioenspaarders of 4e pijler-beleggers met een gebalanceerd of dynamisch profiel. Voor de defensieve klant moet je dit nog stofferen met niet-duurzame fondsen.

DKV Belgium

Dit is een zorgverzekeraar (hospitalisatie, tandzorg, inkomensverlies,…). Om die reden is er geen beleggingsaanbod. Dus ook geen duurzaam beleggingsaanbod.

ERGO Insurance

Per 16/06/2016 heeft Ergo bekend gemaakt dat zij niet langer nieuwe verzekeringen verkoopt in België en Luxemburg. Zie Nieuwe Strategie Ergo – Hoe gaat ERGO mijn beleggingsfondsen in de toekomst beheren-. De bestaande contracten blijven intact. Er kunnen geen nieuwe meer onderschreven worden. Om die reden is er ook geen actief duurzaam beleggingsaanbod bij deze verzekeraar.

Credimo

Credimo is een verzekeraar die zich tevens op hypothecair krediet toelegt. Hij verzamelt daarvoor gelden in via tak 21 en tak 26-producten. Dit zijn producten voor korte – of middellange termijn met een vaste opbrengst. Er is geen aanbod mbt. duurzaam beleggen aanwezig.

Fidea

Deze verzekeraar werd de laatste jaren van het kastje naar de muur geslingerd. Was onder meer een tijdje deel van de KBC-groep, kwam bij een Chinese investeerder terecht en werd nu recent door Baloise overgenomen. Voorlopig is hij nog niet in de Baloise-structuur opgegaan. In die eigenaarscarrousel was er gedurende enkele jaren geen beleggingsaanbod.

Momenteel verdeeld de verzekeraar 28 fondsen via zijn Tak 23-oplossingen. Enkele kwamen we reeds eerder tegen bij hogervermelde verzekeraars. We vinden er BlackRock New Energy Fund (5 globes, nog relatief grote blootstelling aan CO2-uitstoot), DNCA Invest Eurose (4 globes, geen gegevens over blootstelling aan CO2-uitstoot), DNCA Invest Global Leaders (3 globes en geen gegevens over Co2-uitstoot bekend), Triodos Sustainable Equity Fund (5 globes, Low Carbon label), DNCA Invest Beyond Instrastructure & Transition 5 globes en blootstelling aan CO2-uitstoot is +/- OK), Pictet SmartCity ( 5 globes en Low Carbon label) en Pictet Global Environmental Opportunities 5 globes en Low Carbon label) terug.

Baloise gaf haar makelaars te kennen dat dit aanbod alvast ook in 2020 via haar kanalen kan verkocht worden. Maar daarmee is nog niet gezegd dat ze overleven eens Baloise de groep volledig geïntegreerd heeft. Alleen zijn de eerste tekenen positief.

Trekt de verzekeringssector mee de duurzame kaart zoals Assuralia ons wil laten geloven?

De slotconclusie lijkt toch te zijn dat duurzaam beleggen bij de Belgische verzekeraars niet echt een rooskleurig verhaal is. Er is nog werk aan de winkel.

Enkele verzekeraars hebben duidelijk stappen gezet. Maar een expliciete lijn wordt nog nergens uitgezet. Toch niet zoals in de banksector vorig jaar waar KBC uitpakte met zijn nieuw duurzaam pensioenspaarfonds (Pricos SRI) of ING zijn bestaande pensioenspaarfonds volledig omschakelde op basis van duurzame criteria (Starfund).

Het valt op dat enkele verzekeraars de trend van duurzaam beleggen (momenteel) straal negeren door gebrek aan aanbod voor hun cliënteel. Het zal wel weer een kip en ei verhaal zijn (het wordt niet genoeg gevraagd dus we bieden het niet aan versus we vragen er niet naar omdat we het niet in het aanbod aantreffen).

In het kader van het Europees actieplan duurzame financiering, zou het wellicht niet misstaan dat Assuralia wat extra aan de kar duwt. Bijvb. door te stimuleren dat de gehele sector de PRI-regelgeving onderschrijft en begint na te leven.

Ook het prudentieel toezicht zou daar wel wat actiever mogen in zijn. Uit een recent onderzoek van de Nationale Bank rond hun houding mbt. klimaatrisico’s  bleek dat (slechts) 8 verzekeraars bevraagd werden. En de resultaten uit die steekproef wijzen er niet op dat men zich er van alle consequenties bewust is.

