Categorieën
home

De eigen portefeuille in juni 2020

bij de eigen portefeuille blijft het verlies verder slinken
Nobody knows the troubles we (‘ll be) see(n).

Het tweede kwartaal van dit Coronajaar is afgelopen. De schade door Covid-19 veroorzaakt is nog moeilijk globaal in kaart te brengen. De cijfers over dit tweede kwartaal zullen voor veel bedrijven uitzonderlijk zwak zijn. De lockdown begon immers eind maart en duurde op veel plaatsen tot flink voorbij de 2e kwartaalhelft. Hoewel er tekenen van economische herneming zijn, zijn er ook tal van sectoren waar de opstart nog in haar kinderschoenen staat. De eerste ontslaggolf is al aangespoeld (Volvo, Hilton, …). Een fellere kan na de zomer toeslaan.

De aandelenkoersen lijken losgekoppeld van bovenstaande realiteit. Na de felle terugval in maart, kwam er in de volgende maanden een opstanding. Het lijkt alsof beleggers collectief zweren dat de heropleving aan de deur staat. We durven er ons hoofd echter niet op verwedden.

Ook bij de eigen portefeuille blijft het verlies verder slinken. Ze staat nu -op het einde van het eerste semester- op  – 4,93 % (YTD).

Bijdrage aan klimaatverandering nu ook gewogen in onze portefeuille.

In de visualisatie van onze portefeuille hebben we een extra kolom ingelast. Via climetrics (*) kunnen we ook een inschatting van de portefeuille op de klimaatproblematiek meegeven. De berekeningsmethode van climetrics houdt rekening met 3 thema’s, die elkaar onderling beïnvloeden:  de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het beheer van watervoorraden en de bestrijding van ontbossing. Hoe hoger de score (max = 5), hoe beter een fonds de noodzakelijke overgang naar een koolstofarme samenleving ondersteunt.

Hoe werkt de opwarming van de aarde

U vindt de gegevens (voor zover beschikbaar per fonds) in kolom V terug. Als er een vakje in geel ingekleurd is, betekent dit dat climetrics voor dit fonds geen scoring geeft/heeft. Het eindcijfer voor de totale portefeuille is om die reden alleen het gewogen gemiddelde van de fondsen waarop een scoring gegeven werd. We hebben voor zover als mogelijk de scoring van alle fondsen die wij verdelen nagekeken en opgelijst. Climetrics wil echter niet dat we deze gegevens voor commerciële redenen gebruiken. U zal ze dus niet terugvinden op deze site.

Vanaf 2021 beperkte wijziging in berekening objectiveringsscore.

objectiviteit nastreven: een proces dat altijd verbetert kan worden

We hebben aan climetrics gevraagd om hun cijfers te kunnen gebruiken in onze objectiveringsscore.

Vanaf volgend jaar zullen we de klimaatbijdragen van een fonds daarom op een nieuwe manier berekenen. In plaats van 10 % van onze score toe te kennen aan de Morningstar Fossil Fuel Involvement en Carbon Risk-score, zullen we daar voortaan slechts 5 % waarde aan toekennen en de andere 5 % verdelen op basis van de climetrics-cijfers. Door 1 criterium af te checken bij 2 ipv. 1 instantie, hopen we onze objectiviteit nog iets verder uit te bouwen.

(*) we hebben Climetrics (CDP) toelating gevraagd voor het omschreven beperkt gebruik van hun gegevens per 22/06. We ontvingen een reply met melding dat behandeling meestal slechts 3 tot 5 werkdagen in beslag neemt. Tot heden (03/07) ontvingen we geen reactie. We hebben speciaal 2 dagen extra gewacht om dit blogbericht met resultaten van onze portefeuille te presenteren. Zo we alsnog verbod zouden krijgen voor het gevraagde gebruik, zullen we dit uiteraard terugdraaien. Ondertussen huldigen we het principe “wie zwijgt stemt toe”.

Categorieën
home

Trump zet duurzaam beleggen een pad in de korf.

Vermogen opbouwen? Ja graag! Duurzaam beleggen? Eh, nee ….

Dat Donald Trump zich voordoet als een vriend van mijnwerkers is bekend. Daar koketteerde hij al mee voor diverse camera’s. Ziet hij beleggers ook liever investeren in bedenkelijke projecten, dan in duurzame bedrijven? Het zou vanuit zijn normen gezien een consequente zet zijn. Na zich hierover eerder uitgesproken te hebben, lijkt het nu tijd om dit in zijn beleid te verankeren. Duurzame beleggingsfondsen voor Amerikaanse pensioenopbouw hebben het vlaggen.

Pensioenplannen in de VS.

Volgens Bloomberg, heeft de arbeidsafdeling van de Trump administratie per 23/06/2020 een aanpassing aan de ERISA (Employee Retirement Income Security Act ) voorgesteld. Deze wet, die regelt hoe de werknemerspensioenen mogen opgebouwd worden in de VS, dateert van 1974.

Het populairste pensioenplan in de VS wordt 401K genoemd. Het werd in 1980 gelanceerd. Via 401K kan je een bepaald bedrag (de hoogte bepaal je zelf) van je bruto-inkomen in een beleggingsfonds stoppen. Op dit bedrag dien je geen belasting te betalen. 401K werd vrij snel de standaard pensioenopbouw voor de gemiddelde Amerikaanse werknemer. Volgens deze site, is dit door 79 % van de Amerikanen onderschreven.

Duurzame beleggingsfondsen voor Amerikaanse pensioenopbouw hebben het vlaggen.
Schematische voorstelling van de 2 populairste pensioenplannen in de VS

Je kan het ruwweg definiëren als een Amerikaanse versie van ons 2e-pijlerpensioen. Dit terwijl het IRA (Individual Retirement Account) dan hun versie van ons 3e-pijlerpensioen is.

Weg met niet-geldelijke overwegingen in pensioenopbouw.

De regelgeving, die bepaalde waarin kon worden belegd was lang redelijk soepel. En de grenzen ervan werden met toestemming van de administratie in het verleden geregeld opgerekt.  Zo was er onder druk van millenials en jonge werknemers bij veel bedrijven een opening gemaakt naar opname van meer ESG-fondsen in hun 401K-plannen.

Maar nu wil de Trump-administratie de puntjes op de i zetten. Door aan te scherpen dat pensioenplannen “altijd de economische belangen boven niet-geldelijke belangen” moeten laten primeren. In het voorstel werd specifiek naar ESG-investeringen als voorbeeld van ‘niet-geldelijke belangen’ verwezen. Als het voorstel wet wordt (nu kan er nog 30 dagen commentaar op komen), zal dat veel progressieve pensioenplannen in de VS dwarsbomen. (Hoewel je dit steeds bij een rechter kan aanvechten).

EU: Green Deal – VS: Brown Deal?

Het is een vreemde zet op een moment dat nu reeds 1 op 4 van elke professioneel geïnvesteerde $ naar ESG-fondsen gaat.

Het is een zet die ook compleet tegengesteld is aan de beweging die we binnen Europa zien. De Green Deal van de EU wil juist veel meer gelden richting duurzame economie laten vloeien. En ze ziet daarbij expliciet ESG-fondsen als prioriteit. Ook in het Verenigd Koninkrijk van vriendje Boris Johnson, moeten pensioenfondsen voortaan rekening houden met ESG. We hebben dit in ons blogbericht van 03/10/2019 belicht.

De fiduciaire plicht van iedere vermogensbeheerder wordt hier gereduceerd tot ‘zo consistent mogelijk opbrengst genereren’. Volgens commentaren zal de bewijslast voor vermogensbeheerders hierdoor strenger worden. Hoe bewijs je dat je alleen ‘beleggingsprestaties’ als criteria genomen hebt, als je een ESG-fonds naar voor schuift om in te beleggen. Wat doe je als je als vermogensbeheerder besloot om ESG een wezenlijk onderdeel van je investeringsboom te laten zijn?

Nadruk op rendement is een achterhaalde opvatting.

De Amerikaanse koepelorganisatie voor duurzaam beleggen (US SIF) reageerde bij monde van haar CEO Lisa Woll. Ze stelt dat hiermee een stap gezet wordt, die haaks staat op de richting die investeerders uitgaan. ESG-investeringen presteren steeds beter en zijn daarom zowel vanuit financieel – als planeetvriendelijk oogpunt gerechtvaardigd. Dit is een vaststelling die ook BlackRock deed op basis van de eerste kwartaalcijfers van 2020. 94 % van de duurzame indexen deden het in die periode beter dan hun niet-duurzame evenknieën. Woll betwist alvast het uitgangspunt van de voorgestelde aanpassing aan regelgeving. “De Trumpadministratie gaat ervan uit dat ESG-fondsen niet bedoeld zijn om goede financiële prestaties voor de pensioenplannen te verzekeren. Welnu, dit klopt niet met wat de markt ons leert.

De nieuwe regels kunnen een nieuwe administratieve rompslomp veroorzaken, die vermogensbeheerders doen beslissen van opname van ESG-fondsen af te zien. Dit is niet alleen een onnodige regelgeving, maar ze schaadt ook de belangen van de langetermijn-belegger.

Beheerders van pensioenplannen concludeerden vaak al juist het omgekeerde van de nieuwe regel. Met name dat het juist vanuit hun zorgplicht is dat ze moeten kiezen om duurzaam beleggen op te nemen in hun plannen. Dit om de risico’s van klimaatverandering te waarderen en ervoor te zorgen dat voor klanten van hun pensioenplan een leefbare toekomst overblijft. Eén waarin ze hun pensioen kunnen beleven en hun pensiongeld kunnen uitgeven.

Tree huggers pesten of andere belangen verdedigen?

Duurzame beleggingsfondsen voor Amerikaanse pensioenopbouw hebben het vlaggen.
Duurzame beleggingsfondsen voor Amerikaanse pensioenopbouw hebben het vlaggen.

Is het uiteindelijk doel van deze regelgeving niet dat er blijvend genoeg geld ter beschikking blijft voor niet-duurzame projecten?

Nu meer en meer vermogensbeheerders door voortschrijdend inzicht (en door vraag vanuit de markt) kiezen voor duurzaamheid, komt die financiering misschien ooit onder druk. Denk maar aan de bekering van Larry Fink, die ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock naar duurzame wateren wil loodsen.