 

Categorieën
home

Deze website is volledig CO2-neutraal

Het is aan de orde van de dag: reductie van de CO2-uitstoot. Vlaanderen gaat voor -32,6 % tegen 2030. Europa gaat voor – 55 % tegen 2030. En wil volledig CO2-neutraal zijn in 2050. Die CO2-reductie is nodig om de klimaatdoelen van Parijs te behalen.

Coverbel cvba, de verzekeringsmakelaar, achter deze site én Claerhout bvba, de dienstverlener voor Coverbel, doen al een tijd inspanningen om hun CO2-uitstoot te reduceren.

 • Op ons werkadres in Ooigem en Gent liggen sinds een 10-tal jaar zonnepanelen. Zij zorgen voor hernieuwbare elektriciteitsproductie.
 • De elektriciteitsleverancier, die de rest van de elektriciteit aanlevert, is gekozen op basis van zijn groene energie.
 • Sinds november 2013 verplaatsen we ons met een elektrische auto.
 • Via onze deelwerking “ethisch beleggen” promoten we duurzame beleggingen. 1 van de screeningselementen van de fondsen die wij aanbieden is hun CO2-blootstelling én hun betrokkenheid bij fossiele brandstoffen.

Digitaal is niet proper.

We kunnen er echter niet onder uit dat digitalisering en werken met email, websites, twitter,…. allemaal stroom vraagt en steeds meer impact heeft. Onze eigen stroom mag dan al zo groen als mogelijk zijn, de serverparken waar onze site gehost wordt en alle verbindingspunten waarlangs de communicatie met klanten of bezoekers verloopt, is dit wellicht veel minder. En in feite hebben we daar gewoon geen zicht op.

CO2-neutrale website
Met een jaarlijkse bijdrage compenseren we de CO2-uitstoot veroorzaakt door onze website en haar interacties.

Kunnen we daar iets aan doen?

Put you’re money where you’re mouth is!” Het is een spreuk die we al enkele keren gebruikten op deze site. In een evoluerende maatschappij  moeten we geregeld in de spiegel durven kijken. En zien of we ons gedrag niet nog meer in lijn moeten brengen met onze principes.  Wel, voortaan gaan we nog een stapje verder. Onze website werd volledig CO2-neutraal.

We tekenden in op het initiatief van CO2neutralwebsite.com. Meer dan 2500 bedrijven wereldwijd deden dit al. Ons certificaat draagt het nummer 5637.

Wat doet deze organisatie?

Na het betalen van een jaarlijkse bijdrage, afhankelijk van het aantal bezoekers op je site, investeert betrokken organisator je geld in CO2-reducerende activiteiten. Op een manier dat het de emissies van de eigen website (zowel de server als de klanteninteractie is mee afgedekt) geneutraliseerd worden.

Het geld wordt onder meer besteed aan:

Helpt dit wel?

Onze website en alle interactie errond blijft op elektriciteit draaien en daar komt CO2-bij vrij. We kopen de vervuiling af. En met ons geld wordt geïnvesteerd in gedrag dat CO2-reduceert. Het is dus compensatiegedrag.

Misschien nog het beste te vergelijken met de milieucompensatie die vliegtuigreizigers kunnen aankopen.Het is niet perfect. Kritiek erop is zeker mogelijk.

Kan je dan wegens de imperfectie van het resultaat niet beter afzien van een zinvolle inspanning? Mijns inziens: neen. Dit is alsof een obese mens besluit te stoppen met sporten omdat dagelijks 2 kilometer lopen zijn overgewicht niet opheft.

Gedragswijziging moet op vele domeinen plaatsvinden. En pas na langdurig volhouden, ziet men effectief resultaten. In het tegengaan van overgewicht als in het bestrijden van CO2-uitstoot, zijn alle stappen beter dan lethargisch op je divan terugplooien en argumenten bedenken om niets te doen.

Met een volledig CO2-neutrale website hopen we terug een beetje inspirerend te zijn voor anderen.

 

Categorieën
home

Europa legt de regels voor duurzaam investeren vast.

EU taxonomy on sustainable finance
“duurzaam” was tot heden nog een rekbaar begrip. Een sluitend klassement drong zich op. Europa trekt nu de lijnen.

Klasseren op een consequente manier, zorgt er voor dat de juiste informatie gemakkelijk bereikbaar is. Het is een ondergewaardeerde kunst.  Belangrijk bij klasseren is een goede analyse van het toekomstige gebruik én van de doelstelling van een klassement. Wie  een concrete vraag formuleert, moet het antwoord eenvoudig uit het klassement kunnen halen.