Geld voor wapentuig, steenkoolmijnen, fracking (schalieolie en schaliegas), … het moet van ergens blijven komen. Als het aanbod schaarser wordt stijgt ook daar de prijs natuurlijk. En …dat zou niet leuk zijn voor de vrienden van de president.

 

 

 

Categorieën
home

ESG: een gigantische bubbel onzin?

ESG: een bubbel onzin
Leven duurzame beleggers in een wereld van gebakken lucht?

Het is voor gelovigen erg confronterend als een atheïst plompweg verkondigt dat God niet bestaat. Meestal gaan dan de stekels opstaan en is er geen plaats meer voor een sereen debat over de kwestie.

Voor wie bij duurzaam beleggen zweert, is het even confronterend om te lezen dat hij zich in het midden van een gigantische bubbel onzin bevindt. Een  ESG-bubbel die zichzelf al een 50-tal jaar vormt.

We konden dit (onze titel, maar dan zonder ?) recent lezen in ValueWalk. Dit is een site die zich richt naar grote vermogensbeheerders, hedge funds en value investing. Waarde-beleggers (genre Warren Buffett) hebben het de laatste 10 jaar niet erg getroffen. Mede door de tech-ontwikkeling is er een tendens om meer op “groei-aandelen” en minder op “waarde-aandelen” in te zetten.

Omdat waarde-investeerders ook gaan voor de lange termijn, zijn er raakvlakken met duurzaam beleggen. Daarom leek het raadzaam om toch ook even hun visie te horen?

Welk klok horen we?

Het artikel is geschreven door Capitalist Exploits, volgens eigen omschrijving een team globetrotters, op zoek naar unieke, nog niet-ontdekte beleggingsopportuniteiten wereldwijd. In die zin is het logisch dat ze niet voor ESG pleiten. ESG is immers niet langer een niet-ontdekte beleggingsmogelijkheid. Integendeel, het wint steeds meer aan tractie. Het citaat waar deze bijdrage (en hun artikel) zijn titel aan verleend komt dan weer uit de koker van Eric Weinstein.

Weinstein beheert Thiel Capital, de investeringsmaatschappij van Peter Thiel. Thiel zelf is een excentrieke miljardair. Stond samen met Elon Musk aan de wieg bij PayPal, maar investeerde ook fors in Facebook. Zijn investeringen overspannen een breed spectrum (artificiële intelligentie, levensverlenging, permanente verblijfplaatsen op zee). Met die zee-gemeenschappen wou hij nieuwe ruimte geven aan menselijke vrijheid.  Maar als superrijke zag hij er wellicht ook een mogelijkheid in om zich te onttrekken aan de belastingplicht die op ieder van ons rust. In alle geval is hij een omstreden intellectueel met vaak extreme standpunten ( … I no longer believe that freedom and democracy are compatible…). De paragraaf die we aan hem gewijd hebben, is veel te kort om zijn figuur volledig te belichten.

Terug naar Eric Weinstein. samen met zijn broer Bret is deze ook bekend omdat hij de term Intellectual Dark Web bedacht. Een informele groep progressieven aan de linkerzijde, die de touwtjes in handen houden en bepalen hoe de ‘goegemeente’ moet denken (zij ijken wat ‘politiek correct’ is). Een beetje te vergelijken met hoe veel mensen ter linkerzijde denken dat er een rechtse groep kapitalisten de economie in handen heeft en daar de marsrichting bepaalt (denk: bilderbergconferentie). En hiermee zitten we dus volop in de wereld van het complotdenken. De goeden tegen de slechten. Them and Us.

Wie is aanhanger van ESG?

Duurzaam beleggen: alleen voor wie zijn hersenen op vakantie stuurt?

Het artikel beschrijft de beweging, die voor duurzaamheid gaat als volgt: ” het is een troep mensen, die hennepkleren en dreadlocks dragen, bomen knuffelen en als beroepsbezigheid boetseren ze de financiële marketing kant van Greta Thunberg.

ESG is dan de “oplossing” om het populaire gedachtengoed uitgedragen door handenwringende, tandenknarsende goeddoeners, die beweren dat ze de pijnpunten van de wereld kunnen genezen, zonder ooit maar iets te hebben geproduceerd, te kaderen. Om het met de woorden van Nassim Taleb samen te vatten ” Intellectuelen, maar toch idioten“.

De ESG-profeten willen wellicht een nieuwe generatie aanspreken. De veganisten. U hoeft daar niet over te discussiëren… het is zo. En zoals we wel weten veganisten zijn bleek, hebben een slechte adem en zijn zwak.”

Hé, Hé, dat lucht op. Lang genoeg beleefd geweest, denken we dan Jan DeWilde-gewijs.

What the f*ck is ESG?

Maar het gaat nog even door.

Zwak is net een nauwkeurige beschrijving van het uitgangspunt dat achter veel van deze ‘ESG’fondsen, die het licht zien, zit. Het is een geweldige trechter waarmee waardeloze bedrijven (horseshit compagnies) aandelenkapitaal binnenhalen, wetend dat investeerders geen aandacht zullen schenken aan winstgevendheid op korte – of lange termijn. Veilig in het wetenschap dat hersenloze algo’s (algoritmes?) tegen elke prijs een aandelenvoorraad zal aankopen, gezien het (vandaag de dag) allemaal gaat om “allocation”  en “fundamentals” er niet meer toe doen. Was ik in staat een verdienstelijke anti-koeienscheten-, red-de-planeet-bedrijf op te zetten en kon ik dit binnenloodsen in gelijk welk van het stijgend aantal ESG-fondsen, dan was ik verzekerd van kapitaal injecties. Het zou zelf niet eens iets uitmaken als ik hierbij een slavenhandel dreef. Je denkt dat ik een grapje maak? Blijf lezen!”

iShares ESG MSCI USA ETF

ESG: een bubbel onzin
Is emissiehandel meer dan koehandel?

Bovenstaande ETF pronkt met het begrip ESG in zijn naam. Dit fonds is er in geslaagd om inmiddels 7miljard $ in beheer te hebben. Ik zeg u dat omdat het allemaal onzin is. De aandelen waarin dit fonds belegd hebben niets te maken met het verbeteren van de wereld. Ze dragen in niets bij om deze een humane, gezondere en veiliger plek te maken. Het is eerder een mechanisme dat lijkt op (verhandelen van) koolstofkredieten en het besturen van een Tesla. Een dom idee zonder enig effect, dat alleen voor de schone schijn iets teweeg brengt.

Dit is een ETF, die is ontworpen voor de massa die op sociale media hun deugdzaamheid willen etaleren en voor ruggengraatloze vermogensbeheerders (yes you Blackrock), die een rusteloze menigte wil behagen.

Gelukkig voor iShares, de onderschrijver, dat niemand de samenstelling van dit ding belangrijk vindt. Niemand is immer geïnteresseerd in de feiten, ze hollen alleen maar een dogma achterna.

Bekijk die ETF eens grondig. 1 van de grootste participaties? AMAZON. Het is vandaag de dag moeilijk om een groot bedrijf te vinden dat zijn personeel nog meer als slaven behandeld dan Amazon.”

De top 5 participaties in de ETF.

ESG: een bubbel onzin
De bullshitdetector gaat af bij de besproken ETF

In die ding zijn de 5 belangrijkste participaties: Apple , Microsoft, Amazon, Facebook en Alphabet (nvdr. bedrijf boven Google).

Kijk ter vergelijking eens naar de top deelnames aan de Nasdaq: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook en Alphabet. Yip, juist dezelfde bedrijven! Proficiat beleggers, jullie hebben juist 7 miljard $ in een ETF geïnvesteerd dat in essentie hetzelfde doet als investeren in de Nasdaq!

Het verschil is natuurlijk dat investeren in de Nasdaq niet gepaard gaat met het verdienen van aflaten voor de duurzaamheidsreligie. Ik breng dit aan omdat investeren in deze ETF de meest onevenwichtige samenstelling van harde activa die ik ooit gezien heb, gewoon verergert.

De wereld is gekkenhuis geworden, waar zwakke mannen elkaar proberen te overtreffen in het toezeggen van hun steun aan wat ook de laatste slogan en oproep tot actie is van een hysterisch aanwassende godsdienst (klimaatverandering, gendergelijkheid, black lives matters). Dit terwijl er belangrijke problemen aan het broeden zijn, waar niemand zich momenteel druk om maakt. Maar dat zal veranderen.”

Onvermogen om dingen in perspectief te plaatsen.

De lockdown zal gevolgen hebben …

De rest van het artikel wijst op de situatie van de laatste maanden: een wereld in lockdown, waarbij de gevolgen alvast in de VS en Europa zijn dat talrijke bedrijven in faling zullen gaan. Iets waarbij de werkloosheid (meer dan 30 miljoen in de VS) onrustbarend stijgt. Volgens de auteurs zijn er straks niet alleen boze mensen, maar hongerige boze mensen. Ze verwachten niet dat de overheid dit probleem goed zal aanpakken. Maar geloven wel dat de markt daar beter geschikt voor is. Via die markt mogen mensen denken, produceren en handel drijven om voor zichzelf een betere toekomst te verwerven.

… Honger zal weer toeslaan

Maar dit is precies wat niet zal gebeuren. We naderen een tijd waarin alle zaken die we nu als vanzelfsprekend beschouwen (de industrie, de goederen en diensten) onder druk komen. De auteurs vrezen dat Joe Sixpack (de gemiddelde Amerikaan) zal ervaren dat zijn avocado op toast niet langer gegarandeerd is. Terwijl hij achteloos op zijn iPhone tikt vanuit zijn lederen zetel (allebei geïmporteerd uit China) beseft hij niet dat dit alles via complexe toeleveringsketens (zwaar onder druk) en vrijhandelsovereenkomsten (zwaar onder druk) tot bij hem komt. Net zo min als hij beseft dat kapitaal investeren voor zaken als landbouw niet langer evident zijn. Straks zal hij wel vaststellen dat zijn rijst met groentenschotel bij zijn Chinese take away 2 x zo duur geworden is.

Waardebeleggers gaan tegen de waan van de dag in. Maar zijn alle anderen daarom dwaas?
… en dan lopen beleggers wel weer achter een andere vlag.

Dan zal het ESG-jargon bij dezelfde vermogensbeheerders weer ingeruild worden voor de allocatie van de dag. Van de hongeren helpen (morgen) zal het verhaal worden ‘de voedselcrisis oplossen’. Dan komt de massa in beweging en plaatsen ze hun investeringen terug in het snoepje van de dag. Sectoren waar nu niemand om geeft, worden dan de nieuwe pleisterplaatsen. De gigantische bubbel van onzin zal dan langzaam leeglopen. De plaatsen waar je je kapitaal moet in investeren zijn beslist niet deze waarin the talk of the town je willen laten geloven. Denk voor jezelf en laat je niet leiden door wat vandaag populair is.

Onvermogen om dingen in perspectief te plaatsen (bis).

Hoewel het artikel terecht de vraag durft stellen of ESG wel meer is dan een trendy letterwoord en ook oproept om niet klakkeloos af te gaan op de naam van een fonds zonder de inhoud nader te bekijken, is het artikel ook ongemeen eenzijdig.

1e karikatuur:  de duurzame belegger

Het artikel beschrijft de huidige duurzame investeerders alsof ze allen te herleiden zijn tot lanterfanters, die niets positief produceren in hun leven. Bleekscheten met een slechte adem. Kortom zwakkelingen, die een trend nalopen zonder er zich in te verdiepen. Uiteraard bestaan er dergelijke mensen. Maar de wereld van de duurzame investeerder is natuurlijk veel meer dan dit. Ze telt minstens evenveel deelnemers, die wel skin in the game hebben. Institutionele beleggers als vakbonden, universiteiten, kerken, …. proberen hun gelden al jaren consistent met hun eigen opvattingen te investeren. Ondertussen volgen pensioenfondsen steeds meer deze richting (CalPERS, AFP, Noors Staatsfonds,  …). Dat particulieren nu volgen lijkt de bezegeling van een trend te zijn. En inderdaad onder die particulieren zit wel eens een rare snuiter. Maar om die dan dadelijk tot mascotte van de duurzame beleggers te promoveren? Het zegt mogelijks meer  over het mens- en wereldbeeld van de schrijver dan over de beschrevenen.

2e karikatuur : het duurzaam beleggingsfonds

Net zoals het artikel de duurzame belegger reduceert tot een karikatuur, doet hij hetzelfde met ‘het duurzame beleggingsfonds’. Hij kiest er 1 uit, een ETF, die door zijn eigenheid sowieso een index volgt. Terwijl er naast ETF’en duizenden actieve fondsen zijn, die wel aan stock picking doen of die zich op welbepaalde duurzame niches richten. 1 rotte appel (let wel, er zijn zeker nog fondsen die meer voor de schijn dan voor het zijn de duurzaamheidsvlag bovenhalen) is blijkbaar genoeg om een ganse, groeiende, sector de grond in te boren.

3e karikatuur: de schrijver zelf

De schrijver van het artikel lijkt ESG-bekommernis alleen maar gewauwel te vinden. Als we de achtergrond van de schrijver duiden, kunnen we dit wel begrijpen. Maar met een grof geschut iets neerhalen, betekent nog niet dat men gelijk heeft. Nergens is sprake van genuanceerdheid. Waar staat hij zelf voor? Staat hij op zijn volle vrijheid en vindt hij investeren in bedrijven die de wereld manifest om zeep helpen (vervuiling, wapenhandel, …) dan OK? Verwerpt hij de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering? Mag (/moet) er geen moraal zijn bij beleggingsoverwegingen? Leve de SIN Stocks dan maar?  We weten het niet. We kunnen alleen afleiden dat hij waardebeleggingen belangrijk vindt.

Een bubbel onzin?

Een scheldtirade heeft zelden de standpunten dichter bij elkaar gebracht.

Uit dit alles lijkt de conclusie toch te zijn dat het met de grond gelijkmaken  van ESG-beleggingen eerder een persoonlijke vendetta is. De site waarop die vendetta gepubliceerd werd, lijkt alvast genuanceerder dan poster van de bijdrage. 3 dagen later verscheen daar immers reeds een bijdrage onder de titel: Going Beyond Green: The Evolution of Sustainability Post Covid-19. Tenzij het ValueWalk natuurlijk alleen te doen zou zijn om clickbait.

Maar dat mag ons niet blind maken voor de uitwassen, die er ontegensprekelijk zijn. Hieronder vindt u er 2:

 • Opportunisme bij financiële instellingen: de aanwas van fondsen die ESG in hun vaandel dragen is inderdaad opvallend groot. En we zien regelmatig dat verdelers kiezen voor fondsen die op vlak van rendement of consistente samenstelling nog maar weinig bewezen hebben.
 • ESG is door de popularisering een woord geworden dat de lading van erg verschillende beleggingen overspant. Wie alleen op ESG filtert loopt dan ook een reëel gevaar om een onevenwichtige portefeuille samen te stellen. Al is het maar dat hij (m/v) aan zijn eigen beleggingsprofiel voorbijloopt.

Maar in een wereld waar voortschrijdend inzicht grenzen sloopt en nieuwe opricht, is het niet onmogelijk dat we sommige geijkte ESG-begrippen uiteindelijk toch bij het groot huisvuil zullen moeten zetten of moeten inruilen voor andere. Want “cut the crap!” geldt ook voor duurzaam beleggen. Kleine bubbeltjes onzin mogen dus zeker geloosd worden.

Categorieën
home

De frisse wind bij Athora Belgium verdient een beetje tegenwind

Ons blogartikel van 20/12/2019 (over de stand van het duurzaam beleggingsaanbod bij Belgische verzekeraars) veroudert slecht. Dit is een goede zaak, want dit impliceert dat er 1 en ander aan het bewegen is. Vorige maand konden we eindelijk schrijven dat Allianz ook een duurzaam aanbod had voor de particuliere belegger. Deze maand hebben we het over een andere verzekeraar: 3 extra ESG fondsen en 3 bedenkingen bij Athora Belgium.

Duurzame fondsen goed vertegenwoordigd in hun aanbod.

Deze jonge verzekeraar, welke de portefeuille leven van het vroegere Generali Belgium overnam, gaat verder op de reeds door zijn voorganger ingeslagen weg. Het aanbod beleggingsfondsen stijgt stelselmatig. Meer nog, de verzekeraar lijkt zich bewust van de gestegen vraag naar ESG-conforme fondsen. De meest recente wijziging van het aanbod dateert van 12/06/2020. Er werden 4 nieuwe fondsen bij het aanbod gevoegd. 3 ervan scoren goed in de Morningstar-beoordeling rond duurzame fondsen.

3 extra ESG Fondsen en 3 bedenkingen bij Athora Belgium
Athora plaveit verder aan haar duurzaam fondsenaanbod

Zo behoort nu ook het MFP Raphael’s Ethical Choise Fund (5 globes, het maximum bij Morningstar),  het DNCA Invest Beyond Semperosa (4 globes- opgepast: het eigenlijke aanbod via Athora is Semperosa A en niet N. We linken naar N omdat van A geen gegevens op Morningstar bekend zijn-) en het Pictet-Global Megatrend Selection fonds (4 globes) tot de keuzemogelijkheid voor wie zijn Tak 23-belegging via Athora Belgium wenst te laten verlopen.

Omdat Athora toelaat om ook met relatief kleine kapitalen periodiek te beleggen, is het voor de beginnende belegger een interessante speler. Zeker voor wie extra-financiële criteria (zoals aandacht voor ESG) belangrijk vindt in de besteding van zijn spaargeld. Athora hijst zich daarmee m.i op het niveau van NN Belgium. Een andere verzekeraar, die al enkele jaren voor de duurzame belegger een vrij ruim aanbod commercialiseert.

Een voorbeeld voor de voorzichtige belegger.

Voor € 150 / maand (+ kosten) kan men een duurzame belegging opbouwen met 4 fondsen:

 1. Athora N1 Stable Return (4 globes)
 2. Athora Universal Invest Low  (4 globes)
 3. Athora FFF Global Flexible Sustainable (5 globes)
 4. Athora Echiquier Arty (5 globes)

Via deze link kan je hopelijk (op moment van publicatie ontbreken nog te gegevens van de nieuw aangeboden fondsen) van al de vermelde fondsen de basisinformatie terugvinden.

Een voorbeeld voor de evenwichtige belegger.

Voor € 150 / maand (+ kosten) kan men een duurzame belegging opbouwen met 4 fondsen:

 1. Athora World Opportunities (4 globes)
 2. Athora Universal Invest Medium (4 globes)
 3. Athora Ethna Dynamisch (4 globes)
 4. Athora Echiquier Arty (5 globes)

Een voorbeeld voor de dynamische belegger.

Voor € 150 / maand (+ kosten) kan men een duurzame belegging opbouwen met 4 fondsen:

 1. Athora M&G Global Listed Infrastructure (5 globes)
 2. Athora Universal Invest High (5 globes)
 3. Athora Nordea 1- Gl. Climate & Environment (5 globes)
 4. Athora MFP Ethical Choice Fund (5 globes)

Let wel de fondsen zijn hier geselecteerd op basis van hun door Morningstar toegekende duurzaamheidsrating gematcht met het beleggingsprofiel. Niet elk van de voormelde fondsen behaalde een stabiel en goed rendement in de voorbije jaren.

Toch is het niet allemaal koek en ei.

3 extra ESG fondsen OK, maar ook plaats voor 3 bedenkingen bij het aanbod van Athora Belgium.

Fondsen met hoog risicogehalte ontbreken.

In het aanbod van Athora is het momenteel drummen bij de SRI-indicator 3 & 4. Geen enkele fonds uit het aanbod heeft SRI-niveau 5, 6 of 7. Nu verzaak je aan je taak als verzekeraar (zekerheid bieden) als je klanten in superhoge risico’s jaagt. Dus is het logisch dat je wegblijft uit SRI-klasse 6 & 7. Maar omdat het drummen is in klasse 4  en beleggen nu eenmaal toch met een zekere graad van risico samenvalt, is het ons een raadsel waarom tot heden SRI-klasse 5 geen plaats krijgt in het aanbod. De echt dynamisch ingestelde belegger (OK, eerder een uitzondering onder de klanten, mede door de wijze waarop de beleggingsprofielen tot stand komen) blijft hier toch ietwat op zijn honger zitten.

Let wel: in het aanbod van NN Belgium doet zich juist hetzelfde voor.