De EU taxonomy on sustainable finance is zo’n klassement. Wat is de bedoeling ervan?

EU taxonomy on sustainable finance
De EU taxonomy is geen classificatie die toevertrouwd werd een plaatselijke Jomme DOCKX. Een hele waaier experten kwam er aan te pas.

Wil je duurzaam investeren?

Dit orde scheppen heeft de EU ook willen voorzien in de wereld van “duurzaam beleggen”. Om er voor te zorgen dat een argeloze, maar ter goeder trouw handelende belegger niet in het ootje genomen wordt door gladde marketing. Want ook bij beleggen wordt de realiteit van een product soms verdoezeld door inventieve verpakking of ditto naamgeving (greenwash). Een bekochte klant wendt zich af van het type product.  Terwijl de EU juist duurzaam beleggen als 1 van de hefbomen ziet om onze samenleving in de richting van klimaatneutraal functioneren te oriënteren. En dit tevens de realisatie van de SDG’s vooruit helpt.

Dan moet je eerst bepalen wat wél en wat niet duurzaam is?

Daarom werkte men in de cenakels van de EU al een tijdje aan het opstellen van een EU taxonomy on sustainable finance. Het technisch rapport verscheen in juni 2019. Daarna waren er 3 maand  om opmerkingen over dit rapport te inventariseren. In dergelijk terugkoppelingsmoment wordt er op diverse manier druk uitgeoefend om het laken aan zijn kant te trekken. Uiteindelijk duurde het toch iets langer vooraleer er witte rook kwam.

Per 5 december was het zo ver. Na weken van gesprekken tussen leden van het Europees Parlement en EU-diplomaten is er nu een klassementssysteem opgemaakt. En werd duidelijk welke producten als “groen” op de markt kunnen gebracht worden.

Het is nu wachten op de formele goedkeuring door de leden van het Europees Parlement en de EU-regeringen. Er wordt verwacht dat dit nog voor het einde van het jaar zal gebeuren. Daarna is de geleidelijke uitrol ervan mogelijk.

Met de goedkeuring van de EU taxonomy, midden in de klimaatbesprekingen in Madrid, bevestigt Europa zijn ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Om dit te bereiken moeten  grote kapitalen verschuiven naar groene projecten en CO2-arme infrastructuur.

Verschillende betrokkenen bij de totstandkoming van de EU taxonomy zien het klassement als een nieuw soort metriek stelsel of een nieuw soort grammatica voor de financiële markten. Een maatstaf om eens en voor altijd te beslissen wat groen/duurzaam is en wat niet.

 

Nu er voortaan met dezelfde taal gesproken kan worden op de financiële markten van Europa verwacht men dat het makkelijker wordt om meer kapitaal toe te wijzen aan activiteiten ter ondersteuning van de klimaatakkoorden van Parijs.

Een raamwerk met  3 categorieën.

Om een activiteit als duurzaam te kunnen omschrijven moet hij minstens in 1 van de volgende vakjes passen:

 1. SUSTAINABLE: het hoogste label ‘groen’ bevat de onbetwistbaar duurzame activiteiten. Je kan ze omschrijven als “leveren een positieve bijdrage aan klimaatbescherming zonder het milieu in andere gebieden te schade (do-not harm).
 2. ENABLING: Dit zijn “activerende” activiteiten. Zo is het duidelijk dat staal- en cementproductie erg milieubelastend is. Maar staal of cement dat gebruikt wordt voor aanmaak van windparken, helpen natuurlijk de uitstoot te verminderen.
  1. Bedrijven die hun omzet in activerende projecten halen, zullen nog in een duurzame investering kunnen steken.
  2. Hun soortgenoten, die deze aanspraak niet kunnen waarmaken, niet.
 3. TRANSITION: In afwachting van een koolstofvrije economie zijn we nog even aangewezen op “overgangstechnologieën”. Zo hebben we vandaag nog energiebronnen als gas of kernenergie nodig. Hierrond (en zelfs rond steenkool) was er lobbywerk ontstaan. Met vertraging tot gevolg.  Steenkoolinvesteringen zijn uitgesloten van elke definiëring van duurzaamheid. Koolstofarme bronnen als gas en kernenergie worden –op vraag van Duitsland en Frankrijk– wel nog weerhouden. Maar voor hen moet een nog nader uit te werken waardering komen. Deze zal gestoeld zijn op het “do not harm” -principe.

De EU taxonomy zal er toe leiden dat bedrijven hun activiteiten niet meer op basis van hun eigen benoemingsmethode zullen kunnen omschrijven.  Eens de nieuwe regels van kracht zijn moeten ze de strikte regels van de EU gebruiken.  Bedrijfsactiviteiten worden dan duidelijk benoemd als niet-duurzaam, duldbaar (overgangstechnologieën en activerende activiteiten) of duurzaam.

Belang voor de financiële sector en beleggers

Wie in die activiteit wenst te investeren (kredietverlening, aandelenaankoop, beleggingsfondsen, pensioenfondsen,…) weet straks dus veel duidelijker waar hij aan toe is.  En zo wordt een toetsingskader geschapen voor de financiële markten en haar beleggers. Leveren de investeringen, die ik wens te doen een bijdrage aan mens en planeet?

Elk financieel product zal transparant moeten zijn. Aan welke mate van duurzaamheid beantwoord het?

Niet-groene producten krijgen wellicht de mogelijkheid om gebruik te  maken van een opt-out. Zij zullen niet moeten aantonen hoe weinig duurzaam ze zijn. Door middel van een opgelegde disclaimer zal echter duidelijk worden dat je bij hen in een bruine financiering stapt. Aangenomen wordt dat -zo er alternatieven op de markt zijn- niet iedereen hiervoor staat te springen.

Volgende halte: stoppen met schadelijke investeringen.

Nu er duidelijkheid is over wat duurzame investeringen zijn, moeten de rollen nog omgekeerd worden. Afspreken welke schadelijke investeringen zo vlug als mogelijk gemeden worden. Hiervoor was minder animo te vinden binnen Europa. Maar uiteindelijk werd beslist dat de Europese Commissie hierrond in 2021 met voorstellen komt.

Nudging is immers 1 deel van de medaille. Maar er dient ook een moment te komen dat repressiever financieel optreden start. Anders gaan bepaalde schadelijke praktijken nooit tijdig uitgefaseerd geraken.

En vergeet ook het sociale niet.

Verder zal m.i.  ook in het oog moeten gehouden worden in welke mate er door de (terechte) grote aandacht voor klimaatwijziging nog voldoende aandacht is voor de sociale kant bij duurzaam investeren.

In de groep die de regels opstelden, was er onder meer een vertegenwoordiging van PRI en werd er bepaald dat ook de Labour standards van de Internationale Arbeidsorganisatie als richtlijn overeind moeten blijven.

Maar in alles wat er tot heden naar buiten komt rond die taxonomy overheerst toch erg duidelijk de E boven de S  van ESG. Een sociale taxonomy is wellicht even wenselijk.

 

 

 

Categorieën
home

De eigen portefeuille in november 2019

December komt er aan. Dat betekent dat beleggers en beleggingsfirma’s beginnen met achteruitkijken (moeten we nog af van slechte investeringen om onze balans/resultaten op te poetsen) en ook hun vooruitzichten beginnen publiceren (wat houdt 2020 volgens ons in petto). In de achteruitkijkspiegel zal het er voor dit jaar allemaal goed uitzien (tenzij de roetpiet in december nog fors uithaalt ). Ook voor onze eigen portefeuille (tenzij COP25 spectaculair zou falen).

De vooruitzichten voor 2020 zijn wat disparater. Sommigen gokken op een recessie. Anderen zien het recessiegevaar langzaam naar de achtergrond verdwijnen.

COP25 en Europese Commissie gaan van start.

Begin december gaat in Madrid de 25e Conference of the Parties door, beter bekend als COP25 of de klimaatconferentie van Madrid 2019 ( aanvankelijk gepland voor Brazilië, later doorgeschoven naar Chili). De afgelasting in Chili door aanhoudende rellen kwam in de media vooral aan bod door de problemen die dit veroorzaakte in de mobiliteit van jonge klimaatactivisten als Anuna De Wever en Greta Thunberg. Vraag is of de wereld besluit tot het opvoeren van de klimaatdoelstellingen.

Misschien is deze conferentie een goede manier voor Ursula Von der Leyen, kersvers voorzitter van de Europese Commissie om haar klimaat-intenties extra in de verf te zetten. De commissie kan immers eindelijk van start gaan na opgelopen vertragingen bij het kiezen van haar leden. De afgelopen maand gaf de EIB alvast een schot voor de boeg. De Europese Investeringsbank stopt (nou ja, binnen 2 jaar) met haar investeringen in fossiele brandstoffen.