Voor de techneuten: SRI staat voor Summary Risk Indicator en vervangt geleidelijk het vroeger systeem dat SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator) genaamd werd. SRRI wordt vooralsnog door banken gebruikt. SRI wordt door de verzekeringssector (PRIIP’s reglementering) gebruikt. SRI berekent zowel het kredietrisico van een belegging als het marktrisico. De schaal van 1 tot 7 is voor beide producten niet meer met elkaar te vergelijken. Omdat de meeste verzekeringsfondsen in België afsplitsingen zijn van een bancair moederfonds en verzekeraars in Luxemburg het moederfonds zelf in hun verzekeringsstructuur integreren, linken we in onze pagina mbt. de fondsen waar u via Ethisch Belegging kan op intekenen nog steeds met het KIID-formulier. En daar ziet u steeds de SRRI-classificatie vermeld.

RISICOKLASSESRRI -fondsen bank- SRI -fondsen vezekeraar -
Risicoklasse 1: de standaardafwijking (*) ligt tussen:0 % & 0,5 %0 % & 0,5 %
Risicoklasse 2: de standaardafwijking ligt tussen 0,5 % & 2 %0,5 % & 5 %
Risicoklasse 3: de standaardafwijking ligt tussen 2 % & 5 %5 % & 12 %
Risicoklasse 4: de standaardafwijking ligt tussen 5 % & 10 %12 % & 20 %
Risicoklasse 5: de standaardafwijking ligt tussen10 % & 15 %20 % & 30 %
Risicoklasse 6: de standaardafwijking ligt tussen 15 % en 25 %30 % & 80 %
Risicoklasse 7: de standaardafwijking is groter dan 25 %80 %

(*) maatstaf voor spreiding rondom een gemiddelde.

Niet iedereen lust een jong blaadje.
3 extra ESG Fondsen en 3 bedenkingen bij Athora Belgium
Bij wie zet je je eerste stappen als je gaat beleggen? Hoe belangrijk is een ervaren leermeester?

Athora heeft de neiging om in haar nieuw aanbod relatief jonge fondsen op te nemen. Het voordeel daarvan is dat deze niet beladen zijn met de beleggingszonden van hun oude soortgenoten. Maar van een pasgeborene is het nog niet duidelijk of die op het rechte pad blijft en bijv. een goed rendement zal neerzetten. Bij fondsen met een verleden is dit verleden ook geen garantie dat ze in de toekomst blijvend goed blijven doen. Echter  wie in het verleden een goed en rendabel parcours aflegde zal wellicht bij een rationele belegger een voetje voor hebben.

In wiens taxi zou jij instappen als je kon kiezen? In 1 waarvan de fris en jonge chauffeur pas recent zijn definitief rijbewijs verworven heeft? Of verkies je die waarvan de bestuurder al 10 keer rond de aarde reed en dit zonder blutsen?

Erg jonge fondsen uit het Athora-aanbod zijn:

 1. Athora M&G Dynamic Allocation (° moederfonds: 16/01/2018)
 2. Athora FFF Global Flexible Sustainable (° moederfonds: 09/03/2018)
 3. Athora M& G Global Listed Infrastructure (° moederfonds: 05/10/2017)
 4. Athora MFP Ethical Choice Fund (° moederfonds: 05/07/2019)
 5. Athora DNCA Invest Beyond Semperosa A (° moederfonds: 17/12/2018)

Sommige van deze fondsen kunnen een afsplitsing zijn van vroeger bestaande fondsen, maar dit maakt het opzoeken van rendementen er niet eenvoudiger op. Terwijl je van een aanbieder, die zich richt op een eenvoudige particulier, toch transparantie en niet bijkomende obstakels verwacht.

Een uitzonderlijk hoge kostenstructuur?

Van transparantie gesproken. Bij de voorstelling van het nieuwe fonds Ahtora MFP Ethical Choice Fund, werd vertelt dat dit een verderzetting na verzelfstandiging was van een intern fonds dat vroeger bij verzekeraar One Life onderdak had. De vroegere versie van dit fonds was een soort Fund of Funds. Bij consultatie van het moederfonds op Morningstar blijkt dat de belangrijkste participaties nu individuele bedrijfsaandelen zijn. Tevens werd vertelt dat het fonds een echt convictiefonds is (beheerders selecteren erg grondig, waarna ze zo overtuigd zijn van hun keuze dat ze er daarna lang aan vasthouden). Nochtans blijkt dat als lopende kostenfactor het hoge 3,38 % vermeld staat. Vreemd voor een fonds waar weinig verrichtingen in gebeuren.

 • Ofwel is het een lapsus van Morningstar en hanteert men op hun website nog de kosten van het vroegere interne fonds. Dergelijke hoge kosten zijn immers typisch voor Funds of Funds, die kosten bovenop kosten stapelen.
 • Ofwel is het een rip-off van de beleggers door de fondsbeheerders.
  3 extra ESG Fondsen en 3 bedenkingen bij Athora Belgium
  de klant pluimen met de kostenstructuur?

  Een dergelijke hoge kostenstructuur is met onderscheiding de hoogste uit de lijst van meer dan 100 fondsen die ik opvolg. In voorkomend geval lijkt het er dan ook op dat de beheerders duurzaamheid willen verkopen aan een overdreven meerprijs. De tijd dat extra-financiële criteria automatisch impliceerde dat er door de klant ook extra moest betaald worden ligt door de toegenomen concurrentie op de markt al een tijdje achter onze rug.

We vinden in de documentatie waarover we beschikken geen duidelijkheid hierover. De eerlijkheid gebiedt ons dan ook te zeggen dat we niet weten aan welke van de 2 verklaringen we geloof moeten hechten.

 

Categorieën
home

De eigen portefeuille in mei 2020

“Sell in May and Go Away …”. Het is een gekende spreuk in beleggersland. Maar probeer het maar eens. Het land is op slot. Je mag alleen naar je eigen tweede verblijf. Gesteld dat het binnen de landsgrenzen ligt. Om maar te zeggen dat het nog steeds abnormale tijden zijn. De regeringen in diverse landen doen pogingen om de economie terug te lanceren, door lockdown-maatregelen te versoepelen. Maar de burger blijft verward achter. Is het al voldoende veilig om terug massaal te gaan winkelen, als zelfs mijn kinderen nog niet allemaal naar school kunnen gaan? De moeilijke weg naar de normaliteit ligt voor ons.

It’s the economy stupid

Ook bij veel ondernemers is het zoeken naar herlancering van hun merk, naar nieuwe evenwichten. Sommigen zijn wellicht te geduldig, maar enkelen proberen met bruut geweld te forceren. Typevoorbeeld hiervan was tech-posterboy Elon Musk.

De moeilijke weg naar de normaliteit
Tijd om het advies – Don’t follow leaders, watch the parking meters– van Bob Dylan te volgen?

In zijn staat was heropstart verboden, maar hoogstpersoonlijk forceerde hij de opening van zijn fabriek. Niet gehinderd door scrupules blijkbaar, gezien hij enerzijds zijn werknemers een potentieel gezondheidsrisico injaagt én gelijktijdig hen het vooruitzicht geeft op hun collectieve C4.

De moeilijke weg naar de normaliteit
Als een nukkig kind de overheid afdreigen met tewerkstelling. Super!

 

 

 

 

Door het getreiter van de overheid besloot hij namelijk om de betreffende fabriek in Fremont (Californië) te sluiten en over te brengen naar Texas. In vogelvlucht toch vlot 2.700 km uit elkaar.

Een visionair met sterke daadkracht. Dat is hij zeker. Zijn economische successen zijn adembenemend. Maar als baas lijkt hij een minder geleid projectiel dan de sateliettreintjes van zijn bedrijf Starlink.

Het is tekenend dat een president die zijn volk (sarcastisch?) aanraadt om bleekwater te drinken tegen covid-19 pal achter Musk gaat staan als hij de overheidsreglementering negeert om zo vlug als mogelijk naar ‘back to normal’ te kunnen. Arm in arm lijken ze zenuwachtig om hun verlies van momentum. Bij de ene om omzet en bij de andere om herverkiezing.

Er komen andere tijden

De beurzen die in april al een ruime inhaalbeweging op het verlies van maart maakten, blijven hetzelfde pad houden. Ondanks het feit dat de heropstart blijkbaar toch niet zo evident is. Dat leren de ervaringen in Zuid-Oost Azië ons toch. De schattingen over de economische krimp en de gestegen overheidsuitgaven, zorgen niet langer voor een kramp.

Toch zal het pijn doen. We weten niet voor hoelang en bij wie? Groot jobverlies bij de onderklasse, falingen wegens gebrek aan financiële reserve en klanten bij de middenstand, verhoging bij belastingen en of BTW, … . Ga er maar eens aanstaan als politicus (om de juiste beslissingen te nemen hoe uit deze knoop te geraken). Ga er maar eens aanstaan als onderklasse, middenstander, consument en belastingbetaler.

De moeilijke weg naar de normaliteit
“Forever Young” uit Planet Waves wenst de jeugd (in casu Dylans zoon) een gezond en gelukkig leven toe. Wat doen we hier vandaag mee?

Een van de enige dingen die we weten is dat angst een slechte raadgever is.  Ok, het duisterste punt van de nacht is net voor zonsopgang. Maar wie ziet nu waar er perspectief is? Wie heeft voldoende veerkracht om achteruit te gaan en van daaruit terug aan te zetten (reculer pour mieux sauter)?

‘Tja, toen Joan Baez Dylans handje vasthield, had niemand kunnen denken dat we 56 jaar later van achter onze mondmaskers konden zien hoe ‘The Times They Are a-Changin’.

Blind investeren in aandelen?

De eigen portefeuille deed het in mei 2020 niet slecht. Maar ze was daarmee geen uitzondering. De belangrijkste beurzen wereldwijd krabbelden – ik moet in feite schrijven: veerden- terug recht. Er heerst een groot spagaat tussen Main Street, waar het gewone leven zich afspeelt en Wall Street, waar het deels fictieve leven van de financiële vooruitzichten zich afspeelt.

Op jaarbasis staat onze portefeuille nu op – 7,22  %. Dat betekent echter dat ze in mei toch behoorlijk groeide. Zelf denken we dat die groei te voorbarig is. Benieuwd wat er gebeurt als er straks?/in het najaar?/… een 2e golf van Covid-19 uitbreekt. Want 1 ding weten we zeker. Tot op heden is er geen vaccin beschikbaar. Wordt de moeilijke weg naar de normaliteit dan al terug opgebroken?

Categorieën
home

Eindelijk! Allianz lanceert duurzaam beleggingsaanbod voor particulieren.