COP25 portefeuille
Saudi Aramco: gebuisd voor beursgang – En straks in Madrid meer aandacht voor hernieuwbare energie

Het mislukken van de lancering van de gedeeltelijke beursgang van ’s werelds grootste oliemaatschappij (Saudi Aramco) is mogelijk ook voor een groot stuk toe te schrijven aan de gevoeligheid voor de klimaatkwestie (investeerders in Europa en VS en beleggingsfondsen zijn gevoeliger dan vroeger voor reputatieschade en mogelijke slechte vooruitzichten bij investeren in olie). Echter het gebrek aan bestuurlijke doorzichtigheid (Saudi -Arabië behoudt 98,5 % van de aandelen) en dat het land -met een understatement gezegd- nu ook niet het meest democratische is spelen zeker ook mee. Net als de hoge prijs waarmee het aandeel naar de markt gebracht werd. Zo zie je toch dat ESG aan tractie wint in de beleggingswereld. De E(nvironmental) en de G(overnance) hebben meegespeeld om wat aangekondigd werd als de “moeder aller beursgangen” met een sisser te laten aflopen.

Onze portefeuille gaat door op haar elan.

De eigen portefeuille blijft dit jaar als een soort jacobsladder steeds hogere horizonten opzoeken. Toch wat het korte-termijn rendement betreft. Sinds het jaarbegin staat ze nu op + 23,16 %. U vindt ze hier terug.

Voor een duurzame belegging is natuurlijk niet alleen rendement belangrijk. Ook de mate van duurzaamheid is een norm. Door de nieuwe benadering van Morningstar is de manier waarop zij naar bedrijven en beleggingen kijken recent gewijzigd. Er wordt minder naar het verleden gekeken en meer naar de toekomst (welke ESG-uitdagingen zijn nog acuut en worden nog niet (voldoende) opgepakt?). COp25 portefeuille

Dit heeft er toe geleid dat diverse van de fondsen in de eigen portefeuille plots globes verloren of globes bijwonnen. Het uiteindelijke effect van alle verschuivingen is lichtjes positief.

Wijzigingen in Morningstarbenadering heeft licht positief effect op onze eigen portefeuille.

Waar de portefeuille eind september een duurzaamheidsscore van 4, 156 op 5 behaalde, is dit op eind november 4,247 op 5 geworden. Of een vooruitgang van 1,82 %.

Deze vooruitgang heeft ook een lichte invloed op de objectiveringsscore van de portefeuille. Dit is een intern evaluatiesysteem dat we bij ethisch beleggen gebruiken om niet alleen de duurzaamheid van een belegging te vatten, maar om ook gewicht te geven aan de beleggingskwaliteit van de fondsen. Ook duurzame beleggers beleggen immers vanuit de verwachting dat ze liever geld verdienen dan er te verliezen. Voldoende positieve rendementen op korte, middellange – en lange termijn, maar ook prestaties in vergelijking met benchmarkt wordt in de objectiviteitsscore meegenomen. Deze score heeft een schaal tot 10.

Onze portefeuille haalde eind september 3,79 en is nu ook lichtjes gestegen naar 3,87. Of een stijging met 0,8 %.

Objectiviteitsscore in modelportefeuilles meestal hoger dan in de eigen portefeuille.

U schrikt van het lage cijfer? Ja, onze benadering is dan ook redelijk streng. Het beste fonds uit de meer dan 60 fondsen die wij opvolgen haalt momenteel een 7,5 op 10. Slechts 9 fondsen halen de helft of meer van de punten. Gezien het grootste stuk van onze portefeuille opgebouwd werd voor de invoering van deze objectiveringsscore en we wegens de instapkost én het feit dat de leveranciers die betrokken zijn in de eigen portefeuille niet zomaar alle fondsen uit ons aanbod kunnen leveren, is zwaar optrekken van dit cijfer niet mogelijk.

Bij de samenstelling van de jaarlijkse modelportefeuilles wordt wel rekening gehouden met de objectiviteitsscore. Daar scoren de meeste portefeuilles toch meer dan 4 op 10.

Nog te laag volgens uw mening? Vergeet dan niet dat een basisregel bij beleggen ook oplegt om voldoende spreiding in je portefeuille te betrachten.