In onze blog van 20 december ll.  maakten we een round-up van het duurzaam beleggingsaanbod bij de belangrijkste Belgische verzekeraars. De conclusie smaakte bitter. Bij diverse representatieve verzekeraars bleek er zelfs totaal nog geen aanbod te bestaan. Allianz was 1 van hen.

Allianz lanceert duurzaam beleggingsaanbod
Allianz betreedt voor haar Belgische particuliere klanten met interesse in duurzaam beleggen eindelijk de arena.

Inmiddels zijn we enkele maanden verder. En zie het beleggingsaanbod van Allianz werd inmiddels -sinds begin april- uitgebreid. Dit met 4 fondsen, waarmee Allianz samen met haar klanten de duurzame uitdaging wil aangaan. In de bekendmakingsmail werd ook een brugje gelegd naar de Coronacrisis. Met de lancering van deze nieuwe fondsen op het moment van deze historische gezondheidscrisis, wil Allianz meer dan ooit (bold door redacteur) een oplossing bieden aan klanten die willen kiezen voor verantwoorde en duurzame beleggingen. 

Allianz Global Investors heeft al een tijdje de bocht naar duurzaam beleggen genomen. Zo kan je op hun website als Belgisch professioneel belegger 7 duurzame fondsen terugvinden. Meld je je aan als particuliere belegger, dan zie je deze niet.
In feite had Allianz het aanbod dat ze nu uitrolt volledig uit eigen huis kunnen betrekken.

Waarom doet men dit niet? Marketingredenen kunnen hieraan ten grondslag liggen (kijk eens, we gaan voor een open architectuur). Mogelijk spelen ook financiële redenen (vergoeding ontvangen van derde aanbieders om hun producten in het aanbod op te nemen).

Marketeers met onafgewerkte informatieopdracht.

Je voelt de wind van de marketingafdeling door je haren als je introductieteksten leest. Met 4 fondsen blijft het aanbod in het totaal van wat Allianz aanbiedt erg beperkt. Je leest het dan ook niet als een strategische keuze van de verzekeraar. Maar eerder als een poging om te hengelen in de vijver van de steeds bewuster handelende consument. Nu goed, een klein beetje is alvast beter dan niets. En in historisch perspectief is dit inderdaad dan ook “meer dan ooit”.

In de door mij ontvangen mail wordt verwezen naar een specifieke brochure die een addendum is bij hun gekende brochures. De specifieke-informatiedocumenten zouden eveneens beschikbaar zijn op de makelaarssite van de verzekeraar en op de algemene klantensite www.allianz.be.

Ik heb gezocht en bij schrijven van dit artikel (8 weken na lancering), heb ik echter niets teruggevonden. Als je na 30 minuten zoeken op de beide sites niet vindt waar je gericht naar zoekt, ben je toch niet blij. En versterkt het gevoel dat er vooral ‘voor de tribune’ gehandeld wordt.

Als je een duurzaam aanbod met 4 fondsen uitbrengt en dit voor ‘al je klanten’ bestemd is, dan zal je zowel de defensieve –, de gebalanceerde – en de dynamische klant moeten bedienen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het aanbod bestaat uit 1 obligatiefonds, 1 gemengd fonds en 1 aandelenfonds. Als kers op de taart is er ook nog een sectorfonds.

Over welke fondsen gaat het?

Sommige van de hieronder vermelde fondsen hebben bij hun originele uitgever diverse versies (o.m. met andere kostenstructuren). Omdat ik de specifieke informatiefiches niet kon localiseren, moet ik het antwoord schuldig blijven op de vraag van welk specifiek fonds het Allianz-fonds een afspiegeling is.

 • Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable. Dit is het obligatiefonds. Probleem is natuurlijk dat met obligaties in ontwikkelde regio’s momenteel zelfs geen kapitaalbehoud meer mogelijk is. Daarom wijkt men uit naar een Emerging Marketsfonds in het aanbod. De risicoklasse is 4 (op 7). Dit fonds stak niet in het aanbod dat we zelf aanbieden. Het krijgt bij Morningstar geen quotering op vlak van duurzaamheid.  (Iets wat meer gebeurd bij obligatiefondsen omdat landen of internationale openbare  instellingen waar men zijn geld aan uitleent, meestal erg moeilijk éénduidig te beoordelen zijn). Op basis van onze eigen objectiveringsscore (*) komen we uit op 0,75 op 10. Niet erg aantrekkelijk derhalve.
 • Allianz Oddo BHF Polaris Balanced. Dit is het gemengd fonds uit het aanbod. Bij ons scoort dit fonds op de objectiveringsscore bovengemiddeld (5,25 op 10). Morningstar heeft er zijn hoogste duurzaamheidsscore aan. Het heeft dezelfde risicoklasse 4 (op 7) als het bovenvermelde fonds. Maar is op vlak van rendement (in de voorbije 10 jaar) een pak interessanter.
 • Allianz GI Global Sustainability. Dit is in tegenstelling tot de andere 3 fondsen een eigen Allianz GI (Global Investors)-fonds.
  Allianz lanceert duurzaam beleggingsaanbod
  ESG is geen onbekende voor Allianz Global Investors

  Dit fonds is een puur aandelenfonds met een wereldwijde focus op grote duurzame bedrijven. De risicoklasse is iets hoger : 5 (op 7). In onze objectiveringsscore haalt dit fonds eveneens 5,25 op 10. Bij Morningstar wordt het als zeer duurzaam gezien. De rendementen van dit fonds (in de voorbije 10 jaar) waren ook interessant.

 • Allianz Nordea 1 Global Climate.  Dit is een puur ecologiefonds. Qua risico krijgt het eveneens een 5 (op 7) op zich geplakt. Hoewel er dus duidelijk minder gespreid belegd wordt dan in het Global Sustainability-fonds. Bij Morningstar scoort het fonds ook maximaal op duurzaamheid. In onze objectiveringsscore behaalt dit fonds op basis van rendement uit het verleden en haar algemene erkenning door duurzaamheidsscreeners (niet alleen Morningstar) een 7,25 op 10.

In welke belegging kan je deze fondsen onderschrijven?

Ben je geïnteresseerd om een duurzame belegging bij Allianz te onderschrijven en behoor je eerder tot het voorzichtige type? Dan is het wellicht een goede zaak om verder te diversifiëren. Dit kan door voor een gedeelte van de belegging ook in een niet-duurzaam gemengd fonds te beleggen. Mij lijkt dit minder risicovol dan te wedden op het aangeboden obligatiefonds.

Volgens de informatiemail in ons bezit, kan je voor hun 4 ESG-fondsen bij verschillende beleggingsformules terecht:

 1. fiscaal aftrekbaar: Bij Allianz dragen de verschillende mogelijkheden hiertoe de naam Plan For Life +.
 2. niet-fiscaal aftrekbaar voor relatief kleine eenmalige kapitalen (vanaf € 6.200 + taksen en kosten): Bij Allianz heet deze formules Allianz Invest .
 3. niet-fiscaal aftrekbaar voor relatief grote eenmalige kapitalen (vanaf € 25.000 + taksen en kosten): Bij Allianz teken je dan in op Allianz Excellence  (onder meer de kostenstructuur is iets interessanter dan deze voor lagere kapitalen)
 4. niet-fiscaal aftrekbaar voor periodieke sommen ( vanaf + € 100 / maand + taksen en kosten): dan stap je in Allianz Excellence Plan.

Waarom bij Allianz onderschrijven?

Allianz lanceert duurzaam beleggingsaanbod
Een klein, klein kleuterke maakt het niet alleen grof in den hof. Mamaatje zal ook kijven als de bal door het raam gaat. Papaatje slaat er dan best zijn Allianz polis op na.

Hoewel je deze producten via ons kantoor kan onderschrijven,  zijn er zeker elementen die ons weerhouden om blindelings dit aanbod aan te bevelen. Het voorlopig bescheiden aanbod is er daar 1 van.

Maar zijn ook argumenten pro? En welke zijn die dan?

 1. Misschien ben je wel een Allianz-totaalklant en wil je voor je beleggingen van het gebruiksgemak van je vertrouwde makelaar en maatschappij blijven genieten?
 2. Allianz is een solide financiële groep. Zo quoteert Standard & Poor’s ze met een AA-rating. En had de groep op 31/12/2019 volgens de Solvency II criteria een ratio van 159 %.
 3. Allianz is 1 van die verzekeraars die af en toe een stunten met ten laste neming van (een gedeelte van) de premietaksen. Dat zorgt er voor dat de totale instapkosten wat makkelijker verteerbaar zijn. (Maar vergeet niet dat in tijden van stijgende beurzen de wachtperiode tot er weer een dergelijke taksactie komt financieel schadelijk kan zijn. Omdat de koersen dan hoger stijgen dan de uitgespaarde taks).

(*) de objectiveringsscore is een puntensysteem wat wij gebruiken om onze eigen vooringenomenheid zo min mogelijk te laten spelen bij de selectie van duurzame fondsen. We waarderen de kostenstructuur, de vooruitzichten, de rendementen uit het verleden, de prestatie van het fonds tegenover gelijksoortige fondsen, duurzaamheidsrating door diverse organisaties, CO2-prestatie,… . Dit alles leidt tot een eindscore op 10. Het “beste” fonds uit ons aanbod scoort op die manier momenteel 8 op 10. U kan er hier meer over lezen.

Categorieën
home

Hoe duurzaam is het beleggingsaanbod van de institutionele investeerder bij NewB?

 

Ethisch en duurzaam! Dat wil NewB zijn. Is zijn belangrijkste institutionele investeerder ( C-aandeelhouder) dit al? Hoe duurzaam is bijvoorbeeld het beleggingsaanbod bij Monceau Assurances?

Als kritisch sympathisant van NewB, probeer ik de kerk in het midden te houden. Enerzijds wil je dat de bankwereld verduurzaamt en wens je een nieuwe speler daarin dat hij zijn zelf opgelegde rol kan waarmaken. Anderzijds weet je dat al veel (jonge) mensen achter vlaggen gelopen hebben, waarvan ze later -na ontnuchtering- het gevoel kregen “hoe kon ik ooit zo dom en naïef zijn?”.

Monceau Générale Assurances: financier van fossiele brandstoffen?

Dat betekent dat je opinies leest die beide kanten van het spectrum (pro & contra) beslaan.  Zo kwam ik ten tijde van de fondsenwervringscampagne van NewB op de LinkedInpagina van Xavier Corman een persoonlijk pleidooi tegen om niet te investeren in NewB. Het was een kort artikel, waar niet veel nieuws in stond. Als betrokkene in de FINTECH is hij vooral kritisch (gedeeltelijk op basis van foutieve gegevens) over het technisch bankmodel dat achter NewB schuilgaat.

In de vele reacties op zijn stelling, viel me vooral de opmerking van Thierry Huart-Eeckhoudt op. Betrokkene is momenteel ondernemer, maar heeft in zijn verleden bewezen dat hij naar de kern gaat en controverse niet schuwt. Zo infilteerde hij voor zijn thesis als politiek wetenschapper bij het Front National. In vertaling luidde zijn commentaar:

“Zeer goed! Super initiatief/idee! Maar de uitvoering laat te wensen over. Ik begreep door een internetsearch dat Monceau nog erg veel investeert in fossiele brandstoffen. (bold door redactie Ethisch Beleggen) Niet tof voor een steunpilaar van NewB.”

Wat is daar van aan?

Als dit waar is, dan lijkt dit nogal pijnlijk voor NewB en enkele van haar stichtende leden. Zo ageert FairFin al jaren tegen banken die investeren in de fossiele industrie. En vraagt ze bankklanten om hun gelden daar weg te trekken. Is 1 van de sterkhouders van NewB, Monceau Assurance effectief in hetzelfde bedje ziek? En moet FairFin daarom straks ook oproepen tot Move Your Money out of NewB?

Ik heb geen toegang tot de volledige investeringsportefeuille van Monceau Assurances en al haar structuren. duurzaam belegggingsaanbod bij Monceau

Wel kon ik op de site van Monceau een lijst vinden van hun fondsen voor sparen en beleggen. Deze worden ook verdeeld door de onderlinge verzekeraar CAPMA-CAPMI.

Ik controleerde daarna wat Morningstar over die fondsen te vertellen had. Is het beleggingsaanbod bij Monceau Assurances duurzaam of ethisch?

Oordeel

Niet gekend.

Van enkele fondsen vind ik via Morningstar geen gegevens terug:

 •  F2 – Fonds Sicav Actions
 •  Monceau Investissements Immobiliers
 •  Monceau Prudence
 •  Monceau Sélection France Europe, (Isincode: FR0007016720)
Gekend maar duurzaamheid niet beoordeeld.

Dat de eerste 4 fondsen geen beoordeling kregen is niet abnormaal. Ze beleggen voornamelijk in (overheids)obligaties. Een gelijksoortig Triodosfonds (Triodos Euro Bond Impact Fund) wordt door Morningstar eveneens gevolgd, zonder dat dit een waardering op vlak van de duurzaamheidsparameter oplevert.

Het laatste fonds, is iets meer dan een jaar geleden in de markt gezet, waardoor het bij Morningstar nog geen scoring krijgt. Op basis an de naamgeving zou je mogen verwachten dat het met de insteek van dit fonds goed zit. Op basis van een recent rapport van het fonds zie je echter dat naast Enel en Total (zie ook verder) ook BP tot de 10 belangrijkste participaties behoort. Bien étonnnés de se trouver ensemble. 

Gekend en beoordeeld.
5 sterren, maar…

Het gemengd fonds Monceau Patrimoine,  FR0010515940, haalt bij Morningstar de hoogste score op vlak van duurzaamheid. Op een schaal van 100 gelijksoortige fondsen staat dit fonds vooraan op plaats 3. De aandacht voor de sociale kant (S) is hoog en voor de bestuurskant (G) is die bovengemiddeld. Die voor de milieukant (E) is eerder gemiddeld.

Voor veel Belgen zal het vreemd lijken dat 1 van de belangrijkste participaties van het fonds Alstom SA is. Een bedrijf dat toch nauwe banden heeft met kernenergie. Zo wordt het nog vermeld op de promosite Nucleair Forum. Fransen kijken gemiddeld anders naar kernenergie dan de meeste NewB-adepten.

Naast Alstom is een andere belangrijke participatie momenteel  Snam S.pa, de eigenaar van het Italiaans gastransportnetwerk (vergelijk met Fluxys in België). Dus ook hier nog investering in fossiele brandstoffen.

De blootstelling van dit fonds aan CO2 kon door Morningstar niet berekend worden (*).

MIDDELMAAT.

Het aandelenfonds Monceau Europe Dynamique, FR0007070636, krijgt een gemiddelde score op vlak van duurzaamheid: 3 globes en een 61e plaats op 100 in vergelijking met gelijkaardige fondsen. Het scoort zowel op milieu-, sociaal-  als bestuurskant gemiddeld. Terwijl enkele maanden geleden (12/2019) aan dit fonds nog het Low Carbonlabel toegekend was, is de blootstelling aan CO2 is momenteel niet te berekenen. Dit kan wijzen op een verslechtering in het investeringsbeleid.

Het fonds lijkt momenteel vooral een fund of funds (FOF) te zijn aan de belangrijkste participaties te zien. Maar bij de participaties uit de onderliggende fondsen vallen niet dadelijk opvallende conclusies te trekken.

FOEI.
duurzaam beleggingsaanbod bij Monceau Assurances
Heeft de institutionele investeerder in NewB ook dezelfde intentie? Dan is er nog werk aan de winkel.

Het aandelenfonds Monceau Sélection Internationale, FR0007016712, bakt het wel flink bruiner. Met 2 globes en een 77e plaats op 100 bij vergelijkbare fondsen, scoort het zwak op de sociale- , de bestuurskant en  de milieukant van ESG.

De CO2-blootstelling is niet bekend.

Momenteel is een kleine 10 % van het fonds belegd in FDC Ressources Naturelles, dat onder meer in mijnbouw & ontginning investeert. Ongeveer net zoveel steekt in FDC Transatlantique F, waar oliebedrijven als Total en Chevron tot de topposities van de  portefeuille behoren. Van Total kan men nog denken dat dit bedrijf de afslag naar hernieuwbare energie aan het nemen is. Je vindt dit bedrijf ook vertegenwoordigd in sommige andere duurzame fondsen. Maar bij Chevron is dit alvast veel minder uitgesproken.

Conclusie

Monceau Générale Assurance blijkt  in dit opzicht gewoon een verzekeraar van 13 in een dossier. Weliswaar een onderlinge verzekeraar. Een verzekeraar die echter nog een ganse weg af te leggen heeft om echt duurzaam te zijn.

Maar misschien zijn ze –excuseer de beeldspraak– als een grote tanker wel bezig hun bocht te maken?

Was de investering in NewB voor hen een economische opportuniteit om de Belgische markt te betreden of eerder een gerichte keuze in het kader van het verduurzamen van hun beleid? Persoonlijk denk ik dit eerste. En dit om 2 redenen:

 • Inmiddels is Monceau ook in zee gegaan met het veel uitgebreidere verzekeringsplatform Aedes, verzekeringsagent voor Monceau (zie onderaan homepagina Aedes. (Een kruisbestuiving tussen beiden is onder meer de fietsverzekering die NewB commercialiseert. Zie pagina 11 van de algemene voorwaarden).
 • En nergens heeft Monceau Assurance in hun publiciteit van de voorbije jaren laten blijken dat NewB een speerpunt in hun werking zal zijn.

Jammer, maar de bewering van Thierry Huart-Eeckhoudt lijkt -op basis van wat ik kon achterhalen- op zijn zachtst gesteld niet helemaal verkeerd.

—————————————————————————————-

(*) Dit gebeurt standaard door een Carbon Risk Score toe te kennen. Deze toekenning kan echter alleen als minstens 2/3 van de onderlinge posities in het fonds kunnen beoordeeld worden door het screeningsorgaan Sustainalytics. Wat hier niet het geval blijkt te zijn.

Categorieën
home

Towards Sustainability in ons eigen aanbod

Wie deze blog leest weet dat we geen grote aanhanger zijn van het Febelfin label Towards Sustainability. Even zoeken op dit thema in deze blog en de argumentatie hierrond kan je in de bijdragen van o.m. 7 & 8/11/2019 en 3/03/2020 samenrapen. Of u leest de visie van de directeur van de Triodos Bank.

Toch neemt dit niet weg dat het betrokken label niet kan genegeerd worden. Door een herkenbare sticker op een product te kleven springt dit in het oog. Als marketingtruuk heeft zo’n label effect. Dat blijkt ook uit het gedrag van de betrokken vermogensbeheerders. Zij pakken maar wat graag uit met het bekomen label.

Towards Sustainability - champagneBovendien zet het kleven van labels mogelijk andere waardevolle producten in de schaduw. Net zoals het etiket CHAMPAGNE er voor zorgt dat sommige andere mousserende wijnen niet op onze tafels belanden. Ook al zijn ze de moeite waard.

Hieronder geven we duiding hoe ons aanbod zich verhoudt tot het Febelfinlabel.

Veel fondsen die wij verdelen dragen het Febelfin label niet.

In ons productaanbod (momenteel 103 fondsen via Tak 23) zijn er 59, die het Febelfin label niet ontvingen. Misschien moet ik schrijven ‘nog niet ontvingen’, want er zijn jaarlijks 4 kansen om een dossier in te dienen. Er kan verwacht worden dat niet ieder vermogensbeheerder op tijd zijn dossier indiende of bij de opstart van het label eerst even de kat uit de boom wou kijken.

17 dragen echter een gelijkaardige sticker, toegekend door 1 van de ons omliggende landen. Dat betekent dat 29 % (17/59) net voorbij de landsgrenzen wel als duurzaam gezien worden én hier niet. Een eenvormig Europees label zou in feite de logica zelve moeten zijn.

71 % (42/59) haalde nergens een label.  Maar … van die 42 zijn er dan weer wel 27 (64 %) die bij de duurzaamheidsrating van de financiële website Morningstar 4 of 5 op 5 halen. Dit cijfer betekent daar  ‘bovengemiddeld’ tot ‘hoog’.

Bij het restafval?

Towards Sustainability
Schimmige fondsen of fondsen met beschimmelde inhoud? Het valt niet uit te sluiten dat die bestaan.

We kunnen het ook zo bekijken:  we volgen 15 fondsen  die niet schitterend scoren op de duurzaamheidsrating van Morningstar én ook noch in het buitenland, noch in het binnenland als bovengemiddeld duurzaam gewaardeerd worden.

Dit zijn fondsen die zichzelf afficheren als OK. Iets wat bijv. uit hun naamgeving op te maken valt. We volgen deze fondsen om die reden. Maar dat wil niet zeggen dat ze vlot opduiken in een concreet aanbod naar de klant.

We gaan er -tot bewijs van tegendeel- niet van uit dat deze moedwillig proberen de geëngageerde belegger, die niet diep graaft, een rad voor de ogen te draaien. Bijv.  door via vermelding van “ESG” of “sustainable” in hun productomschrijving een voetje voor te krijgen.

Wat valt op bij de door Febelfin gelauwerde fondsen die wel in ons aanbod steken?

44 van de fondsen, die wij opvolgen zijn bekroond met het Belgische  Towards Sustainability-label. 8 daarvan (8/44 of 18 %) ontvingen geen label in de ons omringende landen. Dit terwijl ze er vaak wel verdeeld worden. 36 fondsen (36/44 of 82 %) krijgen ook in 1 of meerdere van onze omringende landen een eervolle vermelding.

Maar op basis van onze kwaliteitsnormen vallen alvast ook enkele Febelfin gelabelden door onze mand.

 • We hebben het dan niet over fonds LU0278272504 dat 0 op 5 scoort bij de duurzaamheidsrating van Morningstar en slechts 2 op 10 haalt bij onze objectiviteitsscore.
   • Die 2 op 10 is natuurlijk niet goed omdat de objectiviteitsscore het eindresultaat is van de optelsom van alle criteria die wij hanteren om een fonds aan te bevelen. Het gaat om criteria die zowel met duurzaamheid als met rendement en kosten rekening houdt.
   • Een 0 op 5 toegekend door Morningstar is immers vaker een bewijs dat Morningstar er niet in geslaagd is om op basis van voldoende gegevens het fonds op duurzaamheid te evalueren.  De 0-score moet je zien als een forfaitscore in een sportwedstrijd. Om extra sportieve redenen loop je een forse nederlaag op, die niet in verhouding staat tot de sportieve waarde van je ploeg.
 • Maar we hebben het dan over fondsen die door Morningstar als benedengemiddeld (2 op 5) geëvalueerd worden en ook in onze objectiveringsscore zwaar onderuit gaan.
   • Zo is er een dergelijk fonds dat bij ons 1/10 scoort (LU0383784146) en 1 dat 2,50/10 scoort (LU1171478784).
   • Ook zijn er 2 fondsen die bij Febelfin het label in de wacht sleepten en bij Morningstar slechts als “gemiddeld” (3 op 5) op vlak van duurzaamheid beschouwd worden, terwijl ze in onze objectiviteitsscore een schamele 2,25/10 (LI0106892966) of 2,50/10 (BE6264783380) halen.
Towards Sustainability
We volgen inmiddels meer dan 100 fondsen op. Maar ze zitten niet allemaal in de lift.

We schreven het al “een label bekomen helpt om in de verkoop op te vallen”. Maar het hebben ervan is o.i. geen garantie op kwaliteit.

Net zoals het ontbreken van een label niet automatisch tot desavoueren van het product moet leiden.

(artikel aangepast dd 15/05 nadat Towards Sustainability enkele toevoegingen en schrappingen bekendmaakte. De schrappingen betreffen producten, die nog niet gelanceerd zijn. Ben je voorzien van een slecht karakter, dan zou je hierin kunnen lezen dat een site die de Test-Aankoop voor de duurzame belegger wil zijn een Beste Koop vermelding toekent aan iets wat een consument (nog)niet kan kopen. Ben je milder dan hou je het op “missen is menselijk”.)

Categorieën
home

De eigen portefeuille in april 2020

heropstanding of dead cat bounce
Tweet van goede-doelenorganisatie PETA van 19/02. 1 van de zovele samenzweringstheorieen die de ronde deden. Trump heeft niet het alleenrecht op fake news.

De impact van COVID-19 op ons dagelijks leven is erg groot. Mensen verliezen het leven. Als ze hoogbejaard zijn, komt de dood misschien niet erg veel vroeger dan in pre-COVID-19 periodes. Maar voor wie jonger is, is het coronavirus een fataliteit waar stom geluk of ongeluk het verschil maakt. Natuurlijk je eigen gedrag kan een rol spelen, maar vaak is het gedrag van mensen uit je omgeving een minstens zo belangrijke factor.

De financiële gevolgen van de virusuitbraak en onze reactie er op (lockdown, die de gehele maatschappij doorkruiste en een flink pak van onze economie deed stilvallen) zijn op dit moment moeilijk te becijferen. Vast staat dat ze omvangrijk zullen zijn.

Heropstanding of dead cat bounce?

In tijden van onzekerheid zijn er altijd 2 tendensen. Een gedeelte van de bevolking neigt naar pure paniek (het komt nooit meer goed, het wordt nooit meer als vroeger). Een ander gedeelte rekent op de veerkracht (que sera, sera, we komen ook dit wel te boven). De financiële markten hebben de switch gemaakt van ‘pure paniek’ naar ‘het wordt wel weer beter’. Dit nadat de FED en de ECB zich engageerden om stevig tussenbeide te komen. De zwaar negatieve cijfers, die eind vorige maand overal opdoken, zijn momenteel al een stuk teruggedrongen. Ook in onze portefeuille is dit momenteel het geval. Maar het forse verlies van maart, halveerde quasi op 30 dagen tijd. Maar het rendement YTD  kleurt met zijn – 10, 50 % wel nog stevig in het rood.

Herstel begonnen?

heropstanding of dead cat bounce
Is Cash nu King? Of moeten we dringend instappen?

Is dit dan het moment om terug te gaan kopen? We weten het niet. Het kan ook om een dead cat bounce gaan. Een schijnbeweging, veroorzaakt door ongeduldigen die denken dat het ergste al voorbij is. Investeerders die gokken op een V-curve bij het herstel.

We zien in China en ook in Europa de curve van besmettingen afvlakken. In de VS is dit nog minder het geval en in grote delen van de wereld is het koffiedik kijken mbt. de invloed van Covid-19. Deels omdat de medische sector (en de registratie) er minder uitgebouwd zijn (denk aan grote delen van Afrika, Latijns-Amerika en nieuwe frontlijnstaten in Azië). Maar ook omdat er regimes zijn, die om ideologische redenen (superioriteitsgevoel, nationalisme) zichzelf als voorbeeldnatie willen profileren (denk aan Rusland, Brazilië,…).

Er zijn redenen om positief te zijn, maar er zijn net zo veel – zo niet meer- redenen om minder optimistisch te zijn.

 • Volledige economieen weer opstarten in een wereld met veel interdependentie, waar de pandemie met verschillende intervallen woekert en bedaart zal niet eenvoudig zijn.
 • Veel omzetverlies is niet meer in te halen en betekent dus verarming van de betrokkenen, die daar mee te maken hebben (evenementensector, horeca,…).
 • Verarming kan aanleiding geven tot falingen. 1 faling kan een cascade bij diverse andere bedrijven uitlokken.
 • Ook is het mogelijk dat -eens de strenge lockdownmaatregelen wat los gelaten worden- een nieuwe opstoot zich voordoet. Mogelijk met een nieuwe periode van scrupuleuze ingrepen op het leven van alledag.
 • Politieke profilering kan landen en regio’s tegen elkaar opzetten. De doorgedreven globalisering zoals we ze uit het verleden kenden lijkt alvast een dreun opgelopen te hebben. Productieprocessen zullen mogelijk teug dichter bij de thuismarkt (aan hogere kosten) opgezet worden.

Uit de markt blijven dan maar?

heropstanding of dead cat bounce
What’s it gonna be boy yes or no ? We kennen het van Paradise By the Dashboard Light uit het album Bat Out of Hell (Vleermuis uit de Hel). Het virus brak uit in Wuhan, maar of de stier nu ook terug uitbreekt?

Doemdenkers zijn er altijd. Zowel onder eenvoudige zielen als onder intellectuelen en financiers. In dit artikel (uit midden oktober 2019) lieten onder meer ZulaufAttali en Roubini weten 2020 als een rampjaar te zien. Dit was voor er van Corona sprake was. Ze krijgen dus gedeeltelijk gelijk. De redenen die zij voor hun inschatting zagen speelden echter niet.

De toekomst voorspellen blijft dus zoiets als gooien met dobbelstenen.

 • Als je 10 keer gooit en 6 op de 10 keer gooide je een 6, dan is de kans dat je terug een 6 gooit bij een bijkomende gooi nog steeds 1/6 (16,666 %). Hoewel dit onnatuurlijk aanvoelt. Want dan heb je bij 11 keer gooien in 63,63 % va de gevallen een 6 gegooid.
 • Als je 100.000 keer gooit zal je wel erg sterk tegen dit gemiddelde van 1 op 6 zitten.

Daarom is het niet slecht dat je consequent periodiek een stukje van je kapitaal blijft inleggen.  Je koopt dan over de lange duur aan een gemiddelde prijs. Zelfs al weet je nu niet welke kant het opgaat.

Maar is het wellicht nog niet het moment om volop (met grote kapitalen) in te stappen.

Daarvoor zijn nog te veel onzekerheden. Wat nu een V-curve lijkt te zijn, kan nog een U-curve, een W-curve of een L-curve worden.

In voorkomend geval is de ogenschijnlijke heropstanding van vandaag effectief niet meer dan de terugbots van een vallende dode kat die van een grote hoogte de grond raakt.

Categorieën
home

Aandachtig beleggen (extended version)

Meer dan 2 maanden geleden werd ik gecontacteerd voor een geschreven interview rond ethisch beleggen. Dit zou verschijnen in de bijlage FOKUS PERSONAL FINANCE bij KNACK in maart 2020. Door de aandacht die het Coronavirus ondertussen had weggekaapt, werd publicatie een maand uitgesteld.

Nu is er steeds een verschil tussen wat je aan een journalist meegeeft en wat hij of zij (in zijn journalistieke vrijheid) daarvan overneemt. Wat het geworden is lees je hier.

Omdat de beknoptheid van het artikel niet het volledige kader schetst,  geef ik hieronder met plezier de vragen die ik voorgesteld kreeg en ook de antwoorden die ik er op formuleerde.

Wat is ethisch beleggen vandaag de dag?

Ethiek is nadenken over uw morele opvattingen en ernaar handelen. Alleen zijn morele opvattingen in de loop van de tijden aan evolutie onderhevig. Denk aan houding tegenover roken/rokers, tegenover euthanasie, tegenover seksuele intimidatie, … . Op pakweg 10 jaar tijd is de modale opvatting hierrond verschoven.

Een evoluerend begrip.
ethisch beleggen
Wat is waardevol en hoe dit te integreren in je beleggingen?

Ethisch beleggen is dan ook een helaas (-te vrijblijvend voor de die-hards-) of gelukkig (-voor hen die de opvatting panta rhei huldigen) een rekbaar begrip. Het is ruimer dan het begrip “duurzaam beleggen”. M.i. is bij dit laatste de milieucomponent veel dominanter. Beide begrippen werden vroeger vaak samengevat onder de noemer ESG-beleggingen. Beleggingen met aandacht voor het ecologische, het sociaal en het bestuurlijk transparante (G van coroporate governance). Meer en meer voel je bij ethisch beleggen een verschuiving aan naar de verbeterde 3 P’s (People Planet Prosperity (in vervanging van Profit)).

Van uitsluiting naar impact.

In de praktijk zie je dat de 17 SDGs (duurzame ontwikkelingsdoelen) voor meer en meer beleggers het referentie punt worden. Speel ik met mijn belegging in op 1 of meerdere van deze ontwikkelingsdoelen? Van uitsluitingsgronden (ik beleg niet in X) evolueren we naar de vraag “heeft mijn belegging wel impact?”.

Hoe moeten we dat concreet bij de belegger brengen?

Van institutionele beleggers naar de particulier.

De aandacht voor ethisch beleggen is erg lang toegeschreven aan de zogenaamde geitenwollensokken-generatie. Maar in feite zijn het de institutionele beleggers, die al geruime tijd ethisch beleggen omarmen. Vanuit een langetermijnperspectief weten ze dat bv. vermijden van controverses belangrijk is. En dat zekerheden uit het verleden (vb. olie) in een fel veranderende maatschappij op verliesposten kunnen uitdraaien.  De gemiddelde particuliere belegger lijkt mondjesmaat te volgen. Vrouwen en millenials al wat vlugger dan bijv. babyboomers.

Obstakels in de hoofden.

In mijn opvatting zijn er zowel obstakels bij het begrip “beleggen” als bij het bijvoeglijk naamwoord “ethisch“.

 1. Ondanks het feit dat de rente al jarenlang de inflatie niet volgt én
  ethisch beleggen
  Wegens huiver voor enige vorm van risico houden velen het bij de verlieslatende bankrekening

  dat een pak mensen geen volledige loopbaan hebben en afstevenen op een ondergefinancieerd langlevenrisico, blijven velen angstvallig op hun spaarrekening kamperen. Ze focussen alleen op de negatieve kant bij beleggen (risico) en vergeten de positieve kant (hoger rendement op lange termijn).

 2. Mensen die wel reeds beleggen hebben vaak geen duidelijk plan. Waar wil ik binnen X jaar staan, hoeveel moet ik daarvoor investeren, hoe probeer ik mijn risico te beperken en mijn kansen te verhogen, … ? Men gelooft maar al te graag de visie van zijn persoonlijke bankier, de vrienden op café en werk die succesvol waren, …  Alles liever dan zelf je huiswerk maken, visie ontwikkelen en keuzes maken.
 3. Beleggen wordt ook als “waardenvrij” ervaren. Waar velen in “real life” hun geld niet willen verdienen met wapenproductie of uitbuiting van mensen in sweatshops of in mijnen voor ontginning van zeldzame metalen, hebben we daar blijkbaar minder moeite mee in ons consumptiepatroon (goedkope T-shirts/blitse smartphones, …). Dit geldt meestal ook voor beleggingen . De meeste mensen kijken niet onder de motorkap van het beleggingsfonds dat ze bij hun bank kopen of dat hen aangeprezen wordt.
 4. Nochtans heeft de sturing van beleggingsgeld erg veel invloed op de wereld waarin we nu (of later willen) leven. Het lijkt me logisch dat wie later in een wereld wil leven waar het klimaat niet vijandig is, waar zijn kleinkinderen nog een brede waaier van fauna en flora kennen, waar meer mensen dan vandaag een menswaardig en gelukkig leven kunnen leiden, zich afvraagt of zijn belegging die doelstelling dichter brengt of juist verder doet opschuiven. Dus simpele vragen als “in welke wereld wil je leven in 2040/2050?” en “moet je belegging helpen om die droom te verwezenlijken?” kunnen al helpen.
De rol van de overheid hierin.
 1. De overheid kan hierbij een grote rol spelen. Nu zitten we ten gevolge van de financiële crisis met beleggingsprofielen, die werken als een fuik naar conservatieve beleggingen en die niet polsen naar maatschappelijke doelen van je belegging. De meeste adviseurs vragen dit ook niet spontaan. Enkele expliciete vragen naar de ethiek achter de beleggingsdoelstellingen opnemen in de profielbevraging zou de kandidaat-belegger tot nadenken kunnen aanzetten. En kan de adviseur toelaten om de belangstelling te capteren.
 2. Nog beter zou zijn dat de overheid duwt in de richting van waardenvol beleggen. Iedereen wil toch op termijn in een betere wereld leven (of die nalaten voor komende generaties) zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Je kan je ideaaltypisch voorstellen dat waardenvol beleggen de norm is en dat er een opt-out komt voor wie per se toch in vervuilende activiteiten wil beleggen. Zoiets lijkt er aan te komen vanuit Europa, waar alvast een taxonomie van duurzame beleggingen opgemaakt zal worden. Het groene element zal daar op het eerste zicht alvast voldoende vertegenwoordigd zijn. Het sociale element ontbreekt er momenteel. Tegen 2022 zouden we hier meer moeten van horen.

Wat zijn de mogelijkheden en de valkuilen?

Green Deal
ethisch beleggen
Met de Green Deal is Europa op weg om klimaatneutraal te worden.

De Green Deal van Europa is een enorme opportuniteit maar kan ook een valkuil zijn. Als we de klimaatverandering binnen de afgesproken perken van de akkoorden van Parijs willen houden, moet er volop geïnvesteerd worden in isolatie, hernieuwbare energie, … . En dient er volop gedesinvesteerd te worden uit vervuilende activiteiten en fossiele brandstoffen. Ook de private sector en dus ook het spaargeld van de particulier moet daarvoor worden ingezet. Dit kan een valkuil zijn als bv. overheden “groene investeringen” aankondigen, die geen nieuwe initiatieven behelzen, maar een herformulering inhouden van reeds eerder afgesproken investeringen (vb. investeringen in infrastructuuronderhoud NMBS verkopen als groene obligatie).

Labeling

Bij labeling van beleggingen kan de particulier een onderscheid maken tussen welke beleggingen OK en welke niet OK zijn. Natuurlijk moet een kat daar zijn jongen kunnen in erkennen (dus erg duidelijke criteria). En moet de controle voor toekenning of behoud liefst niet door de sector zelf gebeuren. Mijn persoonlijke mening is dat het Towards Sustainability label hierin tekort schiet. Zie hier en hier. Nu lijkt het me vooral een marketingzet van de financiële sector.

Andere
 1. Een andere mogelijkheid om dergelijke vorm van beleggen te bevorderen is dat de overheid de taksen op dergelijke beleggingen positief laat afwijken van die op andere beleggingen. Valkuil is dan weer dat mensen mogelijk niet om inhoudelijke – , maar om fiscale redenen er in gaan beleggen.
 2. Sowieso is er nood aan financiële vorming in onderwijs. De financiële ongeletterdheid in België is stuitend.

Wat is de beste keuze? Zelf beleggen of laten beleggen?

ethisch beleggen
Of je het nu laat doen of zelf doet, er moet gewikt en gewogen worden of iets al dan niet past.
Gemakzucht  of …

Vanuit de veronderstelling dat de gemiddelde Belg/Vlaming eerder passief is mbt. beleggen, ben je geneigd om te zeggen dat ‘laten beleggen’ beter is. Maar het is wel een rare overweging. We laten de autoverkoper toch ook niet bepalen met welke auto we zullen rijden. Of de winkelbediende beslissen welke kleren we willen dragen. Advies hierover inwinnen is natuurlijk OK, maar volledig ‘laten beleggen’ lijkt toch op toegeven aan gemakzucht, waardoor je je zelf niet van het risico bewust moet zijn. Dan is er veel tumult bij een financiële crisis, want dan zijn het de financiële instellingen die de verkeerde keuzes makten. Met eventuele aansprakelijkheidsclaims ten opzichte van hen tot gevolg.

Eigen verantwoordelijkheid.

Zelf beleggen impliceert zich inwerken in de materie. Anders slaat men de bal wellicht mis. Dit zelf beleggen kan uiteraard in samenspraak met een adviseur. Maar het blijft toch belangrijk dat de klant actief het gesprek en de suggesties volgt en deze zo mogelijk ook tegen het licht houdt. We onderhouden ons eigen huis, we willen dat onze auto tijdig zijn onderhoud krijgt, … waarom volgen we dit voor ons geld/onze beleggingen niet op?

Hoe zie je de toekomst van ‘groen’ beleggen?

Gezien de huidige tractie, gezien de Green Deal in Europa verwacht ik dat ‘groen beleggen’ langzamerhand de norm wordt. Iets wat de evidentie zelve is. Dat zal ook veel scholing en vorming van adviseurs vereisen. En hopelijk is die voldoende autonoom, zodat niet terug ‘het product van de maand, ditmaal ‘Groen”” geadviseerd wordt.

Dit impliceert ook dat er af en toe eens ferm naast de pot zal gepist worden. Greenwashing zal aantrekkelijk zijn (zolang het niet ontmaskerd wordt).

ethisch beleggen
in de huidige versie van de taxonomie voor duurzame ontwikkeling is er te weinig aandacht voor het sociale.

Ik hoop dat het niet alleen bij ‘groen/milieu” blijft, maar dat er ook terug meer en meer aandacht komt voor de sociale implicaties van beleggen (gender, Noord-Zuid,…). Per slot van rekening wil je geen persoonlijk rendement ten koste van anderen.

Dit alles in de veronderstelling dat geen catastrofe dit toekomstperspectief van de kaart veegt. Uiteraard is er in tijden van grote milieuramp of oorlog minder tot geen aandacht voor ‘groen’ beleggen.

 

 

.